Følgende art av Å.Steinsland om ”fotonbeltet” er

relatert til ”2012” – men jf.info ellers går dette

på et mye lenger tidsskjema – i alle fall mot 2028,

og strålingsfeltets grenser ble gradvis entret for mange

ti-år siden, men blir mer og mer merkbart- MEN MERK

AT DETTE PRIMERT PÅVIRKER ”VÅRT INDRE”

–dvs astral/følelses legemet ”inne i oss”

 

 

2012 og Fotonbeltet

 

Melkeveien kolliderer med mørk galakse

2012 - Starten på den 5. sols verden

  

 

fant følgende artikkel i Aftenposten i november 2009:

 

”Astronomene vet ikke hva som treffer oss. Vi er midt en kollisjon med en annen galakse, og astronomene har rett og slett ikke peiling på hva den består av.

 

96 prosent av universet består antagelig av såkalt mørk materie og mørk energi noe astronomene så langt ikke vet hva er for noe.

 

Først trodde astronomene at det bare var en gass-sky av hydrogen som kolliderte med vår egen galakse Melkeveien. Den observerbare delen av skyen har en masse tilsvarende en million soler. Det store problemet med denne kollisjonen er at gasskyen ikke rives i filler av gravitasjonskreftene i Melkeveien.

 

Forskerne mener også at skyen kolliderte med oss for 70 millioner år siden uten å bli ødelagt. Svaret er etter alt å dømme at gasskyen har en mye større masse enn det man har trodd faktisk er den tung nok til å bli klassifisert som en egen galakse. Anslaget er at den har en masse som er 100 ganger større enn først antatt.

 

Dette er veldig spennende fordi det både handler om skyer av stoff som er rester fra Big Bang og om mørk materie, sier astronom Knut Jørgen Røed Ødegaard til Aftenposten.no.

 

www.aftenposten.no/viten/article3389017.ece

 

Den delen av universet som vi mennesker kan se og observere, som galakser, stjerner og planeter, utgjør bare en liten del av det som må finnes der ute, ifølge en artikkel på forskning.no.

 

1994: The photon belt, a huge torroid [sic] shaped object composed of photon light particles, was first discovered by your scientists in 1961 near the vicinity of the Pleiades by satellite instrumentation.

 

 

Fotonbeltet

 

Fotonbeltet ble oppdaget allerede i 1961 ved hjelp av satellitt. På begynnelsen av 80 tallet ble det faktisk kunngjort på radio i USA at solsystemet vårt kom til å kollidere med en elektromagnetisk sky i en ikke altfor fjern fremtid.

 

Dessverre ble denne informasjonen som er av meget stor astronomisk og historisk betydning ikke lagt særlig merke til og oppfølgingsdata ble selvfølgelig undertrykt.

 

Hva er denne elektromagnetiske skyen? Skyen er mer universelt kjent som fotonbeltet og skal visstnok ha stor åndelig betydning og påvirkning på menneskers utvikling. Vi beveger oss inn i fotonbeltet og vil være helt inne i det i 2012.

 

 

 

 

Eter = Foton

 

 

Alle kjenner til de fire tradisjonelle elementene jord, luft, ild og vann.  Et femte element har dukket opp. Eter.

 

Ordbøker definerer eter som himmelsk element. Eter er et medium som gjennomsyrer verdensrommet og sender bølger av energi i et vidt spekter av frekvenser, fra mobiltelefoner til menneskelige auraer.

 

Et foton er i kvantemekanikken et energikvant av elektromagnetisk stråling, så røft kan man si at det er en «lyspartikkel». I vakuum beveger fotoner seg alltid med konstant fart lik lysets hastighet. Navnet kommer fra gresk phos, å«lyse». Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Foton

 

Carlos Barrios er en meget kjent historiker, antropolog og etterforsker og er Mayaprest (seremoniprest.)

Barrios sa at den kommende Femte sols epoke (2012) vil gjøre oss oppmerksomme på et mye oversett element i tilværelsen.

Vi kjenner alle til at de fire tradisjonelle elementene jord, luft, ild og vann.

Et femte element vil dukke opp: eter. En ordbok vil definere eter som et himmelsk element. Eter er et medium. Det gjennomsyrer verdensrommet og transmitter bølger av energi i et vidt spekter av frekvenser, fra mobiltelefoner til menneskelige auraer. Det som er “eterisk er relatert til regioner utenfor Jorden himlene.

Eter, Den Femte sols viktigste element, hører himlene til og mangler materiell substans, men er likevel virkelig som tre, stein eller kjøtt. ” konteksten av eter kan polariteter forenes, sier Barrios. ” lenger mørke eller lys i menneskene, men en oppløftet forening. Men akkurat nå er ikke mørkets rike interessert i dette. De er organisert for å blokkere det.

