snarvei til   Martinus' kosmologi om drømmer lenger ned på siden

VARSELDRØM MED  KJEMPEBØLGER

 

ja, flere har i mange år "sett nattlige varsler" gjennom "drømmer og visjoner" om slike ting som vises på videoen over fra Japan i mars2011 - og ut fra FLERE UAVHENGIGE 's syner, er det mye som tyder på at en slik bølge kan komme inn OSLO-fjorden innen de neste år. Men ingen visjon eller forutsigelse er jo endelig bestemt, FØR det evt.utløses.

 


 

Natt til 3.april 03 hadde Tore Alstad en helt klar drøm.

En noenlunde tilsvarende drøm hadde Tore også i des.85 og også i år 2000

 

DRØMMEN

I drømmen er det midtsommer - pent vær og solskinn. Tore befinner seg på hvaler hvor hans bror har en hytte. Først kommer en stor havbølge helt plutselig - men dog som et forvarsel før en mye større bølge som overskyller hele øya - denne første var ca. 30m høy.

Deretter kommer meldinger på radioen om en kjempebølge på 200meter- som Tore i drømmen "ser" være utløst fra gravitasjonsforstyrrelser i solsystemet. Dette skaper en tidevannsbølge fra syd- sydøst -. Sannsynligvis altså fra et stort himmellegeme, komet eller lignende som forstyrrer jordrotasjonen.

Det er mellom 6 til 8 timers varsling før den store kommer sier han - slik at en grad av evakuering kan skje. Han ser helikoptre komme og tar opp en del mennesker. Den første bølgen på ca 30 m kom i drømmen altså helt overraskende og deretter kommer altså en på tohundre meter!

Også i de tidligere "varseldrømmer" har tore sett bl.a. Oslo oversvømmet av en vannbølge som etterlot brun gjørme i halve Oslo - dette har også Karen-Sofie Thorstensen sett. Hun er grader av klarsynt og har skrevet flere bøker om sine tankemessige klare kontakter til utenomjordiske. Flere andre har fått lignende "varseldrømmer" om store oversvømmelser i kyst/Oslo området de siste årene - bl.a. Laila Minde på Hønefoss - som også har skrevet bøker om sine mange paramentale opplevelser. Hun mente oppr.at denne kjempebølgen kom  etter at krigene i særlig midtøsten og ellers  har "gjort sitt". 

 

I EN ANNEN DIMENSJON

Det var i -85 at tore "var et døgn over i en annen dimensjon" og fikk klare bilder og en telepatisk melding om en voldsom vannbølge som ødela bl.a. oljeplattformene og kystområder over hele jorden og også da i Norge. Han sier at HELE DEN FYSISKE KROPPEN ble flyttet inn i en annen dimensjon av Oslo - og familien lette etter ham i det døgnet han var savnet. I den tiden hadde han fått en masse informasjoner - en del av det han der fikk vite har han omskrevet i sin bok EN ALTERNATIV KOSMOLOGI.

**********

ELLERS har en visjonær person - Jeane Dixon - sett at "midt under en stor krig kommer det himmelobjekt uten fra rommet - og forstyrrer Jorden - slik at krigene her avsluttes av denne kosmiske begivenhet. De vil stanse russerne sine planer om et verdensherredømme (se boken VÅR VERDENS FRAMTID av inge stoltenberg på side 48)

her et par siders utdrag fra denne bok, der det her først omtales et mørke som også er forutsagt å komme under disse omveltningstider:

Men har man så blot den vished, at dette(mørket) varer ikke evigt, men lyset vil vende tilbage igen, så må de tre døgn(med forutsagt mørke) kunne gennemleves på en positiv måde, uden at der går helt panik i en. Og den morgen, da lyset kommer tilbage, og solen atter sender sine varme, livgivende stråler ned over jorden, da må det føles, som er man kommet ud af en skærsild. Og disse timer er næppe gået sporløst hen over noget menneske.

I Amerika er Mrs. Jeane Dixon i Washington en højt estimeret personlighed, der er kendt for sine tit overraskende, men præcise forudsigelser. Bl.a. så hun, at Gandhi blev myrdet, og til sin forfærdelse så hun også mordet på præsident John F. Kennedy i november 1963 uden at kunne forhindre ham i at tage til Dallas. Og da hun i et diplomat-selskab i 1946 udtalte, at Kina ville blive kommunistisk, anså alle i selskabet det for utænkeligt, men tre år efter var det en kendsgerning.

