Babaji - et  portrett av vismannen med  påstått "evig ungdom"- han var den som "stod bak" både Yogananda og de øvrige som her omtales

Flg . er en meget innholdsrik artikkel om en "fra døden tilbakevendt" indisk vismanns forklaringer om livet og sammensetningen av de høyere livsplan - altså om "livet etter livet".  Det finnes ellers mange "sterke" opplysninger om slike "mirakler" i Østen også i andre kilder.  Det følgene kan virke utrolig og fantastisk - men husk at HELE DEN FYSISKE VERDEN kun er en kollektiv "vibrasjonsmasse"av atomare frekvenser og bølger som vi opplever som fast og "virkelig" - men det samme gjelder andre frekvensplan. Merk at bildene lenger ned i dokumentet som er oppmykende illustrasjoner -  ikke er gjengitt fra boken,  men fra diverse visjonære kunstnere - bl.a. Gilbert Williams,

Fra boken

EN YOGIS SELVBIOGRAFI

Av Paramahansa Yogananda - fra 1946

boken på engelsk lydopplesning -  dansk fra utdragene | LYDBOK av den engelske

innhold i dette utdrag er blant annet: - og her med snarveier i dok.- klikk på txt-en

 

 

de danskspråkelige utdrag samlet og nedlastbart i word (for utskrift) 

boken på engelsk pdf

utlagt okt 2004 | oppdat.2021

 

andre utdrag fra samme bok

DEL 2

DEL 3

DEL 4

HOVEDSIDEN 

LobsangRampa-siden

om den hemmelige læren av Blavatsky- noe i lyd på svensk

 
mye tyder på at Stephen Turoff er inkarnasjonen av Sri Yukteswar - han har fått klare indikasjoner på det fra flere hold og bildelikheten er også slående !
Paramahansa Yogananda til høyre og hans guru SriYukteswar - sistnevnte er den som i sin rematerialiserte kropp i stoffet under forteller de MEGET INTERESSANTE OPPLYSNINGER OM DE OVERFYSISKE PLAN OG LIVET ETTER DØDEN - på meg virker dette meget logisk og sammenhengende - les og bedøm selv:
Opprinnelig utgitt i 1946

Fra utg. 1997 på BORGENS FORLAG - ISBN 87-418-7082-4

(fotnoter her innsatt med liten skrift - ordfeil kan forekomme da teksten er scannet)

boken vennlig utlånt av Ragnar Lindelien - sept 04.

 

Utdrag fra side 182 / annen del - kap.43: "Sri Yuktaswars opstandelse"

(her i dette utdrag forteller mesteren bl.a. om beskaffenheten av de såkalte åndelige eller overfysiske plan - og jeg har også tilføyd de overskrifter som er brukt under for å gjøre det mer oversiktlig - R.Ø.anm.)

"…bølger af henrykkelse opslugte mig, da jeg skuede Sri Yukteswars legeme af kød og blod.

"Min søn!" Mesteren talte ømt med en engels fortryllende smil på sit ansigt.

For første gang i mit liv knælede jeg ikke for hans fødder til hilsen, men gik øjeblikkeligt frem for at holde ham i mine længselsfulde arme. Hvilke øjeblikke! De forgangne måneders kval var en afgift, jeg regnede for ubetydelig mod den flodbølge af lyksalighed, som nu kom over mig.

"Min elskede mester, hvorfor forlod du mig?" Jeg talte usammenhængende i min overstrømmende glæde. "Hvorfor lod du mig tage til Kumbha Melaen?(til en åndelig festival Yogananda var dratt til på tross av at hans mester var gammel og kunne "dø" når som helst - rø-anm.) Hvor bittert jeg har bebrejdet mig selv, at jeg forlod dig!"

"Jeg ønskede ikke at lægge mig imellem; når du glædede dig sådan til at se det valfartssted, hvor jeg først traf Babaji. Jeg forlod dig kun for kort tid; er jeg ikke hos dig igen?"

"Men er det dig, mester, den samme Guds løve? Bærer du et legeme som det, jeg begravede under Puris grusomme sand?"

ET VIRKELIG MATERIALISERT LEGEME FRA EN ASTRAL (4.dimensjonell) KLODE

"Ja, mit barn, jeg er den samme. Dette er et legeme af kød og blod. Skønt jeg ser det som æterisk, er det fysisk for dit syn. Af de kosmiske atomer skabte jeg et nyt legeme, nøjagtigt som det drømme-legeme, du lagde under drømme-sandet i Puri i din drømme-verden. Jeg er virkelig opstanden - ikke på jorden, men på en astral planet. Dens indbyggere er bedre end de jordiske mennesker i stand til at følge min høje standard. Dér skal du og dine ophøjede kære en dag komme og være hos mig."

"Udødelige guru, fortæl mig mere!"

Mesteren gav en hurtig, munter latter fra sig. "Hør, min kære," sagde han, "vil du ikke slappe dit tag lidt?"

"Kun lidt!" Jeg havde holdt ham omfavnet med et blæk- spruttegreb.

Jeg kunne mærke den samme svage, naturlige duft, som havde været karakteristisk for hans jordiske legeme. Når som helst jeg nu genkalder disse strålende timer, føler jeg igen på indersiden af mine arme og i håndfladerne betagende berøring af hans guddommelige kød.

"Ligesom profeter sendes til jorden for at hjælpe mennesker med at afvikle deres fysiske verdens karma, således Gud dirigeret mig til en astral planet for dér at tjene som frelser," forklarede Sri Yukteswar. "Den kaldes Hiranyaloka eller "den Oplyste Astrale Planet". Dér hjælper jeg åndeligt fremskredne væsener med at befri sig for astral karma og således opnå frigørelse fra astrale genfødsler.

"Beboerne på Hiranyaloka er højt udviklede åndeligt; de har i deres sidste jord-inkarnation gennem meditation erhvervet evnen til bevidst at forlade legemet i dødens stund. Ingen kan komme til Hiranyaloka, uden han på jorden har oplevet ikke blot sabikalpa samadhi, men også den højere tilstand nirbikalpa samadhi. 1)

1)Se bind I side 279 n. 11). I Sabikalpa samadhi opnår Gud-søgeren ret til erkendelse af sin enhed med Anden, men kan ikke bibeholde sin kosmiske bevidsthed undtagen i den ubevægelige trancetilstand. Ved fortsat meditation når han den højere tilstand af nirbikalpa samadhi - i hvilken han bevæger sig frit i verden og udfører sine ydre pligter uden tab af Guds bevidstheden. I nirbikalpa samadhi opløser yogien de sidste spor af sin jordiske karma.Han har dog stadig nogen astral og kausal karma at afvikle og tager derpå som astral og derpå kausal legemliggørelse på sfærer af højere vibration.

"Hiranyaloka indbyggerne har allerede passeret gennom de almindelige astrale sfærer (som næsten alle mennesker på jorden må gå til, når de dør), hvor de har tilintetgjort mangen kim af deres astralverdens karma. Kun højt uviklede væsener er i stand til at udføre et sådant forløsende arbejde effektivt i de astrale regioner. 2)

2 Fordi de fleste personer, der er opslugt af astralverdenens skønheder og føler glæder, ikke føler noget behov for anstrengende åndeligt arbejde.

