Fra boken SURFING I HIMALAYA 

av Fredrick Lenz

Boken omhandler en ungdom fra vesten som drar til HIMALAYA for å kjøre på snøbrett - men som får noen merkelige drømmer om natten under oppholdet der og om dagen treffer han "tilfeldig" på en gammel munk eller vismann som setter en masse prosesser og tanker i gang hos unge Fredrick. Han får også se en del mirakler som denne vismannen utfører. Boken utkom på norsk på ex-libris forlag i 1996 og er absolutt verd å kjøpe. Den har isbn 82-7384-539-7. Er den utsolgt der så prøv et bibliotek. Engelsk tittel var SURFING THE HIMALYAS - CONVERSATIONS AND TRAVELS WITH MASTER FWAP. (link på txt-versjon eng.)

(ordfeil kan forekomme da teksten er scannet)

lydbok av denne på eng; http://galactic.no/rune/lydboker/may2016upload/surfingHimalaya_fredrickLenz/ og txt kan følges på  HELE denne  e-boken  her: http://galactic.no/rune/spesBoker/surfingHimalaya_fredrickLenz.pdf

 lydbok på dansk av denne tekst

 

Den Tibetinnvidde - mester Fwaps liv

Han viste tidlig anlegg for buddhismen og foreldrene hadde slik det var vanlig i Tibet på den tiden - sendt ham til det lokale klosteret på tiårsdagen slik at han kunne studere buddhistisk yoga og bli munk.

Mester Fwap fortalte at han hadde tilbrakt mange, lykkelige år under oppveksten i klosteret. De eldre munkene underviste ham i buddhistiske skrifter, meditasjon, astrologi og tibetansk legekunst, mens han trente på buddhistisk diskusjonskunst og kampsporter med noen av de yngre munkene.

Mester Fwap sa at selv om de eldste munkene som underviste og bodde i klosteret, visste mye om meditasjon og buddhistisk yoga, var dessverre ingen av dem 'opplyste'. Da han var nitten år og syntes han hadde lært alt han kunne av de eldste munkene, bestemte han seg for å forlate klosteret og finne sin egen, opplyste buddhistmester.

"Jeg visste at det bare var en fullt opplyst, buddhistisk yogamester med opplysthetens fulle krefter til sin rådighet, som ville kunne vise meg hvordan jeg skulle oppnå opplyst-het og nå nirvana i akkurat dette livet," forklarte mester Fwap.

På jakt etter sin egen, fullt opplyste mester, reiste unge mester Fwap i mange år på kryss og tvers i Tibet, Nepal, Bhutan, Sikkim, Kina og India. På reisene sine møtte han mange buddhistiske yogamestere som kunne utføre mirakler! Jeg spurte mester Fwap om han kunne fortelle om noen av de miraklene han hadde sett at buddhistmestrene kunne utføre. Han fortalte at han hadde sett buddhistmestere som kunne heve seg fra jorden, helbrede syke, bli usynlige når de ville, fylle nattehimmelen med hvitt og farget lys, åpne dører mellom forskjellige dimensjoner og gjøre andre, utrolige ting. Han sa at de uvanlige kreftene de hadde, og som satte dem i stand til å utføre disse miraklene, ble kalt 'siddhas'. Han forklarte at mestrene han hadde truffet, oppnådde siddhakreftene sine etter å ha meditert i mange år på 'chakraene' sine.

På det punktet avbrøt jeg mester Fwaps beretmng, og ba ham forklare hva chakraer var. Han fortalte at chakraer er mystiske energisentra som befinner seg i den menneskelige aura. han sa at alle levende vesener har en aura, et felt av psykisk energi som omgir og beskytter den fysiske kroppen mot negative, psykiske energier. Han forklarte at auraen er kroppens 'psykiske immunsystem'.

Mester Fwap forklarte videre at det ligger en enorm, skjult kraft i folks chakraer, og at siddhamestere forsyner seg av den kraften når de mediterer, lagrer den inni seg, og bruker den senere til å utføre mirakler.

(det bør advares at det finnes endel eksempler på chacra-meditasjon der det har kommet for sterke elektriske krefter igjennom - og gjort stor skade på vedkomnes nervesystem - slik at opphold på "psykiatrisk behandlingshjem" blir  resultatet. r-ø.anm)

Fra et buddhistisk synspunkt, sa mester Fwap, var det et virkelig stor yogisk ferdighet å ha siddhakrefter og være en siddhamester, men det var ikke det samme som å være opplyst. Han bemerket at folk ofte forvekslet siddhamestre som har krefter til å gjøre mirakler ved å aktivere chakraene sine, og opplyste mestre, som kan gå inn i en dyp, meditativ tilstand av tomhet (som han refererte til som 'samadhi').

Mester Fwap fortalte at selv om han hadde blitt meget imponert over siddhamestrene han hadde møtt. På grunn kreftene de hadde og miraklene de kunne utføre, hadde han ikke egentlig følt at noen av dem var virkelig 'opplyste'.

Da jeg først hadde innrømmet overfor mester fwap at jeg ikke hadde den minste peiling på hva opplysthet var eller hvorfor noen ville strebe etter det, spurte jeg mester fwap hvordan han i det hele tatt kunne avgjøre om en buddhist mester var 'opplyst'.

Mester Fwap svarte at det etter hans mening var to forhold som kunne antyde om en buddhistmester var Opplyst eller ikke. Den første var at mesterens aura fikk en vakker skinnende, gyllen farge når han mediterte.

