SKÆBNEHJULET

Jeg leste denne boken danske boken nå (2018) som ble skrevet for ca 50år siden av danske Gerda Rørbæk Nielsen. Boken fra 1968 er for meg noe forvirrende å lese, dvs å kunne forstå logisk. For jeg klarer ikke helt å fatte hva forfatteren prøver å beskrive gjennom disse eksempler i boken. Er det praktiske eksempler  på ”bare” på reinkarnasjon som beskrives? – eller –  er det heller eksempler på parrallelle liv? Det er iallefall skrevet i en slags romanform.

 

Dette med parallelle liv (dvs.parallelle i tid) er ikke noe som f.eks. den åndelige vitenskapen, og jeg tenker da først og fremst på Martinus’ bøker -  beskjeftiger seg med. Han skriver at hukomelses-evnen hos det nåværende jordmenneske er så svak – og blir stadig svakere – at vi slett ikke kan huske våre tidligere liv. Forklaring på dette kan leses ut av symbol nr.12- link. Mener å huske at han skriver at vi er omtrent like lenge i tid på ”hvilebesøk” på neste plan, som tiden inkarnasjonen varte. Altså – dør man ung, så kommer man relativt raskt tilbake.

Erra-pleiaderne, som også har en ganske helhetlig forståelse for livsprinsippene, inkludert det med reinkarnasjon, sier vel at tiden på neste plan mellom ”livene” er ca. 1,5x tiden som inkarnasjonen varte. (mer)

 

*

At hukommelsen ”nå er svak”, er slikt innrettet, fordi vi skal slippe BEVISST å huske på det hav av lidelser, som vi har gjennom-levd i de tidligere liv.

*

 

Heller ikke begrepet ¨gruppesjel¨ beskriver Martinus - med det er forklart i andre åndelige retninger, bl.a.  teosofien, og likeledes beskriver Lobsang Rampa dette, bl.a.  i boken Candlelight, og i Chapters of Life.

 

Og en interessant forklaring på dette  finnes i boken http://galactic.to/rune/A_SoulsJourney_oversattKap1.htm

 

Men slik det fortelles i nevnte bok SKÆBNEHJULET, så blir det her forvirrende etter mitt syn, men for de som selv vil prøve å forstå denne boken, som nok bare nå kan skaffes brukt (gjennom antikvariater og brukt-bokhandlere -) kan den leses via linken: http://galactic.to/rune/spesBoker/skjebnehjulet.pdf