Hun har set et fremmed himmellegeme komme tæt ind mod jorden, hvilket bevirker jordskælv og oversvømmelser. Men hun ser det hele i et videre perspektiv end de andre seere. Hun siger: "Denne enorme naturkatastrofe vil være af et sådant omfang, at den ikke blot vil standse russernes planer om verdensherredømmet, men den vil også ændre menneskenes livsbetingelser. Den vil ryste menneskeheden dybt og bevirke en åndelig fornyelse. " (merk at hun er amerikaner - skulle man ikke heller idag - midt under amerikanernes krig mot et u-land - si president Buch' drømmer om et verdensherredømme?)  

Mange vil nok tænke nu: Hvis dette overhovedet passer, er der da nogen forklaring på det? Og dertil må man jo nok sige, at hvad der i disse døgn sker på det åndelige plan, hvor såvel lysets engle som mørkets magter vil være involveret, er det ikke givet noget menneske at se. På det fysiske plan er den mest nærliggende forklaring vel den, at en komet passerer så tæt på, at den får jorden til at ryste. Dens støvmasser vil da dække for solen og henlægge alt i mørke.

Både strømafbrydelse og giftige Svovl- og gasarter vil være en naturlig følge. Det vil også forklare, at det hele finder sted inden for et bestemt afgrænset tidsrum, nemlig indtil dette himmellegeme med dets støvmasser har fortsat sin vej ud i himmelrummet.

Amerikas store profet Edgar Cayce (død 1945) forudser tillige en drejning af jordaksen, som vil bevirke visse geologiske og klimatiske ændringer.

I sin bog "PSI und der dritte Weltkrieg" omtaler Dr. A. Schønhammer en urgammel tibetansk profeti, der stammer fra et lamakloster i Himalaya. Der omtales en stjerne, Smaragdstjernen, der vil stå som et symbol på den nye tid. I profetien berettes der, at midt i en verdensbrand bliver der i den åndelige verden forberedt en stor forandring på jorden. Gennem en kosmisk udrensning vil alt, hvad der er ondt, blive fjernet fra jordens overflade, og de mennesker, der bliver tilbage, vil nu være i stand til at opbygge den nye jord som et fredens rige. Menneskehedens nedtur vil da være endt, og genopstigningen til de højder, hvorfra mennesket engang kom, vil kunne begynde. (også laila minde i norge fikk i -99 endel kanaliseringer om denne Smaragdstjernen. rø-anm)

Der åbnes der unægteligt for store perspektiver. Det samme gør en stor vision, som en amerikansk dame har haft. Hun har i de sidste 20 år af og til haft visioner og har modtaget så vigtige budskaber, at de er blevet oversat til hovedsprogene. Hendes navn er Veronica Lueken, hun er gift med en søofficer og er bosat i New York. Den art visioner, hun har, ligner påfaldende dem, Anton Johansson havde før 1. verdenskrig. Også her er Jesus ved hendes side, forklarer hende billederne og pålægger hende de for hende næsten overmenneskelige opgaver, der knytter sig til det sete.

I marts 1983 havde hun to store visioner. I den første så hun i alle detaljer et nyt attentat mod pave Johannes Paul II i et fremmed land, og hun fik at vide, at dette var et billede af de planer, der blev lagt imod ham. Hendes opgave var at skrive til paven og advare ham mod flere udenlandsrejser i dette år.

I den anden vision så hun et raketangreb på New York, hvor følgerne var så forfærdende, at hun næsten ikke kunne holde ud at se på det. Jesus sagde til hende: "Jeg ved, min datter, at dette er et chok for dig, men du skal sende dette budskab ud i hele verden, at Sovjet planlægger at angribe De forenede Stater med fjemraketter, den mest ødelæggende kraft, som mennesket nogen sinde har frembragt. "Han taler også til hende om den syge verden i dag, der er så helt anderledes, end det var Guds plan, og fortsætte videre ad den vej kan den ikke. "Snart er timeglasset ved at rinde ud, mine børn, og jeg ved, at I vil forstå, hvad det betyder. For når det glas er tomt, da er tiden inde for min genkomst. "Jesus omtaler to gange for hende en kugle, som under næste krig vil komme imod jorden ude fra himmelrummet, men det forunderlige er, at han i begge tilfælde kalder den: "Forløsningens kugle! " Her står vi overfor en gåde, et mysterium, og det er nærliggende at tænke på det, der engang blev sagt til en seer: "I ethvert fremtidssyn vil der være noget, der forbliver en hemmelighed indtil opfyldelsens dag. " "Og dermed," siger Jesus, "vil I være nået til et afgørende vende-punkt i menneskehedens historie, det vil blive afslutningen på det, som I kalder en æra."

