link til art.med tittelen "HYLLEVARE MOT KREFT" - UNDER

FORSLAG TIL MÅTER Å BRUKE KOLLOIDALT SØLVVANN SOM TILSKUDD FOR Å STYRKE HELSEN.

Flere spørsmål om sølvvann, eller kjøpe sølvvann? -kontakt; torealf@online.no       92025792

 

NB !; IKKE BRUK METALLSKJE VED INNTAK, METALLET I SKJEEN VIL

PÅVIRKE DET K.SØLVVVANETS ELEKTRISKE LADNING OG DERMED ØDELEGGE VIRKNINGEN AV DET !!!

Bruk heller dråpeteller , og drypp rett i vannglasset, eller skje av plast.(Kan også dryppes rett i munnen for sterkere lokal virkning.

Tannkjøttproblemer,mandler,hals ol.).

Det absorberes hurtig gjennom slimhinner pga. den kolloidale størrelsen på sølvpartiklene.

Oppbevar sølvvannet i et svalt mørkt miljø.(Skap eller skuff på soverom eller bod).(NB! TÅLER IKKE LYS, KULDE,KJØLESKAP ELLER STERK VARME).

Det anbefales derfor å ha dråpetellerflasker som fylles og har i skap eller skuff for daglig bruk.

(Videreutviklet utstyr for fremstilling av k.sølvvann har gjort det mulig å eliminere behovet for spesiell lagring). (www.health2us.com).

Det finnes mange forslag til bruk av det kolloidale sølvvannet, personlige erfaringer fra mange brukere gjør at man må selv prøve å finne den riktige mengden til vedlikehold, og til bruk ved problemer.

Det finnes anbefalinger og tilbakemeldinger fra forskning og fra private brukere,(bøker og internett), og man kan holde seg oppdatert for å kunne nyttiggjøre seg av ny unnskapom det kolloidale sølvvannets virkning som kostilskudd, forebyggende virkning, og som hjelp ved forkjølelse og en rekke andre tilstander i kroppen.

Kunnskap og erfaring fra eget bruk pluss kjente, gjør at man også får økt evnen til å forstå nytten av å dette spormineralet.( Fantes før 1900-tallet i mat og jordsmonn).

En undersøkelse som ble gjort i US i 1992 viste at sporstoffer i jordsmonnet har minsket med 85% de siste 100 år.

NB! Husk at et forkjølelsesvirus,og andre virus, bakterier osv. sprer seg i hele kroppen.(Lymfesystem,muskler osv.).

Det tar tre dager før det k.sølvvvannet når ut i kroppen og starter sin virkning

Derfor kan det ta tid hvis man er skikkelig utsatt, og har hatt omgangssyke eller andre ting over en lang periode.

Hvis man vil at det skal ha den beste effekten,bør man kutte ut bla. sukker som hemmer immunforsvarets arbeide.(Setter ned aktiviteten på hvite blodlegemer

med 50%).

Etter egen erfaring kan omgangssyke sitte i en stund,og kan også komme og gå selv om man øker inntaket av k.sølvvann.

Dette tror jeg er på grunn av formen man er i, f.eks. søvn,mat, smitte fra omgivelsene osv.

Ved stress,lite søvn,mat,vil immunforsvaret bli svakere, bakterier osv. vil lett kunne spre seg da.

Derfor er riktig kosthold og nok hvile viktig i alle tilfeller av belastninger. ( Fysisk og psykisk).

1. Vanligst anbefalt daglig inntak for voksne er 1 tsk.,(ca.30 dråper).( Vil man begynne forsiktig,kan man første uken holde seg til ca. 10 dråper pr. dag).

Dette er tilsvarer omtrent den mengden, ( 1 tsk.), av bla. spormineralet sølv vi før brukte å få gjennom inntak av frukt og grønnsaker tidlig på 1900-tallet.

For mye bruk av kunstgjødsel og kjemikalier i jordbruket har redusert mengden av spormineraler,deriblant sølv med 85 %.

(Selv synes jeg 15 dråper 2x pr. dag i et stort glass vann er en bra måte for meg å forebygge ting på ).

Ved sykdom øker jeg til 30 dråper 3x pr. dag. (Jeg øker også inntaket av vann til ca. 2 liter pr dag, for å skylle ut slaggstoffer).

Det viser seg at det lønner seg å ta det flere ganger for dagen i stedet for en stor dose pr. dag.

2. Hvis man vet at man har overvekst av candida, eller er full av omgangssyke lønner det seg å begynne rolig.( 5 dråper 2x pr. dag).

Husk at ingen er like, hver og en har sin egen tilstand i kroppen, derfor er det viktig å følge med reasjoner på avgiftning når bakterie,virus osv. begynner å dø ut i

kroppen.

Får man for kraftige reaksjoner på avgiftning, kan man gå ned på doseringene og så heller øke når man har fått roet ned systemet.

Rikelig med vann er en nødvendighet hver dag. Transport av næringsstoffer til kroppen og utskilling av slaggstoffer fra kroppen hemmes hvis det er mangel på

vann i kroppen. (Kroppen vil få en pH som er sur ved vannmangel, og selvfølgelig ved et dårlig kosthold).Har man muligheten og økonomi, kan man investere i

renseannlegg som gir deg alkalisk drikkevann.Forskning i flere land viser at kroppen ved inntak av basisk/alkalisk vann renser og avgifter blod,organer osv.

Det er ting i nyere forskning som viser at hvis kroppens pH i balanse er man ikke så lett mottagelig for sykdom.

Mineralene som tilsettes i det alkaliske vannet til slutt i renseanlegget, er ioniserte, og gir derfor 100% opptak i kroppen.(Kalsium,kalium, magnesium og natrium).

(God løsning for bla. å forebygge benskjørhet?).

 

3. Forebyggende inntak for barn kan være ca. 5 dråper 2x pr. dag. ( Forsiktig anbefaling, foreldre må informere seg og selv erfare hva som passer hver enkelt barn).

( Jeg har brukt k.sølvvann på mitt barn og meg fra han var liten, økt inntak ved sykdom,og har kun hatt god erfaring med det).

Ellers fins det informasjon på nettet i flere land om dette for barn.( Se lenger ned for linker)..

4. Forslagene til daglig dosering er forskjellige fra forskjellige hold,og må etter min og andres erfaring gjøres av brukere selv.

Anbefalt daglig dosering på en 1/2 tsk. pr. dag er en sikker anbefaling.(Hvis det begynner å bli en influensabølge, kan man øke inntaket for å unngå å bli påvirket).

Får man nok informasjon og oppdatering,vil man kunne variere ved de forskjellige behovene uten å føle seg usikker på hva som er rigtig/trygt.

Forkjølelse,influensa og lignende skulle gå over i løpet av 3-4 dager, men er avhengig av diverse hensyn.

Hvis du veier over 65 kg., og har en kraftigere/vanskelig infeksjon, kan du ta en tsk. hver 4-5 time i døgnet.

Ved alvorlige infeksjoner,(Kroniske), kan det tas hver 5-6 time døgnet rundt.

 

 

NB! Husk at det tar 3-4 dager å få full effekt av det k.sølvvannet.

Etter 3 dager vil det k.sølvvannet nå ut i resten av kroppen og begynne å virke.(Muskler,vev,organer).

Tar man et opphold i inntaket av k.sølvvann, vil det etter ca. 3-uker være utskilt av kroppen via nyrene.

(Noen sier 5 dager,så dette kan også være en individuell situasjon).

5. Hvis du ikke bruker k.sølvvann daglig, kan du ved behov begynne inntak 2-3 dager før du skal til områder med risiko for smitte.(Eller perioder med omgangssyke i

nærmiljøet).