For dernæst at kunne befri sig for de sidste spor af uforløst astral karma, blev disse gudhengivne draget af kosmisk lov til at genfødes i nye astrallegemer på Hiranyaloka, den astrale sol eller himmel, hvor jeg er til stede for at hjælpe dem. Der lever også næsten fuldkomne væsener på Hyranyaloka, som er kommet fra den højere kausale verden for at modtage en vis lærdom. "

Mit sind var nu i så fuldkommen samklang med min gurus, at han overførte sine ordbilleder til mig dels gennem tale og dels gennem tankeoverføring. Jeg modtog derfor hurtigt hans idé-billeder.

"Du har læst i skriften," vedblev mesteren, "at Gud indesluttede den menneskelige sjæl successivt i tre legemer -idé- eller kausallegemet; det subtile astrallegeme, sædet for menneskets forstand og følelse; og det grove fysiske legeme. På jorden er mennesket udstyret med sine fysiske sanser. En astral person virker gennem sin bevidsthed, sine følelser, og et legeme lavet af livtroner. 3) 3)Sri Yukteswar (som talte på bengali under denne lange konversation) brugte sanskrit-ordet prana; for at oversætte det har jeg dannet ordet "livtroner". Hindu skrifterne omtaler anu, "atom"; paramanu: "hinsides atomet" - finere elektroniske energier; og prana, "skabende livtronisk kraft". Atomer og elektroner er blinde kræfter; prana er af naturen intelJigent. Pranaen eller livtronerne i f.eks. spermatozoerne og ægget leder fosterudviklingen i henhold til et karmisk mønster.

Et væsen i sit kausallegeme dvæler i ideernes salige rige. Mit arbejde er hos de astrale personer, som forbereder sig på at indtræde i kausalverdenen."

"Tilbedelsesværdige mester, fortæl mig mere om det astrale kosmos. "

Skønt jeg på Sri Yukteswars anmodning havde slappet mit favntag lidt, holdt jeg stadig armene omkring ham. Skatten over alle skatte - min guru, som havde spottet døden for at nå mig!

DET FINNES MANGE VERDENER OG PLAN

"Der er mange astrale sfærer, som vrimler med astrale væsener, " begyndte mesteren. " Indbyggerne bruger astrale transportmidler eller lysmasser ("lysskip" - som en del av de observerte UFOer faktisk er - se bildet - R.Ø.anm.) til at rejse fra en planet til en anden - hurtigere end elektriske eller radioaktive energier.

"Det astrale univers, der er skabt af fine vibrationer af lys og farve, er hundreder gange større end det materielle kosmos. Hele det fysiske univers hænger som en lille massiv kurv under astralsfærens uhyre lysende ballon. Ligesom der er mange materielle sole og stjerner i rummet, således er der utallige astrale sol- og stjernesystemer.

"Astrale sole og måner er smukkere end de fysiske. Astrale himmellegemer ligner nordlys. Astralverdenens sol-dæmring er mere blændende end måne-dæmringen med de milde stråler. Den astrale dag og nat er meget længere end dag og nat på jorden.

"Det astrale univers er uendelig smukt, rent og velordnet. Der er ingen døde planeter eller golde landområder. Jordiske plager som, ukrudt, bakterier, insekter og slanger mangler. Ulig jordens variable klimaer og årstider holder astralsfærerne en jævn temperatur som evigt forår, af og til med skinnende hvid sne eller med regn af mangefarvet lys. Astralverdenen er rig på farvestrålende søer, lysende have og regnbuefloder.

"Det almindelige astrale univers - ikke Hiranyalokas subtilere astrale himmel - er befolket med millioner af astrale væsener, som er kommet for kortere eller længere tid siden fra jorden; og også med myriader af feer, havfruer, fisk, dyr, nisser, dværge, halvguder og ånder - alle beboende forskellige astrale planeter i overensstemmelse med deres karmiske kvalifikationer. Der er forskellige sfæriske boliger for gode og for onde ånder. De gode kan rejse frit, mens de onde væsener er begrænsede til visse zoner. På samme måde, som mennesker lever på jordens overflade, orme nede i jorden, fiskene i vandet og fuglene i luften, således får astrale væsener af forskellige grader tildelt passende vibratoriske kvarterer.

MØRKE ASTRALE VERDENER/PLAN

"Mellem faldne sorte engle, der er uddrevet fra forskellige astrale verdener, foregår der stridigheder og krige med livtroniske bomber eller mentale mantriske 4)- vibratoriske stråler. Disse udstødte bor i de dystre regioner i det lavere astrale kosmos, hvor de afvikler deres onde karma.

 4)Se s.244 n. 8. Et mantra er en sunget lyd affyret af koncentrationens mentale gevær. Puranaerne (de gamle shastras eller afhandlinger) beskriver mantriske krige mellem devaer og asuraer (guder og dæmoner). En asura prøvede engang at dræbe en deva med et mantra af stor kraft, men på grund af forkert udtale virkede den mentale bombe som en boomerang og dræbte dæmonen 

DEN ASTRALE/4.DIMENSJOELLE VERDEN

"I de udstrakte riger over det mørke astrale fængsel er alt skinnende og smukt. Det astrale kosmos er mere naturligt afstemt efter den guddommelige vilje og fuldkommenheds plan end jorden er det. Hver astral genstand manifesteres først og fremmest gennem Guds vilje og delvis af de astrale væseners viljesudøvelse. De har magt til at modificere eller fremhæve formen og ynden ved enhver ting, der allerede er skabt af Gud. Han har givet sine astrale børn det privilegium at de efter forgodtbefindende kan forbinde de astrale substanser i nye kombinationer. På jorden må et fast stof forandres til flydende eller til en anden form gennem naturlige eller kemiske processer, men astrale faste stoffer bliver øjeblikkelig forvandlet til astrale væsker, luftarter eller energi, udelukkende ved indbyggernes viljekraft.

"Jorden er mørk af krige og drab på landet, i havet og i luften," fortsatte min guru, "men i de astrale riger hersker der lykkelig harmoni og lighed for alle. Astrale personer dematerialiserer og materialiserer deres legemer efter forgodtbefindende. Blomster, fisk og dyr kan for en tid forvandle sig til astrale mennesker. Alle astrale væsener har frihed til at antage en hvilken som helst skikkelse og kommunikerer let med hinanden. De hæmmes ikke af nogen faste, bestemte naturlove - f.eks. kan et hvilket som helst astralt træ efter anmodning med held producere en astral mango, blomst eller i det hele taget enhver genstand. Der hersker visse karmiske restriktioner i den astrale verden, men der gøres ingen skel med hensyn til ønskværdigheden af forskellige former. Alting vibrerer med Guds kreative lys.

"Ingen fødes af en kvinde. Astrale væsener kan på befaling af deres kosmisk afstemte vilje materialisere afkom i særligt udformede, astralt kondenserede skikkelser. Den nyligt kropsløse ankommer hos en astral familie efter invitation, draget af lignende mentale og åndelige tendenser.

"Det astrale legeme er ikke underkastet kulde eller hede eller andre naturlige forhold. Anatomien indbefatter en astral hjerne, eller lysets tusindbladede lotus, og seks vakte centre i sushumna eller den astrale cerebrospinale akse. Hjertet drager både kosmisk energi og lys fra den astrale hjerne og sender det til de astrale nerver og celler eller livtronerne.

