Tores spesielle meditasjonsreiser til Thiaoouba

Her mer om tores spesielle meditasjonsreiser /samt nattlige reiser/drømmer- som han har hatt i det siste - for de som har interesse av å lese rapporten. De som kjenner tore vet at han ikke er ute etter "meg/her-er-jeg-fokusering" - dvs "å bli sett/hørt" . Og hans opplevelser har jeg stor tillit til, da de nettipp ikke er slik "egofikserte" som mange ellers i denne "bransjen" bærer preg av. Tore er en meget ydmyk og forsiktig sjel slik jeg kjenner han.
(Rune)

**

kunstnerisk ide om kontaktpersonens møte i -87 med denne STORE romdama.

mail from "Tore Alfstad" <torealf@online.no>
Date: Wed, 29 Nov 2006 22:04:56 +0100
To: rune@galactic.to 
(nb; denne min mailadr brukt over tar kun gjennom de som jeg har i min adr bok - skal man kontakte meg på mail bruk adr runeespaALFAKRØLLgmail.com                         /- rune)

Subject: Thiaoouba

http://galactic.no/rune/thao1.html

Tore skriver: 

"Jeg har nettopp lest hele Thiaoouba boka på nettet (brukte hele dagen).
Mens jeg leste fikk jeg klare indre bilder fra planeten, -jeg kunne også kommunisere med dem telepatisk til en viss grad. Siden solen kunne ses fra planeten kan den ikke være så langt borte, da solen er en middels liten stjerne i galaktisk sammenheng. Jeg har enda sterkere mistanke om at planeten befinner seg i Sirius systemet etter å ha lest boka. Jeg tror sivilisasjonen han besøkte ligger på et høyere engonisk nivå, og at den fysiske kroppen hans ble tilpasset dette nivået da han var i astral
tilstand på skipet. Sett fra vår vanlige frekvens vil de derfor være usynlige. (...men ikke mer uvirkelige av den grunn - denne "virkeligheten" er bare der DAGSBEVISSTHETEN nå er fokusert for å lære en bestemt lekse/lidelseslekse. Med den hensikt å vekke den åndelige eller VIRKELIGE bevissthet, da vår nåværende dagsbevissthet er en begrenset "semi-bevissthet". Som jf. Rampa og Thao i denne kontakten - kun i beste fall rommer 1/10-del av astral/følelsesbevisstheten. rø)

Siden han kunne beskrive sterkere og flere farger enn de jordiske indikerer dette et høyere engonisk nivå, da en her vil kunne se flere farger på grunn av større dimensjonsmessig båndbredde. Det var også delfinlignende skapninger i vannet på planeten og dette peker også i retning Sirius. De var meget åndelig utviklet og ligger nok foran flere Pleiadiske sivilisasjoner på dette feltet, dog ikke alle. 

De mente at pengesystemet og den måten dette ble brukt på Jorden var hovedårsaken til
våre problemer, og der var de på linje med "dronningen i den lille magelanske sky" (se multidimensjonelle planetbeskrivelser). 

De anbefaler generell generalstreik mot pengesystemet osv blant jorden befolkning. Jeg personlig er imidlertid i tvil om dette kan la seg gjøre da mesteparten av
befolkningen har kun ett- livsperspektiv og blåser i hva som vil skje med planeten etter deres død. Med andre ord er "DE" nødt til å gripe inn for å stanse at pengesystemet ødelegger planeten helt.

Tore.

****

From: "Tore Alfstad" <torealf@online.no>
Date: Thu, 30 Nov 2006 11:16:03 +0100
To: rune@galactic.to
Subject: Rapport fra meditasjonsreise til Thiaoouba.

Rapport fra meditasjonsreise til Thiaoouba.

Første forsøk ble gjort ca 24:00 29/11-2006. Jeg brukte Kristina Wennergren sin meditasjonskasett slik jeg gjorde da jeg blandt annet reiste mentalt til den planeten du vet om, som hadde med hendelsen på Transformatorstasjonen å gjøre.
((forklaring - tore gjorde en tilsv. mental "reise" for noen år siden og da han kom tilbake kortsluttet en trafo-strøm-stasjon i nærheten og strømmen var borte lenge, og elverket kunne ikke forstå hva som var hendt - kom det fram etterpå /- rune. Mulig "vill forklaring som tore selv antyder; at han "trakk med seg" noen energier av "fra plan 2/evt.3" - og da disse plans ultrahøye energier kom gjennom dimensjonsporten, så kortsluttet lokalt hele el-systemet - for merk; e-verket FANT INGEN FEIL ELLER ÅRSAK TIL DENNE KORTSLUTNING!!)

