Fysisk ufo-kontakt tidlig på 60tallet etter innledende radio (amatør-) kontakt

Powerpoint on the case | her norsk utg p-point

- men som alltid i slike kontakter var de ikke tillatt å gi FOR overbevisende beviser - ettersom DE VISTE at de modne ville gjenkjenne dette som virkelighet og sannhet.

Introduksjon

For snart et halvt århundre siden skjedde det flere kontakter til høyere utv. kloder hvis oppgave det er å gi impulser, beskyttelse og overvåkning av vår jord (eller planeter på vårt enda primitive utviklingsstadium).

Korendor- sivilisasjonen tok kontakt med Bob Renaud en natt i Juli 1961 mens han prøvde å ta inn BBC Radio på sin kortbølgemottaker. Robert P. Renaud, var da en 18 år gammel RadioOperatør, elektrotekniker som arbeidet ved General Electric. (Mass./USA)

Han bodde i kjelleren i sine foreldres hus og hadde et radiorom der hvor han en natt fikk inn en stemme som overstyrte lyden fra BBC, og denne kvinnestemmen påstå at hun var på et romskip et stykke over huset hans og kom fra kloden "Korendor."

Tilsynelatende bare en vill påstand, men deres videre utlegninger var meget sammenhengende og logiske. Men da dette kom ut på 60tallet, var det selvsagt langt "mer" enn de aller fleste kunne forstå eller tro på - og dette er jo naturlig nok når man mangler den spirituelle innsikten. Det blir som å skulle tenke seg å forklare folk i middelalderen om dagens mest avanserte data-/og maskin-teknikk og det kompliserte samfunnet av i dag. De ville verken tro eller forstå det.

I denne første kontakten fortalte de at de hadde oppdaget jorden ca to år innen og at de hadde avlyttet kommunikasjonen og prøvd å tolke språket. Dette hadde de også gjort ved at de hadde utplassert små fjernstyrte lyd-opptakssonder - og dette materialet hadde de matet inn i sine computere som etter hvert hadde avkodet språket. Og med sin avanserte teknikk preget/lærte de på denne måten engelsk språk med en typiske syd-kalifornia aksent - ettersom det var DER de hadde plukket opp språket.

De var mennesker med utseende som oss i sin framtoning når de med sitt fartøy teleporterte seg (via 4.Dim- energibaner) til JORDEN, men de fortalte senere at de  hadde et noe avvikende utseende på sin hjemklode som hadde andre ytre betingelser. Så til å begynne med måtte de tilvenne seg jordens mindre gravitasjon og lavere oksygeninnhold fortalte de.

De sa de hadde overvåket Bob en tid med sin avanserte teknikk og funnet han som et mulig objekt for å sprede sine informasjoner gjennom. Han var et utviklet menneske, hadde tekniske interesser og var opptatt av fredskaping og jordens velferd og fremtid.

Allerede i den første kontakten instruerte de ham i hvordan han kunne ombygge sitt tv-apparat til å kunne ta inn bilder av dem på skipet deres, og slik fikk han på denne måten etablert en mer direkte kontakt med dem.

 

DERES HJEMKLODE

Den som han snakket med i begynnelsen var en kvinne - og det ser ut til at mange av de utenomjordiske som tar kontakter til slike kloder som her som er i en fase av "oppvåkning" bruker nettopp kvinner i de første kontakter. Vi er normalt ikke så redde/frykt for kvinner, og de har jo også noe moderlig over seg….Hennes navn var Lin-Erri og hennes hjemplanet var " Korendor".

De sa: "Korena, vår sol er lokalisert i stjernebildet Hyrden (Bootes), ca 3gr fra Arcturus på en linje mellom den og M3 hopen. Den er ca 400lysår borte og er synlig i større teleskoper, skjønt den ikke har noe spesifikt navn i deres astro-kataloger"

De sa at deres hjemklode var 6x større enn jorden - hadde større gravitasjon, men lavere tetthet. Kloden var den 3. av 12 i det solsystemet og hadde 4 måner rundt seg.

De hadde utviklet romferder for ca 3000år siden etter vår tidsregning, og brukte skip som var så langt "foran" våre fly av i dag - som vi er foran de med hestekjerrer. Gravitasjonskontroll, magnetisme, ion-og lysteknikk var noe av skipets funksjon. De hadde kjempestore moderskip til sine lengre ferder i kosmos, som gikk via en høyere dimensjon - den 4.dim - der selve reisen kun tok minimalt av tid, ettersom det foregikk utenfor vår tidsdimensjon. De gav en masse tekniske detaljer om dette som man kan lese mer om på de engelske utdrag fra boken.