 

DEN ASTRALE YTRE FORM

"I de fleste tilfælde er den astrale form en nøjagtig genpart af det sidste fysiske legeme.  En astral persons ansigt og krop ser ud som da han var ung på sit sidste ophold på jorden.(link som omtaler dette) Astrale væsener er i stand til at udvirke forandringer i deres form ved livtronisk kraft og hellige mantriske vibrationer. Af og til vælger en eller anden, ligesom jeg, at beholde sin alderdoms udseende.

" Min mester, der udstrålede selve ungdommens væsen, lo muntert.

"Ulig den rumlige, tredimensionale fysiske verden, som kun opfattes gennem menneskets fem sanser, kan de astrale sfærer opfattes af den altomfattende sjette sans, intuitionen," fortsatte Sri Yukteswar. "Alle astrale væsener ser, hører, lugter, smager og berører gennem ren intuitiv følelse. De har tre øjne, hvoraf de to er delvis lukkede. Det tredie og vigtigste øje, som sidder lodret i panden, er åbent. Astrale mennesker har alle de ydre sanseorganer - øjne, ører, næse, tunge og hud, - men benytter den intuitive sans til at opleve sansefornemmelser gennem en hvilken som helst del af legemet. De kan se gennem øret eller næsen eller huden, høre gennem øjnene eller tungen, smage gennem ørerne eller huden, o.s.v. 5) 5 Eksempler på sådanne evner mangler heller ikke på jorden, som i tilfældet Helen Keller og andre.

MOMENTAN HEALING OG SKJØNNHET

"Menneskets fysiske legeme er udsat for utallige farer og bliver let beskadiget eller lemlæstet; det hænder også at det æteriske astrale legeme kommer til skade eller bliver kvæstet, men det helbredes straks ved ren viljekraft. "

"Gurudeva, er alle astrale personer smukke?"

"I den astrale verden ved man, at skønhed er en åndelig egenskab," svarede Sri Yukteswar. "Astrale væsener tillægger derfor ansigtstræk liden betydning. De har imidlertid det privilegium efter ønske at kunne iklæde sig nye, farverige, astralt, materialiserede legemer. Ligesom jordens mennesker ifører sig nyt antræk til galla begivenheder, således finder astrale personer lejligheder til at bære særligt kreerede skikkelser.

"Glade festligheder på høje astrale planeter som Hiranyaloka finder sted, når et væsen som følge af åndelig udvikling er blevet befriet fra den astrale verden og derfor er rede til at indtræde i kausalverdenens himmel. Ved sådanne lejligheder vil den usynlige Himmelske Fader og de helgener, som er blevet ét med Ham, materialisere Sig i udsøgte astrale legemer og deltage i højtideligheden. For at glæde Sit elskede barn antager Herren den form, som er ham kærest. Bhaktas eller Gudhengivne personer ser Gud i skikkelse af den Guddommelige Moder. For Jesus var Fader-aspektet af det Uendelige det mest tiltrækkende. Den individualitet, hvormed Skaberen har udstyret hver af Sine skabninger, stiller ethvert tænkeligt og utænkeligt krav til Hans alsidighed!" Min guru og jeg lo lykkeligt sammen.

 

GJENKJENNELSE

"Venner fra andre liv genkender let hinanden i den astrale verden," fortsatte Sri Yukteswar med sin smukke, fløjteagtige stemme. "De glæder sig over venskabets udødelighed og forstår, at kærlighed ikke kan gå til grunde - hvad jordelivets triste, illusoriske adskillelser ofte får os til at tvivle på.

DE KAN SE OSS - MEN VI NORMALT IKKE DEM….

"Ved intuition kan astrale personer trænge gennem sløret og iagttage menneskelige aktiviteter, men mennesket kan ikke skue de astrale sfærer, medmindre hans sjette sans er udviklet noget. Tusinder afjordboere har momentant set et glimt af et astralt væsen eller en astral verden. 6)

6) På jorden er børn af rent sind undertiden i stand til at se feernes yndefulde astrale legemer. Gennem narkotiske midler eller berusende drikke, hvis brug er forbudt af alle skrifter, kan et menneske i den grad forstyrre sit sind, at han ser de hæslige skikkelser i det astrale helvede.

 

ASTRAL NATT OG SØVN

"Indbyggerne på Hiranyaloka holder sig i reglen vågne i ekstase gennem den lange astrale dag og nat, hvorunder de hjælper med at løse indviklede problemer vedrørende kosmisk regering og forløsningen af "fortabte sønner", jordbundne sjæle. Når Hiranyaloka væsener sover, har de af og til drømmeagtige oplevelser og astrale visioner. Deres sind er sædvanligvis opslugt i den højeste nirbikalpa-fryds bevidste tilstand.

 

MERKER MENTAL SMERTE

"Indbyggere af alle dele af det astrale kosmos kan stadig lide(føle) mental smerte. De sensitive sind hos de ophøjede væsener på planeter som Hiranyaloka føler stærk pine, hvis der bliver begået nogen fejl med hensyn til opførsel eller opfattelse af sandheden. Disse højtudviklede væsener stræber efter at bringe hver eneste af deres tanker og handlinger i fuldkommen samklang med åndelig lov.

TELEPATI, FØDE OG ASTRAL TELEVISJON

"Kommunikationen mellem beboerne af alle astrale verdener sker udelukkende ved hjælp af telepati og astral television. Der findes intet af den forvirring og de misforståelser det skrevne og det talte ord forårsager for jordboere. Ligesom man forstår, at mennesker på filmslærredet er lysbilleder, som bevæger sig og handler uden at ånde, således kan man forestille sig astralverdenens beboere som personer, hvis væsen er lys, og som bevæger sig og arbejder som intelligent ledede og koordinerede væsener, der ikke kræver ilt til at give sig liv. Mennesket er vitalt afhængigt af faste, flydende og luftformede stoffer og af luftens livsenergi; men astral-beboerne holdes hovedsageligt i live ved kosmisk lys."

"Min mester, spiser astrale personer noget?"

Jeg inddrak hans strålende skildring med både sind, hjerte og sjæl. Flygtige sanseindtryk er aldrig mere end det midlertidigt og relativt sande; menneskets erindring om dem mister snart sin livagtighed. Men overbevidste indtryk er permanent virkelige og uforanderlige; min gurus ord trængte sig så dybt ind i mit væsen, at jeg til enhver tid ved at indtræde i samadhi klart kan fremkalde den guddommelige oplevelse.

"Der vokser en rigdom af lysende, stråleagtige urter i den astrale jord," svarede han. "Astralverdenens beboere spiser frugt og grøntsager og drikker en nektar, der flyder fra strålende lysfontæner og i astrale bække og floder. Ligesom de normalt usynlige billeder af mennesker på jorden kan uddrages fra æteren og gøres synlige gennem et fjemsynsapparat for senere at blive forvist til rummet, således bliver de Gud-skabte, usete astrale grundmønstre til grøntsager, frugter og planter, der svømmer i æteren, nedfældet på en astral planet på indbyggernes befaling. Ligeledes opstår der ud af astralvæsenernes tilfældige fantasier vældige haver, der senere bliver sendt tilbage til deres æteriske usynlighed.

