andre linker fra samme kanal og noen andre finnes under her;

Kanaliseringer gjennom

 Lyssa R. Holt

. Utenomjordiske i det gamle Japan

 

 

DE FJERNE UTENOMJORDISKE BESØKERES ROLLE PÅ JORDEN

kanaliseringen går gjennom kanalen LYSSA ROYAL HOLT (født i Massachusetts) som kan gå inn i en forandret bevissthetstilstand der hun kan kanalisere budskaper fra bl.a. GERMANE og avsenderen er her altså da en bevissthet som kaller seg for GERMANE. Temaet for samtalen dreier seg bl.a. om de forskjellige raser og

Den første gruppen som vi vil beskrive er den gruppen som kalles LYRANERNE.

de gamle lyranere hadde kontakt til alle de fjerne sivilisasjoner og ble sett på som absolutte guder ut fra sin viten og innskt - men også ut fra den overlegne fysiske størrelse av deres legemer.

 

 I DEN TIDEN som de opererte på jorden brukte de mange symboler for å uttrykke seg. Det mest vanlige symbol var av fugler og katter. Disse LYRANERNE var meget store av kroppsbygning og så ut som den hvite menneskerasen - eksempelvis som de som kalles KAUKASERE. De hadde ofte dog lyst hår og store øyne.Det mest markante trekk ved deres mentalitet var at de var meget autorative.De har ofte gjennom historien spilt en foreldrerolle for jorden og de var meget bestemte eller strenge. De hadde en mengde dogmer og du kan si de var noen farsfigurer.....og menneskene både elsket og hatet dem slik det ofte skjer med autorative foreldre.

En annen gruppe som var her gjennom mye av historien var SIRIANERNE. Det symbol som de brukte gjennom historien var slanger eller hunder. Av utseende var de mørke med mørkt hår og var ikke så store som LYRANERNE. De var i en grad i tjensesterollen her - og ville frelse menneskene - mens Lyranerne altså ville herske over menneskene. De var ofte meget nidkjære og p.g.a. dette trekk så blandet de seg bort i ting som de ikke skulle…… Men du kan si at de var menneskehetens korsfarere.

Den andre betydelige gruppen som vi vil nevne er de som idag kalles PLEIADERNE. Deres symbol var fugler eller bevingede figurer, men de brukte også symbolet med de syv stjerner. Fysisk sett var de like av hud- og øyenfarge med lyranerne, men de var dog mindre av kroppsstørrelse. Pleiaderne hadde en dyp kjærlighet for menneskeheten. Det ville ta for mye tid å forklare hvorfor, men generelt sagt kan man si at de var knyttet til dere - så ofte gjennom historien har de blitt trukket til jorden for å hjelpe jordmenneskene. De har ikke bare genetisk forbindelse med dere, men de har også en følelsesmessig forbindelse. De forsøkte alltid å beskytte og oppfostre dere som en mor.

Ofte sloss foreldrene om sitt avkom som de elsker og de manipulerer barna for at de skal komme hjem, og det samme har skjedd med de forskjellige ET-grupper - som altså på en måte har vært jordmenneskenes foreldre. Ofte sloss de seg imellom for "foreldreretten" over dere, men de manipulerte dere også. Da ET'ene ofte kjempet og sloss seg imellom, var det ofte kamp om landområder eller om makt over mennesker. (Altså i prinsippet som idag). Jorden ble delt opp i seksjoner og visse ET-herskere var ansvarlige for bestemte seksjoner. Det er synd at så mye informasjon om disse tider er gått tapt. Men noe er tatt vare på i de SUMERISKE skrifter og vi vil snakke om dem senere.

Før vi ser mot framtiden, er det viktig å si en ting. De gamle jordiske sivilisasjoner var aldri ofre for disse ET-sivilisasjoner. Alle mennesker skaper deres egen virkelighet i den hensikt å lære og vokse, og for den fjerne menneskehet var det på samme måten. Vi liker aldri å sette mennesket i offerrollen.

 

ATLANTIS OG DEN STORE OVERSVØMMELSEN

Vi vil begynne vår historie ved å tale om ATLANTIS. De fleste av dere har et vist bilde av hva som skjedde med A. Generelt sett var det en mengde kamper mellom utenomjordiske grupper på denne tiden.(Det samme sies i informasjonene fra Semjase via Meier -se omfattende stoff om dette på denne nettside). Det var også en mengde av menneskelig fordervelse og korrupsjon som pågikk.