6. VED FORDØYELSESPROBLEMER ;

Oppblåst mage, dårlig fordøyelse, luftproblemer, diare`, forstoppelse osv.

Ta 10 dråper i et glass vann 3x pr. dag , og fordel dette utover dagen.

Dette er viktig for å få de kolloidale sølvpartiklene ut i kroppen, da det er vannet som frakter/fordeler som besørger dette.

Ettersom bedring erfares, gå ned til 5 dråper pr. glass med vann 3x pr. dag.

(Dette tilsvarer jo en1/2 tsk. pr. dag, som også kan regnes som daglig vedlikeholdsdose.

Man kan også blande f.eks. 10 dråper k.sølvvvann og drikke dette til måltider.

Det vil hindre at det oppstår for mye gjæring og luftdannelse under fordøyelsesprosessen.(Dette kommer jo også an på hva man blander i et måltid.).

7. UTVENDIG BRUK ;

Det kolloidale sølvvannet kan sprayes eller dryppes på skrammer, kutt, vorter eller åpne sår.( Legg bandasje eller plaster ved behov,og fukt dette med jevne mellomrom).

Dynk eller spray direkte på eksemområder, områder med kløe, hudkreft, kviser, myggstikk, eller uansett annet hudproblem.

For mer effektivt resultat, fukt bandasjer eller plaster med det k.sølvvannet for å sikre en god kontakt med området som er belastet.

8. SPRAY SOM BRUKES I NESE, ELLER TIL Å INNHALERE I HALS ELLER LUNGER.

Det k.sølvvannet kan sprayes direkte i munn/hals.

Det kan også sprayes i munnen og innhaleres,(dampbad for ansiktet), for å bekjempe infeksjoner i lunger.

9. FOR PLANTER;

For alle bakterielle,sopp eller virusangrep på planter eller trær, bruk k.sølvvann utblandet i vann på en sprayflaske.(Helst destillert vann).

10. FOR DYR;

Bruk på samme måte som for mennesker.

Bland i melk eller vann/drikke.

Sprayes i pels/på hud.

Med en gang de k.sølvpartiklene kommer i nærheten av dem vil de dø på grunn av av enzymet de er avhengig av for å puste blir nøytralisert.

På 1970-tallet gjorde Dr. Robert C. Becker eksperimenter med kolloidalt sølvvann.

I en bok han har skrevet,( Body Electric ), sier han; " kolloidalt sølv gjorde mer enn å drepe sykdomsfremkallende organismer.

Det stimulerte veksten av nytt benvev kraftig, og fremskyndet legingen av skadet vev med 50 %").

( In the 1970s Dr Becker ran experiments at the Veterans Hospital. In his book Body Electric he writes. "Silver did more than kill disease-causing organisms. It promoted major growth of bone and accelerated the healing of

injured tissues by over 50 cent). (Fra nettside www.colloidalsilver.ca/overviev ).

I dag bruker også NASA,Europeisk og Russisk romfart kolloidalt sølv for å holde luft og vann fritt for sykdomsfremkallende organismer.

Flyselskaper i flere land benytter seg også av samme løsningen. ( www.colloidalsilver.com).

Labratorieforsøk med Candida,streptokokker mm. viser at de dør hurtig etter å ha blitt utsatt for colloidale sølvpartikler. (www.silvermedicine.org).

I følge FDA og EPA i USA, og Ministry of Enviroment i Canada er k.sølv sikkert å bruke som næringstilskudd, og for å fjerne virus osv,. fra kroppen.

I november 1999 konstaterte FDA gjennom en offentlig høring at ;

Det har ikke vært rapportert dødsfall, allergiske reaksjoner, eller bivirkninger ved annen medisinering.

Det har heller ikke vært rapportert tilfeller av Argyria, en reaksjon på sølvpreparater som ikke er laget ved elektrolyse.

( According to FDA and EPA in the USA and the Ministry of the Environment in BC, Canada, it is very safe. In Nov 1999 the FDA confirmed thru a Freedom of Information query that there have been:

No Reported Deaths

No Allergic reactions

No harmful drug interactions

No cases of Argyria from colloidal silver made electrolytically).( www.silvercolloidal.com).

 

No cases of Argyria from colloidal silver made electrolytically.

• Argyria som gir en blåfarge i huden, er en ikke- reversibel,(Noen påstår at det går å behandle tilstanden), tilstand som er forårsaket av sølvpartikler mye større enn de som er av kolloidal art.

FDA antar at man må innta ca. 3.8 gram rent sølv pr. dag , for å risikere å få Argyria. (NB!, Dette dreier seg om produkter av annen type,ikke Colloidalt sølv !).

Dr. A. Schauss ved John Hopkins Universitetet sier; "Vi kunne ikke finne en et eneste tilfelle av Argyria ved oralt inntak av kolloidalt sølvvann i vår gjennomgang

av dokumenter fra de siste 25 år" ! ( www.colloidalsilver.com).

Argyria is an irreversible blue -grey coloring of skin and mucosa due to taking silver that is not pure but a compound, especially in nitrate form. The FDA estimates that one would need to take 3.8 grams a day of pure silver to be at risk for argyria - an enormous amount - at 10 ppm it would require drinking 380 litres (~quarts) a day every day! The cases that exist are due to silver nitrate solutions injected right into the body by doctors decades ago. Dr A. Schauss of John Hopkins University writes: We could not locate a single case of orally consumed colloidal silver manufactured in the last 25 years causing Argyria in our review of the literature.

 

Dr. Schauss sier; " Den eneste negative effekten ved bruk av k.sølvvann er et fenomen kalt Herxheimereffekten.

I noen tilfeller når en person for første gang begynner å bruke k.sølvvann i for store doser, vil kroppen reagere med å bruke lunger, bihuler og huden for å kvitte seg med

slaggstoffer fra døde virus,bakterier osv.

Andre vil oppleve reaksjoner i mave/tarm, da kroppen vil øke utskillingen for å kvitte seg med den økte mengden av disse tingene.

(Da kan man gå ned på inntaket,til kroppen har fått unna en del slaggstoffer,og så igjen øke mengden man bruker daglig).

Til slutt kan vi sitere hva WHO sier om det kolloidale sølvvannet; " Det er egentlig unødvendig å gi noen restriksjoner eller anbefalinger for bruk av dette,(K.sølvvann), siden det overhodet ikke er skadelig for menneskers helse" !


KOLLOIDALT SØLVVANN TESTET PÅ BAKTERIER I LABoRATORIUM 13 MAI 1999.

 

BACTERIA TESTING

Microbiology Department

Brigham Young University

775 WIDB

P.O. Box 25253

Provo, Utah 84602-5253

May 13, 1999

 

The following results suggest that collidal silver is a broad spectrum

antimicrobial agent – it is able to effectively stop the growth of, and in fact kill, a variety of

bacteria.

Colloidal silver solution has been tested against the following organisms.

OVERSATT TIL NORSK AV ARNE I.  12. MAI 2008.

( NB! ORIGINAL TEKST PÅ ENGELSK)

 

Oppsummering av testresultater;

Følgende resultater antyder/bekrefter at kollidalt sølv er et bredspektret antibakterielt virkemiddel som er i stand til effektivt stoppe veksten ogdrepe et stort antall bakterier.

Det er blitt testet på følgende organismer hos ;

Microbiology Department, Brigham Young University ,775 WIDB ,

P.O. Box 25253 ,Provo, Utah 84602-5253, May 13, 1999.

 

1.