"Mester Fwap, mener du virkelig at du kan se gyllent lys rundt kroppen til en opplyst mester? " spurte jeg lett skeptisk.

"Ja, så absolutt," sa han mens han nikket bekreftende. "Nesten alle og enhver kan se gyllent lys i auraen til en opplyst mester når han mediterer, såfremt vedkommende ikke er veldig blokkert psykisk."

Mester Fwap fortalte videre at man av og til kan se andre farger i tillegg til gull i en opplyst mesters aura, og i helt spesielle tilfelle kan man se mange farger samtidig. Han omtalte denne mangefargede effekten som mesterens 'regnbuefarge'.

Mester Fwap sa videre at det andre særtrekket som kunne vise om en mester var fullt opplyst, var den humoristiske sansen hans. Han bemerket at en opplyst buddhistmester alltid ville ha en utrolig humoristisk sans, fordi livet sett gjennom opplysthetens øyne var ubeskrivelig morsomt!

Dette overrasket meg. Jeg hadde vel kanskje heller innbilt meg at buddhistmestere var veldig alvorlige og sindige. Mester Fwap fortalte at selv om det er like mange sider ved opplysthet som det er måter å oppnå den på, vil en mester som har opplevd opplysthet, alltid ha en lett og lekende tone både i det han lærer bort og i personligheten sin.

Mester Fwap forklarte videre at når man sitter foran en opplyst mester mens han mediterer, er det som om man befinner seg midt i en energistorm. "Noen ganger," sa han, "kribler hele kroppen din i ekstase når du kjenner bølgene av psykisk energi som stråler ut fra mesterens aura og berører din egen kropp."

Etter dette korte foredraget om opplysthet fortsatte mester Fwap historien om hvordan han hadde lett etter en egen buddhistmester. Han fortalte at på alle de reisene han hadde foretatt på kryss og tvers i Orienten, hadde han aldri møtt en mester som oppfylte begge kriteriene for opplysthet. Han sa at selv om han hadde møtt en håndfull meget morsomme mestere på reisene sine, hadde ingen av dem strålt ut bølger av gyllent lys mens de mediterte.

Jeg spurte mester Fwap om han hadde studert med noen av siddhamestrene som han hadde møtt på reisene sine, og i tilfelle, hadde han lært å gjøre noen mirakler? For å være ærlig, var jeg mye mer interessert i å høre om siddhamestere og miraklene de utførte, enn å lære om tomhet og opplysthet.

Mester Fwap svarte at åndelig viten som han kalte 'opplyst bevissthet', er mye viktigere enn evnen til å utføre en håndfull mirakler.

"Åndelig viten er å oppleve opplysthet, og krever en inngående forståelse av hvordan Opplysthetens Syklus egentlig fungerer," begynte mester Fwap. "Åndelig viten er å være bevisst den evige siden av ting: den evige siden av oss selv, av andre, og av de verdener som finnes både inni oss og utenfor oss. Når du når opplysthet, blir du lykkelig for alltid," utbrøt han gledestrålende. "Den befrir deg fra den mentale og emosjonelle smerten som uopplyste mennesker opplever daglig. Når du er opplyst, lever du i en evigvarende tilstand av ekstase, lys og glede."

"Den eneste virkeligheten som eksisterer for folk flest," fortsatte mester Fwap, "er den verdenen som møter de fysiske øynene og de andre sansene deres hver dag."

"De tror at denne verdenen er alt livet består av," sa han, og løftet armen i en vid, sveipende bevegelse som favnet om hele dalen vi gikk gjennom. "Verden som du ser rundt deg, er tilsynelatende fysisk. Den er full av fjell, snø, planter, dyr og mennesker. Den styres av tiden og lovene som bestemmer over materien og energiene.

Det er en verden der vi opplever glede og smerte, tap og vinning, fødsel og død, lykke og sorg. Fordi folk flest bare er oppmerksom på sin fysiske natur og den fysiske siden av livet, er naturlig nok gleden deres svært begrenset. Når deres fysiske liv er behagelig, når begivenheter og omstendigheter i dagliglivet blir slik de hadde håpet eller ønsket, vil de vanligvis føle seg lykkelige en kort stund. Men når begivenhetene og omstendighetene ikke blir slik de hadde håpet eller ønsket, opplever de som regel ganske mye sorg, tristhet og smerte.

Som du sikkert vet, fordi du selv har erfart det i livet, er de færreste virkelig lykkelige. Bak fasaden og smilet de viser verden, er de fleste mennesker sjelesyke. Flesteparten av de som befolker planeten vår, lever livene sine i stille fortvilelse, liv som altfor ofte er temmelig ubehagelige og smertefulle, liv der begivenheter og omstendigheter vanligvis ikke blir slik de hadde håpet og planlagt."

"De fleste mennesker lever helt uten kontakt med sin åndelige natur, og med de indre dimensjonene som eksisterer inni dem," sa mester Fwap med saklig stemme. "De er ikke klar over at alle mennesker har en sjel - en indre kjerne av lys og intelligens som er like stor som ti tusen verdener -og at sjelens egentlige natur er tomhet, ekstase og lykke."

"Men mester Fwap", brøt jeg raskt inn, "mange mennesker vet at de har en sjel. Det lærer de i kirken."

