fra boken som er kanalisert fra Kristus til Virginia Essene , ca. midt på 80-tallet med tittelen: NYE BELÆRINGER TIL EN VÅKNENDE MENNESKEHED

her nedlastbare - gratis- lydbøker i mp3 av den engelske utgaven og hver del er på ca 15 minutter

free audiobooks mp3 - 15min pr.part-  of "new teachings for an awakening humanity" by or thru Virginia Essene.- text can be fellowed/red thru the worddoc here   pdf here

NYE BELÆRINGER TIL EN VÅKNENDE MENNESKEHED

Boken er oversatt til dansk og koster ca. Kr.100 for 143 sider i A4-hefte. Kan fåes fra NTI, Hunderupvej55, 5000 ODENSE C, DK. TLF dk 66 133902 (heimo vesterinen)

her utdrag delvis omskrevet/oversatt til norsk:

Fra belysningen av meditasjon og dens hensikt og betydning:

side 77.: Meditasjon er forbindelsen til den opprinnelige kilde,- til Guds frekvens."Det er nesten som deres radio og tv-mottager, som må tunes eller innstilles for å oppnå den rette mottakelse. Det som vi fra de høyere verdener tilbyr, er en oppstilling eller finjustering av hver enkelt til den opprinnelige frekvens. Gud er som et fjernt punkt i deres bevissthet, og vi kan hjelpe til som transformasjons-stasjoner for dere, til å motta disse klare tankevibrasjoner.

Meditasjon er en metode til å fininnstilling av menneskeheten, til alle som ønsker det. I det veloverveiede valg vil man - når en er stille, forene frekvensene og oppmerksomheten på det store vesen blir mulig. Hva dere kaller Kristusbevisthet er kjærlighetslys, og selv om dere er i kjødet kan dere oppnå full bevissthet og forbindelse til Helhetsvesenet som vi alle er en del av. Og videre belysning av andre temaer : Guds vibrasjoner rettes nu mot dere som "stråler", og disse går gjennom meg eller andre vesener. Centralvesenets energier sendes gjennom oss, og rettes mot planeten Jorden.

Så de hjelpende energier er her tilgjengelig for dere, akkurat som radio og tv-signaler er tilgjengelige for dere, hvis dere har det rette utstyr til å oversette dem til lyd eller bilde. Dessverre går de fleste mennesker rundt uten å stille seg inn, men så er da heller ikke de fleste mennesker særlig tilfredse og balanserte. Dersom noen kunne gå inn å omstille/innstille menneskene til den rette frekvens, slik man kan stille inn fjernsynet, kunne teoretisk hele Jordens befolkning innstilles på felles tankevibrasjon,- men den frie vilje forbyr oss å kunne gjøre dette for dere.

Fri vilje, Guds gave til menneskene, betyr at dere skal be om hjelp for å kunne få den. Derimot når man er innstilt på den rette frekvens, så har man det brede lys, fordi kanalfrekvensen er i sentrum. Så er et menneske "på strålen", og livet er skjønt. Da har det ikke lengre noe ønske om å skade noen, det søker da kun å gjøre det gode og man blir fredfull. All undervisning skal hjelpe til å oppnå en justering, idet den enkelte kommer inn i den gylne tidsalder, eller kommer i kontakt med den enkeltes Guddommelige indre.

S.87: ...... se opp på nattehimmelen og se på Universet med dets glimtende stjernehimmel. Stjerner, planeter, kometer og andre objekter som dere enda ikke kjenner. Er ikke de også levende? Tjener de ikke også Gud? Selvfølgelig kan dere da ikke tro at Jordisk liv er det eneste som finnes. Åpne deres sinn! Gud er der, overalt, allestedsnærværende! En religion skal inspirere menneskeheten til å vite mere, og bruke det den lærer med kjærlighet. Alltid kjærlighet. Det er det til enhver tid gjeldende budskap i enhver religion . For kjærlighet er den virkelige energi eller substans som hele Universet er skapt eller dannet av, og holdes på plass av nettopp kjærlighet. Uten den ville alt gå til grunne. Det er ikke en uviktig del av livet, men har første prioritet. Kjærlighet er vår viktigste forpliktelse på denne planet, og hvis dere nekter dere selv kjærlighet vil dere bli forkrøplet eller syke. Men det er alltid deres valg, om dere vil motta denne Guds gave.