De forsøker å skape ubalanse på Jorden og dens omgivelser for å hindre oss fra å være klare for hendelsene i 2012. Vi må arbeide sammen for fred og balanse med den andre siden. Vi må ta vare på Jorden som gir oss mat og tak over hodet.

 

Fotonbeltet er et stort område i verdensrommet som sender ut intens elektromagnetisk stråling. Denne energien har siden 1987 strålt gjennom hullene i ozonlaget i visse regioner på planeten vår.

 

Mayakalendernes beskrivelser av tid, årstider og sykluser har vist seg å være både omfattende og sofistikert. Kalenderen som har vakt størst oppmerksomhet siden 1987 er den såkalte Tzolk†eller Cholqâ€

. Kalenderen er utarbeidet for århundrer siden og bygget på Pleiadesyklusen.

 

Den femte sol er Alcyone som er den mest lyssterke stjernen i stjernehopen Pleiadene. Den befinner seg omtrent 440 lysår fra jorden.

 

Fotonbelte eksisterer av en grunn.  Beltet fungerer som en regulator for galaktisk forandring. Beltet koordinerer sine bevegelser i henhold til den galaktiske kjerne.

 

Den galaktiske kjerne slipper ut energi som varierer i intensitet og spredningsmønster og påvirker hver eneste del av galaksen på en bestemt måte.

 

Fotonet beltet går rundt Pleiadene systemet.  Faktisk består beltet av mange fotonbelter som er bundet sammen som spiralarmer fra sentrum av galaksen.

 

Vår planet Jorden går i bane rundt Solen og en runde tar 1 år. Vårt solsystem har også sin bane, og en runde tar ca. 26000 år. Pleiadene som er ca. 440 lysår fra oss, er også en del av dette systemet.

 

Barrios hevder at Mayaenes tidsregnere anser 21. desember 2012 som en gjenfødsel, en start på Den femte sols verden. Det vil markere begynnelsen på en ny æra som er et resultat av at solmeridianen krysser den galaktiske ekvator og Jorden vil stille seg på linje med galaksens sentrum.

 

Ved soloppgang 21. desember 2012 vil solen for første gang på 26.000 år komme i konjunksjon med  skjæringspunktet mellom Melkeveien  og ekliptikken. Dette vil åpne en kanal for kosmisk energi som vil gjennomstrømme Jorden, rense den og alt som lever på den, og heve alle til et høyere vibrasjonsnivå.

 

Numerologi baserer seg på at den fysiske virkelighet er et program skapt av digitale koder. Tall numeriske koder  definerer vår eksistens. Tall definerer bølgelengde, nivå, hastighet og kvalitet av vibrasjon. Alt er i sin opprinnelige essens vibrasjoner. Tall ligger bak og definerer fargen på vibrasjonsfrekvensen og de forskjellige bølgelengder av lys, farge og form definerer igjen tonen i lyd.

 

Se for deg en fotonbeltet som en sky formet som en smultring. På grunn av smultringens tykkelse tar det ca. 2000 år å passere gjennom, og ca. 11000 år mellom hvert møte med dette beltet.

 

Vårt solsystem går gjennom fotonbeltet to ganger i løpet av en 26000 års syklus. En halv syklus er 13000 år. Det tar 2000 år å passere gjennom. Hvert 11000 år går vi ut av dette beltet (galaktisk natt).

 

2 x 11.000 + 2 x 2000 = 26000 år.

 

 

De australske aborigneenes mytologi sier "Vi ble kastet ut i mørket og var meget redd, så gudene ga oss en sol for å varme oss og månen for å se om natten."

 

Den gode nyheten er at vi nå er på vei tilbake i denne lysskyen og skal bli værende i den i ca. 2000 år.

I 2012 er vi er helt inne i fotonbeltet, og vil få tilgang til ALLE dimensjonene av bevissthet.

 

Etter hvert som vi beveger oss inn i fotonbeltet vil veggen mellom de ulike dimensjonene  tynnes mer og mer ut.

 

Vi vil få en helt ny virkelighetsoppfatning. ENHET. Vi vil etter hvert skjønne at vi er en del av og aktive medskapere i en enorm energi/ bevissthetsorganisme. Vi er ikke overlatt til oss selv, og ting er ikke overlatt til tilfeldighetene.

 

Når vi flytter inn i foton beltet må vi lære oss å mestre den 4. dimensjonen. (Dimensjonen hvor ikke-fysiske engler og guider holder til. Idag har man tilgang til dimensjon gjennom kommunikasjon med åndelige guider og engler). 