"Ja," svarte han. "Noen vet at de har en sjel. Men bare fordi en prest eller en munk på et eller annet tidspunkt har fortalt dem at de har en sjel, betyr ikke det at de personlig har erfart sin egen sjel, eller at de vet hvordan de skal nå inn til den og bringe sjelens kraft, skjønnhet, lykke og opplysthet inn i dagliglivet. Mennesker er sjelesyke fordi de er avstengt fra skapelsens ekstase. Opplysthet, som er den rene opplevelsen av sjelens lys, er ikke bare en intellektuell forståelse man får om livet. Det er også å gå inn i og oppleve den eldste, mest kunnskapsrike og evige delen av oss selv på en direkte og kraftfull måte."

"Vi er lysende vesener!" utbrøt mester Fwap. "Bakenfor våre forgjengelige, fysiske kropper er vi laget av intelligent lys. Lyskroppen vår, som jeg refererer til som sjelen, er den virkeligste delen av oss, fordi den lever evig. Den dør ikke og råtner sammen med den fysiske kroppen etter døden.

Ved slutten av hvert av våre liv forflytter den seg gjennom prosessen vi kaller reinkarnasjon, inn i en ny kropp som er i ferd med å bli født. Så begynner sjelen på en ny livsrunde i en ny inkarnasjon!

Bakenfor denne verden som vi opplever daglig med våre tanker og sanser, finnes det utallige andre verdener og dimensjoner. Når tankene dine har stilnet og emosjonene dine er rolige og fredelige, kan du i dyp meditasjon reise inn i og erfare indre verdener og dimensjoner av lys og fullkommenhet, og til og med oppleve selve nirvana. Det finnes ingen erfaring i denne eller i andre verdener som kan sammenlignes med opplevelsen av opplysthet og nirvana, verken i en fysisk eller astral dimensjon. Det er den høyeste ekstase. Det er ikke noe mer."

Mester Fwap ble stille. Alt snakket om opplysthet og nirvana så ut til å ha forflyttet ham til et annet plan. Mens jeg spaserte ved siden av ham, hadde jeg en underlig følelse av at han ikke var helt til stede i kroppen sin. Det så ut til at han hadde reist langt vekk, til et meget privat sted som jeg ikke helt kunne se eller nå.

Da han hadde gått i stillhet i flere minutter, begynte han å snakke igjen med veldig lav stemme: "I den verden som mennesket har skapt seg, florerer fattigdom, sykdom, sult og død. Den er fylt av krig og krigstrusler. Selv når folk klarer å oppnå alt de ønsker seg i livet, enten det skjer ved flaks eller ved egne anstrengelser, er lykken deres vanligvis grunn og kortlivet. De fleste vellykkede mennesker blir overrasket når de finner ut at det å oppnå målene de strebet etter, ikke nødvendigvis gir dem så mye lykke og glede som de regnet med at suksessen ville bringe dem. Og selv de heldige, de som klarer å glede seg over å ha nådd målene sine, lever i konstant frykt for å miste det de har oppnådd.

Selv rike mennesker er ikke alltid lykkelige. Rikdommen deres er i beste fall bare et midlertidig tidsfordriv. Den gjør dem ikke immune mot emosjonell og mental lidelse, eller mot sykdom og død. Også de må forholde seg til ensomhet, tap av dem de er glad i, og alderdommens frustrasjon og kjedsomhet. De rike har nok flere materielle goder og fordeler enn de fattige, men som oftest lever de rike fattige liv, rent åndelig sett."

"Tiden kontrollerer til syvende og sist alt vi vinner eller oppnår i livet," sa mester Fwap med ettertrykk. "Alle eiendelene våre er, i likhet med mennesker og følelser vi holder av, i beste fall bare til låns for en svært kort tid av evigheten. Hvis du lever veldig lenge, vil du oppleve at alle dine venner og kjære dør fra deg, at kroppen din eldes og mister skjønnheten og livskraften sin, og at de mentale ferdighetene dine visner bort. Alt du har oppnådd i det fysiske livet, uansett hvor viktig og betydningsfullt det engang syntes, vil havne på fortidens skraphaug.

Til slutt i livet ender du trolig opp på et aldershjem, eller på et rom i huset til ett av barna dine, med bare en håndfull bleknende minner og en kropp som herjes av mye smerte og lidelse. Med mindre du har oppnådd den lykken og ekstasen som du finner når du har praktisert meditasjon, vil den uungåelige nedbrytingen av alt du har vært glad i og arbeidet for, gjøre deg veldig trist og ensom den siste tiden du lever her på jorda."

"Men mester Fwap, hvordan kan opplysthet forandre noe på dette?" spurte jeg. "Bare fordi du er opplyst, betyr det vel ikke at du ikke kommer til å dø, eller at du vil bli beskyttet mot vonde erfaringer i livet?"

Mester Fwap så på meg og lo. "Nei," sa han, "opplysthet fører ikke til at du kan leve evig i den fysiske kroppen du har nå, og den kan heller ikke forhindre at du rammes av fysiske ulykker, selv om den absolutt kan hjelpe deg til åunngå ganske mange av dem," svarte han.

"Hva er vitsen da?" spurte jeg.

"Opplysthet gjør deg lykkelig!" svarte mester Fwap med et bredt smil. "Det betyr at du opplever en ekstase som er sterkere enn noe du kan forestille deg. Når du kjenner Opplysthetens Syklus, hvordan de indre dimensjonene og nirvana fungerer, gir det deg et helt nytt perspektiv på alt som finnes. Det løfter deg høyt over de forgjengelige sorgene, smertene, nytelsene og gledene som de uopplyste massene erfarer hver dag livet i gjennom."

