link-stikkord til temaer under som inngår på siden her:

link til den engelske bok - english site      

her alt  i zip(eng)- nedlastbart i Word

Fra boken 

"ABDUCTION

TO THE 9TH PLANET"

(the THIAOOUBA prophecy - english site/part)

 audiobook in english upreading mp3 of this book mp3 15parts a 30min -free download by rightclick each file and choose SAVE AS

(mye fra denne "Thao-kontakten" er gjengitt i boken fra 2008: JORDENS KOLONISERING FRA KOSMOS av Rune Øverby)

Bermuda-trekanten

besøk på stråleskadd klode

jordens kolonisering

i del 2:

skapelsen av illusjoner

til deres hjemplanet

livet på deres planet

i del 3

tallet 9 sin betydning *deres hovedoppgave 

*Det Høyere Selvet *åndelig healing *dødsprosessen

*jorden i 1.klasse i den kosm.skolen  

*Deres lærer-rolle

*mer om jordens fjerne fortid      

*pyramidene  *ATLANTIS *DetGamleEgypten  *DEN EGYPTISKE RASE

  *MÅNENS KOMME *ASTRALREISE til fortida    

 *MØTET med en merkelig mann - ET

 *KRISTUS   

*SAMMENLIGNINGER med andre kontakters og kilders opplysninger


Tores mail til meg etter at han hadde lest denne boken - hans meditative eller 4-D opplevelser om det 

Forum rundt boken

**************

Thiaoouba  MP3 Interviews

mp3 sound from google-lecture - every part here ca 45min - made for those wanting to listen in mp3 on portable players; 1 | 2 | 3 | 4 part 4 is much on the higher self

 

 

:

 

 OM EN DIREKTE FYSISK KONTAKT TIL

 AVANSERTE UTENOMJORDISKE

av fransk-australieren MICHEL DESMARQUET

Han sier han har fått spesiell hjelp av "dem" til å kunne huske alle opplevelser, detaljer, etc. som gjengis i boken. Det tok tre år før han lyktes å få boken utgitt - den ble for utrolig for forlagene - men den er nå gjenopptrykket i fem nye opplag.

Den da (i 1989) 58 årige Michel får en plutselig innskytelse til å stå opp kl halv ett på natten og skriver en beskjed til sin kone at han blir borte i ti dager. Så går han ut, ned trappen fra sitt hus i nordøstre Australia og blir med ett tatt opp i et fartøy som "kjøres" av en "stor" kvinne. Bortsett fra den fysiske størrelsen er det ikke noe som avviker fra en vakker jordkvinne.  Hun tar ham med over til et annet jordplan eller en parallell jorddimensjon via et eggformet fartøyet på ca 70 meter i diameter som han fikk opplysninger om senere. Fartøyet utstrålte en blåaktig aura.

her er trappen og stedet hvor Michel hevder han ble "sugd opp" i ett 70m eggformet fartøy i 1989

 

 

 

Denne dimensjon, får han vite - eksisterer i en annen romtid-dimensjon, der bl.a. de savnede fra BERMUDA-triangelen befinner seg. På dette plan foregår det tilsynelatende ingen aldring som på vårt jordplan/dimensjon. Denne romkvinne var meget vakker men dog stor og høy - han sier hun var 2,9 m høy!! Hele besetningen så ut til å bestå av kvinner - men senere fortalte den heromtalte kontaktperson som kalte seg THAO at de i virkeligheten var dobbeltpolede eller beggekjønnsvesener i ett - altså en harmonisk blanding av både det kvinnelige og det mannlige i ett og samme legeme. At "formeringen" da var viljesstyrt og ikke instinktstyrt som i dyreriket - som jordmenneskene fortsatt tilhører. (Når man leser lenger ut i fortellingen går det fram at noen viljemessig kunne skape sine kropper, mens andre fortsatt ble "født" - men hvordan selv befruktningen skjedde for disse går det ikke frem av teksten slik jeg har lest det. R.Ø.anm. )

Men da forfatteren av boken fortsetter å bruke betegnelsen "hun" for den dobbeltpolede kontaktpersonen - ET’en - så gjøre jeg det samme her.