Da  jeg ankom Thiaoouba var det natt og jeg
fikk stort sett bare repetert de bildene jeg fikk da jeg leste boka. La meg til å sove. Voknet ved 05:00 tiden 30/11-2006 og fikk en tanke om å
gjøre et nytt forsøk. Denne gangen var det optimate forhold og jeg ankom planeten ved dag. Entringspunktet var på den øya hvor de "9 store husene var"
og hvor han hadde hatt møte med mestrene. Kunne fly/teleportere rundt og kom blant annet til et sted hvor det var glassklare hus (eggformete) og vakre fontener. 

Var blant annet innom en av de store skogene. Dro til bake
til stedet der de 9 store husene var og gikk inn i et av dem. Der ble jeg stående i midten av en halvsirkel med flere Thiaooubanere og jeg fikk masse
informasjon fra dem om mekanismen som ble satt igang av denne meditasjons typen. Jeg var bevisst at jeg lå i senga samtidig som jeg var på Thiaoouba.(typisk når forbindelsen koples over til en av de høyere-dimensjoenelle kroppene - særlig da astral-kroppen- rø)


Ved et tidspunkt kom det en mild litt kjørlig vind inn i soverummet fra et sted og frisk ren luft kom inn i soverummet. Forklaringen på mekanismene
var som fulgte. Under meditasjonen blir rummet bøyd av en energi som betjenes av et av mine høyere legemer. Dette forkorter distansen mellom Thiaoouba og Jorden betraktelig. Først bøyes rommet i en stor U og så antar
bøyningen en sirkelform. Rommet bøyes mere ved høyere engoniske (frekvensielle) nivåer. 


Ved energiplan 4 antar bøyningen en sirkel, dette medfører at entringspunktet på Thiaoouba og et punkt i soverummet blir ett. Det skapes så en hyperroms tunnel mellom disse punktene.

 

Deretter fortsetter reaksjonen for energiplan
3, 2 og 1. Når alle 4 sirkler er sluttet helt vil det oppstå en gateway (åpning) i rummet hvor jeg mediterer og en kan faktisk gå igjennom denne å havne fysisk på Thiaoouba på samme måte som Thiaooubanerne kan gå igjennom
åpningen å komme til Jorden øyeblikkelig. Meditasjonen var dog ikke så kraftig at jeg kunne se åpningen - dog kraftig nok til at Thiaooubiansk atmosfære ble overført til soverummet. 

De mente at hvis jeg trente opp denne evnen kunne jeg bli i stand til å besøke hvilke planet jeg ville uten bruk av fartøy, samt ta en liten gruppe med meg. De mente at jeg var en av de få, hvis ikke den eneste på Jorden som kunne klare dette. (Hvorfor vet jeg ikke, men det kan henge sammen med noe jeg har glemt da jeg inkarnerte
på Jorden). De mente at hendelsen med transformatorstasjonen hadde sammenheng med at jeg bøyde rummet noe som tillot energi fra kraftstasjonen på den andre planeten og komme inn i Jordens atmosfære fra et hyperrums punkt som var skapt under meditasjonen.
(forklaring - tore gjorde en tilsv. mental "reise" for noen år siden og da han kom tilbake kortsluttet en trafo-strøm-stasjon i nærheten og strømmen var borte lenge, og elverket kunne ikke forstår hva som var hendt kom det fram etterpå /- rune)

De foreslår at vi forsøker meditasjonen som gruppe fordi dette vil forsterke energien og sette hele gruppen i stand til å besøke Thiaoouba i hvertfall mentalt. Hvis jeg skal forsøke dette 100% må jeg være et sted hvor ikke den miste lyd kan høres, selv den minste lyd kan føre til et katastrofalt resultat (noe jeg tror, noe som vil gjøre det vanskelig.) Kanalen var åpen i ca 15 minutter etter at jeg hadde avsluttet meditasjonen. 

Thiaooubanerne reiser vanligvis ikke mellom planeter uten bruk av fartøy, men jeg tror at noen av dem er i stand
til det. Ellers har jeg bare hørt om det via Erranerne som får besøk fra Zonas rasen som reiser ved å bøye rummet slik at de kan gå fra et entringspunkt til et annet. Jeg tror dog at disse bruker teknologi for å få det til. I scien fiction filen Dune er det noen gigantiske vesener som bøyer rommet ved hjelp av tankekraft, slik at hele fartøy reser mellom stjernene bare ved å stå stille på et punkt der disse vesenene bøyer rommet, noe som fører til at fartøyet blir satt direkte i bane rundt en fremmed planet uten å bruke sine motorer annet enn til landing og lokal
manøvrering.