HVORFOR DE ER HER

En av deres hovedoppgaver her var overvåkningen av spesielt atomvåpnene - husk dette skjedde mens atomkappløpet var i sitt ville ritt, og de advarte sterkt mot dette, og mente vi var på vei mot planetert selvmord om dette fikk fortsette. De hadde sett dette så mange steder ellers i kosmos fortalte de. I forbindelse med sin oppgave her hadde de i det skulte etablert flere underjordiske/undersjøiske baser - helt avskjermet med hyperavansert teknikk. Man kan jo også spekulere på om deres nærvær her er tilhørende den overliggende - 4.dimensjonen - men det sier de dog intet om. Kun at de bruker den for selve de interstellare reisene. Andre raser sier nemlig at DE ER tilhørende på høyere vibrasjonsplan, men at de kan justere seg ned i frekvens for å komme inn i vår verden via et særlig frekvensfelt de skaper kunstig eller via indre/åndelig teknikk og innsikt.

bildet viser hvordan reisene til fjerne kloder i kosmos skjer i de høyere frekvensdimensjoner som omgir jorden

Etter ca et år men kun radiokontakter - som skjedde minst en gang i måneden - fikk Bob møte dem fysisk og være med til "omvisning" på flere av deres baser - inkl de som de har etablert under månens overflate

De håpet at de mange ufo-observasjoner som skjedde rundt om på Jorden på 50-og 60tallet ville få oss til å våkne opp og tenke nytt - i et større perspektiv. Men de forsto nok ikke da hvordan de militære, og de destruktive krefter her ville klare å hindre at denne informasjonen kom fram i samfunnet - stoppet av latterliggjørings- og fryktskapings-kampanjer mot alt av utenomjordisk informasjon. Ja, motkreftene her skulle gjøre alt for å hindre at vi fikk alternativer til "slavesamfunnet" -der alle er slaver av pengesystemet som manipuleres på mange nivåer - uten at de folk- og/eller politikerne forstår hva som skjer!!. Og når vi ser tilbake på det siste 50år, så ser vi at de har lykkes i dette. Det er kun gjennom Internett at det er blitt mulig å nå ut til mange med dette.

forsiden fra et eldre nr av FATE MAGAZINE. Et senere nr hadde en art om Renaud- se under

 

Oppsøkt av journalisten/ingeniøren Allen Griese

På et tidspunkt på 60tallet ble Renaud oppsøkt av journalisten og ingeniøren Allen Griese som senere skrev en artikkel om Bob Renaud i bladet FATE. Og han innrømte at han ikke trodde mye på påstandene da han ankom BR. Men ved egne øye kunne han så se Renauds tekniske apparater (bildet under), og Griese kunne - som selv værende radiokyndig - bekrefte at Renauds radio og tv var ombygd slik han påsto - og kunne motta de gitte frekvenser i lyd og bilde.

Han fikk også lytte til lydbåndopptak fra de påståtte samtalene med romkvinnen Lin-Erri og han skriver:

 "dette var opptak av bra kvalitet fra spole til spole. Kvinnens stemme hadde en slags nøling i sitt snakkemønster som antyder en utenlansk person som prater bra engelsk. Det var en syngende, melodiøs kvalitet". (These were good-quality, reel-to-reel recordings. The womens voice had a kind of hesitancy in speech patterns suggesting a foreign person doing well in English. It had s a singsong, melodious quality .")

Enda mer merkelig skrev Griese, var bøkene som Renaud skrev om Korendorsk liv og Filosofi. "Det var dusiner av dem - hver på 5-600sider og fra det som han kunne se hadde de ingen typografiske feil".

Men ikke nok med det- for han reagerte også på dette:

"Da han skrev disse bøker" mimrer Griese - "var det som hans hender tilhørte noen andre; han kunne sitte der foran sin skrivemaskin og tilsynelatende ikke legge merke til hva han skrev - han kunne sitte og prate i telefonen samtidig - eller med meg, og gjøre helt andre ting - alt mens hans fingre gikk og produserte disse perfekte, klarformulerte ting på alien filosofi. Det var bare helt utrolig".

Grise var også forbauset over Renaud's holdning: "han viste ingen tegn overhodet til å forsøke å promotere (reklamere) for seg selv og det han drev med. "det var ingen show biz eller mirakel-olje han skulle selge. Han var egentlig heller ikke så interessert i å snakke. Han svarte på mine spørsmål, men tilbydde intet. Han var motvillig å underholde besøkende, og hadde intet å selge - tok ingen penger for det han drev med ved siden av arbeidet på General Electric fabrikken. Han påsto at alt dette var pålagt ham, og at han ikke hadde gått etter det selv"

***

At dette var en reell kontakt antydes også av den tydelige overvåkning av ham som skjedde. Disse hemmelige overvåkningsorganer fra det militære og skjulte organer ellers, finner fort ut hva som er ekte/"farlig" og derfor må overvåkes og "ufarliggjøres"/latterliggjøres utad mot "folket" og samfunnet.

