mange kosmologi-foredrag med Ole Therkelsen og andre - og de nye nederst på denne siden  ( + ) er i vanlig mp3 format som kan lastes ned ved høyreklikking og "lagre mål som" og senere evt. brennes på cd www.alternativkanalen.com
+ midlertidige online Martinusforedrag 
 Hjem   ufokontakter englishUFOstuff  Martinus   mysteries LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag

ÅNDSVITENSKAPELIG STOFF ELLER VITENSKAPEN OM BEVISSTHETENES NATUR

MARTINUS KOSMOLOGI

 
Og Ole har nå egen side der man kan høre/laste ned foredragene via link her: de lagres på harddisken og man kan også høre på dem senere eller brenne dem på over på CD- her link til instruksjon som også gjelder kopiering fra lydfilene under "utstillings-lyd-filene".

Martinus-foredrag-1956 - på youtube

Ole Th.video-foredrag:

At have tillid til livet: del 1 , del 2 , del 3 , del 4
Livsmysteriets løsning: del 1 , del 2 , del 3
Skæbne, arv og miljø: del 1 , del 2 , del 3
Den globale krise er fødselveer: del 1 , del 2 , del 3
Martinus, Darwin og intelligent design: del 1 , del 2 , del 3

Martinus - Mennesket & Verdensbilledet
- en dokumentarfilm af Jørgen Knudsen med en varighed af 45 minutter
-

 

denne kosmologiside er operert av R Ø i NORGE - som også lager den norske MK- info på http://martinus.galactic.no og på    http://home.c2i.net/boye.garmann/index.html samt infogruppens side - men Boye har lovet å selv ta over sin side i det nærmeste

 

Utstilling i Dk om Martinus

 

Hva er Martinus Kosmologi? | og intro i lyd her |  2  |  3

-What is Martinus Cosmology? 

"norsk" forum med spørsmål og dialog om Martinus Kosmologi

sitater/visdomsord

FYSISK-JORDISKE STEDER MED FORBINDELSE TIL DE OVER/FIN-FYSISKE PLAN

Martinus om døden og livet etter livet

MARTINUS' SVAR PÅ SPØRSMÅLET: HVORDAN UNDGÅR MAN AT BLIVE BESAT?

Fra Martinus bok UNATURLIG TRETTHET   

"De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen"

for øvrige artikler så gå inn på hjemmesiden for Martinus Institut

Om pengesystemets død og dets erstatning

Forsinkelse av neste store karmabølge??

Hva er drømmer?

Martinus om Ufo-er = Besøkende/overvåkere fra DET RIKTIGE MENNESKERIKE

Fra stk.123 i LIVETS BOG 1 - om de mest mottagelige mennesker for den nye verdensimpuls.

Martinus om de "åndelige legemers fasong og form"

Runes studienotater fra Livets Bog   lydfil med samme i Windows mediaplayer   lydfil med samme i realPLAYER  

Fra "KOSMOS" 10/75 om Uri Gellers kosmiske kontakter i lys av kosmologien (Hovedreferatet er av Sv.Å.Rossen i -75)

Den danske hovedside om Martinus Kosmologi på flere språk

MARTINUS KOSMOLOGI I NORGE (aktiviteter, foredrag)  | infogruppens side 

Martinus- symboler  forklares | Steen/IngeLiseLandsy forteller om sitt møte med Martinus i lyd

 

Bildet under og over viser symbolsk "den nye verdens-impuls" innstråling over Jorden i denne tid - utløst og stimulert  fra høyere utviklede kloder i kosmos. Denne innstrømning startet allerede sist på 1800-tallet med teosofiens dannelse og hovedimpulsen kom 1921 med Martinus'  "kosmiske fødsel" - og nye impulser kom ca 1973 med flere nye kontakter til kosmiske sivilisasjoner - med mer informasjon. Kraften fra denne impuls har en sterk økende mental innflytelse på Jorden og dens menneskehet, og vi er nå inne i en akselerert utrensning av alt "det gamle" - primitive/dyriske/destruktive som til en viss grad bor INNE I  OSS ALLE!!

 

Danske MK-foredrag af Ole Therkelsen på video
Nyhed 17.03.08. Det er nå lagt fem videoer på nettet.
At have tillid til livet: del 1 , del 2 , del 3 , del 4
Livsmysteriets løsning: del 1 , del 2 , del 3
Skæbne, arv og miljø: del 1 , del 2 , del 3
Den globale krise er fødselveer: del 1 , del 2 , del 3
Martinus, Darwin og intelligent design: del 1 , del 2 , del 3

Ole Therkelsen i oslo i nov 09 - noe dårlig lyd og kun utdrag i lyd-mp3

Ole's foredrag samlet på en CD i mp3 for ca 150kr - kan bestilles lokalt i bokhandel eller kfr.Ole side

nyhet 2009- ny bok av Ole Therkelsen utkommer i  høst09- les om boken her | Ole på onlinevideo

Relatert stoff:

Lobsang Rampa om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE           

 Gabriele von Wurzburg: BØNENS kraft

Opplesning fra et egenopplevd KOSMISK GLIMT - Vigdis Garbareks opplevelse - mp3 format

om en fysisk kontakt til kloden "Korendor"i 1961 - der det beskrives mange ting parallellt med 4.kap av M-boken,LB1- om organiseringen av et "riktig menneskerike" rent praktisk

animasjon på evigheten i spiralkretsløpet - der bare 1-en - rotasjon i spiralen går over "x" milliarder "år" - fra kulminasjonen av LYS OG LYKKE - til kulmen av det motsatte MØRKE OG LIDELSE - her i vårt nåværende stadium i utv.spiralen. Og klikk i spiralen for å snu den og gå innover i mikrospiralene/fortiden,  eller utover i makrospiralene. Her vises "evighetens prinsipp" og DU har alltid "vært med"!!! Og ENGANG vil du huske "ALT" jf. Kosmologien.

 

 

linker til mer stoff om MARTINUS KOSMOLOGI:

 

Världsbild Förlag

Stiftelsen Martinus Institut i Sverige: www.martinus.se

Martinus Center Varnhem

Martinus Center Stockholm

Stiftelsen Tredje Testamentet-med M.disk.forum

Cliffs hemsida

Litet Filosofiskt lexikon

Andligt Vetenskapligt Forum med utgångspunkt från Tredje Testamentet

Martinus Kosmologi Internet Introduktion (Dansk)

Klintbilder

Pictures from Klint in Denmark

Torben Kehlets hemsida (Dansk)

Martinusguiden (Dansk)

Martinus Kosmologie (Deutch)

Martinus' Cosmology - a world picture for the future (English) 

online Martinusforedrag Mp3 Her | flere/mer

lydfilutdrag;utdrag fra Martnus-foredrag om bl a fortidens pyramideinnvielser.


Dette over er et utdr fra foredr VEIEN,SANDHEDEN OG LIVET som ligger ute på adr her
 

 

 Hjem   ufokontakter englishUFOstuff  Martinus   mysteries LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  åndelig visdom  lydforedrag

back to top