"Skønt beboerne på himmelske sfærer som Hiranyaloka er næsten fri for nødvendigheden af at spise, er tilværelsen for de så godt som perfekte væsener i kausalverdenen endnu mere ubunden; disse væseners eneste føde er lyksalighedens manna.

GAMLE MØTER FRA JORDEN OG FORTIDEN

"En astral person møder en mængde venner og slægtninge: fædre, mødre, hustruer, ægtemænd og børn, som han har kendt i forskellige inkarnationer på Jorden, 7) når disse væsener viser sig fra tid til anden i forskellige dele af det astrale kosmos.

7) Buddha blev engang spurgt, hvorfor man skal elske alle personer lige meget. "Fordi, " svarede den store lærer, "ethvert andet væsen (på et eller andet tidspunkt og i en eller anden skikkelse, dyrisk eller menneskelig) har stået enhver af os nær."Isa Upanishaden giver den samme tanke en anden orientering: "Den, som ser alle væsener i sig selv og sig selv i alle væsener, vil aldrig gøre nogen fortræd. "

Det er ham derfor ikke muligt at være klar over, hvem han særlig skal elske; på denne måde lærer han at vise alle den samme guddommelige kærlighed som børn og individualiserede manifestationer af Gud.

Selv om ens kæres ydre kan have ændret sig mere eller mindre i overensstemmelse med deres udvikling af nye egenskaber i det foregående liv benytter et astralt væsen sin usvigelige intuition til at genkende alle dem, han engang holdt af på andre af tilværelsens planer, og byder dem velkommen til deres nye astrale hjem. Da hvert af skabelsesværkets atomer er udstyret med en individualitet, 8) som ikke kan gå til grunde, vil en astral ven blive genkendt, uanset hvad kostume han ifører sig; ligesom man på jorden ved nærmere iagttagelse kan opdage en skuespillers identitet trods forklædningen.

8) De otte grund-egenskaber, der indgår i alt skabt liv fra atomet til mennesket, er jord, vand, ild, luft, æter, bevægelse, sansebevidsthed og individualitet. (Bhagavad Gita VII. 4.).

LIVSLENGDEN OG ASTRAL "DØD" - OVERGANG TIL ENDA HØYERE PLAN

"Livsspandet (levetiden) er meget længere i den astrale verden end på jorden. Et normalt fremskredent astralt væsens gennemsnitlige livslængde er fra femhundrede til et tusinde år, målt efter jordisk tidsstandard. Ligesom visse kæmpefyrre (furutre) lever årtusinder længere end de fleste andre træer, eller ligesom nogle yogier lever adskillige hundrede år, skønt de fleste mennesker dør før de når de 60 (dette fra indisk målestokk på 40tallet R.Ø.anm.), således lever nogle astrale væsener meget længere end det normale spand af astral eksistens.

Gæster i den astrale verden opholder sig der i længere eller kortere perioder ifølge vægten af deres fysiske karma, som trækker dem tilbage til jorden inden for et bestemt tidsrum.

"Et astralt væsen behøver ikke at kæmpe smertefuldt med døden, når han skal skille sig af med sit lysende legeme. Mange astrale personer føler sig ikke desto mindre let nervøse ved tanken om at kaste deres astrale skikkelse til fordel for den finere kausale.

"Astralverdenen er fri for uønsket død, sygdom og alderdom. Disse tre trusler er forbandelsen på jorden, hvor mennesket har tilladt sin bevidsthed at identificere sig næsten fuldstændigt med et skrøbeligt fysisk legeme, der kræver konstant hjælp fra luft, næring og søvn for overhovedet at eksistere.

"Fysisk død er ledsaget af åndedrættets ophør og opløsning af legemets celler. Astral død består i en spredning af livtronerne, de manifeste enheder af kosmisk energi, som udgør astralvæsenernes legemlige liv. Ved fysisk død mister et menneske sin bevidsthed om kødet og bliver sig sit subtile legeme i den astrale verden bevidst.

Når tiden er moden, oplever personen astral død og går således fra bevidstheden om astral fødsel og død til bevidstheden om fysisk fødsel og død. Disse gentagne kredsløb af indespærring i skiftevis astral og fysisk form er alle uoplyste væseners uundgåelige skæbne. Skrifternes definitioner af himmelen og helvede vækker undertiden menneskets dybere-end-underbevidste erindringer om hans lange række af erfaringer i det glade astrale rige og i den skuffende verden på jorden."

"Elskede mester, " spurgte jeg, "vil du ikke beskrive forskellen mellem genfødsel på jorden og genfødsel på andre planeter mere detaljeret?"

"Mennesket som en individualiseret sjæl tilhører kausalverdenen," forklarede Sri Yukteswar. "Kausalformen er matricen for de femogtredive ideer, Gud kræver som grundlæggende eller kausale tankekræfter, hvorfra Han senere dannede det fine astrallegeme bestående af nitten elementer og det grove fysiske legeme af seksten elementer.

 

ASTRALLEGEMETS MANGE ELEMENTER

"Astrallegemets nitten elementer er mentale, emotionelle og livtroniske. Disse er intelligens; ego; følelse; sind (sansebevidsthed); kundskabens fem instrumenter, de subtile modstykker til syns-, høre-, lugte-, smags- og berøringssansen; handlingens fem instrumenter, det mentale sidestykke til de udøvende evner formering, tarmudtømmelse, tale, gang og udøvelse af manuel færdighed; og livsenergiens fem instrumenter, de som har til opgave at udføre legemets krystalliserende, assimilerende, eliminerende, stofskifte - og kredsløbs-funktioner. Denne subtile astrale indfatning af de nitten elementer overlever døden af den fysiske form, sammensat af seksten grove kemiske elementer.

"Gud udtænkte forskellige ideer i sig selv og projicerede dem ud i drømme. Således sprang Fru Kosmisk Drøm ud, kolossalt og endeløst dekoreret med sine relativitetssmykker.

"I kausallegemets femogtredive tankekategorier udarbejdede Gud alle de komplicerede træk ved menneskets nitten astrale og seksten fysiske modstykker. Ved fortætning af vibratoriske kræfter, først fine, så grove, frembragte han menneskets astrale legeme og til sidst den fysiske form. I henhold til relativitetsloven, ved hvilken den Oprindelige Enkelhed blev til den forvirrende mangfoldighed, er det kausale kosmos og det kausale legeme forskellige fra det astrale kosmos og det astrale legeme; det fysiske kosmos og det fysiske legeme afviger ligeledes på karakteristisk måde fra de andre skabelsesformer.

"Det kødelige legeme er gjort af Skaberens faste, objektiverede drømme. Dualiteterne er altid til stede på jorden:  

sygdom og sundhed, nød og lyst, tab og vinding. Mennesker moder begrænsning og modstand i det tredimensionelle stof. Når menneskets ønske om at leve undergraves af sygdom eller andre årsager, ankommer døden; og kødets tunge overfrakke afkastes midlertidigt. Sjælen forbliver imidlertid indesluttet i de astrale og kausale legemer. 9) Den adhæsionskraft, der holder alle tre legemer sammen, er ønsket. De uopfyldte ønskers magt er roden til al menneskets slaven.