S.88.......det er en pris å betale for uriktig kosthold og levevis. Spis for å få god helse, -hold ikke etegilder. Ettersom alle sjeler må lære seg medfølelsen for levende vesener, er det mange mennesker som ikke kan drepe dyr og spise deres kjøtt. De har lært denne leksjon av medfølelse med de levende vesener som er i deres varetekt. En dag må hele menneskeheten overta sitt ansvar som jordens oppsynsmenn. Dette er som alt annet styrt av vesenets egen fri vilje, og skaper dets egen karma. Som regel er det slik at det vanskelig å komme i kontakt med oss i meditasjon og mental telepati hvis man er uten medfølelse.

S,89........jeg minner dere om at årsaks og virkningsloven må erfares av de som overdriver vanedannende stoffer på alle plan av livet. Alkohol og medisin kan ødelegge det åndelige stoff i deres hjerner, og også deres følelser. Og de bringer ulykke til kroppen. Ta ikke den ødeleggende risiko ved å drikke alkohol eller innta narkotika. Den gylne tidsalder har bruk for disiplinerte sinn og klare følelser.

S.92. Dere jordmennesker er barn som leker med et fryktelig destruksjonsverktøy (atomvåpen), og englene sørger over det , men andre livsformer vokter over dere fra deres romfartøyer med berettiget bekymring. Noen av dem er også her på deres planet for å lede dere og hjelpe dere fra sin plass "bak scenen". Dette er sannheter som dere vil komme til å vite mer om i løpet av kort tid, for deres regjeringer kan ikke lengere fortsette med å skjule sannheten på grunn av frykt.

S.96 . .....dere må forstå at ingen åndelig eksistens som ikke har nådd de høyeste plan av kjærlighet, hengivenhet og omsorg for alt liv kan tillates adgang til stjernene. Det er forbudt å sende det onde ut fra denne planet til fare for deres brødre og søstre av lyset fra de andre planeter. Grensene er derfor satt på denne planet gjennom Guds universelle lover. Ingen som ikke er av kjærlig ånd, vil få tillatelse til å bevege seg særlig langt ut fra denne planet med voldelige og krigerske hensikter.

S.98 . .......alle disse stråler kommer fra skaperen og kan uttrykkes til dere i den tredimensjonale verden, slik som lyset brytes i fargespekteret som i regnbuen. Selv om dere kjenner dem som de 7 regnbuefarger, så er de i virkeligheten fasetter av Gud , som brukes til innflytelse på visse kvaliteter i deres tilværelse. Dette kan være vanskelig å forstå , men prøv å akseptere at fargene i deres verden har mer enn bare estetisk verdi. Slik har blå en blid, beroligende virkning, og bringer fred og avslapning. Rød har den motsatte effekt. Dere har mange bøker om dette, men de blir ikke tatt seriøst av de jordiske leger.

S.102...........mentalt høyerestående vesener har alltid overvåket deres oppførsel. En konstant overvåkning av hva jordens mennesker foretar seg,- spesielt hva angår det vanvittig voksende romkappløp og anvendelsen av avanserte våpen.(tror dette ble kanalisert mens amerikanerne forsket intenst på sitt stjernekrigs-program som skulle slå ut inntrengende krysserraketter. rø) Siden atombomben ble sprengt har de eldre brødre spesielt vært stasjonert rundt om på jorden for å sikre beskyttelsen av rommet og de livsformer som befinner seg der, men de har overvåket dere i tusener av år. For det er deres egne avleggere som vokser her.

S.103. ..........det er alltid sinnssyke i mange land som arbeider med våpen. Underjordiske hydrogeneksplosjoner i både Russland og USA er felles, og det finnes myriader av andre eksperimenter med destruktive satellitter, partikkelstråler og andre angrepsvåpen i alminnelig bruk allerede. Dette vil ikke bli tolerert lengre!!!

