en kunstners tidsreise til Atlantis og bildene han så

 

Tidsreiser - er det mulig? (- og noen "profetier" fra en som sier han har opplevd denne tiden nå  - "før")

fikk mail-tips fra tore alfstad på dette nå i januar 2018 og han skriver:
 
I følge rapporten så har de teleportering og interstellar romfart. Alle kjente sykdommer fra 2018 er eliminert. Det er ikke overbefolkning (sansynlig på grunn av utvandring til andre planeter i galaksen). De har en teknologi som gjør at du kan inkarnere inn i roboter som kan leve i flere tusen år, men hvis du gjør det, kan du ikke vende tilbake til kroppen. Vedkommende som forteller historien mistet en medreisende venn i år 6000 på grunn av dette. Link til videoen.(-dvs samme som avspillings-viduet over)

https://m.youtube.com/watch?v=NvXeWXsgHsg

Sendt fra min iPad

 

 

Time Traveler Who Went to year 8973:

mer på http://johntitor.strategicbrains.com/

link til materialet fra "tidskapsler" funnet i Mexico noen år tilbake
denne virker ganske sannsynlig (rø) Out-of-Body Journey to the Year 3000

Noen av de ufobesøkende påstår at de er tidsreisende fra - stort sett - framtiden. Ja - dette med tidsreiser hører også faktisk med til de hemmelige forsøk som lukkede avdelinger av militæret i USA har drevet siden 1945. Og mye av det har faktisk foregått i nært samarbeide med visse grupper av utenomjordiske. Dette jf avhoppede folk i bl.a. CIA (f.eks. Michael Wolf) og folk som har arbeidet i disse prosjekter under trusler og ed, men som dog av samvittighetsgrunner senere har fortalt om hva de har arbeidet med. Linker om dette tilslutt.

 

HVA ER TID?

De aller fleste har vanskeligheter med å forstå selve dette med "tiden" og at det overhodet skulle være mulig å reise eller manipulere med tiden. Skjønt en naturlig "manipulering" skjer for alle mens de sover, ettersom alle vel må være enige i  at "det er en annen tid" under søvn. Vel - om man satte opp et videokamera med tidsvisning og filmet kroppen ville man jo se at kroppen "var der" hele tiden, men bevisstheten ER altså ikke kroppen, og har heller aldri vært det. Tiden er altså som Martinus kaller det "et åndelig rom" (et bevissthets-rom).

 

EN TIDSREISENDE FRA FRAMTIDEN

På en diskusjonsside på internett dukket det høsten 2000 opp en person og påsto han var en "tidsreisende fra fremtiden" - nærmere bestemt fra året 2036. Dette var i seg selv kun en påstand, men det merkelige med dette var at han teknisk og logisk forklaringsmessig kunne underbygge sine påstander. Også med bilder av sin "tidsmaskin" og altså forklaringer på hvordan den virket i tekniske termer, som nok langt overgikk de fleste av lesernes innsikt - inkludert mine. Og mange av hans forklaringer er ganske nær på de som den norske boken EN ALTERNATIV KOSMOLOGI (av tore alfstad) beskriver om dette med tidsaspektet og hva TID er.

Jeg har ikke til hensikt her å gå inn på og forfølge den rent tekniske "siden" av dette - evt må de interesserte selv gå inn på den siden av "tidsspørsmålet"  via linkene til sist/under.

Det som er interessant er hans forklaringer på hva som skjer ("skjedde") PÅ HANS TIDSLINJE UNDER DE NÆRMESTE ÅR. Og han mener at "hans egentlige tidslinje" (worldline) er så tett eller parallell til denne "vår/her" at det er sannsynlig at det samme eller lignende ting skjer her. ("As far as I can tell right now, you are headed toward the same events I would call "my history" in 2036. ")

Om man skal tro at hans påstander på nettet virkelig ER FRA HØSTEN 2000 - altså rett etter at Bush var "valgt" til president - og ser på verdensutviklingen i ettertid - nå,  mange år senere, så ble hans "påstander" om fremtiden pr i dag bare delvis treffende, hvilket ikke gjør (en del av) hans øvrige fortellinger til "helt- usannsynlige". Og enda mer interessant blir hans skriverier om man trekker inn "karmiske betraktninger" på landet USA - ut fra hvordan de har manipulert og utnyttet "alle andre" under årtier….økonomiske og ressursmessig. Nå har jo den noe 'uberegnlige' presidenten kommet i maktens høysete, og muligvis er det HAN som vil sette mer kaos og misnøye igang med sin politikk.

