link to innholdet i de engelske Rampa-bøker


Innhold i de nordisk språklige Rampa-bøker

lydbøker- engelsk: audiobooks on Rampabooks in mp3 link - 1/2hour parts

  last update 2016

 
Bøkene som omtales i utdrag eller noen i fullstendige bøker:

DET TREDJE ØYE

legen fra LHASA

HISTORIEN OM RAMPA

DEN SAFRANGULE KJORTEL 

DEN GAMLES VISDOM

DIT EVIGE SELV

MIT LIV MED LAMAEN

FORTIDSGROTTEN

se ellers under/aller nederst på siden her for auto-oversatte

kosmiske grunnprinsipper i bildeform

audiobooks on the english Rampa books- mp3 - 1/2hour parts or search here

all Rampa-books english or other languages link

en annen interessant bok om en Tibetreise på 30tallet-  som viser at dette landet både rommer lyse som mørke åndelige sentere, og spes.det siste erfarte denne oppdagelses-reisende Theodor Illion's
BLANT TIBETANSKE MYSTIKERE

+ lydbok

 "EREMITTEN"
- litt om innholdet   og her hele boken på dansk i pdf m. illustrasjoner

Eremitten-som lydbog-dansk mp3  | Eremitten opplest på norsk fra pdf-utg.- over -

Rampa kom som ung munk til hulen til en gammel blind eremitt som grunnet sin ekstremt utviklede hukommelse ble utvalgt av en gruppe "utenomjordiske overvåkere" til å viderebringe spesielle kosmiske informasjoner. Denne gamle og blinde mann levde på det som handelskaravanane gav ham i bytte mot hans velsignelser. De "kosmiske gartnere" som de kalte seg - fortalte ham at han langt senere ville bli oppsøkt av en ung munk, som skulle bringe denne spesielle informasjonen ut til verden - altså Lobsang Rampa.

Den blinde mannen (eremitten) ble tilsynelatende brakt til en underjordisk base som "de" den gang hadde et sted i Tibets enorme fjellverden - det ser ut som dette var i tilknytning til en utbrent gammel vulkan… Denne ET-base opererte de "utenomjordiske overvåkere" i det skjulte . Her ble han bl.a. satt teknisk istand til å kunne se - ved at de satte elektroder inn i hans hjerne og via et slags kamera kunne han da fysisk se hva som ble vist ham der. Senere ble hans bevissthet frigjort fra kroppen og gjennom sitt finstofflige ("åndelige") legeme ble han brakt til nye opplevelser.

ellers:

 • "Vi er Jordens gartnere"
 • "dere omtaler os som Himlens Guder"
 • så forskjellige raser på basen - også "kjemper"
 • "fjernstyrt" astralreise til andre galakser
 • så jordens dannelse og "livets utplanting" på en skjerm
 • så jordens mulige framtid på en skjerm
 • så andre rasers fremkomst og utvikling her
 • forkl.av MOSES og Jesu fødsel og ankomst samt "innkoblingen" av Kristus
 • Jorden på kanten av stupet - må hjelpes

Lægen fra LHASA (dvs den danske oversettelse): hele boken i pdf format med noen illustrasjoner |    wordformat  link  |  lægen fra Lhasa -lydbok mp3

 •  
 • utdrag fra denne boken Legen   fra LHASA - her om hans lege/flyver-utdanning i Kina men også ellers fra bl.a. om  jordens utviklingshistorie:

  • "….under Potala var der mystiske skjulte tunneler, tunneler som måske indeholdt nøglen til verdens historie".
  • Syndfloden
  • JORDEN i fjern fortid
  • fortidige kriger mellom høytekniske sivilisasjoner
  • nærkollisjoner mellom kloder - flodbølger og kollaps
  • noe av den tidligere viten bevart visse steder
  • tidligere tiders svevefartøyer
  • tidligere sivilisasjoners ødeleggelse og forfall
  • noen stammer overlevde
  • en forhistorisk sivilisasjon skjult i det evige tåketeppe i Tibets fjellverden

  samme bok omhandler også  AURAEN SOM VISER SYKDOMMER på dette utdrag

  samme bok omhandler om klarsyn gjennom krystaller på dette utdrag

  ASTRALREISER omtales også i fra samme boken.