Mange av dere har allerede hørt om destruksjonen av Atlantis og vi vil ikke i dybden tale om hvorfor A. ble ødelagt - fordi det er på mange måter et annet tema.Noen av dere kjenner den bibelske historie om Noah. Slik det fortelles ble Noah advart av en slange og fortalt at han skulle bygge en ark. Alle trodde Noah var gal men han bygde dog denne båten og kunne slik redde mennesker og dyr. Dette skjedde samtidig med ødeleggelsen av Atlantis - den store Flod. Slangen fortalte ham dog ikke å bygge en båt eller ark for - som vi sa så brukte Sirianerne symboler for å avbilde eller skildre seg selv. Det var ikke kun Noah, men mange mennesker rundt om på jorden som ble oppfordret til å bygge store skip, for Siraianerne ville virkelig at menneskeheten skulle overleve. Lyranerne ville ikke det - de ville at menneskeheten skulle få starte på nytt, og at de derfor ville tillate destruksjonen av jorden. Men mange mennesker rundt om ble altså berget gjennom de mange arker som ble bygget og menneskeheten kunne derved fortsette som en rase.

 

DET GAMLE SUMERIA

Det tok tid før de store sivilisasjoner igjen ble oppbygget. En av dem var SUMERIA. På den tiden da denne sivilisasjonen begynte å blomstre, begynte det igjen å komme mange besøkende utenfra til Jorden - de fleste var sirianere - men også LYRANERE. Område-tvistene begynte igjen og de måtte oppdele Jorden i områder som de forskjellige ET-ene hersket over. Igjen begynte de å kjempe innbyrdes og menneskene ble som nikkedukker eller marionetter. Svært mange av disse historier er nedtegnet i de Sumeriske tekster. Ikke alle av dem er oversatt, men noen er. Vi vil bruke Sumeria som startpunktet for den moderne historie, fordi så mye av ET-enes påvirkning av mennesket skjedde i løpet av den Sumeriske periode.Først kan vi snakke om pyramidene.

I gamle tider i Sumeria fantes bygninger som var liknende med de pyramider som finnes i Yucatan. De hadde flate topper hvor de utenomjordiskes fartøyer kunne lande. Alle disse pyramider er nå begravet under sanden i det område som dere kjenner som Irak. Mange av dem er virkelig ruiner og dere vil ikke engang gjenkjenne dem som pyramider. Men dere har fortsatt den Store Pyramide. De som har besøkt den kan ha følt at den ikke er egyptisk. Det finnes ingen inskripsjoner på veggene i den og intet som minner om noe egyptisk i den. Dette fordi den første versjon av denne pyramide ble bygget i den Sumeriske periode. Den er mye, mye eldre enn vitenskapsmennene tror i dag. (den fysiske romkontakten SEMJASE som Meier hadde kontakt til på 70-tallet fortalte at de var mer enn 73 årtusener gamle - mens MARTINUS har nevnt tall som 80-90 tusen år siden den ble bygget. rø-anm).

Den har vært omkonstruert flere ganger. Men den pyramiden ble brukt i tusener av år og var en meget viktig utenomjordisk base. Som mange av dere føler finnes det inne i den enda mange uoppdagede kammere. Hva som er interessant er at det i de Sumeriske tekster snakkes om den Store Pyramide. Det alene viser at den er mye eldre enn den egyptiske sivilisasjonen. Pyramiden ble brukt i de mange territoriale feider. Den var et ettertraktet eiendomsmål - de som dominerte pyramiden var den dominerende ET-gruppen.

 

Viktigheten av det genetiske.

Nå skal jeg for et øyeblikk stoppe her og snakke litt om hvor viktig det genetiske var for de utenomjordiske i disse fjerne tider. Hver ET-gruppe som omgikk med jordmenneskene på denne tiden følte at det var svært viktig å kontrollere jordmenneskenes genblanding. Til sist ville de samme gruppene skape en mer avansert versjon av jordmennesket som de selv kunne begynne å inkarnere inn i. Så de forsøkte å kontrollere jordmenneskets formering gjennom tusener av år.

Det finnes en meget interessant skapelseshistorie som kommer fra Egypt. Det er historien om Osiris og Isis. Historien sier at de var bror og søster og også mann og kone. Historien forteller at Seth som var en annen egyptisk gud - var svært sjalu og søkte å drepe Osiris. Seth fant Osiris og delte ham opp i mange biter (spredt over hele Egypt). Isis ble oppbrakt og søkte hjelp for å finne delene av Osiris for å sette ham i sammen igjen. Historien forteller at han fant alle delene bortsett fra hans kjønnsorgan. Men hun kunne sette ham sammen igjen slik at han levde. Hun tilbrakte en natt med ham og ble allikevel gravid og bar fram Horus. Hvordan kunne det skje når Osiris ikke hadde sin fallos?