Staphylococcus aureus ;   (Lungebetennelse, øyeinfeksjoner,byller, brennkopper, cellulitt oginfeksjoner etter operasjoner på sykehus, forgiftningstilstander, menignitt, matforgiftning,

benmargbetennelse og mange andre  ble hemmet kraftig i vekst ved en styrke på sølvoppløsningen på2.5 ppm. og drept ved 5 ppm.

1/22/99 BYU Report.

Staphylococcus aureus; (Pneumonia, eye infections, skin infections (boils, impetigo, cellulitis, and

post-operative wound infections), toxic shock syndrome, meningitis, food poisoning, osteomyelitis,

and many others) inhibited @ 2.5 ppm and killed @ 5 ppm. 1/22/99 BYU Report.

 

 

2.

Shigella boydii ; ( Bakteriell dysenteri, kjennetegnes ved alvorlige kramper i mageregionenog blodig diare´) ,hemmet i vekst ved 1.25 ppm, og drept ved 2.5 ppm. 1/22/99 BYU Report.

Shigella boydii; (Bacillary dysentery–characterized by severe cramping abdominal pain and bloody

diarrhea) inhibited @ 1.25 ppm and killed @ 2.5 ppm. 1/22/99 BYU Report.

 

3.

Salmonella arizona ; ( Matforgiftning etc.). Hemmet ved 2.5 ppm.  og drept ved 5 ppm. 1/22/99 BYU Report.

Salmonella arizona; (Food poisoning, etc.) inhibited @ 2.5 ppm and killed @ 5 ppm. 1/28/99 BYU

Report.

 

4.

Salmonella typhimurium; ( Matforgiftning og tyfoidfeber), hemmet og drept ved en konsentrasjon på sølvoppløsningen på 2.5 ppm.  6/7/99 BYU Report.

Salmonella typhimurium ;(Food poisoning and enteric fever) inhibited and killed at a concentration of

2.5 ppm. 6/7/99 BYU Report.

 

5.

E.coli ; ( Matforgiftning, infeksjoner i urinveiene, reisesyke, diare hos barn, infeksjoner iluftveiene og infeksjoner i sår), hemmet og drept ved en konsentrasjon på 2.5 ppm.

E. coli;  (Food poisoning, urinary tract infections, traveler’s diarrhea, diarrhea in infants,

respiratory tract infections, and wound infections) inhibited and killed @ 2.5 ppm. 1/22/99 BYU

Report.

 

6.

Haemophilus influenzae ; ( Ørebetennelse,lungebetennelse, menignitt,(betennelse i hjerne,ryggmarg),hals og bihulebetennelse,(også bihule og betennelse i strupelokket hos barn),hemmet og

drept ved en konsentrasjon på 1.25 ppm. 1/22/99 BYU Report.

Haemophilus influenzae ;(Otitis media (ear infection), pneumonia, meningitis, throat and sinus

infections (including epiglottitis in children and sinusitis), and suppurative arthritis in

children) inhibited and killed @ 1.25 ppm. 1/22/99 BYU Report.

 

7.

Enterobacter aerogenes ; Infeksjoner i sår, infeksjoner i urinveiene, bakteremia, menignitt,(betennelse i hjerne ,ryggmarg),hemmet i vekst og drept ved  5 ppm. 6/7/99 BYU Report.

Enterobacter aerogenes; ( wound infections, urinary tract infections, bacteremia, and meningitis)

inhibited and killed at a concentration of 2.5 ppm. 6/7/99 BYU Report.

 

8.

Enterobacter cloacae; ( Forårsaker sykdommer av samme art som Enterobacter aerogenes).Hemmet i vekst og drept vd en konsentrasjon på 5 ppm.

Enterobacter cloacae; ( causes ilnesses similar to the E. aerogenes) inhibited and killed at a

concentration of 5 ppm. 6/7/99 BYU Report.

 

9.

Klebsiella pneumoniae; ( Infeksjoner i nedre luftveier,nosocominal infections ( infeksjoner somspres på sykehus ),urinveisinfeksjoner ,infeksjoner i sår og bakteriemia (tilstedeværelse avbakterier i blodet). Hemmet i vekst og drept ved 2.5 ppm.

Klebsiella pneumoniae ;(lower respiratory tract infections,nosocomial infections (infections spread in hospitals),

urinary tract and wound infections, and bacteremia) inhibited and killed @ 2.5

ppm. 1/28/99 BYU Report.                           

 

 

10.                                  

Klebsiella oxytoca ; ( Forårsaker samme sykdommer som K.pneumoniane). Hemmet i vekst og drept ved en konsentrasjon på 2.5 ppm.

Klebsiella oxytoca; (Similar to those infections caused by K. pneumoniae) inhibited and killed at a

concentration of 2.5 ppm. 6/7/99 BYU Report.

 

11.

Pseudomonas aeruginosa ; ( Alvorlige tilstander av brannsår og infeksjoner i sår,keratitis (infeksjon ipå øyets netthinne forårsaket av bla. virus), lungebetennelse,  menignitt,(betennelse ihjerne ,ryggmarg), nosocominal infections ( infeksjoner som spres på sykehus),urinveisinfeksjoner,etc.). Hemmet i vekst ved en konsentrasjon på 2.5 ppm,drept ved 5ppm.

Pseudomonas aeruginosa; (severe burn and wound infections, keratitis, pneumonia, meningitis,

nosocomial infections, urinary tract infections, etc.) inhibited @ 2.5 ppm and killed @ 5 ppm.

1/22/99 BYU Report.

 

12.

Streptococcus pneumoniae; (Lungebetennelse,  menignitt,(betennelse i hjerne ,ryggmarg),sinusitis(Problemer i neseganger/bihuler), otitis media (infeksjon i ørene).Hemmet i vekst ved 2.5 ppm,drept ved 5 ppm.

Streptococcus pneumoniae;(pneumonia, meningitis, sinusitis, otitis media (ear infection) inhibited @

2.5 ppm and killed @ 5 ppm. 4/21/99 BYU Report.

 

13.

Streptococcus pyogenes: ( Hudinfeksjoner, infeksjoner i øvre del av luftveier,(strep throat (Streptokokkinfeksjon,gir feber,mavesmerter, hovne mandler ),impetigo  hudinfeksjon som gir blemmer og sår),sykehusinfeksjoner,

skarlagensfeber etc. (streptokokkinfeksjon). Hemmet i vekst og drept ved en konsentrasjon på 1,25 ppm.

Streptococcus pyogenes; (skin infections, upper respiratory infections (i.e. strep throat ( Strepthroat is an infection caused by group A streptococcus bacteria, and it's very common among kids and

teens. The symptoms of strep throat include fever, stomach pain, and red, swollen tonsils. Klipp iparentes hentet fra ; www.kidshealth.org), impetigo, hospital-acquired infections, scarlet fever,

etc.) inhibited and killed @ 1.25 ppm. 1/22/99 BYU Report.

 

14.

Streptococcus faecalis; ( Infekjoner i urinveiene,endocarditis ( infeksjon i hjertet), infeksjoner i sår etc.). Hemmet i vekst ved 2.5 ppm, drept ved 5 ppm.

Streptococcus faecalis ;(Urinary tract infections, endocarditis (The inside of your heart containsfour chambers and four valves lined by a thin membrane called the endocardium. Endocarditis is an

infection of this inner lining.), wound infections, etc.) inhibited @ 2.5 ppm and killed @ 5 ppm.1/22/99 BYU Report.

 

15.

Streptococcus mutans ; ( Stor medvirkning til dårlig tannhelse pluss andre infeksjoner i kroppen).Hemmet i vekst og drept  ved en konsentrasjon på 5 ppm.

