her i denne artikkel om livet på andre siden - bl a om den svenske vismannen Emauel Swedenborg- videolink eller nederst på siden


BEVIS  PÅ  LIVET  ETTER  DØDEN 

Dette er utdrag av artikkel om døden fra nettsiden til ENHETSBEVEGELSEN - på enhet.no -  som er bra vedr. dette tema, men de "forstår" ikke at vi REINKARNERER, og derved blir all snakk om kosmisk rettferdighet, meningsløst. Men i lys av nettopp flere liv og karmaprinsippet, som bl a  Martinus analyserer  rent åndsvitenskapelig - så blir livet absolutt rettferdig!

"alt er saare godt"

videos av amr.swedenborg- gruppe- mange og omfattende + denne er bra

flere lign.
      

Fysikerne vet i dag at den synlige materien ikke er den eneste virkelighet. Vårt synlige univers er bare den lille delen vi er i stand til å se, av en mye, mye større usynlig virkelighet.

   Man må for øvrig bare innse hvor ubrukelige de materialistiske forklaringsmodeller er, som hevder at all mental aktivitet i bunn og grunn er kjemiske prosesser i hjernen. Utallige erfaringer beviser det stikk motsatte, som f eks at hukommelsen kan fungere uavhengig av hjernecellene. Et voksende antall vitenskapsmenn ser heller på hjernen som en "mottaker", et enestående kontaktpunkt mellom den immaterielle ånd og materielle kropp.

"Den kanskje mest interessante siden ved [dr Michael] Saboms forskning er den inngående evalueringen han foretar av utenfor-kroppen-opplevelsen. Ved en slik opplevelse påstår personen at han eller hun forlater kroppen sin og ser på sin egen gjenopplivelse mens legene gjennomfører den. Han hadde 32 slike pasienter i undersøkelsen sin.
     Han sammenlignet beskrivelsene disse pasientene kunne gi av gjenopplivingsforsøket med det 25 "vanlige" pasienter trodde foregikk under slike gjenopplivingsforsøk når en lege forsøker å få hjertet til å slå igjen. Han ville finne ut hva en vanlig godt orientert pasient vet sammenlignet med en som har hatt en utenfor-kroppen-opplevelse.
     Han kunne konstatere at 23 av 25 i kontrollgruppen gjorde vesentlige feil når de skulle beskrive gjenopplivingsprosessen. Nær døden pasientene, derimot, gjorde ingen feil når de fortalte om det som hadde foregått under gjenopplivingsforsøket deres. Dette måtte oppfattes som et sterkt bevis for at disse menneskene faktisk befant seg utenfor kroppene sine og så ned".
 - Fra "Lyset bortenfor" av Raymond A. Moody, en bok om nær-døden-opplevelser, utgitt i 1988. Oversatt til norsk ved Finn B. Larsen og utgitt på Aventura Forlag, Arbinsgt 7, 0253 Oslo i 1988, ISBN 82-588-0518-5. Sabom var, da boken ble utgitt, hjertespesialist i Atlanta med sin egen privatpraksis. Hans viktige bidrag til NDO-forskningen omfattet 116 tilfeller av NDO.

 Gjennom vitenskapelig kontrollerte situasjoner har man også lykkes i å få klare bekreftelser på at ånden fortsetter å leve etter døden. Man har således greid å opprette kommunikasjon med det hinsidige.

   I 1959 greide en svenske, Friedrich Jürgenson, å ta opp på vanlig lydbånd stemmer han ble overbevist kom fra den usynlige verden. Siden da er lignende fenomener blitt gjentatt av mange forskere ved hjelp av audio- eller videoutstyr. (Se Nils-Olof Jacobson, Liv etter døden? Hilt & Hansteen AS, Oslo, 1990, oversatt til norsk av Truls Hoff). Det virker som elektronikk er lett påvirkelig av dem som ikke lenger har en fysisk kropp, og som ønsker å kommunisere med oss.

