1.bok

Bli ikke skremt av tittelen til å tro at dette kun er naivitet og banaliteter - det er en masse logisk stoff om ET-er her:

hjem
ufo-N
links
utdrag fra boken

english

 

Vallentuna -ufo'ene og Channie West -indikasjoner/"beviser" på at noe skjedde der

 

utdragene fra boken: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

svensk IVONA opplesning fra utdrag från bøckerne mp3 som kan nedlastes via h-klikk + save as/lagre som


Et referat fra boken

EN ENGELS DAGBOK

(en ängels dagbok)

av Channie West (Channie Cha)

isbn 91-630-9791-5

innledning her først på norsk - ellers svensk tekst i linkene med bokutdrag

kontakt adr. angitt: "CHANNIES BOK", BOX 43, S-186 03 BROTTSBY

 

Boken er en fortsettelse av EN UTENOMJORDINGS DAGBOK som utkom i -96, så det anbefales at man leser utdrag fra den først. Også denne boken er skrevet på en måte som gjør at de mer nøkterne, skeptiske "ufo-forskere" av kategori "ufo-norge/ufo-sverige", som bare går etter "fysiske bevis" - vil legge vekk boken som "useriøs" etter få siders lesing. Men den åpne søker vil finne masse interessant her - og særlig om man har en viss bakgrunnskunnskap om temaet, og særlig om man innser det multidimensjonale aspekt av "livet" -  såvel som ufo-saken.

***

Channie giftet seg våren -84 og begynte å bruke sine healingevner. Hun hadde jevnlig samlet små grupper av likesinnede, søkende mennesker der hun også svarte på spørsmål. Men hun hadde dog fått munnkurv om visse temaer: universets form, hva er "tid", med mer. På denne tiden arbeidet hun i Stockholms sporveier, og brukte i den jobben sine evner (men i det skjulte) som telepati og klarsyn/forutanelse - men kunne ikke dog advare om ulykker som karmisk sett "skulle utløses". Hun kunne lese folks tanker i auraen deres og dette gjorde at hun først hadde problemer med å skille deres tanker fra deres tale. "Sa han det eller var det bare noe han tenkte…"

Ellers hadde hun av de utenomjordiske fått en "fjernkontroll" og med denne kunne hun tilkalle (og styre) et mindre fartøy til å lande - fra dens "parkerte" sted høyt over Jorden. Hun sier at hun kunne bruke sin telepatievne til å styre fartøyets komputer da hun kom om bord.

Hun reiste engang langt ut i rommet under påskudd (til ektefellen) av å være seks dager i Ludvika. Hun reiste dog til en planet langt vekke med dominerende guloransje farger og der også en grønn tvillingplanet var tett på. Folket så jordiske ut - lyse, men en annen rase på planeten var helt forskjellige skriver hun i boken.

 

HVIT TID

"HVIT TID" - defineres i boken som nåtid, fortid og framtid i en enhet. "Hvit tid skapes av seks separate energier som danner en syvende." De seks er anti-energier = anti-lys, antilyd, anti-magnetisme, anti-gravitasjon. "Hvit tids healing går tilbake i tid til før skaden oppsto. Så kan "kraften" ta bort smerten i nåtid og framtid."

"Man fyller opp spesielle tomrom i kroppen med hvit tids kvaliteten" - med dette kan en øvet person dematerialisere seg forteller hun.

Hvit tids "tråder" gjennomkrysse rommet, noen naturlige - andre er konstruerte. Det finnes overganger mellom dem - og det finnes tidsmessige variasjoner i eller mellom hver korridor. Ufo-er "seiler" i hvit-tidskorridorene - i de hun kaller seks-punktssystemer. 

Illustrasjonen viser størrelsen på korridorene (i snitt til venstre) og hvordan de kan koples sammen i bikubemoduler og bildet viser også hvordan korridorene går opp til "dødsriket" som ligger 400km over det fysiske planet/overflaten. Grenseskiktet for tunellene er fra en halv til en meter. Korridoren "utvides" da den når "dødsriket" (astralzonen). Til høyre sees hvordan korridorene mellom kloder (A-B) naturlig kommer på linje og da går overføringen nærmest tidløst påstår Channie. I blant brytes linjene og reiser i rommet er da vanskelig med denne metoden. Mer om dette lenger ned på siden.

 

se også ill.under

****

Avhengig av hvor man står i forhold til et 6pkt-system, så vil man oppleve en ufolanding forskjellig og likeledes en forkjellig tidsopplevelse. Står man utenfor sonen ser man vanligvis ingen ting av det som skjer inne i felt-sonen. Hun sier at det ofte finnes einertre naturlig der det er 6pkt-tunneller.* Og en melkehvit dis kan anes der det er aktive tunneller. (merknad - mange av de som har forsvunnet i Bermuda-triangelen meldte om at de kom i en slags hvit dis eller tåke før de ble borte - og dette tyder på at det der finnes en meget aktiv og sterk 6pkt-kanal. R.Ø.anm.)