Da Jesus levede herpå jorden, talte han også med sine disciple om disse ting. Markus og Matthæus fortæller næsten enslydende om det. Jeg citerer nogle vers fra Matthæusevangeliet, kapitel 24:

"Da han nu sad på Oliebjerget, kom hans disciple hen til ham, og mens de var alene med ham, sagde de: "Sig os, når skal dette ske? Og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende?" Da svarede Jesus og sagde til dem: "Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild. I skal komme til at høre krigslarm og krigsrygter. Se til, at I ikke lader jer skræmme, thi det må komme således. Dog, det er endnu ikke enden. Thi folk skal rejse sig mod folk, og rige mod rige, og der skal være hungersnød og jordskælv både her og der. Men alt dette er kun veernes begyndelse. ... Og fordi lovløsheden tager over-hånd, vil kærligheden blive kold hos de fleste. Men den, som holder ud indtil enden, han skal frelses.... Og der skal komme stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme. Og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske frelst, men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes. Hvis nogen da siger til jer: "Se, her er Kristus" eller "der"! så skal I ikke tro det. Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser helt om i vest, sådan skal Menneskesønnens komme være. Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himmelen, og himlenes kræfter rystes. Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himmelen, og da skal alle folkestammer på jorden jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og megen herlighed. "

Med denne vældige Kristus-vision slutter de tre dages mørke, og dermed er en hel tidsepoke i jordens og menneskehedens historie afsluttet. Den gamle verden er endt.

slutt utdrag - boka omtaler også mye fra ANTON JOHANSONS visjoner fra ca.1906 - omtaler av dette sist i siden på linken her.

UFO-kontaktpersonen Reidar Hovdsveen (nå død) fikk også informasjoner om "en bølge": "Se det kommer en bølge fra nord , bølge på bølge skal ramme deres folkevalgte, men de vil ingen ting forstå. Ulykke skal ramme og rammes videre for deres uforstand. Så skal det bli stille en tid, så skal den store bølgen komme å ta all rikdom ut av landet. Alt dette skal skje for at de ikke vil bøye av fra sin vonde vei."

 


den 17.feb 07 fikk jeg en ny mail der tore hadde drømt om bølger - og den
enkelte må selv legge hva man føler i dette, men her er mailen:
 
Drøm om bølge inn Oslofjorden om morgenen 17/2 - 2007.
-------------------------------------------------------

I drømmen var jeg og Kari(mor) i vestfold i Larvik. Det var om sommeren. Drømmen
var mere detaljert og det var snakk om 3 store bølger etterfulgt av flere
mellomstore og mindre bølger. Da den første bølgen kom hadde vi forskanset 
oss i et hotellrom ca 20 meter over havnivå. Hotellrommet viste seg å være 
vanntett da alle veggene var av betong, og vinduet 
knuste ikke. Ved den første bølgen var hotellrommet helt under vann i ca 3
minutter. 
Deretter trakk vannet seg tilbake, før neste bølge kom ca 2 minutter etter.
Her vil jeg anta 
at hotellrommet var helt under vann i ca 1 minutt. Ved den tredje bølgen
som kom ca 1 minutt 
etter at den andre var borte, vil jeg anta at hotellrommet var under vann i
mellom 15 til 20 sekunder. 
De etterfølgende bølgene var ikke høye nok til å komme opp til
vinduet på hotellrommet.

Tore.

 **
Ellers har jeg pratet med mange* som gjennom årene har hatt klare visjoner av "bølgen" og spes. karin melkvik på hitra, hadde gjentagende opplevelser om det, så hun ba intenst i mange dager om "utsettelse" eller helt avlysning, og så langt har  jo det blitt innfridd.

*randi gledish fortalte tilsv.om sine "drømmer/visjoner" om dette på en felles gaia-reise med john gursli til Azorene rundt 2015?