I begynnelsen foregikk samtalene språklig med fransk tale - men snart oppdaget han å kunne sende og motta tankene direkte, hvilket han fant så mye enklere.

 

Besøker den stråleskadde kloden AREMO X3

Etter turen til den parallelle jorddimensjon reiser de til en planet som hun kaller AREMO X3 - der de har et oppdrag med å overvåke virkningene etter atomare ødeleggelser på den kloden og også i en by der som han sier minner om New York.

På planeten fantes genetisk skadde mennesker etter dette atomare misbruk - disse hadde misdannelser som spedalskhet og mongoloide uttrykk - ellers var de som jordmennesker - noen minnet om polynesiere skriver han. De levde bl.a. av fisk de klarte å fange, selv om også denne delvis var forurenset av atomødeleggelsene. Kun noen av dem var fortsatt forplantningsdyktige. Temperaturen der disse levde var på nærmere 30 gr.C om dagen. (Svensken Ante Jonson fikk tilsvarende lov å være tilskuer til en slik stråleskadd klode under en av sine turer i rommet i 1985-6. Tydeligvis ønsket de å gi mest mulig av advarsler om hvilken farefull vei som menneskeheten her på jorden er inne på - i denne sammenheng med atomvåpen.)

Hun fortalte at forfedrene til disse mennesker også hadde kolonisert jorden for omtrent 250000 år siden, og at disse som de så på skjermene fra skipet var etterkommere av samme rase, men disse hadde altså utløst en atomkrig for 150 år siden, og de overlevende var dem som de betraktet via skjermene i skipet.

Hun sa at de fra tid om annen ankom for å studere strålingsskadene og de langsiktige virkningene. Disse degenererte menneskene så nå på overvåkerne som guder - slik også menneskene på Jorden gjorde i fortiden fortalte hun.

i fortiden var gudenes skip noe man både fryktet og beundret

bilde r-ø 

 

 

På skipets skjermer ser han også at disse skadde mennesker stadig ble angrepet av dyr med utseende som kjempemaur - men med størrelse som hester, og de kunne likeledes bevege seg så hurtig som hester. Romfolkene tok prøver av disse "kjempemaur" for å finne ut av hvorfor de hadde utviklet denne kjempestørrelse - de mente det var av stråling fra atomkrigen der som hadde skapt bestemte mutasjoner. Til en viss grad hjalp innbyggerne å fjerne disse muterte "maur" men hun sa at de normalt aldri blander seg inn i andre rasers utvikling, og evt. da kun i det skjulte. Dette for ikke å ta fra dem den naturlig læreprosess gjennom dette "å lære å klare seg selv".

Om bord på fartøyet fikk han en slags fruktsaft og et slags brød analogt med det som i bibelen kalles "manna". Meget næringsrikt og mettende laget av hvete og havre.

Hele deres fartøy blir teknisk overvåket fra deres hjemplanet som er som en intergalaktisk base for skipene. De bruker "arabiske tall" av den grunn at det var de selv som innførte disse til jorden påstår de.

 

Planeten "Bakaratini"

Først litt mer  romkolonisatorenes hjemklode: Hun sier at for 1.35 millioner år siden var deres hjemplanet "Bakaratini" under sterk avkjøling, slik at de måtte "finne seg" en ny klode å fortsette å leve på. Deres hjemklode ville bli ubebebar om 500år regnet de ut. De hadde da bebodd deres hjemklode "Bakaratini" i stjernebildet "Kentauren" i 8 millioner år. De var av en sort rase med tykke lepper og flate neser - men meget intelligente. En annen rase hadde også kolonisert  "Bakaratini" - en gul rase som de sier ankom 400 år før den sorte rase. Dette var hva vi på jorden kaller den kinesiske rase. Disse to raser hadde på planeten "Bakaratini" hatt mange feider seg imellom. "Overvåkerne" forsøkte å få til ro - men kriger brøt regelmessig ut. Samtidig var naturkatastrofer der med å tynne ut befolkningen av begge raser.