(det sies et tidslinene er forandret, slik at  "john titor's fortellinger" for 2005 ikke nøyaktig slo til - på vår tidslinje iallefall. Spørsmålet blir da selvsagt om hans innlegg på forumet var en bløff - eller at klodens karmiske vei på vår tidslinje avviker fra "hans". Men ettersom dette med tidslinjer og alternative framtider er et "ukjent" tema, så er hele "historien hans" vanskelig å forholde seg til. Og mange av de påstandene han kom med var jo heller ikke så usannsynlige på kort sikt, og slik sett vel kunne diktes - men de langsiktige virket før noe usannsynlige - fx borgerkrig i usa- men med mr. Trump i presidentstolen, kan DET også bli en realitet. Men for de som ønsker å lese hans historie så finnes et utdrag her, men merk at da tidslinjene og begivenhetene ikke kan 'trackes' nøyaktig tidsmessig fra f.x. dim 4 el.5, så blir det nesten umulig å se 'nøyaktig' når ting evt kommer til utfoldelse:)

 • dette var oppr.for høsten 2004, og kanskje er det først nå- nesten 15år senere - at dette KAN komme til virkeligheten: Han forteller (altså i jan.2001) da om en økende destabilisering av vesten som et resultat av amr. Utenrikspolitkk - og hvordan dette bevirker sivile opptøyer rundt pres.valgene.Han snakker om at folk blir arrestert uten lov og dom - slik vi hører om i dag - noen år senere. Han sier videre at den amr. Utenrikspolitikk kollapser i ...... og at det derfra gradvis antennes en slags borgerkrig i USA fra ...... Han nevner flere tall for dette på forskjellige steder. "I ......8 er de sivile konfliktene utenfor alles dører"
 • Sviktende støtte til Israel internasjonalt medfører en ny krig i Midtøsten med bruk av ødeleggende våpen (atom?- for også boken BIBELKODEN 2 antyder sterke sannsynligheter for en krig i midtøsten der atomvåpen blir brukt der...). 
 • Denne ustabiliteten medfører eller opptrappes til en kort verdenskrig i ..... - der atomvåpen legger mange storbyer i USA i aske. Denne krigen "tar" 3 milliarder mennesker på verdensbasis. Han sier at Russland primært er motparten i denne. Etter dette er det i enda større grad prinsippet " den sterkes rett" som blir rådende i USA.
 • Det skjedde "hendelser" i "maya-kalender-året" 2012 - men dette var ikke verdens ende. "Men hendelsene her kan jeg ikke røpe".
 • "…I fremtiden vil sosiologene bruke mye tid på å diskutere den kollektive mentaliteten før krigen som utslettet så mange."
 • Etter krigen blir USA splittet i fem separate områder med fem uavhengige "presidenter" og de får en ny, felles grunnlov.
 • Overbefolkning var en stor årsak til krigen.(it is believed that the problems of overpopulation were a large cause of the war).
 • Han mente at de mange konflikter medførte at det ikke ble noen olympiske leker etter xxxxxx (Q:Are the Olympics still being played in the future? A: As a result of the many conflicts, no, there were no official Olympics after xxxxx. However, it appears they may be revived in 2040.)
 • Varedistribusjon var ett av problemene etter krigen, og gamle ting og sykler ble tatt i bruk. Strømforsyning synes også ha vært et problem - gamle skrivemaskiner ble tatt frem da strøm til pc-er ikke fantes.
 • Storbyene var ikke (lenger) noe sikkert sted og de fleste bodde etter krigen i små landbysamfunn på landet, der maten ble produsert lokalt. Fisk kunne spises ser det ut til, på tross av atomforurensningen.
 • Etter dette var hovedstaden i USA flyttet til Omaha - Nebraska.
 • det kom veldige sykdommer fra kjøtt-ernæringen, og han nevner en epedemi av Creutzfeldt-Jakob sykdommen ca.30år fram i tid. Dette er jo også helt logisk om man ser den karmiske virkningen av kjøtternæring, som bygger på å ta livet av millionvis uskyldige og forsvarsløse dyr hver uke. Det er logisk at "livet selv" må gi vekker her på dette avsporede ernæringsområde. "Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD) will be epidemic by 2036 and it is spread by eating the meat of animals infected with related diseases such as BSE (bovine spongiform encephalopathy, better known as Mad Cow Disease). CJD is a horrible and fatal brain-deteriorating disease for which there is no treatment or cure, presently believed to be caused by a prion (an abnormal isoform of a host-encoded protein, with no RNA or DNA). Mr. Titor expressed astonishment that people are so careless about the food they routinely ingest; apparently CJD has a latent period of 10 to 30 years, which means (if Mr. Titor was not a fraud) that many people are probably unwittingly contracting the disease today who will become victims of the CJD epidemic. We're ignorant meat eaters. 
 • "The war is a result of faulty politics and desperation from Western
  leadership during the US civil war."