9) Legeme betyder et hvilket som helst hylster for sjælen, hvad enten det er groft eller fint. De tre legemer er bure for Paradisets Fugl.

ASTRALE ØNSKER

"Fysiske ønsker har rod i egoisme og sanseglæder. Den bydende karakter eller fristelsen af sanseoplevelser har større magt end den ønskekraft, der er forbundet med astral tilknytning og kausale indtryk.

"Astrale ønsker er rettede mod vibratorisk nydelse. Astrale væsener hører sfærernes æteriske musik og fortrylles ved synet af al skabelse som uudtømmelige former af skiftende lys. Astrale personer kan også lugte, smage og føle lyset. Astrale ønsker er således forbundet med et astralvæsens magt til at udskille alle objekter og erfaringer som lysformer eller som kondenserede tanker eller drømme.

"Kausale ønsker opfyldes kun gennem opfattelse og erkendelse. De næsten frie personer, der kun indesluttes i det kausale legeme, ser hele kosmos som projektioner af Guds drømme-ideer; de kan materialisere alt og alle i form af ren tanke. De betragter derfor nydelsen af fysiske sansefornemmelser og astrale glæder som grove og kvælende for sjælens fine følsomhed. Kausale personer opfylder deres ønsker ved at materialisere dem øjeblikkeligt. 10)

  1. L.igesom Babaji hjalp Lahiri Mahasaya med at befri sig for et underbevidst ønske fra et tidligere liv om et palads (se kap. 34).

De, som kun er dækket af kausallegemets fine slør, kan manifestere universer, ligesom Skaberen. Da alle verdener er dannet af det kosmiske drømmestof, kan et væsen, der kun er klædt i det tynde kausale legeme, realisere vældige kræfter.

"Da en sjæl af naturen er usynlig, kan den kun skelnes ved sit legeme eller sine legemers tilstedeværelse. Selve tilstedeværelsen af et legeme tilkendegiver, at dets eksistens er muliggjort af uopfyldte ønsker. 11) 11)" Men han sagde til dem: "Hvor ådslet er, der ville også ørnene samle sig." (Lukas 17.37.). Hvor som helst sjælen er indesluttet i det fysiske legeme eller i det astrale legeme eller i det kausale legeme, dér vil ønskernes ørne som snylter på menneskelig svaghed over for sanserne og i astrale og kausale tilknytninger - også samles for at holde sjælen fangen.

"Så længe menneskets sjæl er indesluttet i en, to, eller tre legemlige beholdere, der er tæt tillukkede af uvidenhedens og ønskernes propper, kan mennesket ikke opgå i Åndens hav. Når den grove fysiske beholder er ødelagt af dødens hammer, er der stadig de to andre - den astrale og den kausale -- til at hindre sjælen i bevidst at forene sig med det Allestedsnærværende Liv. Når ønskeløshed er opnået gennem visdom, vil dens magt opløse de resterende to beholdere. Den lille menneskesjæl stiger frem, endelig fri, ét med de Umålelige Vidder."

 

LIVET "KAUSALPLANET" (visdomrikets høyere del og "den guddommelige verden" slik jeg jevnfører det med Martinus' begreper på disse nivåer - R.Ø.anm.)

Jeg bad min guru kaste yderligere lys over den høje og mystiske kausalsfære.

"Kausalverdenen er ubeskriveligt subtil," svarede han. "For at forstå den måtte man besidde så enorm koncentrationsevne, at man kan lukke øjnene og forestille sig det astrale kosmos og det fysiske kosmos i hele deres udstrækning - den lysende ballon med den massive kurv - som kun eksisterende i ideer. Hvis det lykkedes én ved denne overmenneskelige koncentration at omdanne eller opløse de to kosmos'er med alle deres komplekse bestanddele i rene ideer, ville man nå den kausale verden, og stå på grænse-linjen for sammensmeltning mellem sind og materie. Dér ser man alle skabte ting - faste, flydende og luftformige stoffer, elektricitet, energi, alle væsener: guder, mennesker, dyr, planter, bakterier - som bevidsthedsformer; akkurat som et menneske kan lukke øjnene og vide, at han eksisterer, selv om hans legeme er usynligt for hans fysiske øjne og kun er til stede som en idé.

"Hvad som helst et menneskeligt væsen kan gøre i fantasien, kan et kausalt væsen gøre i virkeligheden. Et menneske, som besidder den størst tænkelige menneskelige fantasi og intelligens, er i stand til - men kun i tanken - at springe fra planet til planet, at tumle endeløst ned i evighedens skakt, at hæve sig som en raket op i den stjernestrøede himmelhvælving, og at funkle som et søgelys over mælkeveje og stjernestrøede vidder. Men væsener i kausalverdenen har et langt større spillerum og kan uden besvær projicere deres tanker ud i øjeblikkelig manifestation uden nogen fysisk eller astral hæmning eller nogen karmisk restriktion.

"Kausale personer er klar over, at det fysiske kosmos ikke først og fremmest er konstrueret af elektroner, ligesom det astrale kosmos ikke er fundamentalt sammensat af livtroner - men at begge i virkeligheden er skabt af uendeligt små partikler af guddommelig tanke, kløvet og delt af maya, relativitetsloven, som tilsyneladende kommer imellem for at skille det skabte fra dets Skaber.

"Væsener i den kausale verden kender hinanden som individualiserede punkter af lyksalig ånd; tanke-genstande er de eneste, som omgiver dem. Kausale personer ser, at forskellen mellem deres legemer og tanker kun er ideer. Ligesom et menneske ved at lukke øjnene kan forestille sig et blændende hvidt lys eller et svagt blåt skær, således er kausale væsener ved hjælp af tanke alene i stand til at se, høre, lugte, smage og føle. Ved den kosmiske tankes kraft skaber de hvad som helst eller opløser det igen.

"Både død og genfødsel er i den kausale verden i tanken; kausale personer delikaterer sig kun med evig ny videns ambrosia; de drikker af fredens kilder, strejfer om på guddommelig erkendelses jomfruelige jord og svømmer i et endeløst ocean af lykke. Se deres strålende tankelegemer suse forbi trillioner af Gud-skabte planeter, friske bobler af universer, visdom-stjerner og spektrale drømme af gyldne stjernetåger på Uendelighedens himmelhvælv!

"Mange væsener forbliver i det kausale kosmos i tusinder af år. Under dybere ekstaser drager den befriede sjæl sig ud af det lille kausale legeme og ifører sig det kausale kosmos's umådelige vidde. Alle særskilte hvirvler af ideer, specielle bølger af kraft, kærlighed, vilje, glæde, fred, intuition, ro, selvbeherskelse og koncentration smelter sammen med det uudtømmelige Hav af Salighed. Sjælen behøver ikke længere at opleve sin lykke som en individuel bevidsthedsbølge, men er opgået i det eneste ene Kosmiske Ocean med alle dets bølger - evig latter, skælven, pulseren.

"Når sjælen er ude af de tre legemers kokon, undslipper den for bestandig relativitetsloven og bliver den uudsigelige Evigt-Eksisterende. 12) Se Allestedsnærværelsens sommerfugl med stjerner, sole og måner indridset i vingerne!