Men de hadde bygd opp et velfungerende samfunn der - det beskrives arbeidsuker tilsvarende 12 timer pr. uke. På den kloden var en uke 6 dager og 21 timer. Men så kom maktsyke personer - "politikere og byråkrater" til makten. Etter lang tid i fred kom det derved til krig mellom disse to raser - en høyteknologisk atomkrig som utslettet nesten hele befolkningen. Temperaturen falt deretter til minus 40gr.C og de få overlevende sultet, noen overlevde i særlige tilfluktsrom. Den opprinnelig befolkning var på 7 milliarder sorte og fire milliarder gule. Thao sier: "våre historiske nedtegnelser viser at 235 overlevde katastrofen - 6 av dem var barn. Disse statestikkene var tatt seks år etterpå."

Ingen trær eller dyr fantes mer. De måtte ty til kanibalisme for å overleve - de spiste de svakeste som bukket under. Men de hadde tekniske mulighet til å hente vann meget dypt i havet og rense dette og i havet fantes noen sjødyr de kunne spise.

atomkrigen skapte mutasjoner av før ufarlige insekter slik at noen disse ble kjempestore - slik som denne "praying mantis" -  og en voldsom trussel for de få overlevende mennesker og overvåkerne var igjen aktive med å utslette disse slik bildet forteller

Så ut fra disse få overlevende ble det gradvis oppbygget en ny befolkning - det sies her at på 150 år var befolkningen på 190000 sorte og 85000 gule mennesker. I denne periode hjalp Thaos forfedre (altså kontaktpersonen her) denne pinte selvdestruerte klode med å innføre nye planter og parvise dyrearter på planeten som kunne tilpasse seg klimaet der og formere seg naturlig.

Hun sier menneskene på et tidspunkt oppdager ATOMET, og at dette med atomkriger stadig gjentar seg når sivilisasjonene når et særlig utviklingstrinn. Videre sier hun at hele universet er et kjempemessig atom - og at alt blir berørt av det. (side 32)

Men 150.000 år etter atomkatastrofen på "Bakaratini" hadde folket utviklet seg mye åndelig og teknologisk - folket hadde lært av tidligere feil og lidelser. De to rasene hadde utviklet sterke gjensidige bånd. 

JORDENS KOLONISERING

De gir sin versjon av Jordens kolonisering fra andre kloder - og selv om de gir andre navn enn andre "ufo-kontakt-kilder" kan hovedtrekkene rimelig godt passe. Likeledes kommer det her noen andre tidsangivelser - men heng deg ikke så mye opp i tidsangivelsene - se mer på hovedtrekkene. 

Som nevnt over sies det at for 1.35 millioner år siden var denne sorte rases hjemplanet  under sterk avkjøling, slik at de måtte "finne seg" en ny klode å fortsette å leve på.  De la ut på en utforskningferd i galaksen på leting etter nye kloder å leve på. Det skrives at da de oppdaget solsystemet "vårt" fant de liv/mennesker på Mars. Ikke tekniske - men åndelige mennesker - ca 1,4mhøye av mongolsk type som levde som stammer i steinhytter i en sparsom flora og fauna. Kun lave trær - de største 4m høye, men gress og korn a-la bokhvete. . På Mars levde også en dverggeit, noen store harelignende dyr, flere arter av rotter og det største dyret noe som minnet om en bøffel, men hode som en Tapir. Samt noen fugler og tre typer slanger forteller Thao.

Men de fant ut at også Mars var i nedkjøling og at den ikke ville kunne bebos etter 4-5000år. Derfor dro de to forskningsfartøyer videre  - til Jorden og landet i området der det var ett stort kontinent av Australia-nyGuinea-Indonesia-Malaysia - alt dette dengang beliggende under ekvator, da polene ikke er der de nå er. 

Den gule rase derimot slo seg ned ved Bengal-bukten og i Burma hvor de bygde byer og forsøksfarmer. Fra "Bakaratini" hadde disse tatt med seg grønnsaksplanter som kål, persille og noen andre planter. Og de gule lyktes bedre med hvetedyrkningen - fire typer ble dyrket. Risen derimot fantes på Jorden fra før sier hun.

Innen de valgte seg "plasser" å bo, hadde de utforsket hele jorden, og var overrasket å finne at det ikke fantes menneskelig liv fra før. Rigtignok fant de store "aper".

(muligvis menes med dette de fjerne, degenererte etterkommerne fra de "utviste" /etterlatte fra LYREN systemet helt tilbake fra 22mill.år siden jf. romkontakten Semjases opplysninger - rø)

I løpet av femti år hadde syv millioner mennesker av disse to raser blitt overført fra "Bakaratini" til Jorden og etter dette vendte ingen tilbake dit - da planten der ble til en kald ørken som Mars er idag.

Da Jordens gravitasjon var større enn på "Bakaratini" var dette i begynnelsen en gene, men deres størrelse avtok etterhvert fra de ca.2,3m. Jorden hadde på den tiden en annen egenrotasjon og likeledes var året - en runde rundt solen - på 280 dager. Klimaet var mye mer fuktig enn idag. Et rikt dyreliv fantes - bl.a. kjempekrokodiller på 15 meter, store fugler og slanger på 25m!! Endel kornsorter tok de med seg - bl.a. maisen og hveten som nevnt, og også bananen og appelsinen (-trær). Likeledes med mange dyr som geita og kenguruen. Spesielt sistnevnte hadde store problemer med å tilpasse seg livet her sier hun.

tar med et utdrag på engelsk:

 

‘Herds of huge zebras roamed the country, in company with enormous edible birds, referred to as ‘dodos’, very large jaguars, and another bird measuring almost four metres in height, which you have called Dinornis. In certain rivers, there were crocodiles up to 15 metres in length and snakes 25 to 30 metres long. They, at times, nourished themselves on the new arrivals.

‘Most of the flora and fauna on Earth was totally different from that on Bakaratini - both from a nutritional and ecological point of view. Numerous experimental farms were established in an endeavour to acclimatise plants such as sunflower, maize, wheat, sorghum, tapioca and others.

‘These plants either didn’t exist on Earth or else existed in such a primitive state that they couldn’t be consumed. The goat and the kangaroo were both imported, for the immigrants were quite partial to these, consuming them in great numbers on their planet. They were particularly keen to raise kangaroos on Earth, experiencing enormous difficulties however, in acclimatising them. One of the main problems was food. On Bakaratini, the kangaroo fed on a fine, hardy grass called arilu, which was totally unknown on Earth. Each time the Bakaratinians tried to grow it, it died, attacked always by millions of microscopic fungi. So it happened that the kangaroo were hand-fed, so to speak, for several decades, as they gradually adapted to the grasses on Earth.

‘The black race persevered in its endeavours and finally succeeded in growing the plant, but it had taken so long that the kangaroos no longer required more than their new pastures. Very much later, some arilu plants took root and, as there were no animals to eat them, they spread throughout Australia. They still exist under the botanical name Xanthorrhoea and the popular name '‘grass trees’’.1

‘On Earth, this grass grows much taller and thicker than it did on Bakaratini, but that often happens when species are introduced from other planets. This plant is one of the rare vestiges of those distant times. 

De utvekslet varer og hadde magnetiske fartøyer til transport.

De hadde en religion - Tackioni - som var basert på reinkarnasjon. Deres styre var valg av leder i hvert distrikt som sammen med åtte eldre vise styre samfunnet - helt uten "partier" - men gjennom omdømme for hederlig rettskaffenhet og visdom. (slik bl.a. Tibet ble styrt før Kina invaderte landet. R.Ø.anm.)

Tyver og lovovertredere ble straffet meget hardt - slik at det ikke var praktiske behov for fengsler etc.

En blandet gruppe av sorte og gule slo seg etter ca 300 år ned i området ved dagens Sør-Afrika, et område som rent fysisk har forandret seg lite siden dengang, sier hun - men ikke Sahara og de nordøstre delene av Afrika. Fra Afrika tok de med seg nye dyrearter - bl.a. elefanten, giraffen og bøffelen. Men derfra smittet også nye sykdommer som gulfeber som drepte millioner på kort tid. Det tok år før de hadde funnet en medisin mot denne.

Etter dette var det 795 millioner av den sorte rase.

Michel spør hvorfor de ikke fikk hjelp "fra dem" med bl.a. sykdomsbekjempelse - og her svarer Thao klokt at menneskene er her for å lære gjennom egen erfaring å utvikle seg åndelig (altså kosmisk innsikt) - og at de derved ikke kan blande seg inn i denne prosessen utover en viss grad.

Senere dro en gruppe på ca. en halv million sorte til området i Nord-Afrika hvor Rødehavet finnes idag - men det var land der dengang. Alle disse raser bortsett fra de utvandrende til Afrika - hadde dengang avanserte våpen som bl.a. laservåpen som var under kontroll av en egen gruppe som de styrende igjen bestemte over. Hver rase hadde gjensidige diplomater, ambassadører og observatører hos hverandre. Og freden varte i 3550 år.

Men gruppen i Nord-Afrika overga det tidligere fungerende sosiale samfunnssystem til maktsyke prester og resultatet ble lik med mange av de problemer vi ser på Jorden idag - korrupsjon, prostitusjon, rusmidler og lovløshet. De skattla sine innbygger hardt og det ble sosiale klasser mens den åndelige kunnskapen forsvant der. Tilslutt ble det menneskeofringer og åndsmakten støttet av våpenmakt.

Men her grep "de kosmiske overvåkerne" inn og fjernet de korrupte maktprester og fikk gjenopprettet den "gamle" orden av visdomsstyre. Til dette benyttet de bl.a. en slags kollektiv suggesjon eller hypnose - og senere spør Michel hvordan dette er mulig - hvorpå hun gjør en demonstrasjon av dette der han "opplever" at hele skipet plutselig kolliderer med en komethale og kommer ut av kontroll. Denne illusjons- demonstrasjonen var så virkelig at han faktisk trodde det var slutten skriver han. Hun brukte kometbildet som "kopling" sier hun, fordi dette bildet litt tidligere hadde kommet opp på en av overvåkningsskjermene i skipet og slik sett var "kjent" for ham.

Men så tilbake til de gamle tider og sivilisasjonenes oppbygging:

Igjen ble det bygget nye byer langs elvedalene og der Rødehavet nå er. Mange hadde sterke psykiske evner som healing, telepati og levitasjon.(fra side 44)

På hjemplaneten "Bakaratini" hadde ikke disse raser blandet seg genetisk, men her på Jorden skjedde det i økende grad genetiske blandinger. En blanding av dette ble den arabiske rase som bosatte seg i området som i dag kalles Algerie, Tunisia - Nord-Afrika. Men den var ikke slik vi kjenner den idag med det samme - klima og tid formet denne rase etter hvert.


link til del 2

tores mail til meg etter at han hadde lest denne boken - hans meditative eller 4-D opplevelser om det

From this contact was told how asteroid-crashes have nearly wiped out earlier civilizations- so on a youtube-video is shown how such earlier devastations may have happened: click the picture to watch and this one