Oversatt fra

"The Quiet Mind –

Sayings of

White Eagle"

Fra 1972 - White Eagle Publishing Trust, Liss.Hampshire, England. ISBN 0-85487-009-1

Oversatt af Mogens Marcus Mentz/Den GyldneCirkel

audiobook on this mp3engl.

utdrag fra

"Det stille sind"

af

White Eagle opplest mp3-dansk | deutch

LINK TIL JEG’ets udfoldelse - White Eagle

mer fra samme kilde link

det hele kan nedlastes som wordfil for utskrift - her i A4format

 eller skjermlesing på linken her.(1,5 mb rtf) eller i word-doc-format her. Bruk denne som daglige inspirasjoner - les for eksempel en side hver dag, og legg inn bokmerke for å huske

white Eagle - jeg'ets utfoldelse - som er en oversettelse "spiritual unfoldment1" pdf /word

link til engelsk opplesning fra WhiteEagle boken "Spiritual Unfoldment 1"  mp3   - 11mb - 46min.

Introduksjon

Det stille sind er udkommet efter mange anmodninger om en samling af White Eagles sentenser udvalgt til at give vejledning og hjælp med dagligdagens problemer og erfaringer.

Titlen er fra White Eagles egne ord i Grace Cooks bog Meditation "Hemmeligheden ved styrke ligger i det stille sind..."

 

Hjælp fra oven

"Hvis I trofast fortsætter ad den vej, som I er blevet ledt ind på, vil I finde livets værdier - en uophørlig strøm af hjælp, healing og lykke. Vi, jeres brødre og guider, er på vejen ved jeres side. Ikke én eneste af jer står alene. I skal blot bede i ydmyg tillid, og I vil modtage. Uanset hvad I har behov for, vil det tilflyde jer.

*

Den større indsigt

Sådan en strålende mulighed udbredes for hver af jer. Dagligdagens trivialiteter, skuffelseme og småærgrelseme og de stød, som du tillader dig selv at modtage i dagligdagen, er alle meget små; men du tillader dig selv at synes, at de er meget store. Lad dem vige, baser hele din væren på Guds kærlighed. Vær Hans barn. Overgiv dit egensind til den guddommelige Vilje.

*

 

Hold din forbindelse

Når som helst du er træt eller ked af det, søg da Den Gyldnes nærvær)*, og træk Hans kærlighed ind i din Sjæl, Hans blide skønhed, Hans vederkvægelse. Hvis du kan holde din sikre forbindelse til Gud, kan intet gå galt i dit liv. Du behøver ikke at gøre dig bekymringer om, hvorvidt du skal gøre det ene eller det andet. Dine beslutninger vil blive taget for dig, men du skal være årvågen over for Ånden, hurtig i Ånden, således at du øjeblikkeligt kan reagere over for den blide vejledning fra Den Almægtiges tilstedeværelse i dig.

)*-enten man ser dette som Kristus, Sitt Overselv/Høyere Selv eller Gaia-sjelen, spiller ingen rolle- det er det åndelige fokus som betyr noe.

*

Kærlighed er lys, og lys er liv

Koncentrer dig aldrig om sygdom eller mørke. Koncentrer dig om harmoni og lys. Centrer alle dine tanker om Kristus's Ånd, den blide Mester, så vil du give slip på kødets skrøbelighed, fordi du ved egen indre bestræbelse forvandler disse mørke atomer til lys. Hvis du til stadighed formåede at leve i lyset, ville du ikke have behov for healing fra andre - lyset ville i sig selv heale dig.

*

Broderskabet elsker dig

Guds tjenere er ved din side. Ikke en eneste detalje i dit liv, ikke en tanke eller handling går dem forbi. Men de dømmer ikke, de elsker blot med dyb medfølelse og stor forståelse. Husk dette og bed om, at en sådan kærlighed som deres vil fylde dit hjerte, så du kan betragte hele menneskeheden med samme blide, kærlige venlighed, som Lysets Brødre og Søstre betragter dig med.