   Pave Pius XII interesserte seg for denne metoden for å oppnå kommunikasjon mellom de levende og de døde. Han så på den som "en nøytral vitenskapelig metode som ikke lar seg manipulere av den menneskelige ånd, og som derfor er helt forskjellig fra spiritisme". Den franske presten Francois Brune har gjort kjent utviklingen innen denne forskningen i sin bok "Les morts nous parlent" [De døde taler til oss] (Le Félin).

   Det er riktignok helt påkrevet å gå fram med stor varsomhet i det overnaturliges verden, som er full av juksemakere og drømmere. Vi kan imidlertid heller ikke uten videre feie til siden påstander om åndelige fenomener som villfarelser. Til det fins det i dag altfor mange seriøse bevis for åndens selvstendige eksistens og fortsatte liv etter døden.

   Men for mange av oss forblir vår medfødte bevissthet om vår egen evige eksistens det beste bevis på at ånden fortsetter å leve etter døden. Filosofen Baruch de Spinoza skrev: "Vi føler og opplever at vi er evige".

 

2.   DET  HINSIDIGE  -  EN  SUBSTANSIELL  VERDEN

   Det hinsidige er en substansiell verden. Vi eksisterer der som personer med en åndelig kropp og i omgivelser vi kan oppfatte gjennom våre fem åndelige sanser. Vi kan leve et aktivt liv der og kommunisere med andre åndelige mennesker.

 

Når menneskets kropp er utslitt, dør det. Men når hjertet slutter å slå [...] fortsetter menneskets indre jeg umiddelbart sitt liv i en annen tilværelse.
    Mennesket er nå en ånd og kalles en ånd [...] Det har imidlertid i sin nye eksistens beholdt en kropp som på en prikk tilsvarer den kroppen det hadde på jorden, men kroppen er av en substans som er ufattelig for oss. [...] Mennesket ser og hører og føler. [...]
    Om mennesket ikke hadde en kropp, ville det vært et spøkelse, et monster. En ånd kan ikke eksistere uten en form og denne formen er menneskets [...] 
- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercrantz. Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 20-21).

  

Tanken på et evig liv ligger innebygd i kristendommen, og kan ikke skilles fra troen. "Alle mennesker skal", jeg siterer den svenske kirkes nåværende begravelsesritual, "oppstå til evig liv på den ytterste dagen etter at de har hvilt i sine graver". På Swedenborgs tid sa presten ved begravelsen[...]: Av jord er du kommet og til jord skal du bli. Jesus Kristus, din frelser, skal vekke deg på den ytterste dag.
    Om de døde først skal stå opp på dommedag, hvor befinner de seg så etter døden? spør Swedenborg  [ i sin "Den sanna kristna religionen"].

"Svever Adam og Eva og alle etter dem rundt i verdensrommet? Hva kan være mer jammerlig og trist enn en slik ventetid? [...] Og skulle da et beinrangel, uttørket av solen eller smuldret om til mold, kunne føres inn i en ny kropp?" 


- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercranz. Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 21).

  

 

EN  VERDEN  MED  FRIHET  OG  ANSVAR

   Den fysiske verden er underlagt strenge naturlover, som er tilpasset oss mennesker, slik at vi skal være i stand til å lære oss å mestre vår frihet og vårt ansvar.

   I den åndelige verden har vår ånd en frihet til å skape som er mye større enn hva vi har her på Jorden. Vår ånd har evnen til å ikke bare direkte påvirke, men skape våre omgivelser. Ikke desto mindre må vi forberede oss for en slik frihet og lære, i vårt jordiske liv, å utvikle våre tanker, våre følelser og vår vilje, slik at disse aspektene ved vårt indre liv er i harmoni med Guds hjerte.

 

La oss forestille oss at vi liksom Swedenborg har blitt sluppet inn i åndeverdenen. Vi nærmer oss en liten by med et ordnet gatesystem og velbygde hus. [...] Men akk! Når vi kommer frem er husene borte. Gatene har sunket ned i jorden og forsvunnet.
   Hva har hendt? Ingenting. Det var bare i den reisendes fantasi at byen ble skapt. Den virkeliggjorde en tanke som straks tok fysisk form. Tanken ble oppløst når den tenkende tenkte på noe annet. 
- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercranz. Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 22).