 

selv hadde jeg - rune - en klar drøm ca.1987 der jeg stod noe over Mjøsstranda og så noen virkelig voldsomt store bølger danne seg ute i Mjøsa - kanskje 10-20 meter høye - som kom og slo voldsomt og ødeleggende inn over land. Tenkte dengang at disse kanskje kunne dannes ved at endel av det bratte "Skreiberget" raste ut Mjøsa - men det er kanskje mer sannsynlig at dette var en varseldrøm på bølger som vil komme i alle store sjøer/hav dersom jordrotasjonen blir forstyrret - slik det altså er kommet mange forutsigelser om....


 

hva er drømmer?

MARTINUS om drømmer fra mine studienotater av Livets Bog:

 • Drømmer er realistiske opplevelser gjennom nattbevisstheten, men blir jo ikke oppfattet som virkelige for det vanlige menneske. Men så lenge drømmen vedvarer er denne like "virkelige" som den fysiske våkenrtilstand. Dette viser at mennesket har to opplevelsesformer:
 • den fysisk våkne
 • drømme eller nattbevisstheten
  1. I drømme kan vesenet både se, høre, lukte, smake og føle helt uavhengig av de fysiske organer. Mange eksempler viser at en under søvn eller i drømme har opplevd forutsigelser, fjernsyn, gått ut av kroppen, opplevd kunnskap uten tilsynelatende våken belæring osv. Dette beviser en annen opplevelsesforms eksistens ved siden av den fysiske.
  1. Drømmer er erindringsbilder hentet fra den fysiske verden. Erindringer er synskopier av ytre opplevelser lagret som eget erfaringsmateriale i hukommelses-legemet. Drømmer er derav hukommelse under nattbevisstheten.
  1. Erindringer er gjenopplevelse av fortiden. Men drømmer kan også utgjøre fjernsyn av nutiden, dvs av ting som skjer et annet sted, men på samme tid. Men også forutviten kan oppleves som drøm. Alt dette skjer altså via vesenets nattbevissthet.
  1. Pga. hukommelses-evnens degenerasjon hos jordmennesket (i dyrerikets siste del) - kan det ikke overføre erindringer fra nattbevissthetens opplevelser og inn i den fysiske dagsbevissthet. Det normale er kun å oppleve at man har sovet godt og dypt. Martinus sier her i dette stykket at drømmer er en unormal erindringsoverføring. De "sanne" drømmer er meget sjeldne og kan kalles unntak.
  1. Under dyp søvn overføres dagsbevisstheten i det grovstoffelige tyngde- eller fysiske legeme, til nattbevisstheten i følelseslegemet. Men det holdes vedlike en viss forbindelse til det sovende fysiske legeme. Innsovingen vil normalt skje relativt hurtig når legemet er trett. Oppvåkning vil normalt skje når nervene i særlig hjernen er helbredet eller reparert fra de sår/slitasje som oppstår i dagens løp. Ved en slik uforstyrret søvn har vesenet ingen som helst drømme-opplevelser, dvs. det har ingen erindringer om opplevelsene under søvnen. Sterk støy vil forstyrre søvnen, likeledes med feber, sterke smerter og sykdommer. Også sjelelige lidelser vil forstyrre søvnen.
  2. Der søvnen forstyrres blir bevisstheten stadig overført fra legeme til legeme og ingen av dem kommer i skikkelig hvile. Ved denne stadige skiftning av bærelegeme for bevisstheten, vil det oppstå erindringsoverføringer og - erindringsforskyvelser. Det blir en kaoslignende blanding av erindringer fra den dagsbevisste (fysiske-) våkentilstand, og den nattbevisste "våkentilstand". Derfor blir drømmer ofte uten mening og logikk. En kan også si at drømmer er en slags "utetthet" mellom fysisk og åndelig virkelighet. En ser "lysstriper" fra en annen virkelighet.
  3. Vesenet er også "våken" i nattbevisstheten, men kan altså i liten grad overføre sine opplevelser til dagsbevisstheten - slik at de kan erindres. Men slik kan jo nettopp troen på "døden" og også benektelsen av et liv utenfor det fysiske nettopp oppstå. Men mennesket utvikler seg gradvis mot en tilstand hvor de to former for bevissthet (dags- og nattbevisstheten) - forener seg til en permanent og klar dagsbevissthetstilstand
  4. slut utdrag- men OLE THERKELSEN har mange gode videoer om bl a dette tema ut fra MARTINUS- bl a denne:   

  From T.LOBSANG RAMPA's book: "You - Forever":

  There are no limits to the knowledge of the Overself. There are very real limits to the abilities of the body - the physical body. Almost everyone on Earth leaves the body during sleep. When they awake, they say that they have had a dream, because here again, humans are taught to believe that this life on Earth is the only one that matters, they are taught that they do not go travelling around when asleep. So -wonderful experiences are rationalised into "dreams."