Dette at han var overvåket ble oppdaget da Renauds tilfelle skulle utgis i en bok via John Dean. De oppdaget da - etter at boken var trykket - at noen hadde gjort om astronomiske data i boken. Dette tydeligvis gjort for å kunne "ta ham vitenskapelige på feil i det-og-det" i ettertid og slik sverte ham som løgner og dikter. Tydeligvis hadde posten til og fra Renaud blitt snust i og gått gjennom av "noen". Slik hadde de omgjort deler av manuskriptet, men dette ble altså ikke oppdaget av Renaud/Dean før etter at boken var trykket. Hvorfor hadde så "noen" gjort dette?

Ja - de følger det samme mønsteret som de har gjort før i mange slike "ufokontakter" - der disse kommer med "farlige" alternativer. "Visse krefter" prøver da å latterliggjøre dem, eller avsløre og/eller "bevise deres feilaktige påstader" - slik at massene ikke undersøker det nærmere og slik sett får noen alterntive/nye tanker. Hele det offentlige/miltære ufo-etterforskningsprogram etter krigen har det vist seg -var et eneste stort organ for dekkoperasjoner og coverups. Dette har avhoppede og "like-innenfor-døden"  militære røpet nå gjennom de siste ca 10år -men igjen uten at pressen har fått med seg det. For dem er det jo dessverre langt viktigere å dekke fx rykter om skilsmisser blandt kjendiser..

JO -de som på eget initiativ har satt seg litt i det som har skjedd på denne ufo-coverupfronten vet endel om dette. Spesielt Meiersaken har flere slike eksempler på hvordan overvåkningskreftene gikk inn og tok ut og omgjorde deler av spes. foto-materialet. Dette er ikke kun rene påstander - for i et brev som Stevens (etterforskeren i Meiersaken) på et tidspunkt mottok fra en agent innen de såkalte hemmelige tjenester - så innrømmes dette direkte, men han var da også ærlig nok til å forklare hvorfor de gjorde dette. (se brevet på engelsk nederst/altså aller sist i dokumentet på adressen her http://www.galactic.no/rune/stewens.html )

*

Noe av det motkreftene tilsynelatende er spes.redd skal lekke ut, er om dette: (de må som sagt  for all del hindre at vi får alternative ideer til det økonomiske "slave-samfunnet" her:)

HVORDAN Korendor OG KLODER I DERES FØDERASJON ER SAMFUNN UTEN PENGER - DE REGISTRERER KUN ARBEIDSTID

Som de mange andre kosmiske sivilisasjoner som har gitt informasjoner i direkte FYSISKE kontakter - så fortalte også disse om sitt eget samfunnssystem som fungerer UTEN BRUK AV PENGER. Det er jo nettopp misbruk av selve pengemediet - som er selve midlet til å slavebinde folk her på Jorden -som er ondets rot og kjerne (dvs dypest sett er det jordmenneskets kosmiske ståsted i utviklingen som det dog speiler). Pga dette primitive og enerådende medium skapes det fattigdom, nød, elendighet, misunnelse, krig og fiendeskap - ja pengesystemet er selve "ondets rot" på absolutt alle nivåer i samfunnet. Dette har de høyere utviklede sivilisasjoner for lengst forstått og derfor avskaffet selve ondet - PENGSYSTEMET - i den grad de overholdet har hatt et slikt "fordelingssystem" i fortiden.

Samfunnet på Korendor ble bygd rundt prinsippet av frivillig, indre "kjærlighet og tjeneste" - og ut av dette forstår en at det kun er kloder som har utviklet seg ut av selviskheten og det urprimitive, at dette kan fungere naturlig - uten tvang og ytre press. Så langt har jorden ikke kommet i sin evolusjon, men forvandlingen skjer dog raskt nå.

Som sagt - de bruker ingen penger overhodet - alt går på å registrere ytet arbeidstid i fellesskapet/samfunnet.

NØYAKTIG slik som Martinus forteller i sine kosmiske analyser om fremtidssamfunnet som han mener vil skapes her i løpet av de kommende århundrer - så lever de på Korendor  i et balansert samfunn der det ikke finnes penger som byttemiddel.

Alle arbeider noen timer hver dag med det de ønsker som oppgaver i fellesskapet. Nesten all produksjonen foregår automatisk og det trenges kun folk til å overvåke dette. Alt av arbeide en yter blir registrert på et slags kredittkort og man kan da ta ut varer og tjenester i henhold til det man har på sin tidskonto. Kortet gjelder/ er gyldig på alle de mange tusener av kloder som er tilknyttet deres allianse eller forbund.