Hydrogen-atomet er en av universets byggestender, og må ikke beskadiges eller bearbeides på noen som helst måte, på noe som helst tidspunkt. Hydrogeneksplosjoner kan påvirke hele universet.

S.106.............vær klar over at dere blir overvåket på universelle tv-systemer i fjerne områder av universet, -langt utenfor deres fatteevne. Det er derfor at romfartøyene som dere kaller UFOer har overvåket de jordiske aktiviteter. Etter at dere har tatt volden med ut i rommet, og enda mer blir forberedt, er de meget bekymret over utviklingen av de destruktive teknologier og våpenkappløpet her. Vi fra de himmelske verdener må fortelle dere at dersom dere ikke stopper denne galskap som truer rommet, vil disse rombrødre bli tilkalt for å intervenere,- for slik å forhindre deres tilintetgjørelse av planeten.

S.107.........naturkatastrofer ville kunne få menneskene vekk fra tanker om krig. Så dersom det kommer naturlige forandringer på jorden , så ønske dem velkommen som en gave som kan få menneskeheten til å forene seg.

S.109......... fordi behovet for forsvar betyr at dere ikke forstår at det ikke er noe å forsvare. Allting tilhører Gud eller helhetsvesenet. Det eneste som du eier er sjelen. Dere har intet annet enn avguder. Deres hus, deres penger, deres biler og ting er ikke blivende, men forgjengelige avguder. Jeg sier dere at de er illusjoner. Og hvis dere dyrker dem så dyrker dere avguder. Vær villige til å gi opp deres illusjoner, og deres liv vil endres.

......La ikke noen ledere eller dommere ta noen beslutninger uten først å ha undersøkt de evige lover, - Guds lover. Analyser er det største verktøy i ledelsen på Jorden. (en uttalese på linje med Martinus analyser -rø)

S.110.........aksepter at vi er fysisk tilstede i mange dimensjoner, inkludert deres fysiske jord. Videre at vi kan tale til dere gjennom mental telepati når først deres meditative forbindelse er etablert. Kun noen få kan se oss i det fysiske nå, men en dag vil sjelsynet vende tilbake, og blindhetens slør vil bli fjernet for alltid. Vit at gjennom meditasjonsprosessen vil dere oppnå den sanne viten og forståelse, og at dere muligvis vil høre den indre hørelse og se med det indre syn. Disse gaver fra de hittil ikke anvendte deler av deres pinealkjertel og den menneskelige hjerne stimuleres av de meditative prosesser og ved en praktisering av den våknende kjærlighet.

S.111.........de ukjærlige vil ikke bli tillatt å reise til stjernene, fordi de vil være til stor fare for seg selv og andre. Men de som er fylt av lys og god vilje kan........

Vedr. det såkalte "fallet":..........tror dere ikke at mytene om halvmennesker; -halvt dyr og halvt menneske har sin virkelighet? De viser den type av skapelser som de "falne engler" skapte på denne jord, gjennom deres degenererte og ukjærlige tanker. Og ved deres genmanipulasjon av idag, er de igjen tilbake til det arbeide som de i deres sjeler erindrer, - hvorledes de forsøkte å spille Gud langt tilbake i tiden.....


Engelsk originaltittel: "new teachings for an awakening humanity" forf. Virginia Essene. Pris 10 amr.dollar. kan fåes fra spiritual educations publ., 1556 halford avenue 288, santa clara, CA 95051, USA. TLF. USA 408 2455457 eller søk på nettet.

her fra en annen bok - fra mer enn 120år siden: DEN NYE TIDSALDERS EVANGELIUM via "Levi"-diktert/lest fra Akasha-arkivet - link

free audiobooks mp3 of "new teachings for an awakening humanity" of Virginia Essene.
lyd mp3 her

 

Kanalisert stoff fra ROMFOLK fra Sirius?, mottatt av Tore Alfstad, Oslo.

Romteknisk stoff, bl.a. om drift av UFOs og interdimensjonale skip.