  Og om kontrollert fantasi......

  video som indikerer at jorden er som en tykkvegget kokosnøtt og teoriene her ikke stemmer -link youtubevideo


  HISTORIEN OM RAMPA -  link til lydbok/lydfiler

   her forteller han om sitt liv i Østen - sin utdannelse til lege i Kina - og senere hvordan han på en meget strevsom reise dro til vesten gjennom Russland. Videre til Europa og USA, men dro senere tilbake til Tibet - straks før overkoplingen til en engelskmanns kropp skjedde, hvilket var avtalt og denne mannen hadde bestemt seg for selvmord. Personen ønsket å komme bort - å dø, og derfor lot han den innvidde tibetanske lamaen Rampa, få overta kroppen, for å utføre en særlig misjon i Vesten. Hele denne prosessen var avtalt og planlagt fra de innvidde i Tibet, og særlig av de på den overfysiske/astrale side av "livet". Og misjonene var å overbringe den esoteriske, åndelige kunnskapen som hadde "overlevd" (fra Atlantis og tidligere "innvidde tidsaldre") på Jorden i nettopp Tibet - å bringe denne kunnskapen til Vesten, som levde i åndelig uvitenhet og i dogmatisk stagnerte livssyn, som var ute av kontakt med virkeligheten og som også var blitt sittende fast i en mer og mer kvelende materialisme.

   

  utdrag fra denne boken "HISTORIEN OM RAMPA" - om;

  -  overkoplingen til "den engelske kroppen" - overtok en "planlagt selvmorders kropp"..

  - bønnens funksjon og hensikt i utdrag fra boken

   - om walk-in prosessen fortelles også i dette utdrag fra denne boken.

  hele boken i pdf- eller word | alternativt her


  DEN SAFRANGULE KJORTEL (hele boka på dansk i pdf-format)

  lydbok mp3 av Den safrangule kjortel

  alternativt i wordformat

   - her forteller han om sin barndom og oppvekt og også om: ASTRALREISER


  DET TREDJE ØYE

  Hele boken i pdf-norsk  | word

  - her noen utdrag om: barndommen, og oppvekten og også om: - tibetansk kosmologi og synet på livet etter livet - døden, etc.

   - om en ekspedisjon til en vulkansk oase i Tibets høyfjell

  - om hans innvielse i utilgjengelige grotter dypt under POTALA I TIBET - der han igjen får se DE  STORE "GUDER"  - og forklaringer på jordens fjerne fortid - bl.a. hvordan kloden ble kolonisert fra rommet i fortiden og mye mer som også bekreftes fra andre kosmiske kilder i senere tid.

  lydbok mp3 av denne: Det 3øyet - norsk lydopplesning

   


  fra boken DEN GAMLES VISDOM:

  KUNNSKAPEN OM DE ÅNDELIGE "MEKANISMER" I MENNESKET - EN ALFABETISK GJENNOMGANG GJENNOM ALLE DE "MYSTERIER" KNYTTET TIL MENNESKETS SKJULTE ELLER ENDA UUTVIKLEDE,  ÅNDELIGE EVNER OG OVERFYSISKE LEGEMER


  DITT EVIGE SELV- / her i pdf format en nøkkel til sinnets beherskelse - skritt for skitt anviser Rampa de metoder som setter enhver i stand til å utvikle og beherske psykiske krefter - langt ut over hva noen har kunne drømme om.

  • "livet" - sett både fra den fysiske og den psykiske side
  • hjernen og OVERSELVET - hensikten med hjernen
  • den etheriske og det auriske felt
  • den astrale kroppen og den fysiske kroppen er forbundet med  "Sølv Strengen"
  • mange "åndelige kropper"
  • man forlater kroppen under søvn
  • hva er tanken?
  • å kontrollere tankene
  • å komme seg ut av sin kropp
  • intet å frykte - kun frykten selv
  • elementaler - og natur ånder
  • skolen "jorden" og planleggingen før inkarnasjonen
  • de akashiske "arkiver" - hvordan de virker
  • drømmer - fragmenter fra opplevelser på astralplanet
  • naturen av underbevisstheten
  • stress og konflikt følelser
  • lære telepatiske evner
  • å se klarvoyant
  • Psychometry - å se gjennom fingrene
  • bevissthetens kraft
  • kraften i visualisering
  • karmas lov
  • dødsprosessen
  • leve-regler, etc.
  • |her nedlastbar i word|  |her i zip | pdf
  • altså mye av samme temaer som i dagens new-age-bøker- men denne er skrevet 40-50år før dagens "kopier" og er selvopplevet!
  • lyd bok av denne