Boliger og transport - samt utdanning etc er da gratis - og man får også registrert ytet arbeidstid under studier og opplæring etc. Og systemet er koplet til alle klodene i føderasjonen. Ja, det hele fortelles helt parallelt til det Martinus beskriver er i sine "kosmiske analyser". Så tydelig kunne M "se" hvordan dette "gjøres" i de ferdigutviklede verdener, og formidlet det i sine mange bøker fra ca 1930 og fremover.

I et slikt samfunn skjer det da heller ingen kriminalitet og lovbrudd" - men i den lille grad det skjedde på Korendor, så hadde de helt frie deler av samfunnet der disse kunne "forbedre seg". Igjen helt parallelt til det som M.beskriver som fremtidssamfunnets sideløpende "junior-samfunn" - der de som ligger noe etter samfunnets moralnormer kan utvikle seg helt fritt.

De levde helt vegetarisk, og hadde masser av frukt og grønnsaker i sitt "automatisk dyrkede landbruk".

Mer om samfunns-strukturen og kloden refereres senere - og mer om dette finnes også på engelsk

hvordan deres federasjon av samarbeidende planeter var oppbygget som et slags planetært FN.

*

(for example, their teleportation-eq. must have sounded totally "far out" to hear about  in the 60ths, when it happend,  but now, f x whisteleblower and ret.military man; bob dean reveals  a similar teleportation-event in his interview on camelot from spring 2010/48min into this interview. Rø-extra-comment from 2010)

 


 

Noen data for kloden Korendor og solen KORENA

 • Solen heter KORENA
 • 411 lysår borte
 • magnitude/lysstyrke 7,386
 • diameter 1,693 x vår sol
 • masse for solen der 4.694x e27 tonn
 • 12 planeter rundt solen
 • et år der tilsv.4.53 jordår
 • døgn i jordtimer 24t-19min-31sek
 • diameter for planeten Korendor: 21,847 miles v. Ekv.(=2,74xjorden)
 • aksehelling 11,9633grader (altså mindre utpregede årstider enn her)
 • masse: 24,0843 x jordens
 • volum 20,6909 x jordens
 • tetthet 1,164 x jordens
 • befolkning 7,9 milliarder
 • hovedstaden heter "Vrell" og hadde en befolkning i 2001 på 37 millioner
 • landomr 53,7%
 • saltvannsomr var 91% av vannarealet
 • atmosfæren: 76, 9% nitrogen - 21,7% oksygen - 1,5% andre
 • middeltemp 27,3 grC.

 •  gassertrykk 2,36 x jordens

   

 

tegning av det lille skipet - her satt inn i et annet bilde -og dette fartøy fikk han prøvefly ved flere anledninger skriver han.

Han har også et sv-hv bilde av skipet - men det er av en kvalitet som en skeptiker uansett ville betvile. Men saken er at den kosmiske lov om ikke-innblanding  forbyr de kosmiske overvåkere å gi FOR gode/overbevisende ytre beviser i form av bilder etc. DE SOM ALENE ETTERSPØR FYSISKE BEVISER ER IKKE ENDA MODNE TIL Å FORSTÅ DYBDEN I DETTE. Og  må enda noen liv forsette å "danse rundt gullkalven her" og grave seg enda dypere ned ytre ting; dette inntil de begynner å føle en tomhet med ytre ting og status. Men alltid må det til EN DYP PERSONLIG KRISE - ofte i form av sykdommer e l -som utløsende faktor i denne forvandling når tiden/personen er klar eller åndelig moden.

 

link til et kort video clip av et fartøy tatt i tidl øst-europa/russland tidlig på 90tallet som minner om Korendorskipet som er tegnet i boka 

 For mediaplayer.

Think this seems like a wild story? - just hear the lecture of Richard Doland on Secret space program from  "The Secret Space Program Conference" - that  was held on the 3rd of April 2011 in Amsterdam. LINK

 


Powerpoint on the case

Boken er referert langt mer omfattende på linken her

Og det finnes en lydsamtale på norsk om kontakten der Stein-Erik Høgberg referer fra dette:

link for mediaplayer/Explorer bruk) / her for Mp3  som også kan lastes - dette fra http://www.alternativkanalen.com 

nb. det er delvis dårlig lyd først og sist på opptaket - hvis helhet går over et par timer - så man bør ta flere pauser i lyttingen 

Boken kan kjøpes som e-bok via http://www.ufophotoarchives.com - Siden til Wendell Stevens som har gjort en viktig jobb i å samle denne slags informasjon og gjøre den tilgjengelig.

 

mer om pengesystemets avskaffelse i fremtiden- slik de kosmiske sivilisasjoner har gjort det 

 

***

****

"Dansk sikkerhed har intet med ufoer at gøre"skriver DR i artikkel- og at de ikke er intr. i fenomenet, og dette er selvsagt en ren løgn, slik en av de "lekkende" pensjonister som nå åpent går ut med hva de vet-  og forteller.

 mer på http://www.projectcamelot.net  

***************

hovedsiden