 

Swedenborg tar oss med inn i en svær serie med åndelige forvandlingseventyr. [...] Vi vandrer ved hans side i den skjønneste natur, men onde tanker åpenbarer seg, og straks er alt forvandlet til myrer med krokodiller og ormer. Vi ser en svart ravn, men når den kommer nærmere forvandles den til en mann som blunker lumsk. 
- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercranz. Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 23).

 

I ånderiket er det ikke arkitektene som bestemmer hvordan husene skal se ut. De forandres etter beboerens sinn. Et vindu slås opp i taket og slipper inn himmelsk lys når beboeren har kommet frem til en lykkelig løsning. Men går det dårlig med ham, begynner huset å skrumpe inn, og før han vet ordet av det står han på gaten og tigger.
- Fra "Livet på den andre siden, en bok om dikteren og vitenskapsmannen Emanuel Swedenborg", skrevet av Olof Lagercranz. Genesis Forlag, Oslo 2000. ISBN: 82-476-0161-3 (Sitat fra side 24).

 

De som er inspirert av destruktive impulser, skaper uunngåelig tilsvarende negative omgivelser. Hvis det eksisterer et helvete, er det ikke Gud som har skapt det, men de som har brakt med seg fra sitt jordiske liv det helvete de skapte der. I den åndelige verden har enhver av oss hele ansvaret for det vi gjør i livet her på Jorden, og frihet uten ansvar finnes ikke.

   De som har utviklet lignende indre egenskaper her på Jorden, havner sammen i samme del av den åndelige verden, den delen som tilsvarer deres åndelige utviklingstrinn. Det er nemlig her på Jorden, basert på vårt fysiske liv, at vi er skapt for å vokse åndelig. I den åndelige verden, uten sin fysiske kropp, er det nemlig uhyre vanskelig å utvikle seg. De høyere sfærer i den åndelige verden er fulle av kjærlighet. Der er det også frihet. De 
lavere regioner derimot er preget av en mangel på kjærlighet. Menneskene som befinner seg der, er høyst ufrie.


Det første nivå, rett under den åndelige overgangsverden, er et dunkelt og stinkende sted. All slags selvopptatte mennesker – tyver, svindlere, de som levde et løssluppent
 

 

HELVETE (ikke et "fysisk sted" - men en tilstandsverden, som også "blir" hele den ytre verden, når denne består av fin-materie, som lynhurtig dannes ut av det kollektive tankefokuset, og når DET er kollektivt mørkt, skapes tilsvarende en mørk "ytre felles-verden").

I helvete holder de til som hovedsakelig levde et selvsentrert liv på Jorden. De gjorde hele tiden som de selv ville, og deres liv var preger av løgn, svik og urettferdighet. De stjal, myrdet og voldtok. Selv om de rent ytre sett levde på en respektabel måte, var deres hjerte fullt av sjalusi, hat, griskhet, begjær, sinne og klaging. Etter at de har vært i den åndelige overgangsverden en stund, blir de ledet til helvete av dem på samme lave åndelige nivå og som er til stede og ser i dommens speil hva slags liv nykommeren har levd. Helvete er delt i tre nivåer, som alle er mørke, illeluktende, klamme og dystre. Det som skiller de forskjellige nivåene i helvete fra hverandre, er graden av ondskapen begått  av de som holder til der, hvor alvorlig den er og hvor sterkt den preger vedkommende. 

De som har levd et selviskt, overfokusert og misbrukt seksuelt liv eller også 'drev med hor', de som bedro og forrådte andre, drukkenbolter, storfråtsere, hyklere, de arrogante, gjerrigknarker og de som rettferdiggjør seg selv hele tiden –  disse slåss uavlatelig med hverandre, med hatefulle og rasende ansiktsuttrykk. Noen ser ut som vanskapte nisser, med halve ansiktet revet av eller ett av øynene eller nesen borte, eller de har lange og spisse ører. Andre ser ut som satyrer, med et menneskes overkropp, mens alt under beltestedet er dyrekropp.

En sjelden gang angrer de på et slikt nivå sine synder og greier å slå inn på den gode vei. Det som hjelper dem, er deres etterkommeres bønner og anstrengelser. Det er uhyre vanskelig å finne en vei ut, en trapp som leder oppover, men greier de det, kommer de ut i høyere regioner. Der blir de ønsket velkommen av engler og gode mennesker som venter på dem, og som veileder dem til en bedre tilværelse i den nedre himmel. 


 

Hvis nemlig sjelen er udødelig, så trenger den ettersyn, ikke bare med tanke på den tiden som utgjør vårt såkalte liv, men med tanke på all tid. Det er nå først risikoen virkelig kan ta seg skremmende ut om man velger å forsømme sjelen. For hvis døden var en befrielse fra alt, ville det være en himmelsendt gave for de onde når de dør, å bli befridd både for kroppen og for sin egen ondskap samtidig med sjelen. Men ettersom den nå viser seg å være udødelig, har den ingen annen måte å unnslippe det onde og frelses på enn at den blir så god og klok som mulig. For når sjelen kommer til Hades, har den ikke noe annet med seg enn den utdannelse og fostring den har fått, [...] 
- Sokrates. Fra Platon, Samlede verker, Bind IV, Faidon 107c og d. Vidarforlaget AS, Oslo 2001. ISBN 82-90016-79-4.

 

Det andre nivået av helvete, under det første, er langt mørkere og dystrere. De som holder til der, står fast med beina i jorden som røtter på et tre. Skjebnen disse stakkarene er blitt til del, er å leve uten å kunne røre seg i hundreder eller tusener av år. Mange av dem begikk selvmord. Selv om man kanskje ikke ser på selvmord som noe kriminelt her på Jorden, er det en grov forbrytelse i den åndelige verden. Andre i denne delen av helvete begikk grusomme mord.

Det tredje nivået av helvete er enda dystrere og skumlere. Forestill dere strendene i Alaska etter Exxon Valdez-katastrofen, tilgriset med et forferdelig oljesøl, med en uhyggelig stank fra en tykk sort røyk. De som holder til i denne regionen av helvete, kan man bare se når de kommer opp til overflaten i en svart oljeaktig myr. De er oppe lenge nok til å kunne dra pusten dypt før de forsvinner ned igjen. De fortsetter en slik tilværelse i tusener av år. Andre stakkarer står rett opp og ned som pæler av stein og kommer av og til med et dypt, dypt sukk. I denne delen av helvete finner vi tyranner og massemordere.

Helvete vil likevel ikke vare i all evighet. Frelsens lys kommer til å skinne selv på dem som er innesperret i det mørkeste helvete. Etter hvert som Guds rike blir opprettet her på Jorden, vil det også bli mulig å befri stakkarene i helvete. Helvete i den åndelige verden oppsto som et direkte resultat av at det først ble til her på Jorden. Når det derfor blir avskaffet på Jorden, vil det også forsvinne i den åndelige verden.

 

"VI  LEVER  ALLEREDE  NÅ  I  DEN  ÅNDELIGE  VERDEN"

   Man blir ikke plutselig en ånd når man dør. Allerede mens man lever fysisk her på Jorden, er man en ånd, som ens fysiske kropp er en bolig for. I en viss forstand har vi selv i vårt jordiske liv en sterk tilknytning til den åndelige verden. Vi er hele tiden i kontakt med all slags åndelige "størrelser", vanligvis uten å være klar over det. Hvilket nivå den åndelige verden som påvirker oss, befinner seg på, avhenger i stor grad av vår livsstil og hva slags "åndelig føde" (lesestoff, filmer, foredrag, osv) vi inntar. Våre tanker, følelser og handlinger representerer alltid et visst åndelig nivå og gjør at mennesker eller engler på tilsvarende nivå i den åndelige verden føler seg tiltrukket til oss. Basert på våre tilbøyeligheter prøver de å få oss til å gjøre det gode eller onde de selv har en tendens til å ville.

   Den åndelige og fysiske verden har med andre ord mye 
med hverandre å gjøre. På den ene siden får vi hjelp og beskyttelse fra visse ånder som deler med oss det de har oppnådd på grunn av sin egen vekst i sitt jordiske liv.

   På den annen side utgjør den fysiske verden omgivelsene som er helt nødvendige for å utvikle åndelig modenhet og gjøre godt igjen feil vi har begått. Ved å samarbeide med mennesker her på Jorden kan de i den åndelige verden fortsette sin vekst og frigjøre seg fra sine synder, skjønt slik utvikling er mye vanskeligere og tar mye lenger tid enn da de hadde sin egen fysiske kropp. Hvis vi nå sammenligner kroppen med et kjøretøy for ånden, befinner de i den åndelige verden seg i en lignende situasjon som en som haiker. Han hverken eier bilen han får sitte på med, eller bestemmer hvor den skal.

   Mange som har kommunisert med den åndelige verden, kan bekrefte at det er slik det foregår. Hør bare på dette budskapet som den franske journalisten Alain Guillo mottok fra sin mor, som døde mens han fremdeles var i sine barneår. Hun forteller ham om sine opplevelser i det hinsidige:

   "Jeg har truffet igjen mor min, far min og flere andre som jeg aldri kjente før, eller trodde jeg ikke kjente. Noen av dem hadde tatt del i hele mitt liv eller en del av det. [...] Her venter sjelene på at du skal dele dine skatter med dem. I grunnen er det riktig at de får noe av "innhøstningen", ettersom de har hjulpet deg å høste den inn". (Fra Alain Guillo, A l'adresse de ceux qui cherchent, Robert Laffont)

 

 

 TVANGSTANKER  OG  BESETTELSE

   På motsatt side finnes det likeledes mellom de døde og levende ofte svært negative bånd, som til og med kan føre til tvangstanker og besettelse. Den amerikanske psykoterapeuten Edith Fiore, forfatter av "The Unquiet Dead" (Ballantine Books, New York), behandler sine pasienter ved hjelp av hypnose. Hun er overbevist om at det ubevisste er selve "forankringspunktet" for dem som ikke lenger har en fysisk kropp, i en sjel med fysisk kropp. Hennes erfaringer har overbevist henne om at svært mange psykologiske problemer er forårsaket av, eller blir forverret av, ånder i en slags parasitt-tilværelse i oss som fremdeles har vår fysiske kropp.

   Ekstreme situasjoner er ofte de mest avslørende. Visse kriminelle gir oss således soleklare bekreftelser på fenomenet å være besatt av åndelige størrelser. Alain Garcia, f eks, dømt i 1995 for en lang rekke voldtektsforbrytelser, ble beskrevet av sin kone som en god familiefar og av psykiatere som en mann uten noen som helst form for mentale uregelmessigheter. Garcia forklarte, "Det var noe som kom inn i meg, trengte meg til side og gjorde som han selv ville. Jeg snakket med ham." (Fra en artikkel i Le Figaro, 1 mars 1995). Francis Haulme, seriemorder, ble arrestert i januar 1992. Etter politiforhørene sa de som utspurte ham, "Han blandet hele tiden sammen "jeg" og "han"; han er på en og samme gang seg selv og en annen". (Fra Le Point, 21 august 1993].

   Under mindre ekstreme omstendigheter også er det meste av atferd preget av tvangstanker og besettelse sterkt påvirket av den åndelige verden. Visse ting man forer hjernen med, som pornografi, virker for øvrig som et narkotisk middel og tiltrekker seg og gir næring til åndelige "størrelser" man etter hvert kan bli besatt av. (Ifølge en spørreundersøkelse utgitt av Federal Justice Department i 1986 og utført i amerikanske fengsler innrømmet 82% av pedofile kriminelle at det var pornografi som spilte den avgjørende rolle blant faktorene som fikk dem til å tenke og handle på en slik pervers måte).

 

bok av Swedenborg oversatt til engelsk- og her online kopi av hans "DIVINE LOVE AND WISOM" i pdf


les også  MARTINUS' SVAR PÅ SPØRSMÅLET:

HVORDAN UNDGÅR MAN AT BLIVE BESAT? på  http://galactic.no/rune/mabeset.html

mer om temet: samleside for linker på forskningsmateriale for å studere informasjon om de finmaterielle verdener / "åndelige plan"