  MIT LIV MED LAMAEN boken kun i pdf utg- hele boken med noen bilder

  (Originally published in 1964 english edition- på dansk på 70tallet via SVpress)

  Boken er i ved siden av å være "Rampa-kattens historie"- overført telepatisk til Rampa, også en skildring av den "engelske del av Rampa" (og fam.) sitt  liv i Irland og videre flyttingen til Canada, etc. Og da delvis fortalt "gjennom Rampa-katten’s bevissthet".

 • lydbok mp3 av: Mit Liv med Lamaen - telepatisk diktert fra 'Rampas katter' i den delen av hans liv da han hadde overtatt 'den engelske kroppen' og levde i vesten.
 •  


  FORTIDS-GROTTEN
  https://rune.galactic.to/spesBoker/RampaFortidsgrotten%20kap1_5.pdf

  *   *   *


  en annen interessant bok om en Tibetreise på 30tallet-  som viser at dette landet både rommer lyse som mørke åndelige sentere, og spes.det siste erfarte denne oppdagelses-reisende, Theodor Illion og hans bok
  BLANT TIBETANSKE MYSTIKERE
  + lydbok
  • videos on how earlier civilzations may have been demolished by an asteroide-hit
  • og i flere bøker skriver han at han ved å forske i klodens hukommelses-bank- kunne se at oljens opprinnelse ikke var fra "hauger med råtnede legemer"slik vitenskapen her enda tror/doserer - men at den kom fra kollisjon (-er) med kloder - hvis HAV var av olje eller hydrokarboner. Om dette høres vilt ut så se bare på ny forskning rundt månen Titan- som HAR hav og elver av - ja nettopp - olje eller hydrokarboner- link.

  *

  Eng-norsk oversetter:  Nedlast her "I-finger" som er en  automatisk oversetter fra Engelsk til Norsk for windows Explorer (garantert virusfri og ikke nødv.med registrering) + serialnummer

  02433-765C-835B-E69F-156FE

  - du kan peke på et engelsk ord som oversettes direkte til norsk i en egen "box" eller mots./eng->norsk. - Nb. virker kun i xp (og tidligere versjoner som 2k og 98') og enklest i nettleseren Explorer som er standard i alle windows-systemer. Tar kun 11Mb av diskplass installert. 

   

  Rampa forteller i flere bøker om sivilisasjoner INNE I JORDEN -og i en av hans siste bøker Tibetan Sage -  går det fram av at disse ligger noe dimensjonsforkjøvet inn i 4D - slik at en person som har sitt fokus og "virkelighet" kun begrenset til denne 3D- neppe vil være istand til å entre disse verdener- på samme måten som enkelte ikke kan "se" dypden/skulte ting på de spesielle 3d-bilder som finnes. Noen ser det "fort" -mens andre kan stirre og stirre uten å få øye på det- inntil det plutselig "åpner seg opp". | her annet eks.på kamuflert budskap i bilde
   update  2021 nov.

  Eva-Lill Sjåstad har sendt meg de 'til norsk auto-oversatte linker' på (noen av) de øvrige Rampa-bøkene, og det henstilles til de som har lyst og mulighet til å laste ned og tekst-gjennomgå disse, og korrigere de feil man oppdager i dette, og gjerne sende meg en tekst/word-kopi av det tekstkorrigerte - om man vil hjelpe til å få dette tilgjengeliggjort på norsk (evt dansk) språk.

  tittel

  link på ukorrigert oversettelse link på korrigert oversettelse

  HULEN FRA OLDTIDEN - cave of the ancients

   link

  https://rune.galactic.to/spesBoker/RampaFortidsgrotten%20kap1_5.pdf
  SOM DET VAR - AS IT WAS

  LINK

   
  SKUMRING - twilight

  link