 

 

Mester Fwap forklarer hva opplysthet er

Det ble kaldere og kaldere, og ennå hadde vi ikke sett noen biler. Jeg trakk glidelåsen på dunjakken helt opp i halsen. Da vi hadde gått i enda noen minutter, brøt jeg stillheten som hadde bygd seg opp mellom oss. Jeg spurte mester Fwap om han kunne gi meg en 'kort' definisjon på opplysthet. Han lo så voldsomt at hele kroppen ristet. Så vidt jeg kan huske, fortalte han følgende.

" Opplysthet er å ha en fullkommen bevissthet om livet, uten noen mentale begrensninger. Det er å erfare alt - hver eneste dimensjon, verden og realitet. Den oppstar nar sinnet ditt går inn i nirvana, i det vi tibetanere kaller DharmaKåya - virkelighetens klare lys - som er det høyeste planet for transcendental visdom og fullkommen forståelse."

"Bakenfor vår verden, og bakenfor alle andre verdener," fortsatte han, "finnes det et fullkomment lys. Det er ren intelligens, ekstase, fred og lykke! Det er lyset som skinner bakenfor mørke, tid, rom og dimensjonalitet. I dette fullkomne lyset finnes det ingen smerte, lidelse eller begrensning av noe slag. Opplysthet er å oppleve dette endeløse og fullkomne lyset. Det er umulig å beskrive dette lyset i ord. Det nærmeste du kan komme i å finne ut hvordan det er uten å være opplyst selv, er naturligvis å meditere sammen med en opplyst mester."

"Men selv om jeg ikke klarer å beskrive akkurat hvordan opplysthet oppleves," fortsatte mester Fwap, "kan jeg fortelle at det er mer vidunderlig enn du kan forestille deg. Når du opplever opplysthet, frigjøres sinnet fra smertefulle og begrensede bevissthetstilstander. Det handler om ubegrenset ekstase, fred og lykke."

Da mester Fwap hadde fortalt hvorfor han ikke kunne beskrive hvordan opplysthet var, fortsatte han historien om hvordan han hadde lett etter sin egen opplyste mester. Etter mange år med fruktesløs reising og søken, tok han den beslutningen at hvis han ikke hadde funnet mesteren sin innen han var tjueni, skulle han avblåse jakten og heller finne seg en søt, tibetansk kvinne å slå seg ned med.

Men skjebnen grep inn, og om kvelden på hans tjueniende bursdag mens han var på vei inn til byen for å finne noen å ha stevnemøte med, møtte han endelig mesteren.

(Martinus beskriver at de tidligere liv repeteres inntil man er ca 30 år gammel - siste liv rep. fra ca.27-30, nest siste fra 24-27, osv. rø-anm.)

Fortellingen om hvordan mester Fwap møtte sin egen mester, ble avbrutt da noen langhårete, blonde, svenske fjellklatrere plukket oss opp og gav oss skyss til Katmandu i en gammel militærjeep. Underveis fortalte de mester Fwap at de hadde fryktelig lyst til å besøke Tibet, der kinesiske myndigheter nå hadde stengt grensene for turister. Mester Fwap satt stille og lyttet til dem, eller mediterte (det var vanskelig å avgjøre), til vi kjørte opp foran ungdomsherberget.

Før vi skilte lag, forklarte mester Fwap meg veien til tempelet der han bodde. Han foreslo at jeg skulle besøke ham neste dag i tolvtiden. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg hadde kommet til Nepal for å surfe i Himalaya, ikke for å bruke tid på å snakke om opplysthet med en buddhistmunk. Jeg takket hjertelig for invitasjonen og for at han hadde fortalt meg litt om livet sitt, og unnskyldte meg enda en gang for at jeg hadde kjørt på ham med brettet mitt. Men i bakhodet visste jeg at jeg ikke ville benytte meg av tilbudet om å besøke ham dagen etter.

Jeg hoppet ut av jeepen, og takket den svenske sjåføren og vennene hans for skyssen tilbake til byen. De sa at de vil le kjøre mester Fwap til tempelet. De fortalte leende at de ville være veldig dårlig karma å la være.

***

i Østen har det vært vanlig at de unge søkende har vært underlagt en personlig lærer og mester - og det nye i tiden nå er at vi skal lære å stå på egne ben og få en slik kontakt til våre åndelige lærerer på de høyere plan - inkludert en eventuell viss kontakt til ens eget OVERSELV. (R.Ø.anm.)

Så et utdrag fra side 34:

…….han satte seg på teppet rett overfor meg, krysset bena i lotusstilling og la kjortelen pent over dem. Han fortalte med en latter at han hadde visst at jeg ville komme. Jeg bestemte meg for ikke å fortelle om drømmen som hadde fått meg til å gå dit. Han nevnte den aldri, og den dag i dag vet jeg ikke om han visste at jeg hadde bestemt meg til å komme bare på grunn av den.

Da vi hadde utvekslet noen spøkefulle bemerkninger, fortsatte mester Fwap på fortellingen fra dagen før, som om tiden hadde stått stille siden vi vandret sammen langs den snødekte veien til Katmandu. Han fortalte at han endelig hadde møtt den etterlengtede mesteren sin i utkanten av en liten by i det vestre Tibet. Da han hadde gått inn mot byen den skjebnesvangre dagen for å ordne seg et stevnemøte, hadde han oppdaget en eldre buddhistmunk som stod i vei-kanten noen meter unna.