 

Isis og Osiris - her får dere vår versjon av historien.

Isis og Osiris var to av de mest fremstående, herskende utenomjordiske guder på denne tiden - det samme var Seth - men underordnet Osiris. Men Seth lengtet etter makt. Han viste at Isis og Osiris holdt sammen og hadde en sønn som skulle bli den hersker han selv ville bli. Så han så han måtte finne en måte å drepe Osiris på. På denne tiden hadde ET-ene en mengde teknologi. Han viste at han måtte ødelegge Osiris' seksualorganer - slik at han ikke kunne få etterkommere. Men han fikk etterkommer allikevel - men det ble ordnet slik at det ble gjort en kunstig befruktning av Isis fra Osiris' sæd. Slik ble Horus "skapt".

For øvrig sies det i samme skrivet at de gamle guder ikke hadde teknikk for interdimensjonelle reiser i rommet og brukte noe i likhet med dagens raketter - men for fjernreiser brukte de noe som på engelsk kalles cryogenics. Dette betyr at de romfarende måtte føres inn i en meget dyp søvn og ble lagt i noe som lignet for kister, før de ble sent ut i rommet. Men de fleste bodde på romstasjoner og også Mars og Maldek var bebodd.(Det samme sies i informasjonene fra Semjase via Meier - altså hadde disse planeter fysiske livsbetingelser - bl.a. fordi de gikk i helt andre baner - nærmere solen - før destroyerkometen langt senere trakk dem inn i de nåværende baner. rø-anm).

 

Gammel tro og dagens myter

Mange av de religioner som mennesket hadde i fortiden, er direkte et resultat av noe som skjedde i disse fjerne tider. F.eks. - hvorfor blir paradiset antatt å være i himmelen? Det har alltid vært sett på som gudenes bolig. Dette fordi de kom fra himmelen.

De fleste av dere ser ikke lenger Guddommen som en fysisk person. Han er ikke en gammel mann med skjegg. Men disse gamle fjerne jordmennesker trodde at gudene kom fra himmelen og hadde kropper som deres. De opplyste vet nå at Gud finnes overalt - også inne i deg - men før trodde man at Gud eksisterte UTENFOR dem. Selv i dag er det mange som tror dette - og legg merket til at dette er en meget gammel tro - fra en tid da de levde med gudene som herskere og ledere som mer avanserte og intelligente utenomjordiske medmennesker.

Noen spurte nå om legende om (fugl) phoenix? Og svaret via kanalen her er at denne myten kom fra den Lyranske sivilisasjonen. Den var et symbol på at deres imperium aldri ville bli ødelagt. Det var et symbol som gav dem makt og de mente at det gav dem stryke.

Peru har vært territoriet for Sirianere og Lyranere - men den sterkeste forbindelsen er til pleiaderne - for de har vært aktive der helt fram til i dag. Peru har en meget viktig rolle på Jorden.

Vi har ikke snakket om Lemuria - men denne sivilisasjonen eksisterte samtidig med slutten for den Atlantiske. (Det samme sies i informasjonene fra Semjase via Merer). Mystikerne på Lemuria viste at slutten var nær. Derfor viste de at det var viktig å bevare visdommen og kunnskapen fra Lemuria. De viste at det var viktig at menneskeheten forstod sin arv fra stjernene. Slik at lemurerne begynte å samle denne informasjon og finne et sted å bevare den trygt. De sier her at Peru tilhørte den lemuriske sivilisasjon og at de mente at det var et godt sted å oppbevare dem i spesielle områder i Andes. De fant naturlige huler og kraftpunkter der de kunne lagre det. De gamle inkaer fikk også overført denne kunnskap da de håpet at de kunne beskytte kunnskapen gjennom tidene.

 

Historienes voktere.

Et av hovedstedene hvor nedtegnelsene var holdt, var i området ved Machu Picchu. Nedtegnelsene som finnes på det stedet er beskyttet i mange nivåer. Noen av dagens inka-shamaner - som er en tradisjon som er blitt holdt. Det er også mange som i den åndelige form holder nedtegnelsene.

I bestemte tider i din historie er det blitt frigitt informasjoner som kunne gi dere sannheten om deres arv. Et av disse eksempler er de sumeriske leirtavler. Noen av dem er tydet - men mye av informasjonen er tilbakeholt. Så de som vokter Machu Picchu er svært engasjert i å ikke frigi nedtegnelsene før menneskeheten er klar til å akseptere disse sannheter.Gjennom tidene er det særlig pleiaderne som har kommet å sikret at nedtegnelsene er i sikkerhet, for pleiaderne avventer den dagen da menneskeheten kan akeptere sin galaktiske arv. Men ettersom de ikke kan blande seg direkte inn, kan de kun medvirke med å beskytte nedtegnelsene.