Streptococcus mutans; (A major cause dental plaque and tooth decay etc.) inhibited and killed @ 5ppm. 2/3/99 BYU Report. Streptococcus gordonii (Tooth decay, also implicated in infective

endocarditis-an infection of the heart valves) inhibited and killed @ 5 ppm. BYU Report 2/12/99.

 

David A. Revelli

Microbiologist

Brigham Young University

Dr. Ron W. Leavitt,

Ph.D. Professor of Microbiology/Molecular Biology

Brigham Young University

__________________________________________

 

PLUSS EKSTRA FRA EN ANNEN NETTSIDE;

 

Journal References

1. Adenovirus 5 (23)

2. Anthrax Bacilli (2,3)

3. Appendicitis (3)

4. Asper Gillus Niger (18)

5. Axillae and blind boils of the neck (10)

6. B. Coli (3)

7. B. Coli Communis (7)

8. B. Dysenteria (2)

9. B. Tuberculosis (7)

10. Bacilliary Dysentry (4)

11. Bacillius Typhosus (21)

12. Bladder Irritation (12)

13. Blepharitis (13)

14.Bovine Rotovirus (23)

15. Boils (10)

16. Bromidrosis in axillae (12)

17. Bromidrosis in Feet (10)

18. Burns and wounds of the cornea (13)

19. Candida Albicans (18)

20. Cerebrospinal Meningitis (3, 9)

21. Chronic Cystitis (10)

22. Chronic Eczema of anterior nares (10)

23. Chronic Eczema of metus of ear (10)

24. Colitis (4)

25. Cystitis (8)

26. Dacryocystitis (13)

27. Dermatitis suggestive of toxaemia (4)

28. Diarrhoea (4) Diptheria (3)

29. Dysentry (3, 6)

30. Ear Affections (5)

31. Endamoeba Histolytica (cysts) (24)

32. Enlarged Prostate (12)

33. Epiditymitis (12)

34. Erysipelas (3)

35. Endamoeba Histolytica (cysts) (24)

36. Eustachian tubes (potency restored) (8)

37. Follicular Tonsilitis (10)

38. Furunculosis (3)

39. Gonococcus (7)

40. Gonorrhoea (10)

41. Gonorrheal Conjuctivitis (10)

42. Gonorrheal Opthalimia (13)

43. Gonorrheal Prostratic Gleet (11)

44. Haemorrhoids (12)

45. Hypopyon Ulcer (13)

46. Impetigo (10)

47. Infantile Disease (16)

48. Infected Ulcers of the cornea (13)

49. Inflammatory Rheumatism (3)

50. Influenze (11)

51. Interstitial Keratitis (13)

52. Intestinal troubles (6)

53. Legionella Pneumophila (17)

54. Lesion Healing (12)

55. Leucorrhoea (8)

56. Menier's Symptoms (8)

57. Nasal Catarrh (5)

58. Nasopharyngeal Catarrh (reduced) (8)

59. Oedematous enlargement of turbinates without  true hyperplasia (9)

60. Offensive discharge of chronic suppuration Otitis Media (10)

61. Ophthalmological uses (3, 12)

62. Para-Typhoid (3)

63. Paracmecium (1)

64. Perineal Eczema (12)

65. Phlegmons (3)

66. Phlyctenular Conjunctivitus (10)

67. Pneumococci (2)

68. Poliovirus 1 (Sabin strain) (23)

69. Pruritis Aani (12)

70. Pseudomonas Aeruginosa (17, 18)

71. Puerperal Septicaemia (15)

72. Purulent Ophthalmia of infants (13)

73. Pustular Eczema of scalp (10)

74. Pyorrhoea Alveolaris (Riggs disease) (8)

75. Quinsies (8)

76. Rhinitis (9)

77. Ringworm of the body (10)

78. Salmonella (22)

79. Scarlatina (3)

80. Sepsis (16)

81. Septic Tonsilitis (10)

82. Septic Ulcers of the legs (10)

83. Septicaemia (5, 8)

84. Shingles (8)

85. Soft sores (10)

86. Spore-forming Bacteria (24)

87. Spring Catarrh (10)

88. Sprue (6)

89. Staphyloclysin (inhibits) (2)

90. Staphylococcus Aureus (17)

91. Staphylococcus Pyogenea (7)

92. Staphylococcus Pyogens Albus (2)

93. Staphylococcus Pyogens Aureus (2)

94. Streptococci (7)

95. Streptococcus Faecalis (17)

96. Subdues inflammation (12)

97. Suppurative Apendicitis (post-op) (10)

98. Tinea Versicolor (10)

99. Tonsilitis (8)

100. Typhoid (3)

101. Typhoid Bacillus (14)

102. Ulcerative Urticaria (4)

103. Urticaria suggestive of toxemia (12)

104. Valsava's inflammation (8)

105. Vegetative B. Cereus cells (24)

106. Vincent's Angina (10)

107. Vorticella (1)

108. Warts (12)

109. Whooping Cough (8)

 

Bibliographic Footnotes

1.  Bechold, H. (1919). Colloids in biology and medicine, translated by J.G.M. Bullow. D. Van Nostrand Company: New York, p. 367.

2. Ibid., p. 368.

3. Ibid., p. 376.

4. Searle, A.B. (1919).  The use of colloids in health and disease. (Quoting from the British Medical Journal, May 12, 1917).

E.P. Dutton and Company: New York, p. 82.

5. Ibid., (Quoting from the British Medical Journal, Jan. 15, 1917), p.83.

6. Ibid., (Quoting from Sir James Cantlie in the British Medical Journal, Nov. 15, 1913), P. 83.

7. Ibid., (Quoting Henry Crooks), p. 70.

8. Ibid., (Quoting J. Mark Hovell in the British Medical Journal, Dec. 15, 1917), p. 86.

9. Ibid., (Quoting B. Seymour Jones), p. 86.

10. Ibid., (Quoting C.E.A. MacLeod in Lancet, Feb.3, 1912), p. 83.

11. Ibid., (Quoting J. MacMunn in the British Medical Journal, I, 1917), p. 86

12. Ibid., (Quoting Sir Malcom Morris in the British Medical Journal, May, 1917), p. 85.

13. Ibid., (Quoting A. Legge Roe in the British Medical Journal, Jan. 16, 1915), p. 83.

14. Ibid., (Quoting W.J. Simpson in Lancet, Dec. 12, 1914). pp71-72.

15. Ibid., (Quoting T.H. Anderson Wells in Lancet, Feb. 16, 1918), p. 85.

16. Index-catalogue of the library of the Surgeon General's office United States Army, United States Government Printing Office: Washington, v. IX, p. 628. (1931)

17. Moyasar, T.Y.: Landeen, L.K.; Messina, M.C.; Kutz, S.M.; Shulze, R; and Gerba, C.P. (1990).  Disinfection of bacteria in water systems by using electrolytically generated copper:silver and reduced levels of free chlorine.  Found in Canadian Journal of Microbiology.  The National Research Council of Canada: Ottawa, Ont. Canada, pp. 109-116.

18. Simonetti, N.; Simonetti, G; Bougnot, F.; and Scalzo, M. (1992). Electrochemical Ag+ for preservative use.  Article found in Applied and Environmental Microbiology.  American Society for Microbiology: Washington, V. 58, 12, pp. 3834-3836.

19. Slawson, R.M.; Van Dyke, M.I.; Lee, H.; and Trevors, J.T. (1992) Germanium and silver resistance, accumulations, and toxicity in microorganisms.  Article found in Plasmid.  Academic Press, Inc.: San Diego, v. 27, 1, pp. 73-79.20. Thurman, R.B. and Gerba, C.P. (1989).  The molecular mechanisms of copper and silver ion disinfection of bacteria and viruses.  A paper

presented in the First International PharmacologyConference on Gold and Silver in Medicine.  The Silver Institute: Washington, v. 18, 4, p. 295.