 

 

Ideskisse på dette med dimensjonene:

 

1. dimensjon

Mineralriket 

2. dimensjon

Planteriket 

3. dimensjon

Jordisk plan vi lever på i den ytre verden. Tid og sted. Lineær tid. Mestring gjennom å være her og nå.  

4. dimensjon

Ikke fysiske engler og guider. Astralplanet. Tilgang gjennom kommunikasjon med åndelige guider og engler. 

5. dimensjon

Kosmiske sykluser og mønstre. Bevissthet om de store kosmiske sykluser og mønstre. 

6. dimensjon

Bevissthet om seremonielle mønstre. Geometri, tegn og symboler som vekker visse bevissthetsmønstre i oss. 

7. dimensjon

Bevissthet om Enhet 

 

Virkeligheten er langt mer omfattende enn det som vi er fysisk i stand til å se.  Det menneskelige øye oppfatter kun en begrenset del av lysspekteret i vår tre-dimensjonelle virkelighet. I realiteten så eksisterer det en rekke parallelle virkeligheter og dimensjoner som er fulle av liv og som pr. i dag overgår vår fatteevne.

Dette fenomenet blir mer og mer interessant og morsomt, dette fordi den 4.dimensjonale verden er virkelig begynt å blande seg og fremskynde vår egen 3.dimensjonale virkelighet. (exempler: ”Martha Louise”, Snåsamannen, interessen for det alternative med mer).

 

Den 4. dimensjon er polarisert, omtrent som den 3. dimensjon. Vesener fra 4. dimensjon har sin agenda og en del av denne agendaen innebærer at de skal blande seg inn for å hjelpe oss å utvide vår bevissthet.

 

Ikke nok timer i døgnet?

 

Har du tid til å gjøre alt du planlegger i løpet av en dag?

 

Fotonbeltet skaper mange problemer for mennesker over hele verden. Forskere har anerkjent at universet har blitt større siden sin opprinnelse.

 I 1998 oppdaget to astrofysikere at utvidelsen faktisk er egentlig en fremskyndelse. Denne fremskyndelsen fører til at vår tidsoppfattelse er endret, 24 timer er ikke lenger 24 timer. Dette fører til at mennesker føler seg stadig mer presset og stresset og derfor føler mange at de ikke strekker til lenger i hverdagen. 

 

Metafysisk kan man si at fotonbeltet er designet for å gjøre akkurat det, presse elendigheten ut av oss, all innestengt og negativ energi som mennesker har lagret gjennom tidene. Flere og flere mennesker spør seg hva livet egentlig dreier seg om, og flere og flere har store problemer med å fungere på det gamle levesettet.

 

Hvis mennesker hadde fått en forståelse for fotonbeltet og fotonenergi og hva det egentlig er, kunne de trukket et lettelsens sukk.

 

 

 

Ny bevissthet

 

En ny bevissthet er i ferd med å vokse frem. Hadde det ikke vært en gradvis prosess, ville effekten blitt den samme som om man stakk fingeren i en stikkontakt og vi ville ha "kortsluttet". Det fysiske grunnlag og svingningsfeltet til jorden har tidligere ikke tillatt oss å utvikle høyere bevissthet.

 

Jorden er nå i ferd med å gradvis opprette sitt energinett, og disse energinettene vibrerer på en frekvens som gjør at det mulig for mennesker å aktivere de passive strengene i vårt DNA.

 

Vår fysiske kropp og planetens vibrasjonsfrekvens skal økes til et nivå hvor den vil kunne opprettholde det fysiske og svingningsmessige feltet som skal til for at vi skal fungere på jorden med 12 strengs DNA og interstellar bevissthet.

 

Man kan se på det som en fusjon av vårt fysiske, følelsesmessige, mentale og åndelige legeme. Vårt DNA og våre celler snurrer raskere og raskere, og følelsesmessig oppleves det som en berg- og dalbanetur å stå i denne oppgraderingen.

 

Mange opplever å være oppgitt, og trøtt og lei for tiden. Våre fysiske kropper jobber veldig hardt for å takle den enorme endringsprosessen den går gjennom.

 

Forandringene som ligger foran oss er en del av vår utviklingsprosess, og mye helbredelse vil skje både personlig og kollektivt i tiden fremover.

 

 

 "Those who go to earth are heroes and heroines, because you are doing something that no other spiritual beings have the courage to do."

 

 

Forfattet av: Åse Steinsland


 

 

Det kan legges til at dette fenomen har vært ”sett” for lengst fra ”andre siden” og informasjon om dette kom fram særlig i boken GENNEM FORHENGET. Utdrag herfra om dette på linken her