Pleiaderne og de gamle inkaer har en svært sterk forbindelse. Overalt på Jorden finnes det lagringsplasser for disse gamle nedtegnelser slik at deres historie ikke skal bli glemt. Og noen av de utenomjordiske gruppene har vært sterkt medvirkende til å bevare denne informasjonen. Den amerikanske urbefolkning i nordamerika er også en gruppe som har hjulpet med å bevare informasjonen fra Lemuria. Likeledes med Aborginerne i Australia. Disse urbefolkningers shamaner eller prester opprettholder selv idag en forbindelse til de utenomjordiske. Dette er noe som selv de fleste medlemmer i disse stammer ikke vet om. Det er en hellig tradisjon som er videreført fra stjernene - fra lemurias tider - til disse "gamle" stammer.

Det finnes mange som har bevart historienedtegnelser på jorden. Vi har allerede nevnt sporene som finnes i deres trosoppfattelser idag -slik som denne om himmelen - og hvordan den hadde utenomjordisk opprinnelse i den fjerne fortid. Den menneskelige rase er på noen måter å likne med et adoptert barn. Det har en rik arv fra mange utenomjordiske grupper - men har allikevel aldri fått vite av sine sanne foreldre. Ingen har holt denne informasjonen borte fra deg, men opp til dette punktet i utviklingen, har dere ikke sterke nok ønsker å finne ut sannheten. Isteden har mange mennesker på jorden blitt ledet inn i religionenes illusjoner. De kan skape en viss trøst og en grad av åndelighet - men de gir ikke sannheten om deres sanne arv og opprinnelse.

Vi snakker ikke for å nedsette betydningen av deres religioner, fordi de er (har vært) viktige for dere. Men om dere ser dypere inn i dere selv - vil dere finne en annen sannhet om deres opprinnelse. Søk å oppdage den sanne urgamle familie. Du vil finne en glede ved å gjenoppdage denne fjerne forbindelse.

 

De utenomjordiske som ledet dere gjennom historien mot denne gjenoppdagelse, venter fortsatt på deres vilje eller ønske om å møte dem - men før må dere begynne å søke i sannheten om fortiden.

 

"Dere er et praktfullt folk."

Dere har hatt mange utfordringer som dere har lykkes i å møte. Dere har hatt mange utfordringer som dere har lykkes i å løse. Dere er sterke og elsket av deres familie. Dette er forvandlingenes tid - mørkets og uvitenhetens tid vil passere. Dere beveger dere mot LYSET i deres egen sannhet. Vi venter alle på dere der.

 

DE FJERNE HIMMELREISENDE

En reise fra de bebodde planeter i Lyrensystemet og deres andre koloniserte planeter tok svært lang tid. Det tok generasjoner. De hadde ikke interdimensjonale reisemetoder!! Slik at de utenomjordiske som kom her kunne ikke dra fram og tilbake til sine egne planeter. De kunne ikke gjøre dette iløpet av et liv. Så de mistet forbindelsen til sine hjemmeverdener. Så mens deres egne hjemmeverdener forandret seg - så skjedde ikke dette nødvendigvis med samfunnet for de utvandrede. Så mange av de LYRANSKE og SIRIANSKE hjemme-verdener forandret seg fra den såkalte tredje til den fjerde tetthet - men disse mennesker som hadde kolonisert jorden og de omgivende kloder hadde overhodet ingen forbindelse med denne forandring. (Den her benevnte fjerde tetthet kan sidestilles med en verden der følelsesenergien er dominerende og bevissthetsbærende - altså det som MARTINUS kaller det riktige menneskeriket slik oversetter R.Ø. - tolker dette.)

På denne tiden som ligger meget langt tilbake, var ikke disse utenomjordiske mennesker særlig mer utviklet enn dere mennesker er på jorden nå - slik at de fleste av befolkningen av de utenomjordiske som var her, hadde ikke den telepatiske kommunikasjonsevne. Det var noen i deres samfunn som kunne dette slik det også nå er i deres samfunn her - gjennom former for kanalisering. Men de fleste var ikke telepatiske.

 

DET GAMLE JAPAN

Det var flere sivilisasjoner som var de primære influenser i det gamle Japan.(Denne kanaliseringen skjedde i Japan - og spørsmål kom opp om dette). Hovedinfluensen var pleiaderne - ellers de fra Vega og sirius. Noen av gamle tradisjoner i Shintoismen kom fra disse grupper.