21.  Ibid., p. 299.  22. Ibid., p. 300.  23. Ibid., p. 301.  24. Ibid., p. 302.

 

This information has been provided through public domain sources.

____________

 

BRUKERTIPS;

 

A FEW UNIQUE PLUS TRADITIONAL USES FOR COLLOIDALSILVER

Add to suspected drinking water when traveling or camping. 

Silver-sprayed burns heal rapidly without scarring. 

Safely sterilize anything from toothbrushes to surgical instruments. 

Use topically on cuts, wounds, abrasions, rashes, sunburn, insect bites, razor nicks and bandages.

Spray on garbage to prevent decay odors. 

Mist kitchen sponges, towels, cutting boards to eliminate E. Coli and salmonella bacteria toprevent food poisoning and gastrointestinal inflammation.

Add when canning, preserving or bottling. 

Use like peroxide on zits and acne. 

Add to juices and milk to prevent spoiling, fermenting, deteriorating, clabbering or curdling. 

Spray in shoes and between toes to stop most skin itch, athletes foot and fungi.

Diminish dandruff, psoriasis, skin rashes, etc. 

Add to bath water, gargle, douches, colon irrigation, nasal spray and dental water-pic solutions.

Cuts downtime dramatically from colds, flu, pneumonia, staph, strep, respiratory infections andrhino viruses. 

Skin itch, eye irritation or infection (dilute a small amount with an equal amount of distilled water for eye use) and ear infections (warm slightly first), some moles and warts vanish (put on band aid pad and wear on wart overnight each night until gone).

Use with Q-tips on fingernail, toenail, and ear fungi.

Can impede tooth decay and bad breath.

Unlike pharmaceutical antibiotics, Colloidal Silver never permits strain-resistant pathogens to evolve.

Toothaches, mouth sores, bacterial irritations are diminished.

Soak dentures.

Spray refrigerator, freezer and food storage bin interiors.

Mix in postage stamp, envelope, and tape moistening wells, paint and paste pots to prevent bacterial growth, odors, spoiling or souring.

Add to water-based paints, wallpaper paste, dishwater, cleaning and mopping solutions, etc.

Spray pet bedding and let dry.

Spray on top of contents of opened jam, jelly, and condiment containers and inside lids before replacing.

Mix a little in pet water, birdbaths, cut flower vases.

Add to swamp cooler water.

Spray air conditioner filters after cleaning.

Swab air ducts and vents to prevent breeding sites for germs.

Use routinely in laundry final rinse water and always before packing away seasonal clothes.

Damp clothes or towels and washcloths will not sour or mildew.

Eliminate unwanted microorganisms in planter soils and hydroponics systems.

Spray plant foliage to stop fungi, molds, rot, and most plant diseases.

Silver is an excellent plant-growth stimulator.

Treat pools, fountains, humidifiers, Jacuzzis, hot tubs, baths, dishwashers, re-circulating cooling tower water, gymnasium foot dips, and bath and shower mats.

Spray inside shoes, watch bands and gloves and under fingernails periodically.

Treat shower stalls, tubs, fonts, animal watering troughs, shavers to avoid trading germs.

Rinse fruit and vegetables before storing or using.

Put in cooking water.

Add to human and animal shampoos and they become disinfectants.

Prevent carpets, drapes and wallpaper from mildewing.

Wipe telephone mouthpieces, pipe stems, headphones, hearing aids, eyeglass frames, hairbrushes, combs, loofas.

Excellent for diapers and diaper rash.

Do toilet seats, bowls, tile floors, sinks, urinals, door knobs.

Kills persistent odors.

Rinse invalid's pillowcases, sheets, towels and bedclothes.

There are literally thousands of other essential uses for this odorless, nearly tasteless and colorless, totally benign, powerful, non-toxic disinfectant and healing agent.

You'll find that a spray or misting bottle of Colloidal Silver solution may be the most usefulhealth enhancement tool in your environment. 

Dosage:Some people, when first ingesting Colloidal Silver, have the experience that is called the Herxheimer effect.

This experience is a result of the silver very efficiently killing off too many pathogens too fastfor the body to dispose of through the normal eliminative organs.

This forces the body to utilize the secondary eliminative organs: the lungs, sinuses and skin.

Sometimes a new Colloidal Silver user who ingests Colloidal Silver for the first time willexperience what feels like a cold or the flu (or diarrhea). This can be stopped by cutting back on the dosage (or completely abstaining for a day or so), or prevented by starting with a small dose (1/4 to 1 teaspoon twice a day) and gradually increasing the dosage.

Some people even find they need to start off at first with just a few drops.

People who are trying to self-treat a significant health condition (like asthma, or an internal infection) may need to work up to fairly large quantities each day (4 to 6 oz 2-3 times per day) before they see an improvement.  There are no known instances of anyone overdosing with Colloidal Silver.

                                                                   

 

 

One reaction sometimes experienced is described again by Dr Schauss: "The only negative effect reported by CS users is a phenomenon called the Herxheimer effect, named after Dr Jarisch Herxheimer [discoverer]. Sometimes, when a person starts off for the first time ingesting a large amount of CS, the CS is so efficient at killing pathogens in the body that the body cannot adequately dispose of the dead pathogens through the normal eliminative organs, and it resorts to the secondary ones, the lungs, sinuses and skin. Or the CS user may experience diarrhea, as the body tries to flush itself out."

And lastly we should quote the World Health Organization’s (WHO) "Guidelines for Drinking Water Quality" which states,

"It is unnecessary to recommend any health-based guidelines for silver as it is not hazardous to human health."

 

link til art om URTER MOT KREFT

Flere spørsmål om sølvvann? -kontakt Arne på; arne@galactic.no

Større skader
Ved større sår, som bliver syet er det vigtigt at bade det sårede område i kogt vand tilsat kolloidt sølv. På billederne kan men se en fingerskade, som jeg pådrog mig 31. januar 2006 og hvordan det ser ud ca. 3 måneder efter. Det meste af mit fingeraftryk er gendannet og huden helet fint op. Når sårene er lukket og tørre, lægger man nogle gange om dagen lidt kompres på sårene og gennemvæder dem med Kolloidt sølv ved at sprayen dem og holde dem fugtige til huden blødes godt op.
http://www.dsgnet.dk/

Send artiklen til en ven. [Udskriv denne side] [Annonce: Tilmeld dig Nyheds-mail]

Colloid Silver (Kolloidt Sølv)Kolloidt sølv er sølvpartikler der er så små at de kun består af ganske få atomer. De har alle samme ladning, så de frastøder hinanden og udfældes derfor ikke af det vand de befinder sig i, men holder sig svævende.

Kolloidt sølv er et sporemineral, som vores næringsomsætning har brug for i opbygningen af mange af vores krops funktioner. Kolloidt sølv har også nogle Virus- og bakterie dræbende egenskaber, som har været kendt længe før man opfandt penicillinen. Efter penicillinen blev opdaget er sølvet gået mere eller mindre i glemmebogen i den almindelige lægeverden, men på Internet kan man ved søgning efter ”Colloid Silver” forvisse sig om at det er på vej frem igen.

Man skal være opmærksom på at det er vigtigt at partiklerne er så små som muligt, da deres virkning, især på virus, kræver at de kun består af ganske få atomer. Det skyldes at virus selv er meget små, og for at sølvet kan blokere for virussens livsfunktioner, skal de være mange gange mindre end virus selv. Virus og bakterier, kan ikke som ved penicillin mutere eller ændre sig, således at de bliver modstandsdygtige over for sølvet.