*skandianvia største einertre finnes ved sognefjorden i norge, og man kan spekulere om det finnes en portal der, for sogningen øystein osland og flere kamerater har observert bl a et kjempestort  moderskip der i - 85."Ved fødsel og død skaper alle seg en naturlig hvit-tids-tunnell."

Og "nær-døden-oppleveler" med lystunnellen er ens egen hvit-tids-tunnell. 

Planeter, soler og måner kommuniserer gjennom hvit-tids-tunneller, eller 6-punkts-systemer (tuneller). (makrokosmiske "samtaler" - R.Ø.anm.) Ved Bermuda triangelen finnes det gamle kraftverk på havbunnen som utnyttet 6-punkts-systemer (tuneller).

lysvesenet man møter i en NDO er ens eget overselv - det VIRKELIGE LIVET bak det "fjernstyrte liksom-livet"  i den fysiske kroppen (psykologien kjenner enda ikke denne egentlige del av mennesket  -  men har allikevel kalt den underbevissthet). Dette overselv er symbolsk hånden på bildet under, som INDIREKTE STYRER livet i den fysiske verden - og slik mater overselvet med erfaringer av "tung kategori" (lidelser - som det ikke kan oppleve direkte på det lysplan som overselvet er på). LOBSANG RAMPA har i sine mange bøker logisk beskrevet dette. Og MARTINUS kaller samme "vesen" for menneskets overbevissthet under begrepet "X2"

kun 1/10 del av over-bevisstheten eller den VIRKELIGE bevissthet  går i beste fall igjennom til det fysiske legemet jf.Rampa og noe lignende av info kom fram i fysiske, direkte- kosmiske kontakter i Australia i -89 i "thao-kontakten"

bilde malt av Peter Fich 


her noen bilder om de samme planetære forbindelseslinjer - et begrep som Tore Alfstad - bruker i sin bok EN ALTERNATIV KOSMOLOGI. Men bildene her er fra samme tema fra en bok med romfolkskontakter der kommunikasjonen både var fysiske-direkte, og senere skjedde via en radio som "de" bygde om for kontaktpersonen. Dette skjedde i syd-afrika tidlig på 60-tallet. Mer fra Channie-boken fortsetter under bildene.

illustrasjon fra boken UFOCONTACT FROM PLANET KOLDAS viser de samme magnetiske korridorene som knytter planter og galakser sammen i et naturlig makrokosmisk nervesystem som er ORGANER  i den kjempemessige KROPPEN som vårt superunivers utgjør -  og tilsvarende med vårt "lille"  kroppslige univers og dets  nervesystemer -  så leder også dette BEVISSTHETS- IMPULSER mellom klodene/organene.

alle disse 7 bildene til venstre og under er fra  samme bok og omtaler samme fenomen - men med  andre navn eller begrep.

De vil være litt større og dermed lettere lesbare i boken på linken her


 

mer fra boken "en ängels dagbok":

Universell hvit tids healing

Sykdom er bl.a. mangel på vibrasjoner, toner og farger (alt dette er vibrasjoner/frekvenser). Reumatisme er mangel på positiv grønn farge - årsaksfargen er negativ rød. Alt kan leses i auraen (dette skriver Rampa mye om. R.Ø.anm.)

 

Deres skip

På side 20 fortelles en del om deres skip - ufos/farkoster: "drivverket" må lades hvert 40. - 200. eller 400.år. Enkelte skip kan være 4000år gamle - men med samme komfort og ytelse som helt nye skip.

s.21: "i kosmos finnes hele slekter av raser som kan sammenlignes med "handelsreisende - det kan være karavaner på opp til 100 skip". (bortsett fra at de ikke "selger noe" - de utveksler ideer, opplevelser og kreativitet - R.Ø.anm.) "Det kan gå generasjoner før de lander på bestemte planeter - skipene selv er selvforsynt med ALT.

***

STØRRELSEN på skipene: 7- 14 - 17- 24 - 32 - 42 - disse regnes som de små og har høyder på minimum 3 etasjer.

De mellomstore er fra 2-4 km i diameter.

De store er 34-48-46-52-56 kilometer i diameter, mens de superstore er fra 100 til 160km i diameter og de siste er da ofte stasjonære baser i rommet.