Tore.

*******


------Original Mail------
From: "Tore Alfstad" <torealf@online.no>
To: "\"Rune_ØverbyyYnk=\"" <rune@galactic.to>
Sent: Sat, 02 Dec 2006 10:15:40 +0100
Subject: Re: Rapport fra meditasjonsreise til Thiaoouba.
(planeten omtalt på http://galactic.no/rune/thao1.html )

Det skjedde noe mere i etterkant av meditasjonsreisen.(tidligere mail) Da jeg sto opp dagen
etter, kunne jeg observere "strålemønster" i skyene over nr 5 (tores hjem). Jeg fikk forståelse for at Thiaooubanerne hadde latt hyperroms tunnelen bli stående
åpen og flyttet endringspunktet noen tusen meter opp. Her pøste de på med healings energier igjennom kanalen og ut i vår atmosfære, noe som kunne ses
som svake mønstere i skyene. (Det hele var sansynlig synlig fra satelitt).


"Tiden denne dagen aksellererte voldsomt og det føltes som om hele dagen bare tok ca 3 timer. Jeg jobbet hos Dahl i går og når jeg kom hjem kunne jeg se en sky som hadde det før nevnte mønsteret, noe som antydet at
kanalen var åpen enda og hadde vært det i mere enn 24 timer. Det virket etterhvert som luften rundt nr 5 hadde blitt renere og hele området var
løftet i frekvens (noe som kan forklare at tiden gikk fortere). Jeg tenkte endel på romfolk i går kveld å hva som måtte gjøres for å heve sivilisasjonsnivået på Jorden. Mens jeg gjorde dette overførte jeg en mp3 fil mellom PCen og mobiltelefonen. 

Jeg kom til at for å få til et høyere
sivilisasjons nivå på Jorden må en ha inkarnasjonsfiltrering og en må evakuere de materialistiske personene som utgjør problemet i dag - til en utdanningsplanet hvor høyt utviklede romfolk lærer dem i detalj om
skadeligheten med pengesystemet mm. I det jeg tenkte dette pep brannvarsleren en gang - samt 1 sekund etterpå ble blutoothforbindelsen mellom PCen og mobiltelefonen brutt. Jeg måtte både resette PCen og
mobiltelefonen for å få overført mp3 fila. 

I natt drømte jeg at jeg var sammen med mange romfolk. Denne delen av drømmen var uklar. I en annen del av drømmen kom KB til nr 5 og satt i sofaen min. Jeg kunne
føle energien hennes når jeg satt ved siden av henne i sofaen og den var lys og gyllen. I neste øyeblikk befant jeg meg i et klasserom og  du var der
også, og vi hadde nettopp holdt et foredrag om romfolk og navnene våre stod tydelig på tavlen. KB kom deretter inn i klasserommet og begynte og skrive
på tavlen. Hun skrev med en enorm hastighet som en plotter. Hun skrev ned mange navn under der hvor våre navn stod. I følge det jeg oppfattet var det
navnene på dem som hadde hjulpet henne med musikken og den siste plata. Hun så navnene våre men kunne ikke helt koble (gjennkjenne dem). Hun skrev derfor til slutt over dem. Når hun var ferdig skulle jeg kanalisere direkte
fra romfolket. 

Jeg koblet meg mentalt til en kosmisk informasjonskilde og
skulle overføre en massiv informasjons strøm med mange tegninger og diagrammer. Jeg var i telepatisk kontakt med en gruppe på mange romfolk som befant seg i et annet sted eller i en annen dimensjon enn klasserummet. Jeg kunne definere tavlen som endepunkt for informasjonen. Når jeg gjorde dette, løftet krittet seg opp uten at noen holdt i det og sentrerte seg midt på tavlen. Jeg virket som en relestasjon mellom gruppen med romfolk og
tavla. Krittet begynte og tegne diagrammene og informasjonen fra romfolket på tavla som en plotter uten at noen holdt i det. Jeg våknet før jeg kunne
se hva som ble skrevet på tavla. Denne drømmen var natt til 2/12 - 2006.

Tore


***********

Rapport angående 3dje meditasjonsreise til Thiaoouba.