Akkurat da han skulle gå forbi den ukjente, eldre munken, stilte munken seg rett foran mester Fwap og blokkerte veien til byen! Mester Fwap sa at han stoppet tvert, og av buddhistisk høflighet ventet han for å la den eldre munken gå forbi. Men han ble stående på samme flekken og stirre mester Fwap intenst inn i øynene!

Det var akkurat i det øyeblikket da han stirret inn i den ukjente munkens øyne, at mester Fwap både figurlig og bokstavelig talt så lyset. Mester Fwap sa hviskende at da han stirret på den ukjente munken, så han plutselig tusenvis av bølger med gyllent lys som omhyllet hele kroppen hans. Da han så disse bølgene av gyllent auralys som strålte ut fra den gamle buddhistmunken, visste mester Fwap intuitivt at den ukjente munken som sperret veien til byen for ham, ikke var noen andre enn mesteren hans fra tidligere inkarnasjoner.

I stedet for å dra inn i byen og finne seg en partner som han hadde planlagt, gikk mester Fwap og mesteren hans fra tidligere liv som han nå hadde funnet igjen, til en hule i nærheten for å meditere og gjenoppfriske minner fra gamle dager.

Mesteren, som het Fwaz Shastra-Dup, avslørte den hemmelige, mystiske læren og teknikkene til Rae Chorze-Fwaz for ham den dagen. Dette var informasjon som han i sin tur skulle gi til meg, fortalte mester Fwap.

Han sa at på grunn av det karmaet jeg hadde fra tidligere liv, ville han nå innvie meg i den innerste og hemmeligste, tantriske læren til buddhistordenen Rae Chorze-Fwaz. Det skulle skje på samme måte som han hadde blitt innviet og undervist i de samme hemmelighetene og teknikkene av sin egen mester Fwaz Shastra-Dup, i en grotte i Himalaya på den skjebnesvangre dagen da de ble gjenforent i ett av de mange livene de hadde sammen! Alt var karma, sa han.

 

KAPITTEL 6

Mester Fwap forklarer karma

Nå følte jeg meg temmelig ør og forvirret av mester Fwaps plutselige avsløring. På grunn av karmaet mitt fra tidligere liv skulle han innvie meg i den hemmelige, tantrisk-buddhistiske læren til Rae Chorze-Fwap. Jeg oppholdt ham mens jeg forsøkte å ta en beslutning om jeg virkelig ønsket å bli blandet inn i disse tantriske buddhisthemmelighetene.

For å hale ut tiden litt, spurte jeg mester Fwap om han kunne forklare hva karma var. Jeg fortalte at selv om jeg hadde hørt ordet brukt som slang hundrevis av ganger i California, ante jeg virkelig ikke hva ordet 'karma' innebar for en tantrisk buddhistmester.

Helt til jeg snakket med mester Fwap den dagen, hadde eg forstått at 'karma' var det som hendte deg som resultat av noe du hadde gjort tidligere. Jeg spurte mester Fwap om han kunne utdype meningen med dette ordet for meg, for eg var sikker på at den forståelsen jeg hadde av karma trolig var både overfladisk og feilaktig. Mester Fwap smilte et øyeblikk og sa ingenting. Jeg regnet med at han samlet tankene før han skulle snakke om dette emnet. Så, med dyp og dramatisk stemme, fortalte han at jeg allerede visste svaret på spørsmålet mitt. Han sa at alt jeg trengte å gjøre, var å huske det!

Mester Fwap forklarte videre at jeg hadde visst alt om karma og mange andre mystiske ting i mine tidligere liv. han sa at all kunnskapen jeg hadde fra mine tidligere inkarnasjoner, ble oppbevart i det han kalte min 'andre hukommelse'. Han fortalte at hvis jeg kunne stanse alle tankene mine i bare noen få minutter og rense sinnet for forstyrre de påvirkning, ville min andre hukommelse begynne å virke og jeg ville kunne svare på mitt eget spørsmål om karma.

Jeg svarte raskt at jeg ikke trodde jeg engang kunne stoppe tankene mine i noen sekunder av gangen, og i hvert fall ikke i noen minutter - og at jeg ville sette stor pris på om kan kunne være min 'andre hukommelse' for øyeblikket. Han lo og sa at han skulle gjøre det denne gangen, men senere måtte jeg lære å hente tilbake ting fra min and hukommelse på egen hånd.

 

Mester Fwap forklarer karma for meg

"Karma er den måten buddhistene forklarer universet på" begynte mester Fwap. "Buddhistene mener at dagen i dag og alle andre dager, har blitt som de har blitt på av grunn karma. Fortiden fører til framtiden. Sammenkoplingen av et øyeblikk med et annet øyeblikk og en handling med en annen handling, er karma. "

"Karma er det som skjer deg i dag," fortsatte han. "Det er simpelthen loven om årsak og virkning i praksis. Det som hender deg i dag, er et resultat av det som skjedde i går. Alle øyeblikk og begivenheter er forårsaket av andre øyeblikk og begivenheter som gikk forut for dem. De henger sammen i en rekke av karmiske vekselvirkninger som strekker seg endeløst tilbake i tid. "

"Men mester Fwap! " avbrøt jeg, "karma må da ha begynt på et eller annet tidspunkt! Finnes det ikke et første øyeblikk et eller annet sted i karmisk tid? "

"Nei," sa han og smilte. "Karma har alltid eksistert akkurat som du, jeg og alle andre ting i dette vidunderlige universet. "

"Mester Fwap, dette er dypt. La meg se om jeg har forstått deg rett: Jeg eksisterer i dag slik jeg gjør, og verden eksisterer i dag slik den gjør, på grunn av gårsdagens karma. Gårsdagen eksisterte slik den gjorde på grunn av karma i forgårs, og dagen i forgårs eksisterte slik den gjorde på grunn av den foregående dagens karma. Hver eneste dag som har eksistert, har eksistert som den har gjort på grunn av en endeløs rekke av tidligere karmaer. Er det omtrent riktig, mester Fwap? "

"Akkurat! " sa han, og nikket bekreftende med det glattbarberte hodet sitt.