*

Når du er forvirret

Når du møder vanskeligheder, og der er forvirring og misforståelser, søg da ind i dit inderste lønkammer. Søg tilstedeværelsen af den blide Kristus, og spørg, hvad Han ville gøre i din situation. (samme metode brukte unge Martinus i sin barndom og ungdom – men etter sin kosmiske innvielse i 1921 hadde han samme "kristus/kosmisk bevissthet" inne i seg selv. Rø-anm.)

*

Kærlighed med visdom

Herren bemærker enhver af dine anstrengelser for at perfektionere kærlighedens natur Han forstår dine fejltagelser og dine sejre, og fortsætter med at udgyde sin kærlighed over dig. Hvis Han, der er så smuk og har så stor åndelighed, fortsat kan elske dig på trods af alt, er det da så svært for dig at give din lille kærlighed til dit medmenneske og til alt levende? Der er meget at lære i broderskabets lektie. Husk, at kærlighed adskilt fra visdom ikke længere er kærlighed. Du må lære at skelne mellem sand, uselvisk og medfølende kærlighed og den følelsesfuldhed, der vil feje benene væk under dig og ødelægge kærligheden. (eksempel; en forelskelse. Rø-anm.) At elske er at give det højeste og sandfærdigste inden i dig til din broder. At elske er at give lyset fra din egen Sjæl, Kristus's hvide lys. Dette er kærlighed.

*

Den blide broder

Forstå, at du selv må arbejde i dit dagligliv. Det er dine reaktioner på daglige hændelser og på livsomstændighederne, der i virkeligheden bringer harmoni og giver udbytte. Det har intet formål at lytte til White Eagle eller en anden lærer, medmindre du selv arbejder for selvbeherelse. Begyndelsen af dette arbejde er din opmærksomhed på den stadig spinkle stemme inden i dig, på det stedse tiltagende lys i dig, som bevirker, at du reagerer som en blid broder over for alle livets omstænigheder og vilkår.

*

Forløsning kommer med tilgivelse

At tilgive er ofte svært, mit barn, men med tilgivelse kommer forløsning til Ånden. Sjælen, der har været i trældom og måske udspændt på korset, lider ikke mere. I den udstrækning, du svarer på kærlighed og skønhed, forøger du skønheden på Jorden, og af samme grund formindsker du det, der ligger på den anden ende af skalaen - menneskehedens mørke, uvidenhed, bitterhed og selviskhed.

hele heftet i word

om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil   |   ljudbok av den i  mp3

White Eagle, les/read eller hør/listen:

titel/ info linker ljud mp3 lydbog mp3 vanlig web-format dvs html engelsk / english audio mp3 svensk
Hvem er White Eagle?          
DET STILLE SIND     lydbog   Audiobook on The Quit Mind in English mp3  
link til White Eagles bok om HEALING ("healing av verden")pdf    lydbog vanlig webleserformat          (+ norsk, pdf)    

JEG’ets udfoldelse - White Eagle

 

  lydbog   "Spiritual Unfoldment 1"    - 11mb - 46min. -mp3lydfil

WHITE EAGLE:  ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk

de invigda; om mediets to tidligere inkarnasjonsminner med forbindelsen til White Eagle -   i egen bok-fil-svensk ljudbok av den i  mp3        

IVAN COOKE:
Sir Arthur Conan Doyle kommer tillbaka
(pdf-link)

     

the return of Sir Arthur Conan Doyle |

audiobook english of this above

web eller  pdf
Åndelig utvikling del 3- deloversatt til norsk -word-doc-format W-E om fremtiden sv        
WHITE EAGLE: ANDLIG UTVECKLING Del 1 svensk ljudbok        
Wisdom from WE> listen>

visdom fra White Eagle(dk)

    http://galactic.no/rune/whiteagle1.html

 

Wisdom from White Eagle