2/12 - 2006
Meditasjonen ble foretatt som gruppemeditasjon under Irenes julegløgg møte.
Arne måtte gå tidligere for han skulle hjem til kona. Med på meditasjonen var Jeg, Irene og Linda. Irenes bror Alf sluttet seg også til men han mediterte alene for seg selv på sitt rom. Kristina Wennergrens meditasjonskasett ble brukt som grunnlag etter at denne var konvertert til CD.


Vi ankom planeten ved natt, men kunne forflytte oss over til dagsiden.
Studerte bilder fra bygninger og infrastruktur. Var innom en øy med eggformede og kuppelformede bygninger som var lagt i naturen i et landskap med blant annet høye trær. Ved et tidspunkt i meditasjonen kom det et rundt
fartøy med blå aura rundt. Samme type som hentet Australieren på Jorden.


Gikk ombord i fartøyet og fikk besked om å bli ombord under resten av meditasjonen. Fartøyet kjørte i relativt lav høyde over landskapene på planeten i stor fart. Mange øyer og landskaper suste forbi. Fikk et
inntrykk av at landmassene stort sett består av mindre og større øyer i et stort grønnblått hav. På slutten av meditasjonen fikk jeg besked om å gå
inn i et rom ombord i fartøyet og forestille meg at jeg, Irene og Linda satte oss på 3 stoler plassert i en trekant med en melomstor krystall i midten som lyste med hvitt lys med en liten tanke blått i. 

Under avslutningen av meditasjonen skulle jeg se mot krystallen. Dette gjorde jeg. Fartøyet og Thiaoouba forsvant så og jordkloden dukket opp med stor
fart. Siste del av meditasjonen handlet om å komme ordentlig tilbake til kroppen. Jeg hadde ikke fortalt Irene eller Linda på forhånd om landskapene
her. Irene hadde opplevd at hun et par ganger forlot kroppen under meditasjonen. 

Hun kom til en fantastisk strand med blågrønt hav. Hun beskrev også noen andre landskapskjennetegn som kunne stamme fra Thiaoouba.

ja-  så store er "de" i forhold til jordmennesker jf. Michel som ble tatt opp dit i -87 og fikk en masse historisk og åndelig informasjon fra dem.


Linda havnet også et sted med hav men hun opplevde havet som tyktflytende.
Både Irene og Linda følte at stedet lå i Sirius systemet uten at jeg hadde fortalt om dette på forhånd. Jeg fikk opp et bilde om at Thiaoouba går i bane rundt Sirius A men jeg vet ikke om dette er riktig. 

Under meditasjonen
kunne jeg igjen føle en vind i rommet. Alf ble helt slått ut av energien og han følte det som om stereoanlegget ville eksplodere. Han lå rett ut på senga som i en slags trance en stund etterpå. Jeg tror at grunnen til at vi
skulle forlate meditasjonen i rommet med krystallen var at de skulle forsøke å fange entringspunktet som oppstår ved avslutning av meditasjonen.

Deretter kan de holde liv i entringspunkete med sin teknologi og flytte dette med romskipet til ønsket sted. Det andre entringspunkete befinner seg
kanskje på Holmlia, men det er mulig at de kan skape et nytt entringspunkt som samsvarer med det i skipet med sin teknologi og så bruke dette til å sette opp stargate kanaler. Entringspunktet fra den andre meditasjonen er
aktivt enda. På dagen i dag laget det et relativt sirkulært hull i skydekket med nr 5 i midten av hullet. Hullet var i hvertfall minst 1 Km i diameter med regnskyer på alle kanter. 

Hos "Åse" på Stovner regnet og blåste
det, men i nr 5 var det hverken vind eller regn.Tenkte jeg skulle ta bilde men vinkelen var ikke gunstig da jeg oppdaget dette i forbindelse med at
jeg var i butikken sammen med Kari. Strålemønsteret i skyene var synlig da jeg gikk fra meditasjonen hos Irene og hjem, men det var for mørkt til å ta bilde. Strålene utgikk fra et punkt som ligger høyt over nr 5. 

Når jeg ser opp mot entringspunktet utenfor nummer 5 føles det energimessig som om Thiaoouba bare er noen km unna og at de øvre luftlag på en måte direkte går over i Thiaooubas atmosfære. Fenomenet vil helt klart kunne blitt
registrert fra spionsatelitter deler av dagen. Irene og Linda hadde ikke noen erindring om rommet med krystallen etter meditasjonen.


Tore


mer intr fra tore  |  melding via Tore i des09

se evt 


http://galactic.no/rune/thao1.html

HOVEDSIDEN