"Så det betyr at alt er forutbestemt, da, mester Fwap? Hvis det som skjer i dette øyeblikket, skaper det neste øyeblikket og så videre i all evighet, da er det vel ikke noe slikt som fri vilje?" spurte jeg.

"Det var et komplisert spørsmål fra en som er så ung," svarte han. "Jeg skal svare på det så godt jeg kan. Det er nok sant at karma er skjebne. Hvis du kaster en stein opp i luften, vil den komme ned igjen og lande et eller annet sted. Du kan si det slik at det stedet der steinen lander, er dens karma. Men på den annen side var det din frie vilje som bestemte om du skulle kaste steinen opp i luften i det hele tatt."

"Alt som eksisterer i denne eller andre verdener eller dimensjoner," fortsatte han, "er som det er akkurat nå som følge av hvordan det var i det foregående øyeblikket. Jeg kaller dette øyeblikkets karma. Men med fri vilje kan vi til en viss grad endre karmakjeden som har blitt satt i bevegelse av det foregående øyeblikkets karma. Dette er det fri vilje egentlig er. Det er evnen til å endre den sekvensen av karmisk skjebne som akkurat skulle til å bli framtiden vår! "

"Altså, hvis jeg forstår deg rett, mester Fwap," svarte jeg, "så mener du at vi er som vi er på grunnlag av hvordan vi var for et øyeblikk siden. Det øyeblikket fører til dette øyeblikket, og dette øyeblikket vil føre til det neste øyeblikket.

Jeg kan forstå det. Men hvis dette er sant, hvordan kan de da finnes fri vilje? Det valget du har til å endre det framtidige karmaet ditt ved å bruke din frie vilje nå, er ikke det forutbestemt av det du tenkte og følte og av det som skjedd med deg i det foregående øyeblikket?"

Mester Fwap ristet på hodet og lo. "Dette er kanskje lit mer komplisert enn det ser ut som," svarte han. "La me forsøke å beskrive vekselvirkningen mellom karma og fri vilje på en annen måte. For å forstå hvordan karma virke kan vi ta en titt på hvem vi er og hvordan vi ble den vi er.

"Du forstår det, unge venn," fortsatte han, "karma betyr ikke bare at det som skjer med deg akkurat nå, er en direkte følge av det som skjedde med deg i det foregående øyeblikket. Det betyr også at du er den du er akkurat nå på bal grunn av hvem du var i det foregående øyeblikket. Buddhistene tror at du er den du er i dag på bakgrunn av den de har vært i alle dine tidligere liv.

I den tantrisk-buddhistiske tro er du i dag produktet alle de øyeblikkene du har levd hittil i dette livet, og også alle de øyeblikkene, erfaringene og opplevelsene du har i alle dine tidligere liv. Den personen du er i dag, de følelsene du har, de tankene du tenker og måten du oppfatter deg selv på, er alt sammen del av dine tidligere livs og del livets karma. "

Jeg må ha hatt et forvirret uttrykk i ansiktet, for han stoppet og lo. "Jeg skal bruke meg selv som eksempel fortsatte han. "Jeg har alltid vært interessert i buddhist- astrologi, psykisk sansning og opplysthet. Jeg ble født si Brødrene og søstrene mine som vokste opp i den samme familien som meg, og som ble påvirket av de samme fysiske og åndelige omgivelsene som meg, interesserer seg lite eller ingenting for disse emnene. Alle sammen er først og fremst opptatt av fysiske ting som har med materiell framgann å gjøre, som å tjene penger og ha familie.

Søsknene mine og jeg hadde de samme biologiske foreldrene. Vi ble oppdratt likt. Men vi er veldig forskjellige. Det er karmaet vårt - hvem vi ble født som, og også hvem vi ble da vi vokste opp."

"Døden er ikke slutten på den vi er, " sa mester Fwap i en varm og intim tone. "Den er bare en kort pause i den endeløse rekken av liv som vi lever. Hver og en av oss er en sjel som ikke kan dø. Sjelen vår vokser og utvikler særtrekk i hver inkarnasjon som den går gjennom, og så samler den og bærer med seg essensen av disse særtrekkene inn i framtidige liv. I buddhistisk yoga kaller vi disse karmiske trekkene fra flere liv for 'samskaras'. De utgjør de indre, karmiske mønstrene som gjør oss til hvem og hva vi er."

"Når vi blir født inn i et nytt liv," fortsatte han, "mister ikke sjelen vår de samskaras som vi utviklet i våre foregående inkarnasjoner. Til å begynne med er de vanligvis skjult for oss av det midlertidige hukommelsestapet vi opplever i barndommen, og av den forbigående personligheten vi legger oss til i barndommen og ungdommen. Men ettersom vi blir eldre og mer modne i hver inkarnasjon, vil våre samskaras - eller karmiske mønstre fra flere liv - trekke oss mot interesser og beskjeftigelser som vi hadde tidligere. Dette fører til at vi alle blir den samme slags person som vi var i tidligere liv.

