Marcello Haugens  superhealing evner.

Kosmisk klarsyn på tvers av tid og rom.

 

For å kunne forstå og forklare evner som Macello, Bruno Grøning og noen få andre (i alle fall i Norge) har demonstrert på dette jordplan gjennom tidene, kreves en åndelig forklaringsmodell. Selve kroppen er KUN et redskap for den ikke-fysiske, finstoffelig del av mennesket, som folk først virkelig opplever å møte når de dør, i form av ”lysvesenet i nærdøds-tunellens ende”. Denne VIRKELIGE del av mennesket rommer selve "Jeg'et" eller OVERBEVISSTHETEN, som Martinus kaller det. Dette er den ”personlige del” av Helhetsvesenet eller Guddommen, og via kontakten med denne, så har man kontakt til det tidløse plan eller nivå. Dette hadde Marcello, der han kunne si for eksempel at ”når du i morgen ettermiddag kommer til stien på andre enden av myra før Blåfjellet, skal du ta til venstre ved storstenen der og vente, og da kommer snart den bortkomne kua forbi.”. 

 

Via kontakten til dette tidløse nivå, som overselvet ”er på”,  så kunne han ”se” dette.

 

*

 

Den kosmiske kontakten ”Thao” – brakte fransk-australeren Michel Desmarquet på en 10 dagers kosmisk reise i –87, og under denne tiden, i kontakt med særlige åndelige mestere på sin hjemklode, ble det fortalt ham;

 

”Det (altså Overselvet) er i stand til å heale sykdommer og selv gjenopplive fra døden. Det er dette førstnevnte som på Jorden er kjent som åndelig healing og kan oppnåes med hjelp av DET HØYERE SELVET hos healeren - uten at pasienten er tilstede. Men dette krever at pasienten gir tillatelse. Den kompetente healer kan assistere pasienten fra hvorsomhelst i verden. Det er også mange eksempler på mennesker som er erklært for klinisk døde - som bringes tilbake selv om legene har oppgitt alt håp for dem”. (fra http://galactic.no/rune/thao3.html)

 

En lignende forklaring ble gitt i Rampas  bøker vedr. de reelle virkninger av bønn, der man knytter kontakt til dette ”super-selvet/overselvet”. Hvordan man kan skape faktiske 'mirakler' - via kontakten til dette nivå - samt å utnytte tankekraften ellers, til uselviske, hjelpende formål.(http://lobsang-rampa.net/rampa.html)

 

 

Et annet eksempel på en slik healing via OVERSELVET er denne:

 

filmen under er om SUPER-MIRAKEL-HEALEREN BRUNO GRØNING som virket fra like etter ww1 og til han døde i -59, dvs. bl a i tiden da tyskland var skutt i senk og hadde behov for noe høyere å rette fokuset på.

 

(Sett evt på norsk tekst via firkantikonet til venstre for tannhjulet på nedre høyre felt/linje, og velg 'teksting' og OVERSETT AUTOMATISK og velg språket som ønskes.)

han ble født 30.mai 1906, Gdańsk, Polen og Døde: 26. januar 1959

 


 

 


Bøker: Ich gebe Ihnen eine kleine Lebensweishei og flere

* * *

 

 

I dag er flere healing-teknikker ”markedsført” som går på dette  prinsipp; bla ”thetahealing”..(link fra workshop om det i lyd)

 

 ***

For øvrig har jeg den følelse at han nå- fra sitt virke fra "den andre siden" - der han kan jobbe langt mer effektivt - NÅ er spesiell åndelig inspirator og "guide" for endel åndelige mennesker i Norge. Denne tanke ut fra noen særlige følsomme mennesker, som har fortalt om "mirakuløse" ting som har skjedd under alenebesøk på Svarga og Sameti, der både han og moren var tilstede i "åndelig form" - eller fra 4-5D nivået, der man lynhurtig kan forflytte sitt tilhørende 4-5D legeme dit man vil virke, nærmest på tvers av tid og rom.

 

 

hvem var  Marcello Haugen | mer | spes.norsk klarsynt fra før og etter krigen Thomas T All

 

en påstått etterkommer av Marcello - som bodde i samme geografiske område dengang;

 

Johanna - synsk

 

 

 

åndelig -hovedsiden