12) "Den, som sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal ikke mere gå ud derfra (d.v.s. han skal ikke mere reinkarneres> ... Den, som sejrer, ham vil jeg give at tage sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min Fader på Hans trone." johs. Åpenbaring3.12.21)

Sjælen, som har udvidet sig og er blevet til Ånd, dvæler alene i lys uden lys, mørke uden mørke, tanke uden tanke, beruset i sin saligheds ekstase i Guds drøm om kosmisk skabelse."

"En fri sjæl!" udbrød jeg med ærefrygt.

"Når en sjæl endelig kommer ud af den legemlige illusions tre beholdere," fortsatte mesteren, "bliver den ét med det Uendelige uden at miste sin individualitet. Kristus havde vundet denne endelige frihed, endnu før han blev født som Jesus. I tre fortidige stadier, symboliserede i hans jordeliv som dødens og opstandelsens tre dage, havde han opnået fuld magt til at opstå i Ånden.

"Det uudviklede menneske må gennemgå utallige jordiske, astrale og kausale inkarnationer, før han slipper ud af sine tre legemer. En mester, som vinder denne endelige frihed, kan vælge at vende tilbage til jorden som profet for at bringe andre mennesker tilbage til Gud, eller han kan som jeg vælge at opholde sig i det astrale kosmos. En frelser påtager sig dér noget af indbyggernes karmabyrde og hjælper dem derigennem med at afslutte deres inkarnations-cyklus i det astrale kosmos og drage videre for bestandig til kausale sfærer. 13: 13) Sri Yukteswar mente hermed, at ligesom han i sin jordiske inkarnation af og til havde påtaget sig sygdoms byrde for at lette sine disciples karma, således var han i sin mission som frelser i den astrale verden i stand til at påtage sig noget af den astrale karma for beboerne af Hiranyaloka og således fremskynde deres evolution mod den højere kausale verden.

Eller en frigjort sjæl kan indtræde i den kausale verden for at hjælpe dens væsener med at forkorte deres ophold i kausallegemet og således opnå Absolut Frihed."

 

FYSISK-JORDISK KARMAGJELD OG HØYERE PLAN

"Genopstandne mester, jeg ønsker at vide mere om den karma, som tvinger sjæle til at vende tilbage til de tre verdener." Jeg kunne lytte for evigt, tænkte jeg, til min alvidende mester. Aldrig i hans jordeliv havde jeg været i stand til på så kort tid at assimilere så meget af hans visdom. For første gang fik jeg nu klar, sikker indsigt i de gådefulde mellemrum på livets og dødens skakbræt.

"Menneskets fysiske karma eller ønsker må afvikles fuldstændigt, før hans permanente ophold i de astrale verdener bliver muligt," forklarede min guru med sin betagende stemme. "De astrale sfærer har to slags beboere. De, som stadig har jordisk karma at skille sig af med, og som derfor igen må iføre sig et groft fysisk legeme for at kunne betale deres karmiske gæld, kan efter fysisk død betegnes som midlertidige besøgende i astralverdenen, snarere end permanente beboere.

"Væsener med uforløst jordisk karma får ikke lov til efter astral død at gå til den høje kausale sfære af kosmiske ideer, men kan kun gå frem og tilbage mellem den fysiske og den astrale verden, hvor de har bevidsthed om henholdsvis det fysiske legeme bestående af seksten grove elementer og det astrale legeme af nitten fine elementer. En uudviklet person forbliver dog efter hvert tab af sit jordiske legeme for størstedelen i dødssøvnens bedøvelsestilstand og har næppe bevidsthed om det smukke astrale rige. Efter den astrale hvile vender et sådant menneske tilbage til det fysiske plan for at modtage ny lærdom. Ved gentagne rejser vænner han sig gradvis til den stofligt finere astralverden.

"De normale eller faste beboere af det astrale univers er på den anden side de som, for bestandig frigjort, ikke mere behøver at vende tilbage til jordens grove vibrationer. Sådanne væsener har kun astral og kausal karma at afvikle. Ved astral død går disse personer over til den uendeligt finere kausale verden. Efter et af kosmisk lov bestemt tidsrum afkaster disse højtudviklede væsener derpå kausallegemets tankeform og vender tilbage til Hiranyaloka eller en lignende høj astral planet, genfødt i et nyt astrallegeme, for at afvikle resterne af deres astrale karma.

"Min søn, du vil nu kunne forstå mere fuldkomment, at jeg er genopstanden ved guddommeligt bud," fortsatte Sri Yukteswar, "som frelser af astralt reinkarnerede sjæle, der kommer tilbage fra den kausale sfære, snarere end for astrale væsener, der stadig har rester af jordisk karma. Disse kan ikke stige til så høje astrale planeter som Hiranyaloka.

"Akkurat som de fleste personer på jorden ikke gennem meditation har erhvervet evnen til at værdsætte astrallivets højere glæder og fordele og derfor i dødstimen ønsker at vende tilbage til jordens begrænsede, ufuldkomne nydelser, således vil mange astrale væsener under den normale opløsning af deres astrale legemer være ude af stand til at danne sig et billede af den mere udviklede tilstand af åndelig herlighed i kausalverdenen; idet de i tanken dvæler i det grovere og mere prangende astrale paradis, længes de efter at besøge det igen. Sådanne personer må afvikle tungt astral karma, før de efter astral død kan opnå permanent ophold i den kausale tankeverden, der kun er skilt fra Skaberen ved et tyndt slør. ("Skaberen" forstås som Altets/Guds primære bevissthet - bestående av hhv Visdomsriket og Den Guddommelige Verden, slik Martinus analyserer det - rø.anm) 

"Først når et væsen ikke har flere ønsker om erfaringer i det indtagende astrale kosmos og ikke kan fristes til at gå tilbage til det, forbliver han i kausalverdenen. Her fuldfører han arbejdet med at afvikle sin kausale karma ved at tilintetgøre alle kim af fortidige ønsker, og endelig uddrager den indesluttede sjæl den sidste af uvidenhedens tre propper. Idet sjælen frigør sig for den sidste beholder, det kausale legeme, forener den sig med det Evige.

"Forstår du nu?" Mesteren smilede fortryllende.

"Ja, ved din nåde. Jeg er stum af glæde og taknemmelighed."

Aldrig havde jeg fra sange eller fortællinger modtaget så inspirerende kundskab. Skønt hindu skrifterne omtaler de kausale og astrale verdener og menneskets tre legemer, hvor er de belæringer meningsløse og uvedkommende i sammenligning med min opstandne mesters varme autentiske ord! For ham eksisterede der intet "gådeland, fra hvis grænser ingen vandrer vender tilbage!" 14) 14. Shakespeare: Hamlet Akt III, scene 1.

"At menneskets tre legemer indbyrdes gennemtrænger og udfylder hinanden, finder udtryk på mange måder i hans trefoldige natur," fortsatte min store guru. "I vågen tilstand er et menneske sig sine tre legemer mere eller mindre bevidst. Når hans sanser er aktivt optaget af at smage, lugte, røre, lytte og se, virker han hovedsageligt gennem sit fysiske legeme. Når han udøver sin vilje og visualiseringsevne, virker han hovedsageligt gennem sit astrale legeme. Menneskets kausale medium finder udtryk, når han tænker eller dykker dybt i introspektion eller meditation; geniets kosmiske tanker kommer til det menneske, som sædvanemæssigt kontakter sit kausale legeme. I denne henseende kan en person klassificeres som hovedsageligt "materiel" eller "energisk" eller "intellektuel".