Orgon er en kraft, som første gang ble påvist av Wilhelm Reich i humpnap's nåværende sivilisasjon.(fork.for "Human Phsysical Nature Plan"; dvs. Vårt dimensjonsplan)  Det ble laget en akkumulator for kraften av vekselvise lag av organisk og uorganisk materiale, det ble også laget en maskin som kunne frambringe regn og torden basert på denne kraften. Orgon er egentlig en interdimensjonal høyenergikraft, som bærer nøkkelen til interdimensjonal romfart langs den prubunsiske dimensjonsakse, og ved siden av kundalini, langs den engoniske. Kraften brukes også som framdriftsmedium i romfolket's største interstellare romskip. Ved å modulere orgonkraften, kan de fleste interstellare systemer i kategori B og C la seg realisere. Orgonbasert romfart kan oppnå hastigheter opp til 38ende potens av lyshatigheten.

Modulert orgon, kan også benyttes som et intergalaktisk kommunikasjonsmiddel for overføring av bilder og lyd, da en ved hjelp av denne kraften kan beherske bølgeforplantning helt opp i mot 5. energiplan. Orgon er en D kraft, det vil si konstruktiv. Å oppholde seg i nærheten av et slikt romskip er dermed styrkene. Kraften har sin største virkning på det høyere astralplan og på mentalplanet. Blir kraften for sterk, kan den også være farlig. Ved hjelp av orgon er det også mulig å frambringe trådløse materiesendere, og gateways systemer til andre naturplan innen for samme planet. En kan si at orgonkraften er som konstruert for å tillate interdimensjonal romfart. Romfart langs den prubunsiske dimensjonsakse er et nokså ukjent begrep selv på enkelte planeter som har hatt interstellar romfart i flere tusen år. Orgonkraften er dessuten nødvendig for at det eteriske legemet, skal kunne nyttiggjøre seg prana. Den har også annen stor betydning i biologiske systemer.

 

KUNDALINIKRAFTEN SOM "TEKNISK" ENERGI

Ved siden av orgon, kan kundalini også brukes i forbindelse med interdimensjonal romfart. Kundalinibaserte systemer tillater bare romfart langs den engoniske akse. Dessuten er denne kraften mest aktiv i nærheten av en stjerne. Interstellar romfart basert på kundalini, som transformasjons medium, er derfor mest egnet i nærheten av galaksenes sentrum, der stjernetettheten er stor. Kundalini brukes i interstellar romfart type C, for å bringe hele romskipet opp på 2. energiplan.

Et romskip av kategori C, bruker kundalini for å holde skipet høyt nok på den engoniske akse, og orgon til selve framdriften. Hvis et slikt skip, skal begi seg ut på en intergalaktisk reise, må skipet først gå tett opp til en stjerne for på den måten akkumulere tilstrekkelig kundalini til overfarten. Denne kundalinien, blir lagret i en spesiell høyenergi akkumulator ombord. Under romfarten gjennom galaksen, bruker romskipet kundalini fra omgivelsene for å holde seg på et høyt nok engoniske nivå.

I det romskipet forlater galaksen, shalter det over på å bruke kundalini fra den medbrakte akkumulator. Selve framdriftsbølgene blir frambragt ved modulering av orgon. Det lønner seg for et slik romskip å gå forholdsvis raskt. Overfarten fra en galakse til en annen, bør derfor ikke vare lenger enn en time, sett fra mannskapet. Under overfarten fra en galakse til en annen går romskipet på et engonisk nivå som tilsvarer det høyeste astrale naturplan. Dermed kan det oppnå en hastighet i nærheten av 4. potens av lyshastigheten. Dette setter imidlertid det krav til mannskapet, at det må være bevisst på dette engoniske nivå.

 

ÅNDELIG UTVIKLINGNIVÅ KONTRA ROMFART

For personer som ikke kan følge med i dette bevisthetsnivå, anbefales romfart type A da denne ikke setter noen krav til mannskapets åndelige utvikling. System B setter det krav at mannskapet må kunne tåle påvirkningen av det hetrodyne framdriftssystem. Dette virker på det eteriske plan, så mannskapet her, bør ha et noenlunde sterkt eterisk legeme. Spesielt hvis romferden varer lengere enn en time. En tommelfinger regel er at hvis en skal ha størst mulig glede av den interstellare romferden gjelder det at den åndelige utvikling, og interdimensjonale bevissthet er størst mulig. Er en bevist på det høyere astralplan, er en romferd i et type C en fantastisk opplevelse, både følelsesmessig og visuelt.