NACA-LINJENE var symboler som var laget for at de som fløy over området kunne gjenkjenne hvem som hersket over området. Dette var en tradisjon som begynte i løpet av den Lemurske era og fortsatte etter FLODEN. Noen av Nacasymbolene var fremherskende under den lemurske era.

 

DE SUMERISKE GUDER

I Sumeria var det særlig to framtredende guder - ENLIL OG ENKI. Sistnevnte var herre over jorden og hadde sin egen gruppe av guder under seg. Enlil hersket over himmelens områder, og han hadde sine egne under seg. Dette var et felles tema gjennom den utomjordiske forbindelse med den gamle jorden. Det var guder som var tildelt til jordens og guder tildelt til himmelens territorier som altså den gang var MARS og MALDEK. Så vi føler at de guder som det refereres til hadde det samme hierarki - jordbasert og himmelbasert. Generelt uttrykt var de guder som ikke hadde baser på jorden - høyere i hierarkiet.

 

DEN MENNESKELIGE FAMILIE MÅ KONFRONTERES MED SINE PLANETARISKE FORELDRE.

Gjennom hele historien har mennesket hele tiden hatt konflikter.(Dette er logisk i lys av at kloden som et planetært vesen har tilhørt det kosmiske utviklingsstadium som er analogt med dyreriket - hvor det nedbrytende /drepende prinsipp er dominerende. Først nå står jordkloden og dens menneskehet på terskelen til en virkelig human eller menneskelig utvikling jfr. bl.a. MARTINUS og teosofien - hvor nestekjærlighet heller enn egenkjærlighet er grunnlaget. R.Ø. anm.) Selvsagt er det slik at konfliktene skapes innvendig - og blir videre manifestert ut i den ytre verden. Vi liker å sammenligne de jordmenneskelige forbindelser med ET-ene med et barns forhold til sine foreldre - fordi det er de samme prinsipper. Om et barn blir elsket og verdsatt av sine foreldre så vokser det opp på en sunn måte. Om et barn ikke blir tillatt og utvikle sin egen identitet og støttet av sine foreldre så skapes det konflikter og smerte i deres liv.

På den tiden da disse guder blandet seg inn i utviklingen på jorden var deres rase i spebarnstadiet. For det meste ble rasen ikke pleiet - men heller kontrollert - og overgitt til dere selv. Dere ville utvikle tilhørighet til disse ET-guder, og så ville de overgi dere. Dere var ikke modne som en rase til å utvikle deres planetære identitet. Isteden forsøkte gudene å støpe dere inn i det som de ønsket dere skulle bli. Nå som gudene ikke lenger er her og som dere vokser inn i voksenstadiet, så erfarer vesenene selv smerte og konflikter. Det kjenner ikke sine foreldre - og kjenner derfor heller ikke seg selv. Vesenene har aldri følt seg oppfostret. De har isteden ganske enkelt kopiert "foreldrenes" ikke-fungerende mønstere og skapt konflikter etter konflikter i forsøket på å finne seg selv.(Det må her bemerkes igjen - som før bemerket - at menneskets disharmoniske fortid er en virkning av dets plass på utviklingskurven -- i dyrerikets siste, intellektuelle, stadium. Slik sett har intet "gått feil" - men alt er i tråd med det UTVIKLINGSSTADIUM som kloden som et planetært vesen tilhører. r.ø-anm.)

I tradisjonell terapi må mennesker først konfronteres med sannheten om deres foreldre og prøve å finne sin egen sanne identitet. Deres planet forsøker fortsatt å finne sin identitet for dere er enda ikke en menneskehet med planetær bevissthet. Dere er på en måte en gruppe av fortapte barn. Vi sier dette uten noen manglende respekt.

-Dere kan ikke forandre andre - kun dere selv. Det er det første skritt.

Litt etter litt - som tankene forandres individuelt, så forandres planeten.

Dere bærer minnene i deres celler fra alle disse gamle sivilisasjoner. Dere bærer også minnene fra stjernene i dere selv.


andre linker fra samme kanal (og noen) andre finnes under her;

Utenomjordiske i det gamle Japan

De innledende kontakter

Mørkets Tidsalder(fra boken "fra :the legend of Atlantis")

Den Galaktiske Familie

 

Utenomjordiskes genetiske ekperimenter

De innledende kontakter

Mørkets Tidsalder(annen kilde)

Den Galaktiske Familie

 

 

Kobling til tilleggsinformasjon.