Optagelsen
Optagelsen af Kolloidt sølv skal helst ske direkte i blodet ved at optage det i mundens og mavens slimhinder. Der skal helst være en vis mængde sølv i blodet for at man er beskyttet. En lille sprayflaske som man kan have med sig over alt, så spraye det ind under tungen er en nem måde at vedligeholde sin dosis og det er bedst at lade det være der så længe som muligt før man synker det.

Dosis
Kolloidt sølv som sporemineral i kosten bør ligge på ca. 100 mcg, det gør det ikke med den kost vi kan få i vore dage. Et tilskud er derfor nødvendigt og en daglig dosis på tre til 4 teskefulde vil sikre den daglige dosis. Terapeutisk dosis på en spiseskeful, tre til fire gange den daglige, vil i løbet af en uges tid eller mere bringe niveauet op hvor det vil virke beskyttende, og man kan derefter gå over til en daglig vedligeholdelses dosis. Starter man midt i et sygdomsforløb, vil man ofte kunne mærke en kortvarig forværring inden bedring indtræffer, idet kroppen skal skaffe sig af med mange affaldsstofferne i denne fase.

Udskillelsen
Sølv er ikke et tungmetal, der ophober sig i kroppen, men udskilles relativt hurtigt, for det meste igennem urinen, og en mindre del via afføringen, så man behøver ikke bekymre sig om forgiftninger pga. sølvet. I gamle dage fremstillede man kolloidt sølv ad mekanisk vej, hvilket naturligvis gjorde det umuligt at nå ned i de partikelstørrelser man arbejder med i dag. Det kunne dengang medføre en misfarvning af huden, som fik et blåligt skær.

Det er muligvis forklaringen på, at man dengang sagde at adelige havde blåt blod, og at det skulle stamme fra at man brugt sølvbestik og tallerkener. Det hævdes også at adelige dengang ikke vår udsat for pest og andre sygdomme i samme grad som almindelige mennesker. Nogen steder har det været almindeligt at anbringe en sølvmønt i mælken for at undgå at den blev dårlig.

Smitteveje
De fleste forkølelser og infektioner kommer ind igennem øjnene og næsens slimhinder og ved at skylle øjne og næse med en isotonisk opløsning af saltvand, tilsat 1 spiseskefuld kolloidt sølv, kan du tage enhver forkølelse eller anden infektion i opløbet.

De færreste tænker over det, men alle mennesker gnider sig i øjnene mange gange om dagen, og så er der fri adgang for alt det guf man har på hænderne. Og er det ikke øjnene, så er der altid et eller andet i næsen der irriterer en, og lige skal rettes, og så får næsen fingeren. Og så fremdeles.
God håndhygiejne og skylning af øjne og næse efter kontakt med personer der viser tegn på forkølelse og andet kan spare dig for mange sygedage i løbet af året.

Isotonisk opløsning
Du fremstiller en isotonisk saltopløsning ved at hælde kogt, og lidt afkølet (70 – 80 grader) vand i et 33 cl drikkeglas sammen med lidt mere end en halv teskefuld almindeligt havsalt,

Øjnene kan skylles med et øjenglas, eller ved at spraye dem med en lille spray. Næsen skylles lettest ved at hælde lidt af opløsningen op i en spiseske og holde spidsen af skeen hent til et næsebor og snuse kraftigt medens man holder for det andet næsebor. (se billede) Man skal snuse så kraftigt, at man får væsken ned i munden og spytter det ud der fra.Det kan virker ubehageligt de første par gange man prøver det, men på grund af saltet er det kun fornemmelsen af salt der i munden man lige skal vende sig til, for selv den mest stoppede næse lindres øjeblikkeligt, og man mærker straks hvordan slimhinderne slapper af og falder til ro. Der er ikke de bivirkninger som man kender fra de gængse næsespray.

Hvis man ønsker at medbringe blandingen på arbejde eller på rejser, er det en god ide at anskaffe sig en speciel næsesprayflaske og selv fylde op med blandingen.

Cancer
"Behandlingen af cancer er ganske simpel.Kolloidt Sølv har givet en hurtig bedring hos patienter der var opgivet af andre udtaler " — Dr. Bjorn Nordstrom, Det Karolinska Institut, Sverige.

Astma, Bronkitis, rygerlunger og allergiske reaktioner.
Ved Astma, Bronkitis, rygerlunger, eller almindelige allergiske reaktioner, vil indsnusningen af saltpartiklerne via en næse spray kunne hjælpe til at opnå renere lunger, idet saltet gør lungeslimet mindre sejt, så bronkierne kan flytte slimen op og ud af luftrøret uden at man skal hoste det op. Det er samtidigt vigtigt at drikke rigeligt med væske 33 cl for hver 10 kg kropsvægt. Dehydrering medfører nemlig at histamin sendes ind i lungevævet for at nedsætte fordampningen, hvilket kan forstærke, eller være den direkte årsag til astma og bronkitis.

Blister
Er man ofte plaget af blister, opdager man hurtig at kolloidt sølv løser problemet. Bente Andersen har det meste af sit liv været plaget af blister, som især var slemt når hun fik meget sol, eller spiste nødder eller chokolade. Efter at hun er begyndt med kolloidt sølv, er problemerne væk.
Bihulebetændelse

Hvis man hoster i lang tid, er årsagen sandsynligvis bihulebetændelse, hvor slim hele tiden løber ned og irriterer luftrøret. Næseskylningen vil løse problemet i løbet af få timer. Hvis man er blevet smittet og godt i gang med en forkølelse, kan det tage et par dage at få sølv nok i blodet til at overkomme angrebet, og her er det bedst samtidigt med gentagne næse og øjenskylninger at spraye sig med rent kolloidt sølv i mundslimhinderne under tungen mange gange om dagen, hvor sølvpartiklerne optages direkte i blodet.

Sårbehandling
Brandsår
Det største problem ved sår af den ene eller anden art, er infektioner, specielt ved brandsår, er infektionen den væsentligste årsag til ar-dannelsen. Sprayer man brandsår med kolloidt sølv, kan man indgå disse infektioner.

Hudafskrabninger
Rengøres grundigt med vand og sprayes flere gange dagligt med Kolloidt sølv og dækkes med et plaster som vædes med kolloidt sølv. Derved undgås rødmen og ømhed, og såret heler fint uden nævneværdig dannelse af ar.

Større skader
Ved større sår, som bliver syet er det vigtigt at bade det sårede område i kogt vand tilsat kolloidt sølv. På billederne kan men se en fingerskade, som jeg pådrog mig 31. januar 2006 og hvordan det ser ud ca. 3 måneder efter. Det meste af mit fingeraftryk er gendannet og huden helet fint op. Når sårene er lukket og tørre, lægger man nogle gange om dagen lidt kompres på sårene og gennemvæder dem med Kolloidt sølv ved at sprayen dem og holde dem fugtige til huden blødes godt op.

Til efterbehandling af operationssår vil kolloid sølv væsentligt kunne forbedre helingen idet sølvet tilsyneladende udløser tilstedeværelse af stamceller som betyder at der i stedet for arvæv dannes kopier af originalceller.

Neglesvamp på tæerne
Neglesvamp på tæerne kan være meget vanskeligt at komme til livs, Men Ole Anker Andersen oplevede efter at have indtaget Kolloidt sølv i en periode, så faldt en inficeret negl af hans storetå, og en ny negl begyndte at vokse ud. Dette skete efter at han havde kæmpet med denne negl i 20 år med alle mulige midler.