Vi fødes inn i dette livet som den personen vi var i det øyeblikket vi døde i vårt siste liv. Vår voksne personlighet er et speilbilde på hvem vi var i det siste stadiet av livet vårt i den foregående inkarnasjonen. "

Etter mester Fwaps smilende ansikt å dømme, forstod han at jeg ikke hadde den fjerneste idé om hva han snakket om. Han tidde stille et øyeblikk og forsøkte å angripe temaet karma fra enda en vinkel.

"Du kan se det på denne måten," begynte han. "Barna går på skolen om vinteren. Om sommeren er de hjemme.

Når de begynner på skolen igjen om høsten, fortsetter de på neste klassetrinn på bakgrunn av det arbeidet de utførte i det foregående skoleåret.

Selv om det er mulig at et barn kan ha utviklet nye ideer eller interesser i løpet av dette siste skoleåret eller i løpet av sommeren, eller til og med har endret syn på mange ting, vil kjernen av barnets personlighet fortsatt være den samme. Selv om barnet nå går i en høyere klasse og kanskje har lært nye ting og har hatt mange nye og ulike erfaringer, er barnet fortsatt det samme barnet.

På samme måte vil det du har lært i dine foregående inkarnasjoner, bli bevart i 'kausalkroppen' din - den energi-kroppen du har i flere liv og som lever over fra en inkarnasjon til den neste. (det som Martinus kaller evighets-legemet? - som en del av overbevisstheten. R.Ø.anm.) Det er kausalkroppen din som er den virkelige deg! Etter hvert liv bringer det kunnskapen og de karmiske mønstrene du har hatt i det spesielle livet, i likhet med kunnskapen og de karmiske mønstrene du har med deg fra alle dine tidligere liv, over til den neste inkarnasjonen din."

"Døden er bare en sommerferie for oss!" utbrøt mester Fwap. "Når vi dør, vil vi verken forandre eller miste det vi har lært eller den vi har vært, fordi vi er karmaet vårt. Valgene vi gjør og tankene vi tillater oss å tenke, emosjonene som vi lar strømme gjennom kroppen og sinnet vårt og interessene vi har, er ting som former og definerer sjelen. Det er dette karma egentlig er laget av. "

Mester Fwap stanset et øyeblikk for å se på meg. Han hevet øyebrynene lett, og så meg deretter rett inn i øynene. Han må i det minste ha vært delvis fornøyd med det han så der, for han smilte, bukket og sa spøkefullt: "Buddhas navn være lovet! " Så fortsatte vi diskusjonen om karma etter flere minutters stillhet.

"I mitt tilfelle, for eksempel, har jeg vært lærer i buddhistisk opplysthet i dusinvis av de seneste livene mine. Jeg var opplyst, og i hvert av de opplyste livene mine hjalp jeg andre som var interessert i selvutvikling, slik at de kunne komme seg framover på veien mot opplysthet.

Grunnen til at jeg var opplyst i dusinvis av mine seneste liv, var at for mange, mange tusen inkarnasjoner siden ble jeg av egen fri vilje interessert i selvutvikling og i studiet av opplysthet. Jeg studerte meditasjon, og gjennom store buddhistmestere som kjente til slike emner, lærte jeg alt om indre verdener og høyere dimensjoner.

Ett liv førte til det neste. I hvert liv kom tilbøyeligheter og minner fra de tidligere livene mine til overflaten etter at jeg først hadde gått gjennom barndommens hukommelsestap. Så snart dette skjedde, ble jeg uimotståelig trukket tilbake til studiet av meditasjon og opplysthet. I en spesiell inkarnasjon ble jeg opplyst, og jeg har gått tilbake og foredlet opplystheten min i hver inkarnasjon jeg har hatt siden den gangen!

Men i dette livet, på den skjebnesvangre dagen som var min tjueniende fødselsdag da jeg akkurat hadde møtt meste-ren min fra tidligere liv, Fwaz Shastra-Dup utenfor den lille byen i Tibet, hadde jeg ingen anelse om at jeg noen gang hadde vært opplyst i noen av mine tidligere liv.

Mester Fwaz Shastra-Dup, som var en fullt opplyst buddhistmester, forstod naturligvis mine tidligere livs karma bedre enn jeg gjorde da. Han forklarte meg alt om karma i en hule den dagen, akkurat som jeg forklarer karma til deg her i tempelet i dag. "

"Mester Fwaz Shastra-Dup fortalte at jeg hadde vært opplyst i mine tidligere liv," fortsatte mester Fwap. "Deretter lærte han meg hvordan jeg skulle bruke de hemmelige og kraftige meditasjonsteknikkene til Rae Chorze-Fwaz. Da jeg hadde øvd på teknikkene hver dag i mange år, samtidig som jeg fikk åndelig veiledning og aurisk forsterkning fra mesteren min, klarte jeg å få tilbake opplystheten min fra tidligere liv. Senere gjorde mester Fwaz meg til etterfølgere sin, siden det også var karmaet mitt.

Alt dette hendte meg i dette livet på grunn av de tingen jeg hadde lært og de valgene jeg hadde gjort i de foregående inkarnasjonene mine. Det jeg har lært og gjort i mine tidligere liv og i dette livet, er det jeg har blitt. Dette er hemmeligheten om hva karma virkelig er! "

"Men mester Fwap, jeg forstår fremdeles ikke forskjelle mellom karmisk skjebne og fri vilje. Var det ikke ditt karm å møte mesteren din fra tidligere liv og å få igjen opplystheten fordi du hadde vært opplyst i dine tidligere liv?