 

Who is the major super power in 2036?

It depends on how you define power. If you mean military, the world has developed into an odd balance. There are plenty of nuclear weapons left but if anyone uses them they, will be instantly erased from the planet by everyone else, regardless of the politics. We are very tired of war.

Are the two political parties still Republicans and Democrats?

There are no Republicans or Democrats to speak of. There are now over 10 major political parties.

John, you say one of the hardest things to do in 2036 is find clean water. You also say you only trust food you've grown. Is any of this a result of your experiences with biological warfare?

Yes and no. Yes, biological warfare and accidents do cause a great deal of problems but the lack of a working infrastructure also hinders the continuation of the food manufacturing you depend on now.

 

Is there public transportation in 2036?

A high-speed train system connects the larger cities. Roads are still used for cars and many people ride horses and bikes.

In 2036, community life is a bit different. People are valued and judged based on their contribution and worth. Work is organized around the family and the value of that work is assessed inside of the community. Most communities range in size from 1000 to 4000 people. If a family wanted to move from one community to another or if a son or daughter wanted to move to another community, they must apply and be interviewed by the community leadership council. During this process, the family or individual is evaluated as to whether or not the work or skill they have is required or necessary to that individual community. Once accepted, the family or individual is expected to uphold their end of the work and support the community. If they don't, the community stops supporting them and they are forced to change their attitude or move away from the community.

The family work we did was picking, sorting and shipping oranges by sailboat up and down the coast of Florida. We were expected to produce a certain amount for the community and a certain amount for other communities as agreed to by our CLC. In exchange, we received power, water, a certain amount of food and other necessities that were produced inside our community.

***

link til hovedside for john titors tidsreiser and

http://johntitor.strategicbrains.com/CopyrightProof.cfm

en del av hans samtaler samlet og satt sammen her på link

mer om tidreiser og annen skjult teknikk:

link til materialet fra "tidskapsler" funnet i Mexico noen år tilbake |  mer

 

kommentar- når vi i ettertid ser at disse ting slett ikke skjedde nøyaktig som "sett" - kan det tyde på at tidslinjene eller karmaen er justert eller forandret for jorden ELLER at 'strikken er tøyd"

Innside avsløringer av UFO tildekking (Cover-Up) i USA | eng.språk | more |

Leading Edge Research Interviews Wendelle C. Stevens on Area51, timetravel and more

Al Bielek Interview
Cameron and Nichols
Orion Technology
Transfer of Energy...

| coverups | ufocontacts | hovedsiden | EN ALTERNATIV KOSMOLOGI (av tore alfstad) |

mer på http://johntitor.strategicbrains.com/
 en kunstners tidsreise til Atlantis og bildene han så