Mennesker med dårlig lugt fra armhuler og fødder
Spray fødder og armhuler med kolloidt sølv efter badning og vask. Det er en god ide at tage et godt langt og varmt fodbad med kolloidt sølv og et par spiseskefulde salt. Det er vigtigt at alt fodtøj vaskes og præpareres med Kolloidt sølv og tørres inden brug, og at fodtøjet sprayes hverdag inden brug, indtil man er problemet kvit. Det samme gælder sokker, skjorter og bluser. Sokker lægges i blød efter vask i en spand lunkent vand med kolloidt sølv, hvor efter de hænges til afdrypning og tørring et sted med god ventilation, så tørre tiden ikke bliver for lang. Skjorter og bluser kan sprayes flere gange dagligt i ærmegabene.

Kolloidt sølv til dyr
Vi kan jo lige så godt starte med fugleinfluenza som jo fylder meget i vore bevidsthed denne sygdom burde hos husdyr og fjerkræ af enhver art kunne modvirkes ved at forbygge med Kolloidt sølv i drikkevandet. Det gælder også grise, og andre dyr i landbruget, som i dag alt for ofte behandles med penicillin, til skade for os alle når flere og flere bakterier bliver resistente og ender som livstruende bomber i vores sundhedssystem.

Vore kæledyr hunde og katte, som jo færdes i naturen kan også have glæde af kolloidt sølv, og kan behandles med de samme metoder som vi anvender til os selv.

Hunde med dårlig ånde og sure tæer
Mange hunde, store som små kan have dårlig ånde og om vinteren kan især store hunde have en kraftig lugt fra poterne, en lugt der skylden bakterier. Hvis man sprayer deres poter nogle gange om dagen, vil de slikke poterne hvilket både kan forbedre lugten fra poterne og fra munden. Med lidt tilvænning, kan man også få lov til at spraye dem i munden uden at de opfatter det som ubehageligt.

Katte og hunde kan også blive forkølede og få løbende øjne og dryppende snuder, her er det lettes at anvende en 10 ml engangssprøjte, som kan købes på apoteket til snuderne. Men husk at det skal være saltopløsningen med kolloidt sølv, da det ellers kan være ubehageligt for dyret. Til øjnene anvendes en pipette.

Desinficering
Til mange formål hvor man ønsker at sikre sig imod bakterier, som for eksempel køleskabe, skærebrædder er det en god ide at spraye med kolloidt sølv efter grundig rengøring.

Sprayes bleen, til voksne eller børn, med kolloidt sølv indgåes irritation og urinlugt. Bruger man natspand, vil et par spiseskefulde totalt fjerne urinlugt.

Er der grænser for hvor man kan anvende Kolloidt sølv ?
Det er vist kun fantasien der sætter grænser.
Læser man på Internet om Colloid Silver Vil man opdage at der er tusindvis af mennesker verden over der beskæftiger sig med kolloidt sølv, og det er med meget stor sandsynlighed virksomt over for alle virus eller bakteriefremkaldte sygdomme.

Det store problem er at det ikke er muligt at tage patent på kolloidt sølv, og derfor bliver der ikke investeret særligt meget i forskning, og selvom der efterhånden er en del seriøse forsknings resultater får det ikke særlig opmærksomhed fra den etablerede medicinverden.

Der er sikkert meget at gøre i den tredje verden hvor tuberkulose og AIDS og andre infektionssygdomme er et kæmpeproblem. Af økonomiske årsager nyder denne del af jordens befolkning ikke godt af den eksisterende viden og medicin. Se blot på den måde man har fremstillet mange forskellige skræmmeudsendelser og fugle influenzaen, selvom risikoen er mere eller mindre hypotetisk og midlernes virkning ligeså diskutabelt, så er det lykkedes at skabe panik og uro, og lokke masser af landes regeringer til at investere kæmpesummer i vacciner der uden tvivl vil være mere eller mindre virkningsløse, hvis det virkeligt går galt. Hvis man havde brugt de samme ressourcer på at udbrede virkningen af kolloidt sølv, så kunne man måske have gjort en kæmpeforskel.

Referencer:
Følgende er en liste over referencer og bøger som omhandler emnet Kolloidal Sølv:
Colloidal Silver,The Antibiotic Alternative — af Lloyd Michael Canty & Zane Baranowsky, $3.50 plus $1.00 S&H from The Association for Advanced Colloid Research, 232 N.E. Lincoln St., Suite 1, Hillsboro, Oregon, 97124 (503-640-0810).

# World Without Cancer — af G. Edward Griffin, $9.95 plus $2.00 S&H fra The Cancer Control Society, 2043 N. Berendo, Los Angeles, California 90027 (213-663-7801).
# The Body Electric — af Dr. Robert Becker, M.D.
# Cross Currents — af Doctor Robert Becker, M.D.
# Secrets of the Soil — af Christopher Bird & Peter Tompkins.
# Oxygen Therapies — af Ed McCabe, $12 (includes S&H), Energy Publications, 99 - RD 1, Morrisville, N.Y. 13408.
# Murder By Injection — af Eustace Mullin, $15 plus $1.50 S&H, The National Commission For Judicial Reform, P. O. Box 1105, Stauton, Virginia 24401.
# Colloidal Silver: A Special Report — af Dr. Alex Duarte, O.D., Ph.D.
# Use of Colloids in Health and Disease — af A. B. Searle, The British Medical Journal, November 1913, p. 83., med udtalelser af Dr. Henry Crooks.
# Ibid., The British Medical Journal, February 3, 1912, p. 83, med C. E. A. MacLeod in Lancet.
# Ibid., The British Medical Journal, November 15, 1913, p. 70, med Dr. Henry Crookes; p. 83, quoting Sir James Cantlie.
# Ibid., The British Medical Journal, December 12, 1914, pp. 71-72, udtalelser af W. J. Simpson i Lancet.
# Ibid., The British Medical Journal, January 16, 1915, p. 83, med A. Legge Roe.
# Ibid., The British Medical Journal, January 15, 1917, p. 83.
# Ibid., The British Medical Journal, May 12, 1917, p. 85, udtalelser af Sir Malcolm Morris.
# Ibid., The British Medical Journal, December 15, 1917, p. 86, udtalelser af J. Mark Hovell, og B. Seymour Jones, p. 86.
# Ibid., The British Medical Journal, February 16, 1918, p. 85, med T. H. Anderson Wells in Lancet.
# Silver, Our Mightiest Germ Fighter, Science Digest, March 1978 —af Richard L. Davies, Executive Director of The Silver Institute.
# Colloidal Preparations of Silver in Pharmacy — af the British Medical Journal, February 1923.
# Colloidal Silver as a Remedy for AIDS — af Provo Herald, February 13th, 1992, page D1.
# Chemistry’s Miraculous Colloids — af Kenneth Andrews, The Reader’s Digest, March 1936, quoting Dr. Frederick Macy.
# Colloidal Silver, Where Have You Been? — af Iris A. Moore, The New York Times, Seattle, Washington, May 1994.
# The Killers All Around — af Michael D. Lemonick, Time Magazine, September 12th, 1994.
# The Best Kept Secret — af Martha Duncan.
# Medicinal Silver Home Remedies — af Maurice Worthington, M.D., 1928.
# The Condensed Medical Dictionary, 6th Edition.
# Antibiotics, The End of Miracle Drugs? — af Newsweek Magazine, March 28th, 1994.
# Outbreak of Fear — af Newsweek Magazine, May 22nd, 1995.
# The Molecular Mechanics of Copper and Silver Ion Disinfection of Bacteria and Viruses — af R. B. Thurman & C. P. Gerba, en rapport præsenteret på The First International Conference on Gold and Silver in Medicine, af Dr. Richard Davies, The Silver Institute, Wash, V. 18, No. 4, 1989, p. 295, pp. 299-302.
# Antibacterial Efficacy of a Colloidal Silver Complex — af L. Brentano, M.D., H. Margraf, M.D., W. W. Monafo, M.D., og C. A. Moyer, M.D., Surgical Forum Vol. 17, 1966, pp. 76-78, også med Dr. Harry Margrafs udtalelser.
# American Drug Index — section on Inorganic Pharmaceutical Chemistry.
# Harold Davis, Consumer Safety Officer, U. S. Food & Drug Administration brev af d. 13. September, 1991.
# H.E.L.P. ful News, Vol. 8, No. 9.
# H.E.L.P. ful News, Vol. 9, No. 12.
# The Olympian, Sunday, February 20th, 1994, kommenteret af Alexander Tomasz fra Associated Press i San Francisco.
# Colloidal Research Foundation, 1-800-487-5463.
# More News on Silver — af Dr. Leonard Herschberg, John Hopkins Hospital.
# The Wonder Cure That Time Forgot — Author unknown
# Colloids In Biology and Medicine — af H. Bechhold, oversat af J. G. M. Bullow, D. Van Nostrand Company, New York, 1919, pp. 367, 368 & 376.
# Index-Catalogue of the Library of the Surgeon General’s Office, United States Army — af De Forenede Staters Regerings Trykkeri, Washington, D. C., Volume IX, 1913, p. 628.
# Disinfection of Bacteria in Water Systems by Using Electrolytically Generated Copper, Silver and Reduced Levels of Free Chlorine — af T. Y. Moyasar, S. M. Kutz, L. K. Landeen, M. C. Messina, og C. P. Gerba; fundet I Canadian Journal of Microbiology, The National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario, Canada, 1919, pp. 109-116.
# Electrochemical Ag+ for Preservative Use — af N. Simonetti, G. Simonetti, F. Bougnol, og M. Scalzo; fundet I en artikel i publicationen: "Applied and Environmental Microbiology", The American Society for Microbiology, Washington, D. C., Volume 58, 12, 1992, pp. 3834-3836.
# Germanium and Silver Resistance, Accumulation and Toxicity in Microorganisms — af R. M. Slawson, M. I. Van Dyke, H. Lee, og J. T. Trevors; artikel fundet i Plasmid, Academic Press, Inc., San Diego, California, Volume 27, No. 1, 1992, pp. 73-79.

