visdom fra White Eagle

Utdrag fra "Andesbjergenes Hemmelighed" av BrotherPhilip   -


 Hjem   ufokontakter  english cases  Martinus   mysterier Rolf's hjørne my own art kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag

brev fra ei med egne opplevelser

Kanalisering mottatt av Tore Alfstad 5/12-2003 

Tema: Endring av Romfolkets politikk angående galaktisk tilnærming til den
Jordiske Befolkning generelt.

 

II: Tidløs melding mottatt av Tore Alfstad 

III melding via Tore i nov06

 melding via Tore i des09 og fra aug.2011

 

*medial ufokontakt etter innledende nærobservasjoner gjennom flere år...(nordmann)

*Interdimensjonel kosmologi - om romfolk og stjernemennesker - basert på metafysisk innsikt
 
varsel-drømmer i siste del av renselsesfasen - (2007-2013)
 

FORVANDLE VERDENEN! valget er ditt 

Tatjanas meditasjonsreise

 

http://www.lightmovie.com - vakkert!!

 

ble ledet av ørn  til merkelig symbol
Ivan's (24) blogg - eller tanker og visjoner  mot året 2012....
tores indre opplevelser etter at han hadde lest boken om kloden Thiaoouba 
NB: The Physical plane; as we have known it, is coming to an end. The Astral Planes are now drawing closer in vibratory rates all the time. Part of this phenomena, may be the amount of people trying to practice the Occult Arts without adequate guidance or training. The more interest in the Astral that we develop, the more it will be drawn closer to this plane. Entities, Elementals and the like, are having a field day, the unholy energy vampirism that has arisen, is evidence in itself.

  Seeing these beings have Astral sight, they convince people that they are true Spiritual Guides. They take payment for their services in energy, (+ money - this lower the quality - because money ALWAYS LOWER the spiritual value of this.)

 Many good people will fall into this trap. So: be careful of any channeled or clairvoyant messages, as the source could be untruthful. By understanding this you will stay more stable on your path. Avoiding retrogration in your own vibration rates.

 

Rune's youtube-videos

  here the book  on astral-travel to PLANET LOGO link - read and listen/audiobook  mp3

her finnes samlet en del  "tidløse" kosmiske budskap - telepatisk overførte - slik jeg bedømmer det av høy kvalitet....    oppdatert 2010-bra Budskap

bildet viser at telepatisk overføring kan komme fra mange kilder - og enten foregå via høyere- og lavere bevissthetslegemer. Personen kan være i kontakt med noe høyere utviklede mennesker på et skjult/skjermet eller uskjermet fartøy i nærheten. Avsenderen kan være i  jordens høyere - såkalt åndelige plan -(men NB-også fra avdøde forvirrede sjeler eller åndelige "spøkefugler") - eller fra sin egen OVERBEVISSTHET ELLER SJEL, evt  fra meget fjerne systemer i KOSMOS.  Bilde laget av Rune Ø. i januar 2002.

Et fjernt galaktisk minne - et galaktisk eventyr fra virkeligheten | Robert och Marie-Louise Hahn: Den rena källan  | mer

Fra "Toves galaktiske reisehåndveske"

Karen-Sofie om "bygging av moderskip" - kanalisert

 

hoved-innhold: