Tabell over bøker og opplysninger om fysiske utenomjordiske-kontakter | link til planetkart med linker | english

Altså bøker fra IKKE-KANALISERTE KONTAKTER og forklaring av tabellen ellers under. 

Bilder/mer  på de understrekte ord / koder. Endel har powerpoint-visninger -se links i høyre kolonne

          

audiobooks from some of the books here below - 1/2hour parts- mp3

Forfatter/ og/eller kontakt-person

Tittel, år

(linker også via tittelen)

kontakt

sted - tid

kom fra: Hjemplanet,

stjernebilde

ETV (fartøy)

*

ill.av rasen

Formål

med besøket

Leve-

alder *

Høyde

Atlantis opplysn.?

HS?

*

rase

Fra-

til

Land

Besøk på hjem kloden?

Links B/A/I/S LS= lydsamt. Pp= P-point

Wendelle Stevens &

 Stefan Denaerde

 

UFO...contact from planet Iarga 1969(NL) 1982 (eng)

 

utenfor Hollands kyst  ca midt på 60tallet

"Iarga" ca 10 lysår fra jorden

(Rune forteller i lyd + ppoint)

bilde av skip

tegn.av Iarga-person

observasjon av jorden

+ gi impulser

?

 

ca 1,5m

 

 

amfibie rase

tidlig 60tall

P/T

NL

Ble vist en 3d film fra Iarga i skipet

B1, B2, S1,

Samtale

Ppoint PpNorsk

Wendelle Stevens

&

Ludwig Pallman

(foreløpig kun engelsk språkling utdrag av "saken")

"Ufocontact from Itibi-Ra" (cancer planet mission)

1971

 

India 1964  + Peru, Lima -1966 ->

"Itibi-Ra II" beliggende et sted mot Melkeveiens sentrum

ufo

+

manip. bilde av "mann"

 

dyrke fram spes. planter i jordens miljø som skulle tas med til hjem-planeten + gi oss impulser

ca 500 jordår

ca 1,85m

 

 

utseende som litt brune europeere -skilte seg lite ut og kunne ferdes helt fritt uten å vekke oppsikt

1964 -68

India og Peru

kun bilder vist  så levende  som å være der fysisk

S1,

Lydsamt

del2

Pp = power- point presentasjon

Wendelle Stevens &

Robert P. Renaud,

"Ufocontact from Korendor"

 her norsk omtale

USA  - 1961

Korendor i stj. bildet Hyrden v. Arcturus ca 400 lysår vekke

flere typer

utseende som hvite mennesker

overvåke atom våpen mm og gi imupulser på mange nivåer

ca 400 jordår

1,7 ->

hadde i fortiden fanget inn  signaler fra tidl. høytekn siv på Atl

tilpasset kropper til den type klode de skulle besøke

1961>

-89>? 

USA

 kun på baser de hadde på månen

S1,

Lydsamt

+asf- format

Pp-power- point

Wendelle Stevens

UFO CONTACT FROM
THE PLEIADES 
utgitt -83

up-reading on youtube from book

Sveits fra 1975-78 og pågår

 

Dim.forskjøvet v. Erra "bak" Pleiadene i Tyren

flere typer

utseende som hvite nordiske mennesker

å kunne gi gode fotogr. bevis på UJ's eksistens samt gi masse historisk info og "råd" (+ advarsler)

opp mot 1000 år 

1,7 ->

Deres og de hvite rasers forfedre kolonis. deler av Atlantis- ca 31000 år tilbake

Viten.sk. menn fra slekten var med på gen. eksp. på Atl. 

1975

(1942) 

-> på- går.

Sveits

Ja - en periode

se linker

fra egen

side her

+ her

og her

Forfatter/ og/eller kontakt-person

Tittel, år

kontakt

sted - tid

kom fra: Hjemplanet,

stjernebilde

ETV (fartøy)

*

ill.av rasen

Formål

med besøket

Leve-

alder *

Høyde

Atlantis?

HS?

*

rase

Fra-

til

Land

Besøk på hjem kloden?

Links B/A/I/S

LS= lydsamt. P-point

Philip H. Krapt

"THE CONTACT HAS BEGUN"

1998

USA

juni -97

Verdanter - meget fjern, men i vår galakse

se bok-ref.

forberede offisiell kontakt til romfolk, samt gi nye impulser

mange K- år

1,5- 1,6m

 

 

-97 > 2001>

USA

kun på skipet

 

Alec Newald

"Co-evolution" 1999,norsk utdr

Australia

Dim.forskjøvet beliggende i en kunstig mellom dimensjon bilde

 

DNA /genlån + gi impulser noe mindre enn oss   påstår de har vært her i år-mill. 1989 NZ Ja I1, S1,

Frank Johnson (forf)

(John Mann og hans famile)

"The Janos People"

dansk språklig kort- utg.

England - sommeren 1978.

"JANOS"

audiobook english mp3 of the case |  2 |   3 4|    5|     6 7|  8 9

ringformet (tegning)

tegning av mor og barn

måtte evakuere egen klode pga naturkatastr.

som nordiske folk

 

 

 

1978

 

kun på skipet

B / A

Wendelle Stevens & investigator Carl von Vlierden

ntro på dansk

intro on english

ppoint

 

UFO CONTACT FROM 
PLANET KOLDAS

 

intro på dansk

tidlig 60tall og videre som først ble knyttet via fysisk kontakt og senere info via radio

KOLDAS som er i en annen dimensjon i et anti-matr.kosmos

og de gir en meget intr forkl på dimensjons-reiser via høyere dim-plan

bilde

audiobook mp3's   a ca.15min parts: part 1 |

part 2 |

3 |

 the rest look 80% down on this...

forberede offisiell kontakt til romfolk, samt gi nye impulser

som nordiske folk - nok fra samme kosm slekt

les boken!!

en av dem arb. en tid i en radio-fabr i syd-afrika og det var der at kontakten oppr ble knyttet

1960 og til ut på 70tallet

syd-

afrika

 

intro på dansk

intro på engelsk

ppoint

Wendelle Stevens &

Martin Wiesengrün

UFO CONTACT FROM  "Arien" in  ALDEBARON

Physical ufo-contact in former east-Germany in –57:

july-1957 on island Rügen/Baltic coast

contactperson Dagolo had an age of 1230 earth-years – similar to 61years of Arien time – her homeplanets named Arian – in starpicture Aldebaron (they pronovnced it AL-DE-BAR-OWN). 59 LY away from here were their sun they called RAULA. Arian was 4th planet from that sun

TEGNING

 

stort sett som nordiske folk - nok fra samme kosm slekt og opphav

 

 

1957

tidligere

øst- tyskland

kun på skipet

 

ref fra  boka på engelsk

W.Stevens and the pseudonym of Edward James

norsk pp

Ufo-contacts from (a frequency- raised level of-) Venus Miami -usa

feb 62 

higher levels of planet Venus


the OMNEC ONEC Venus - connection

så ut som vanlige hvite folk i sin matr. tilstand på J

gi nye impulser

 

1,65m

noe ref

 

usa

 

Ppoint-engl. norsk pp

Ppoint2 on the case of a ww1 warship they took away of spec.reasons

Wendelle Stevens & GIORGIO DIBITONTO

"ANGELS IN STARSHIPS"  of GIORGIO DIBITONTO

80ths

 

 

 

 

 

 

 

italia

 

ref fra  boka på engelsk

powerpoiont -foredrag  om "ufo-kontakter"

Resymé av jordens kolonisering fra ROMMET

"kosmisk samarbeide" powerpoint

lydopptak

Det GALAKTISKE FN  - foredr.i ppoint men uten lyd her

livet i høyere dimensjoner og kontakter i kosmos- ppoint u lyd

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatter/ og/eller kontakt-person

Tittel, år

kontakt

sted - tid

kom fra: Hjemplanet,

stjernebilde

ETV (fartøy)

*

ill.av rasen

Formål

med besøket

Leve-

alder *

Høyde

Atlantis?

HS?

*

rase

Fra-

til

Land

Besøk på hjem kloden?

 

med musikk; mp3

gjennom stjerneporten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFO-ABDUCTION AT MIRASSOLL – a biogenetic experiment

This book was first published in Portuguese language in Brasil under the title "O CASO DE MIRASSOL" in 1984 Mirassol- Brazil

1979>

unknown, but had appartently bases on the moon biogenetic experiment 1,5m   bigger ears/ eyes 1979 >into the 80ths and say ongoing? Brazil only base on the moon  
Orfeo Angelucci, (1912-1993)

intro

p-point norsk

en noe lign.kontakt  i norge i-08

THE SECRET OF THE SAUCERS

1955

Burbank, California. Aug.2 +

May 24, 1952

ppoint

utdrag for ppoint støtte

 

audiointro

audiobook on the case mp3- 7x30min parts - rightclick + save as

 
forberede som normale j.folk     1946- 52 Burbank, California.  i skipet oppl. han et  typisk kosmisk "glimt" ppoint

utdrag for ppoint støtte

THE Jehova withess pastor taken up in january   1976

 

 

 

 

Swedish UNDERSEA ufo-contact - Ante Jonssons experiences

 

 

 

 

 

audiofiles

 

 

Charles A. Silva: Date with the Gods):

mp3 talkbooks

beskrevet i denne bok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Desmarquet

-87: ufo kontakt i Australia

1987

Thiaoouba

lyd

ca.2,7m illu.-link

 

 

 

 

 

 

fortsetter>- under videre bearbeidelse

nedlaste power point viwer her

 

comet-crash som har formet vår jord / mythologien - video

 

 

 

 

 

 

 

 

an interview-ref.  (translated from Swedish) of people of another  evolution-path living in deep caves and artificial tunnels inside Earth  -here in audio mp3 also;

part1 mp3

part2 mp3

part3 mp3

part4 mp3

part5 mp3

part6 mp3

part7 mp3

part8 mp3

part9 mp3

part10 mp3

 

 

mer om boka JORDENS KOLONISERING FRA KOSMOS

Downloadable sound in mp3 of the videointerview with Sergeant Bob Dean who shares with us his knowledge of the UFO phenomenon and what he encountered while working at SHAPE in Europe in the 1960s: an inch and a half thick detailed official report on the extraterrestrial 'problem' called at that time simply "The Assessment". Having the clearance to have free access to the document, he read it and re-read it many times, and he tells us how that changed his life. Later, after retiring from the military, he made the courageous decision to defy his Oath of Secrecy and began to speak publicly about what he had learned.

part 1 - mp3

In Part Two of the interview, Bob tells us that this is probably his last interview... and having done so, he pauses, takes a deep breath, and reveals on record for the first time that he has been contacted, and has been on board the craft.

part2 -mp3

this is for them who don't have the webspeed to watch the videos, and also a possibity to listen to this incredible interviews via portable mp3 players - here with one of the man who have seen the coverups from inside the military.

NB - downloading by rightclicking- if not streaming works. This sound is taken from http://www.projectcamelot.net 

Veiledning og kommentarer til skjema (ide av R K M)

Links kolonnen til høyre:

HS:

Formålet med besøket:

ETV (romskipet)- link til tegning eller bilde av fartøyet

Fra – til:  begynnelsesår og sluttår for ET-kontakten +

Besøk: Ble kontaktpersonen tatt med hjem til deres planet?

 


 

 

 

 

 

    

3 ARTPICTURES ABOVE HERE IS  ART OF JIM NICHOLS