Ved dette engoniske nivå, blir romskipet gjennomsiktig for den reisende, og han/henne vil kunne nyte og føle de fantastiske mønstre og strukturer i det interstellare rom, som sett fra disse naturplan er noe ganske annet en hva vi kan oppfatte fra humpnap eller vår dimensjon. En behøver ikke ha utviklet bevissthetskontinuitet for dette, det er tilstrekkelig at ens astrallegeme er såpass utviklet at bevisstheten kan fungere i det. Det vil i praksis si over en tredjedel av humpnap's befolkning. Når romskipet beveger seg langs den engoniske akse, vil da bevisstheten automatisk følge med.

For en som ikke kan klare dette, vil romferden delvis oppfattes som en drømmesøvn, inntil romskipet er framme, og det beveger seg ned langs den engoniske akse til et nivå ,hvor hans bevissthet fungerer. Ved hjelp av et engonisk romfartøy er det mulig å reise til det astrale nivå hvor nylig avdøde personer befinner seg, for å besøke disse. Et romskip som både kan reise langs den prubunsiske og engoniske dimensjonsakse, har et vell av verdener og velge mellom. Ved reiser til Sirius systemet, må personenes bevissthet kunne virke i astrallegemet, da flere av Siriusplanetenes laveste naturplan ligger på dette nivå.

FOR MER AV ROMTEKNISK STOFF - SØK PÅ GALAKTISK INFORMASJONS-SERVICE på denne server - GALAKTISK SERVER.

 

VISDOM...........

Noen visdomsord fra boken

Innvielse av Elisabeth Haich


s.191: "innvielse betyr å bli bevisst på de guddommelige plan. Det vil si å kunne oppbygge /-øve nærvene til å tåle de sterke vibrasjoner, som disse energier utgjør. Et levende vesens. bevisthetsgrad varierer i overensstemmelse med vesenets følelsesmessige tilstand, -innenfor en-1- svingnings-oktav. Men grensene for nærvenes elastisitet må ikke overskrides, hvilket vil medføre sykdom. Den skapende livsenergien (kundalini-r.ø.anm.)-er så sterk at den brenner i stykker nærvene, og-sentrene for uforberedte mennesker. Av den grunn blir livsenergien fra ryggraden, hvor kraften har sitt sete, transformert til lave vibrasjoner gjennom forskjellige nervesentre. (som seriekoplede motstander i elektro-teknikken?-r.ø.ide-)

Disse lave vibrasjonene tilsvarer graden av bevissthet, og bare denne transformerte energien blir ledet inn i kroppen. Det laverestående utv.menneske ville dø , dersom det fikk strømmen, livsenergien fra et høyt utviklet. menneske Den store innvielse ledsages av BEVISST OPPLEVELSE av livsenergien på hvert enkelt utviklingstrinn. Derfor må den innvidde oppleve livsenergien utransformert ,-dvs den opprinnelige frekvens , som skal ledes inn i nærvene. Til dette kreves en nødvendig motstandskraft. Dette øves gradvis gjennom å beherske de ulike nervesentrene.


I konsentrasjons-øvelser vil du se at du går gjennom tre faser:

1. en forstandsmessig fase.

2. en følelsesmessig .

3. en åndelig fase.


TENKNING ..............

er arbeidet med å fylle seg med kunnskap, visdom, KREATIVE TAMKER SKAPER SUNNHET I SJEL OG LEGEME

NÅR man er allvis (i det ferdige stadium av det fullkomne menneskerike) er man GUD lik, og da bare ER man.

ÅNDELIG KONSENTRASJON innebærer at man i bevisstheten blir identisk eller I ETT med tingen man konsentrerer seg på.

her nedlastbare - gratis- lydbøker i mp3 av den engelske utgaven

free audiobooks mp3 of "new teachings for an awakening humanity" of Virginia Essene.

 

hovedside