(link her til mer om skipene scannet fra boken)

Kampen mot mørket

I dagboken del 8 beskrives et forsøk på å lede en mørk "kampplanet" ut av sitt mørke - og det virker som om denne kloden er mye mer primitiv enn Jorden. Men de går inn i kampen - Channie Cha og hennes lysarbeidere - og mange blir kraftig skadet i striden, ja mange dør også. Men de er slett ikke redd for døden da de vet at den kun er en illusjon og det fortelles også at de kan teleportere skadde "krigere" tilbake til skipet som ligger i bane utenfor kloden - der de kan heales raskt. )Denne del av boken virker igjen noe naiv - man kan vel vanskelig "tvangs-forandre" folk gjennom kamp (og vold?) R.Ø.anm.)

link til mer stoff fra boken om dette med kampen mot mørket

 

Planeten Ashtar

I del 9 fortelles bl.a. om planeten Ashtar som var oppkalt etter en fortidig vismann med dette navn. "Han skapte en tverrdimensjon av lysvesener i fysisk form" og hun sier at "dette er noe svært uvanlig". "Ashtar er fortsatt denne dimensjons sanne leder - han leder Ashtar-kommandoen med sine lysfolk."

De tar ofte telepatisk kontakt og hjelper menneskene å nå høyere innsikter. Men noe av budskapet gis også symbolsk. "Medier og vanlige folk har kontakt med dette lysfolk, som kun er en av flere grupper som hjelper Jorden på "avstand".

 

Ikke direkte innblanding

I del 10 fortelles det at ET-er normalt ikke blander seg inn i Jordens "saker" - kun der det er kritisk og der en planet kan bli helt mørk og spore fullstendig ut. (Etter samme prinsipp som folk også hjelper unge, begynnende narkomane fra å gå dypere ned i misbruk og derved lidelser. R.Ø.anm.)

Likeledes så bekjemper ET-ene også de "verste" våpnene her - utviklingen av dem kan bli ødelagt og i det skjulte forhindret. (Slik f.eks. der romsonder og romfergene blir utsatt for uhell fordi de har militære og våpentekniske oppdrag som vi selvsagt ikke får høre om offisiellt. R.Ø.anm.) Link til mer om slike aksjoner på http://www.galactic.to/rune/channie2c.html 

Ellers så inspirerer de kunstnere og oppfinnere i det skjulte. Likeså inpirerer de aktivister til å protestere mot utviklingen av nye våpen etc. Selv inkarnerer de tidvis inn på Jorden.

 

Channie besøkte oppfinner

I del 10 fortelles det om et oppdrag som Channie hadde med å gi ideer til en oppfinner som bodde noe avsides et sted i tyskland. De hadde overvåket denne mannen en tid. Hun landet med et fartøy skjult i nærheten, og banket på hans dør under påskudd av å få låne telefonen, da hun sa hun hadde kjørt bilen tom for bensin i nærheten. Vel innen for huset så gav hun ham noen tegninger hun hadde med seg, som var forberedt av ET-ene "hennes" for å hjelpe ham videre med nye ideer han syslet med. Ut fra disse utviklet han snart et nytt system for rensing av røkgass, og han ble senere tildelt en lokal utmerkelse eller pris for sine oppfinnelser - som altså i virkeligheten ikke kun var hans egne….

("...For many years the Aliens help advance the Earth knowledge, science and technology. Behind every major scientist you can find a helper Alien helper which guide the scientist and actually give him ideas of new inventions.  As an Alien said once: "You invent nothing. You receive it from us or remember from your past incarnations as Aliens in more advanced civilizations" - fra http://etmedical.com/aliens_topics.htm )

 

Den mørke Zonen - del 14.

Høsten 1988 skjedde det fra "forbundets side" en del forberedelser til åpen kontakt til Jorden - som var planlagt til å skje høst og vinter i -89. Men den mørke, negative "energi-zonen" rundt om Jorden utsatt dette. Denne Zonen skapes av Jordens negative energier - hat, vold, krig, etc. Dette ernærte de negative vesener i Zonen (forstås bl.a. som de lav-astrale plan - R.Ø.anm.) Mennesker ble også besatt eller overstyrt fra vesener i denne zonen.

Men zonens egne vesener tankeskapte også tankebilder av bortførelser, etc. for å skape frykt blant jordmenneskene. Ut fra det som omtales i denne del av boken kan mange av de fryktsomme "utenomjordiske" bortføringshistorier man leser om, være projiserte tankebilder inn i enkelte fryktsomme menneskers indre. Dette for å skape mer frykt blant jordmennesker. Det sies at i 1989 fantes det 10 fredlige og hjelpsomme ET-raser her på Jorden.

link til mer

Forsøk på overtalelse av negative

Del 15 virker igjen noe naiv - i det ideen beskrevet var å bekjempe den mørke zonens vesener med "overtalelse" - med det resultat at "hæren av lysarbeidere" ble forvirret og suggerert til å gå imot hverandre og altså bekjempe hverandre. Det fortelles at 1700 "lyskrigere" døde i dette "slaget". Jeg forstår det dithen at de faktisk ble fraktet interdimensjonelt til denne lave omliggene frekvenssone - kanskje via særlige fartøyer som kan gå interdimensjonelt/ mellom, og på tvers av de forksjellige dimensjons- eller "frekvenslag".