Indberetning
Du kan hjælpe andre ved at berette om dine egne erfaringer ved at bruge Kolloidt sølv.

Hvis du sender en mail eller et brev med dine erfaringer, så vil det blive bragt i anonym form på www.DSGnet.dk i et specielt afsnit, der er under oprettelse.

Spørgsmål om Kolloidt sølv, kan stilles på telefon 5932 1074 eller 2128 1074

mellem 10:00 og 14:00

Med venlig hilsen
Ole Anker Andersen.
Siden ejes og redigeres af Ole Anker Andersen som er ansvarlig for sidens indhold.
www.dsgnet.dk v/Ole Anker Andersen, DSG Nordre strandvej 2, Lumsås, 4500 Nykøbing Sjælland.
Telefon 2128 1074, Telefax 5931 1072, mail til Ole Anker Andersen o-aa(at)designgroup.dk (at)=@

 

Hyllevare mot kreft

Å få en kreftdiagnose, når man er helt uforberedt, gjør inntrykk. Det innebærer gjerne at
pasienten tenker at her må jeg gjøre noe fort, så kreften ikke får utviklet seg, og sier ja til det
legene tilbyr. Det vil si operasjon, eventuell cellegift og/ eller stråling. Men jeg håper at noen
flere undersøker hva som finnes av alternative behandlingstilbud på nettet. Det er ikke lite.
Gjerne tilbud ledet av leger med lang erfaring og gode resultater.
Heldigvis har jeg venner som tenker alternativt, så jeg har fått en del tips. Og på Internett
finner man mange som står frem med egenerfarte ulike metoder som fjerner kreft. Og
organisasjoner som informerer om behandlingstilbud. En av disse er TTAC (The truth about
cancer). Det finnes også flere bøker om syre/ base balansens betydning i kreftsammenheng.

F.eks. Dr. Robert O. Youngs bok The ph Miracle.
En person stod frem på Internett med en metode, som hadde kurert hans prostatakreft. Han
mente at kreften ikke trivdes i et basisk miljø. Følgelig startet han dagen med to teskjeer
baking soda (ikke baking powder), en kork med eplesidereddik og en teskje melasse, blandet i
en kopp med passe varmt vann. Det har vært hans kur i to år, og han sier med et stort smil, og
i god form: I am still alive.

Internettsiden naturalnews.com, som jeg fikk tips om nettopp, anbefaler en halv teskje med
baking soda og juicen av en halv sitron blandet i en kopp vann.
Jeg har brukt en teskje natron (ikke bakepulver), saften av en halv sitron, og en kork
eplesidereddik. Melassen uteble fordi jeg ikke fikk tak i denne. Baking soda og natron er
syrenøytraliserende, koster nesten ingen ting, og natron er hyllevare hos REMA.
Det har vært min morgendrink i ca fem måneder. Jeg er tilnærmet vegetarianer. Basert på tips
fra venner og hva jeg finner på Internett, «spisset» jeg mitt kosthold, slik at det jeg spiser er
mest mulig sunn mat. Det vil si masse grønnsaker, løk, hvitløk, bønner og linser. Noe rått men
mest kokt. Slik styrker jeg mitt immunforsvar og gjør kroppen bedre i stand til å ta en «fight»
med kreften.

Jeg vet ikke om det jeg har brukt vil hjelpe mot alle typer kreft, men på Internett finner jeg en
person som sier at han har kurert magekreft med baking soda og sitron. Men basert på hva jeg
har lest på Internett, har jeg blitt mer og mer overbevist om at kreft kan forebygges/
kureres/«sultes i hjel» med riktig kosthold, ved blant annet å gi kreften et basisk miljø og
minimalt med sukker. Dessuten tror jeg det er viktig å spise frukt og grønnsaker som er
økologisk dyrket.
Jeg er glad for at jeg valgte ikke å bli operert for prostatakreft. Man vet aldri om en operasjon
blir vellykket, eller hvilke senplager som en prostataoperasjonen eventuelt ville medføre. En
god indikator på at jeg valgte rett, er at PSA-verdien som i februar var 3,4 nå er nede i 1,9.
Min lege på Ahus var strålende fornøy med en slik progresjon. Han mente at svulsten ikke
hadde utviklet seg, og tok min «behandling» med natron og sitron, med stor sinnsro.
Alternative behandlinger mot kreft er ikke en nyhet, men er ukjent blant folk flest. Når denne
type behandling ikke blir tilbudt av legene, ender det gjerne opp med tradisjonell behandling.
Med de store økonomiske, og andre kostnader, dette medfører for samfunnet, familien og
pasienten.

Er det ikke på tide at man fokuserer mer på hva kreftpasienter spiser, og forebygger/
behandler kreft ved at man har et basisk miljø i kroppen. Jeg tror det vil være lurt. Natron kan
i passe doser uansett ikke skade. Derfor sier jeg til kreftpasienter: Forlang hyllevare mot kreft.
Gjerne i samråd med lege.


Martin Andersen, Eidsvoll.
annet NATUR-middel som har vist seg effektivt mot kreft er CHAGA-SOPP - her innslag på nrk om det - norge rundt filminnslag.  - se ellers HER