  Many people who believe, can leave the body at will, and can travel far and fast, returning to the body hours later with a full and complete knowledge of all they have done, all they have seen, and all they have experienced. Nearly anyone can leave the body and do astral travelling, but they have to believe that they can do this, it is quite useless for a person to put out repelling thoughts of disbelief, or thoughts that they cannot do such a thing. Actually, it is remarkably easy to astral travel when one gets over the first hurdle (hinder) of fear.

  In the next lesson he (rampa)talks abut dreams - fragments from experienses on the astral plane - and he also mention that many seems to forget to create - through concentration - clothes on astral body when in that body. And many have a lot of fun observing that.. He also recommend having a photo by the bed - of a person you will visit in the astral. He says THAT DREAMS ARE WINDOWS INTO ANOTHER WORLD.

  -----------

  From T.LOBSANG RAMPA's 11. book:"Feeding the Flame ":

  astral travel and dreams (page 73)

  It is impossible to confuse astral travel with dreams or nightmares because in dreams there is nearly always some inconsistency (inkonsekvens/ulogikk), come improbability, there in always some element which is at variance with what you know to be fact. The colours may be wrong, or you may, for example, see a person with the head of a tiger. It can be determined, with a little practice, that which is a dream and that which is astral travel.

  Memories of dreams and memories of astral travel follow the same path into one's awareness when one is awake; when the psyche comes back and the body awakens it may say, 'Oh, I had a terrible dream last night.' Or if the person has training and knows how to astral travel consciously, then he comes back with a complete knowledge of all he has done. The body is still rested, the toxins are still dispersed, but the psyche has retained the information of what happened in the astral world.

  Some school children have a holiday and they are so excited at coming back to school that everything that happened during the holiday completely disappears from their brains or from their memories, and in just the same way people coming back from astral travel may forget completely all that happened in the excitement of starting another day.

  It cannot be too often repeated that if one wants to remember astral travel, then one just simply must say to one-self three times before going to sleep, 'I will sleep soundly and restfully, and in the morning I will be aware of all that I have done in the astral.' Repeat that three times before going to sleep, and if you really think what you are saying, and if you really mean what you are saying, then you will remember when you awaken. There is nothing magical about it, it's just getting through to a rather stupid subconscious and saying, in effect, 'Hey Bud, you've got to keep alert tonight, no playing about and gumming up the works with my memories, you keep out of the way, ready for a fresh load of memories when I return.'

  Of course the person who is trained in astral travel can astral travel when he is fully awake. It is quite usual for the trained person to sit down in a chair, clasp his hands and put his feet close, together and then just close his eyes. He can then will himself to leave the body and go anywhere and stay fully conscious during the whole period of astral travel so that when the astral body rejoins the physical body there is brought back a completely retained memory of all that happened,

  That takes practice, of course, and a bit of self-discipline, it is not difficult to train oneself to remember all that happened when the body is asleep. You just have to tell your sub-conscious to shut up exactly as you tell an unruly schoolboy to shut up. The first telling is more or less a waste of time, at the second telling the sub-conscious jumps to awareness, and with the third telling it is hoped that the command sinks in and the sub-conscious will obey. But if you do this for a few nights you will find that the sub-conscious does obey.

   

  From T.LOBSANG RAMPA's book - CANDLELIGHT- published in 1973:

  "….Some people have dreams. Now frequently the dreams are rationalizations of what actually happened. The person is a doubter to start with and just would not believe the possibility of astral travel, and so as a solution to what would be a difficult problem the sub - conscious of the doubter cooks up a fantastic image or dream which truly is stranger than anything that could happen in real life. Dreams, then, are either the rationalization of an astral experience or the mindless wandering thoughts of a body of which the soul or astral form is away, away so far that no check is being kept in the mental processes of the sleeping form.

  Again I say, yes, you can do astral travel consciously. Everyone can do it when they sleep. Not everyone remembers it. People with a little training can do it while they are awake. It is very very interesting. The biggest difficulty is that you cannot carry anything with you, which is a bit inconvenient (ubekvemt) at times.

   

  mainpage