kari sin opplevelse som lesestoff i pdf HER

 

mer samtaler og intervjuer del 1 lydfil | del 2 lydfil |

del 3 lydfil | del4 om valg| del5 om tester og psykiske angrep  | Sjette del fortsettelse |

 

 

sept 2010:

 Kari Nordheim forteller- i lydfiler under-  mer rundt sine tanker og erfaringer, under og etter nær-død-opplevelsen som 18åring - høsten83

            Kari Norheim hadde en dyp og omfattende nær-døden-opplevelse som hun forteller om i intervjuene. På en hyttetur kom Kari ut for en snøstorm og mistet til slutt bevisstheten/var "død" for en stund. Hun oppdaget etter hvert at hun befant seg i en annen verden. Hun kjente igjen mennesker som hadde levd før. Hun besøkte lysverdener og mange andre steder. Hun fikk et tilbakeblikk på sitt eget liv som ble vurdert og sett nøye på, bl.a. konsekvenser av valg hun selv og andre hadde tatt. Et lysvesen fikk den "ære" å lære/vise henne sammenhenger om menneskelivet, både personlige og kollektivt, samt alt hun ønsket å få rede på innenfor den tid de hadde til disposisjon. Hun fikk også glimt inn i potensielle fremtider for jorden og menneskene.

 

 

”Fritt fra en opplevelse i grenseland (Kari/kortversjon)"  | hele

Oiva Jarva's nær-død-opplevelse i forbindelse med drukning - for ca 65år siden -youtube

Nær-døden/ut av kroppen opplevelse i forbindelse med skyteulykke på Rena på 70tallet

se spesiell detaljert ndo- engelsk språk
 
Den Amerikanske legen Eben Alexander forteller om sin nær-døden-opplevelse- norsk på link her. When a neurosurgeon found himself in a coma, he experienced things he never thought possible—a journey to the afterlife. Video -interview - audio from this in mp3

BBC documentary on Near Death Experiences 

FØRST SELVE FORTELLINGEN OM DEN UTLØSENDE NÆR-DØD-OPPLEVELSEN for de som ikke har hørt DEN tidligere: Disse under er da utdrag.  Alternativt rett til youtube her

 

Disse over er bare utdrag- men det hele kan høres som lydfil på linken HER- evt nedlastes for å kunne se det hele off-line i ettertid -  ved å klikke (evt høyreklikke HER-og velge "lagre mål som") og eller HELE videoen er på 36min.   Link på hele video-intervjuet om den er "oppe"

Kari Nordheim forteller mer  - her fra intervju og samtale i runes hus i sept 2010

første del i  lyd/mp3 om bl a: (ca 14min)

- vanskeligheten å være her etter å ha opplevd denne STØRRE OPPLEVELSEN AV DEN "TOTALE" VIRKELIGHETEN.

"Hvor høyt opp var du...svaret berøres..."

-hvordan kirken ikke forstår NOE av denne egentlige virkeligheten

Andre del i  lyd/mp3 om bl a: (14min)

-ble vist de negative krefter "på avstand"

- fikk som ungdom oppleve at det finnes åndelige krefter nær ved - bl a skremt av en elvis plakat som falt ned under en sceance

 - om religiøse fordommer

- var på et sted med TOTAL LYKKSALIGHET med enormt overblikk; så bl a hvordan galakser ble "født" - og for jorden; hvordan fjell ble dannet /hevet osv. Også glimt av fremtiden eller muligheter for fremtiden. Kunne også tune inn på detaljer fra de virkelig store perspektiver.

 Tredje del i  lyd/mp3 om bl a: (11,3min) tilbakekomsten- hvordan hun kom seg i hus igjen. Tørre å stå for det nye verdensbilde. Krisene idag som fremtvinger NOE NYTT, og særlig globalt samarbeide. 2012- intet mirakelår, men mulig nærkontakt? husker fra sin NDO:  intet å frykte bortsett fra egen frykt. Motstands-kraftens nødvendighet for vekst og oppøvelsen av skelne-evnen.

Fjerde del om VALG; (10min i mp3 lyd) alle valg gir virkninger på læreveien. Hva våre guider "ønsker vi skal lære". Hvordan guidene og hjelperne har "grepet inn" når hun var på "farlig vei" eller i ferd med å gjøre valg som ville føre til  omveier- bl a gjennom indre bilder av virkninger. Men tørre å stå ved sine riktige eller gjennomtenkte/ut fra indre overbevisnings-  valg. Om den frie viljen.

Femte del om psykiske angrep fra negative vesener(27min i mp3) - inkl neg. 4dim fartøyer. Om spes. opplevelse på en biltur til finnmark for noen år siden - der en merkelig "mann - uten øyne" påvirket henne sterkt negativt. Om besøket hos shamanen i Finnmark- som var selve "oppdraget" for turen nordover, der det også ble drøftet om det alltid er riktig å hjelpe dem som ikke har bedt om hjelp. "Veien blir til mens man går" - skjebnen er "delvis planlagt" og dannes fra det, men våre valg underveis blir avgjørende også!

Sjette del fortsettelse skal være forsiktig med å "leke med mørkekrefter/lav-astral vesener". Men alltid er det slik at man ikke får mer prøvelser ENN MAN KAN KLARE Å HÅNDTERE/beherske/tåle. Men man blir presset til det MAKSIMALE- for å trigge noe NYTT. Mørkekraften kan brukes til "kortsiktig gevinst" - men vil snart kreve noe tilbake, og ta kontroll over en! De på andre siden kan ikke ubetinget manipulere oss, men åpner man opp "feil" - dvs selvisk motivert - vil man kunne bli negtivt manipulert av noen tilsvarende krefter på andre siden - altså med tilsvarende selvisk motivering! Også om faren for selvisk motivering til meditasjon, og faren ved snarveier gjennom stoffer og andre kunstige metoder.

 og her en annen MEGET interessant NDO, og aktiver auto-teksting til engelsk:


en hjernekirurgs egen opplevelse av en omfattende NDO- mange DAGER borte!! | video | mer på engelsk om denne

kari sin opplevelse som lesestoff i pdf HER

"fritt fra en opplevelse i grenseland"

 

"....I’ve spent decades as a neurosurgeon at some of the most prestigious medical institutions in our country. I know that many of my peers hold—as I myself did—to the theory that the brain, and in particular the cortex, generates consciousness and that we live in a universe devoid of any kind of emotion, much less the unconditional love that I now know God and the universe have toward us. But that belief, that theory, now lies broken at our feet...." (more in txt)

"....a warm wind blew through, like the kind that spring up on the most perfect summer days, tossing the leaves of the trees and flowing past like heavenly water. A divine breeze. It changed everything,shifting the world around me into an even higher octave, a higher vibration..." A Doctor’s Experience With
the Afterlife" - When a neurosurgeon found himself in a coma, he experienced things he never thought possible—a journey to the afterlife. - audio from  interview in mp3 | norsk link

 

 

nydelig musikk til en typisk nær-død-opplevelse

utgangsside | samle side for å studere hva døden er i et ÅNDSVITENSKAPELIG perspektiv

 BBC documentary on Near Death Experiences | mer | alternativt her med flere videoer  |
se spesiell detaljert ndo- engelsk språk