"Et menneske identificerer sig omkring seksten timer daglig med sit fysiske legeme, hvorefter han sover. Hvis han drømmer, forbliver han i sit astrale legeme, hvor han uden besvær skaber en hvilken som helst genstand, ligesom de astrale væsener gør. Hvis menneskets søvn er dyb og drømmeløs, er han i stand til i flere timer at overføre sin bevidsthed, eller sin jeg-fornemmelse, til det kausale legeme; sådan søvn er opkvikkende. En drømmer kontakter sit astrale og ikke sit kausale legeme; hans søvn er ikke fuldtud forfriskende. "

Jeg havde kærligt iagttaget Sri Yukteswar, mens han gav denne forunderlige belæring.

"Englelige guru," sagde jeg, "dit legeme ser akkurat ud, som det gjorde, da jeg sidst græd over det i Puri ashram'en."

"Åh ja, mit legeme er en fuldkommen kopi af det gamle. Jeg materialiserer og dematerialiserer dette legeme, når som helst jeg ønsker det, meget hyppigere end jeg gjorde det, da jeg var på jorden. Ved øjeblikkelig materialisering rejser jeg nu med lysekspres fra planet til planet, eller i virkeligheden fra astralt til kausalt eller til fysisk kosmos." Min guddommelige guru smilede. "Skønt du for tiden bevæger dig så hurtigt omkring, havde jeg ingen vanskelighed ved at finde dig i Bombay!"

"Åh, mester, jeg sørgede så dybt over din død!"

"Åh, på hvilken måde døde jeg? Er det ikke en selvmodsigelse?" Sri Yukteswars øjne funklede af kærlighed og morskab". Du drømte kun på jorden; på denne drømmejord så du mit drømmelegeme," fortsatte han"Senere begravede du dette drømmebillede. Nu er mit finere drømmelegeme -som du skuer og i dette øjeblik holder temmelig tæt omfavnet! - genopstået på en af Guds finere drømmeplaneter. En dag vil dette finere drømmelegeme og den finere drømmeplanet forsvinde, heller ikke disse vil eksistere for evigt. .("drømmelegeme" og "drømmeplanet" i den forstand at disse jo kun utgjør sammensatte bevegelser og da dypest sett er illusjoniske - det Martinus kaller X3/"det skapte" - R.Ø.anm.) Alle drømmebobler må til sidst briste ved den vågne virkeligheds berøring. Min søn Yogananda, du må lære at skelne mellem drømme og Virkelighed!"

Disse vedantiske ideer 15) slog mig med undren.

15) Liv og dod som kun tanke-relativiteter. Vedanta påpeger, at Gud er den eneste virkelighed; alt skabelsesværk eller særskilt eksistens er maya eller illusion. Denne monistiske filosofi fik sit højeste udtryk i Sri Shankaracharyas kommentarer til de gamle Upanishader (sammendrag af Vedaerne).

Jeg skammede mig over, at jeg havde ynket mesteren, da jeg så hans livløse legeme i Puri. Endelig forstod jeg, at min guru altid havde været fuldt vågen i Gud - og betragtede sit liv og sin død på jorden såvel som sin nuværende opstandelse som intet andet end relativiteter af guddommelige ideer i den kosmiske drøm.

"Jeg har nu, Yogananda, fortalt dig sandheden om mit liv, min død og min opstandelse. Sørg ikke over mig, men udbred hellere historien om min opstandelse fra den Gud-drømte jord beboet af mennesker til en anden Gud-drømt planet beboet af sjæle iklædt astralt skrud. Så vil verdens dødsfrygtende i elendighed nedsunkne drømmere få indgivet nyt håb i deres hjerter."

"Ja, mester!" Hvor villigt jeg ville dele min glæde over hans opstandelse med andre!

"På jorden var min opførsels-standard ubekvemt høj og uegnet for de fleste menneskers natur. Jeg skændte ofte mere på dig, end jeg skulle have gjort. Du bestod min prøve; din kærlighed skinnede igennem alle reprimandernes skyer." Ømt tilføjede han: "Jeg er også kommet i dag for at sige dig, at jeg aldrig mere skal bære dadlens strenge blik; jeg skal aldrig mere skænde på dig."

Hvor havde jeg savnet min store gurus revselser! Hver af dem havde været en beskyttende engel!

"Kæreste mester! Irettesæt mig en million gange! Skænd på mig nu!"

"Jeg skal ikke irettesætte dig mere." Hans guddommelige stemme var alvorlig, men med en understrøm af latter. "Du og jeg skal smile sammen, så længe vore to skikkelser viser sig forskellige i Guds maya-drøm. Til sidst skal vi smelte sammen som én i den Kosmiske Elskede; vore smil skal være Hans smil, vor forenede glædessang vibrere gennem evigheden og opfanges af sjæle, som er i samklang med Gud!"

Sri Yukteswar kastede lys over visse ting, som jeg ikke kan åbenbare her. I løbet af de to timer, han tilbragte med mig i hotellet i Bombay, besvarede han ethvert spørgsmål, jeg stillede. En række af de verdensprofetier, han bragte den junidag i 1936, er allerede gået i opfyldelse.

"Jeg forlader dig nu, du elskede!" Ved disse ord følte jeg mesteren svinde bort i mine armes greb.

"Mit barn" lød hans stemme, vibrerende helt ind i min sjæl, "når som helst du går ind ad nirbikalpa samadhi døren og kalder på mig, skal jeg komme til dig i kød og blod, ligesom i dag."

Med dette himmelske løfte forsvandt Sri Yukteswar fra mit blik. En stemme fra skyerne gentog i musikalsk torden:

"Fortæl det til alle! Enhver, som gennem nirbikalpa erkendelse ved, at jeres jord er en af Guds drømme, kan komme til den finere planet Hiranyaloka og dér finde mig genopstanden i et legeme nøjagtig lig mit jordiske. Yogananda, fortæl det til alle!"

Borte var adskillelsens smerte. Sorgen over hans død, som længe havde berøvet mig freden, var drevet på skamfuld flugt. Lyksalighed vældede frem som en fontæne gennem endeløse, nyligt åbnede sjæleporer. Den fremvældende flodbølge af ekstase åbnede nu med sin renhed sjælens porer, der hidtil havde været tilstoppede på grund af manglende brug. Som en film viste alle mine tidligere inkarnationer sig for mit indre øje i rækkefølge. Al god og dårlig karma hørende til disse drømmeskikkelser var blevet opløst i det kosmiske lys, der var udgydt over mig under mesterens guddommelige besøg.

I dette kapitel af min selvbiografi har jeg adlydt min gurus befaling og spredt den glade tidende, skønt den endnu engang forvirrer en ligegyldig generation. Lave tanker og handlinger er ikke mennesket fremmede, og fortvivlelse synes sjældent langt borte; men disse er forvrængninger, ikke en del af menneskets sande lod. Den dag, han vil, er han på vejen til frihed. Alt for længe har han lyttet til sine "støv du er" rådgiveres klamme pessimisme uden at ænse den ubetvingelige sjæl.