"Jo, det er sant," sa han. "Men det var fordi jeg brukt min frie vilje i begynnelsen at jeg begynte å studere meditasjon. Det, og andre valg jeg gjorde for å holde meg på veie mot opplysthet, førte til den første opplyste inkarnasjone min, og også til de opplyste inkarnasjonene jeg hadde siden. "

"Du skjønner det," fortsatte han, "den frie viljen eksisterer og virker utenfor årsakssammenhengen. Den er ikke forbundet med karma. Fri vilje er som en brønn som ligger på eiendommen din. Du kan velge å hente vann i brønnen eller la være. Det er opp til deg. Brønnen er der enten du bruk eller den eller ikke."

"Fri vilje finnes i oss alle," sa mester Fwap saklig. "Folk flest velger å ikke bruke den frie viljen sin, derfor endrer de sjelden de karmiske mønstrene sine. For de aller fleste er hvert nytt liv et speilbilde av den foregående inkarnasjonen de hadde," forklarte mester Fwap. "Men hvis du velger forsyne deg fra den indre brønnen med fri vilje, kan du gjør valg som ligger utenfor de nåværende karmiske mønstrene dine. Du kan endre strukturen på dine samskaras, og på nåværende og framtidige inkarnasjoner," sa mester Fwa med ettertrykk. "Hvis du velger å bruke din frie vilje i dag kan du bli veldig forskjellig fra den personen du har vært hittil i dette livet, eller de personene du har vært i et hvilket som helst liv du noen gang har levd! "

"Videregående buddhistisk yoga er kunsten å endre de karmiske mønstrene dine," fortsatte mester Fwap. "Når du praktiserer meditasjon og tar i mot aurisk forsterkning og veiledning fra en opplyst mester, kan du forandre den karmiske skjebnen din fullstendig. Ved å praktisere buddhistisk yoga kan du bli lykkelig, ekstatisk og fri i din nåværende inkarnasjon, selv om du aldri har vært det i noen av dine tidligere liv, eller hittil i det livet du lever nå. Tro meg, det er sant! Hvis det ikke var en måte å omgå samskaras på, ville aldri noen bli opplyst! "

"Husk på det, " sa mester Fwap og løftet hendene foran brystet for å understreke det han sa, "karma eksisterer innenfor årsakssammenhengen. Den er tredimensjonal. Fri vilje eksisterer utenfor årsakssammenhengen, den er ikke begrenset av karma. Når du bruker den frie viljen din, tenker lykkeligere tanker, gjør lykkeligere valg og lærer og følger den buddhistiske veien, kan du fullstendig forandre karmaet ditt for alltid. Du kan omforme sjelen og bli en ny og mer ekstatisk person. "

Jeg spurte mester Fwap hvorfor vi ikke ble født med kunnskap om våre tidligere liv. Jeg tenkte høyt at hvis vi alle hadde levd før, burde vi ganske enkelt kunne huske våre tidligere liv fra det øyeblikket vi ble født, på samme måte som vi husker i dag det vi opplevde i går.

Han svarte at de fleste som har vært åndelig utviklet i sine tidligere liv, går gjennom en fase han kalte 'ikke-viten' der de opplever en midlertidig tilstand av 'åndelig hukommelsestap'. Han fortalte at 'ikke-viten' vanligvis varer fra barndommen og opp gjennom ungdomstiden. I denne fasen kan til og med en svært åndelig utviklet person oppføre seg akkurat som et gjennomsnitts barn eller ungdom.

"En dag," sa mester Fwap, "vil en person som har opp-nådd avanserte sinnsnivåer i tidligere liv, begynne å huske og åndelig kunnskap og egenskaper fra tidligere liv begynner å komme til overflaten i personens nåværende selv"

"Når minnene og bevisstheten fra tidligere liv begynner å strømme inn i en persons nåværende liv," fortsatte han "går denne personen gjennom dype forandringer og får en totalt annerledes personlighet. Gjennom denne forandringen mister folk vanligvis interessen for overfladiske ting som eiendeler og forhold, og i stedet blir de plutselig trukket mot studier av gamle, evige og metafysiske sannheter. Når de gårdypere inn i denne fasen, blir de rolige, lykkelige og sentrerte, og fokuserer på det transcendentale framfor det forgjengelige.

Når en person som tidligere har levd høyt utviklede liv igjen får en sterk forbindelse til disse tidligere livene og trekker fram minner fra dem, får vedkommende vite ting omlivet, døden og andre dimensjoner som de fleste mennesker i vår verden ikke er klar over. Svært ofte mens dette skjer får personen tilbake psykiske krefter fra tidligere liv, begynner å bruke dem igjen og gjør ting med dem som ikke lar seg beskrive. "

Etter enda en lang stillhet fortalte mester Fwap at de fleste mennesker som hadde vært opplyst i tidligere inkarnasjoner, normalt ville begynne å få tilbake opplystheten fra tidligere liv rundt tjueniårsalderen - hvis de bodde i lavlandet - når deres astrologiske saturn hadde gått en hel runde. han sa at hvis man bodde på eller nær hellige fjell, hadde dette en gunstig påvirkning på auraen, og da kunne ofte minner fra tidligere liv komme tilbake enda raskere.

Del 2

hovedsiden

lydbok av denne på eng; http://galactic.no/rune/lydboker/may2016upload/surfingHimalaya_fredrickLenz/ og txt kan følges på  HELE denne  e-boken  her: http://galactic.no/rune/spesBoker/surfingHimalaya_fredrickLenz.pdf