 

Negative (lavastrale) angrep

Del 18 er igjen om negative (lavastrale) angrep fra "usynlige" (men for clarivoyante synlige) - vesener - og beskyttelsen mot disse.

 

Besøk på delfysiske kloder

Side 75-del 19- forteller om besøk på kloder som var del-fysiske, der kroppene til de besøkende ble tilpasset eller justert inn frekvensmessig til moderkloden. "Finere og tyngre vibrasjoner møttes - samt alle dimensjonsnivåer der imellom".

Besøket på denne klode, som delvis da var på plan 2 - klargjorde for Channie forståelsen av høyere klodeverdener på planet over - der erkeenglene kommer fra. Hun gikk her gjennom en prosess for å få en kropp til å virke på disse høyfrekvente og "rene" plan. ( link til utdrag her fra side 76)

"Ingen mennesker og knapt heller noen utenomjordiske hadde tilgang til "verden 3" i fysisk form, og knapt heller i ikke-fysisk form. "Sjelen må være en engels før man får adgang til der. Ellers kunne man hemme englenes høye vibrasjoner."

 

bildet er symbolsk til teksten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et følge med mesteren Jesus

Del 20 er et lengre avsnitt der en følger mesteren Jesus på hans vandringer i Palestina for 2000 år siden - og denne er helt i tråd med DNTestamentes lignelser og fortellinger, og kunne godt være hentet derfra. Stoffet i denne delen er levende beskrivende - ikke kanalisert - og virker egentlig ekte og troverdig på meg.

 

Planetære hevelser

Fra siden 107 - "…i vanlige tilfelle skjer planet-hevelser og frekvenshevelser av dens innbyggere simulatant, og alle går opp i en høyere dimensjon samtidig.

Siden 121 beskriver et møte med en finsk kontaktperson som hadde opplevd noe tilsvarende som Channie - og hun kunne også tale "vibrasjonsspråket" med ham - også i skiftelig form. Dette språket sies å være et ET-språk. Tony Echart filmet dette møte.

Side 125: "tidsavtrykkene og heller ikke karma tas med ved en interdimensjonell hevelse/forflyttning. Den forlatte klode blir renset og totalt restrukturert". (Det samme sier Rampa R.Ø.anm.)

Og: "mørkets side kan ikke ferdes på samme måten i tiden (tidsreiser) som lysets side."(side 129).

"urkraftens energi vendte tilbake til Jorden i -93 og -94."

 

Møte med andre kontaktpersoner

Ellers inneholder boken en fortelling om et møte med kontaktpersonen Ante Jonssen (youtube) og "Dag". (litt om ham sist på denne video). Sistnevnte kommuniserte i brevform med den kvinnelige ET-kontaktpersonen Jenny som Ante hadde kontakt med. Senere møtte hun også kontaktpersonen Sten Lindgren og Daniel Glanz. Om alle disse har Tony Eckhart lagd en video - se egen link til det her.

De fleste av de som ble hennes venner og likesinnede utover på 90tallet, kjente hun igjen som sine "nattlige" samarbeidspartnere - men det var jo kun Channie som husket noe fra disse opplevelser på de "nattlige plan".

Flere i gruppen brevvekslet via Channie til hennes utenomjordiske kontakter - særlig Dag som nevnt.

 

Året 1993

Dette året var et forandringens år mener Channie - og masser av oppvåkning skjedde derfra - >. En spesiell sterk og kraftfull kosmisk innstrømning skjedde i perioden mai 93 til feb 94. (Lillehammer -Olympiske leker kom da helt på slutten av denne perioden. R.Ø.anm.) Channie selv trodde at en åpen kontakt til de utenomjordiske ville skje i denne perioden, og hun hadde også gått ut med dette til bl.a. TV. Men da intet skjedde som hun forutsa, ble resultatet at "alle" mistrodde henne etter dette - og det samme ser vi gjenta seg med mange andre kontaktpersoner som kommer med "sikre" forutsigelser som de har fått på forskjellige måter.


gjentagelse av noen av underlinkene fra Channie-boken:

også intr her om "space-tunells fra en kilde/kontaktperson i Israel.

 

kontakt adr. angitt: "CHANNIES BOK", BOX 43, S-186 03 BROTTSBY

 Home   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  cosmicIdeas  kanaliserte  lydforedrag