Jeg var ikke den eneste, som fik det privilegium at skue den opstandne guru.

En af Sri Yukteswars chelas var en ældre kvinde, kendt under kælenavnet Ma (moder), hvis hjem var i nærheden af ashram'en i Puri. Mesteren var ofte standset for at snakke med hende på sin morgenspadseretur. Om aftenen den 16. marts 1936 ankom Ma til ashram'en og bad om at se guruen.

"Men Mester døde jo for en uge siden!" Swami Sebananda, som nu forestod Puri ashram'en, så bedrøvet på hende.

"Det er umuligt!" protesterede hun med et smil.

"Nej." Sebananda berettede begravelsens detaljer. "Kom, lad mig føre dig ud i forhaven til hans grav."

Ma rystede på hovedet. "Der er ingen grav for ham! Nu til morgen klokken ti passerede han forbi min dør på sin sædvanlige tur. Jeg talte med ham i flere minutter i det klare solskin…. "

 

 

Slutt utdrag fra denne merkverdige bok som har masser av visdom beskrevet i et lettfattelig språk - men selvsagt preget av den trang til underkastelse som de østlige, søkende "disipler" har overfor sine mestere og åndelige ledere.

 

andre utdrag fra samme bok

DEL 2 | DEL 3  | DEL 4- om Therese Neumann som har levd i årtier uten å spise

de danskspråkelige utdrag nedlastbart i word (for utskrift)

oversatt fra boken:

Metafysiske Meditasjoner av  Paramahansa Yogananda

hele kapittelet på engelsk | hele boken på eng.| annet utdrag på dansk i pdf

 

HOVEDSIDEN 

LobsangRampa-siden

 

her et utdrag på engelsk fra Lobsang Rampas bok TIBETAN SAGE  - der han forteller om et besøk (sannsynligvis engang rundt 1910?) på en forlatt underjordisk "base" inne i et fjell i Tibet som "jordens gartnere" (romfolk) bygde i fjern fortid - og der det fortsatt fantes etterlatt virkende teknologi. Denne base var beliggende slik at den var helt eller delvis inne på det 4.dimensjonelle plan, og utdraget her er fra der han inne i hightech-basen vises en slags "film" av en høyere verden/høyere utviklet klode som  han kaller PATRA. Det er hans åndelige "far" lama Mingyar Dondup som var godt kjent på basen fra mange tidligere besøk som viste ham rundt. Utdraget er/vil bli mer omfattende utlagt på http://lobsang-rampa.net og galactic.to/rampa

... The Lama gave me a little push between the shoulder blades, and said, "Come on, this is some stuff you have to see. 

This is Patra. This is how Patra would appear to us. Of course this globe," and he gestured to a great globe which absolutely filled a large hall, "is merely so that we can see what is going on in Patra at any time." He put his hand on my shoulder, and we walked a few yards until we came to a wall fitted with instruments and a great big screen—oh, about four men high and three men wide. He said, "That is for any particular detail investigation." 

The lights in the hall dimmed. Similarly, at the same rate, the light from the globe which he had called Patra brightened. It was a sort of well—pinkish—gold colour, and it gave one a wonderful feeling of warmness and the sensation that one was truly welcome. The Lama pushed one of those button things again and the haziness in the globe, or around the globe, disappeared like a mountain fog disappearing before the rays of the sun. I peered avidly. This was a won- derful world indeed. I seemed to be standing on a stone wall, and waves were beating mildly against the wall. Then, just to my right, I saw a ship coming in. I knew it was a ship because I had seen pictures of them. But this ship came in and moored up against the wall just in front of me, and a lot of people got off all looking pleased with themselves.

 "Well, that's a happy looking crowd, Master. What were they doing, anyway?" 

"Oh, this is Patra. Here you can have any number of things for recreation. These people, I suppose, thought how nice it would be to take a leisurely trip over to the island. I expect they had tea there and then they came back. "This is several steps up from the astral world. Peo- ple can only come here if they are, let us say, super people. It often entails terrible suffering to get worthy of this place, but when one gets here and sees what it is, and sees the caliber of the people, then it is obvious that the place is worth all the suffering. "Here we can travel by thought. We are on this planet and we want to see a certain person. Well, we think about him, we think about him hard, and if he is willing to see us we suddenly lift off the ground, and rise up in the air and travel swiftly to our wanted destination. We should get there and we should see the person we wanted to see standing outside his front door ready to greet us." 

 

"But, Master, what sort of people come here, how do they get here? And would you call them prisoners? Presumably they can't get away from this place." "Oh definitely, definitely this is not a prison. This is a place of advancement, only good people can come here. Those who have made supreme sacrifices, can come, those who have done their very best to help their fellow men and women. Normally we should go from the flesh body to the astral body. Do you see that here no one has a Silver Cord? No one has a Golden Bowl vapor around his or her head?

 They don't need it here because everyone is the same. We have all manner of good people here. Socrates, Aristotle, Leonardo da Vinci, and others like that. Here they lose what little faults they had because to keep them on Earth they had to adopt a fault. They were of such a high vibration that they just could not stay on Earth without having some sort of fault, so before Mendelsohn, or someone else, could get down to Earth he had to have a fault inbred for that one particular life. So when he died and got to the astral world then the fault departed, and the entity departed also. I mentioned Mendelsohn, the musician; he would arrive on the astral plane and it would be like a policeman there to take away the Silver Cord and the Golden Bowl, and send him along to Pa- tra. On Patra he would meet friends and acquain- tances, and they would be able to discuss their past lives and carry out experiments which they had long wanted to do."

(page 136) "Well, Master, what do they do about food here? There doesn't seem to be food, boxes of food, on this place which I assume is a dock." "No, you won't find much food on this world. People don't need it. They pick up all their bodily and mental energy by a system of osmosis, that is, they absorb the energy given out by the light of Patra. If they want to eat for pleasure, of course, or drink for pleasure, then they are quite able to do so, except they cannot gor- mandise, and they cannot have those spiritous liquors which rot a person's brain. Such drinks are very, very bad, you know, and they can hold up a person's devel- opment for several lives. 

"Now let's take a fleeting glance through the place. There is no time here, so it is useless for you to ask a person how long he has lived here because he will just look at you blankly and think you are someone not at all aware of the conditions. People never get used to Patra, they never get tired of it, there is always some- thing fresh to do, fresh people to meet, but you cannot meet an enemy. "Let us get up in the air and look down on this little fishing village." 

"But I thought you said people did not need to eat Master, so why should they want a fishing village?" "Well, they are not catching fish in the ordinary meaning of the word, thy are catching fish to see how they can be improved to give them better senses. On Earth, you know, the fish are really stupid and they deserve to get caught, but here they are caught in nets and kept in water all the time we have them, and they are treated kindly and there is no resentment from them. They realize that we are trying to do good for the whole species. Similarly with animals, none of them are afraid of mankind on this world. They are friends instead. But let's just take a darting visit to various places because soon we must be leaving here and going back to the Potala..."

fra Rampa-basen