bildet over er kopiert fra astrologimuseum.dk som også har opptegnet hans horoskop se under:

artikkel av Carl V.Hansen :Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse

side med Henry Ytting sine f oredrag i lyd

lydfiler fra kurs med Nils Brønsted i  Rogaland/norge for  mange år siden - mp3- flere temaer

Spirituelle lyd-foredrag og dialoger /Teosofi, mm. (Dansk m. bl a Nils Brønsted)

Spiritistiske foredrag/videos: engelsk  og opplesning fra flere spituelle engelske bøker her eller her

 

 

En av de danske vismenn var:

Carl V Hansen (1907-76)

Den nye verdensimpuls' innstrømming over Jorden i denne tidsalder har hatt Nord-Europa, Norden og spesielt Danmark, som primært innstømmingsområde. Dette har medført (dvs organisert fra de høyere plan) at mange åndelige visdomsmennesker har inkarnert her, og spesielt i Danmark. Noen av dem er blitt delvis kjent som foredragsholdere/skribenter, og en av disse var Carl V Hansen. Han henviser, og hadde tydeligvis også en del kontakt til Martinus selv, på denne tiden som han holdt jevnlige foredrag på tidlig 70tall, hvilket han han nevner i noen av sine foredrag.

Han holdt tydeligvis mange foredrag på denne tiden, særlig i "Dybensgade" i Kbhvn., Det var om åndelige, esoteriske temaer -  om livets åndelige struktur. Altså om den skjulte eller såkalte "okkulte" del av mennesket, som hverken dagens leger eller prester vanligvis har noen som helst innsikt i. Kanskje med få unntak riktignok.

Erkjennelser i  de dype esoteriske/kosmiske sammenhenger hadde han fra både studier og egne åndelig opplevelser  jf.foredragene. Mer om ham lenger ned her på siden

Her er samlet noen av hans foredrag, som er i lydformat mp3, på dansk, som man kan lytte til via sin computer, og som også kan nedlastes via høyreklikk + lagre som (save as) og derpå evt.brennes/overføres til mob-tlf/cd/minneplugg/bærbar spiller.

Alle disse er fra tidlig - >  til midtre 70tallet:

 1. Hva er døden (46min) og forts.på del 2 (22min)
 2. VEIEN TIL MESTRENE 
 3. ALKYMIENS HEMMELIGHET  
 4. Historien om teosofi
 5. Egypts pyramider/pyramide innvielser i esoterisk belysning (og om paktes ark-se t.venstre.)
 6. Bibelens skjulte side 
 7. Mennesket og Universet  - alternativ 'hørested' på det
 8. Sort og hvid magi
 9. SAMLESIDE med mange CVHansen foredrag |  fler av samme
 10. hans foredrag om esoterisk astrologi  | om den seksuelle kraft | flere om DET STORE HVIDE BRODERSKAB |  foredrag om indvielserne
 11. Kim har flere av egne foredrag online - link

************************************************

 

mer om Carl V.Hansen, astrolog og teosof - fra en artikel i det danske astrologiske infobrev fra "astrologisk museum":  Sophie:24 nr.34. jan.08

av Claus Houlberg

Han var en af de første moderne astrologer, der markerede sig i mellemkrigsårene. Alligevel ved vi uhyre lidt om ham som person. Carl V. Hansen blev født på Lolland, i Maribo, søndag den 6. oktober 1907 kl. 4 om morgenen, hvorved vi har de nødvendige data til at kunne opstille hans horoskop (se side 2). Han døde den 31. august 1976 kl. 6.40, formentlig i København. Carl V. Hansen tog til Amerika som 18-årig og var der i tre år, før han tog hjem. Han var ugift og levede i små kår sammen med en plejesøn.

 

OM og Kosmos

Det første, vi offentligt ser til ham, er at han som 26-årig er med i redaktionen bag Okkult Magasin (OM), der udkom i 1933 med blot en enkelt årgang. Den indeholdt artikler af Carl V. Hansen, Poul Kastrup og Louis Brinkfort [SOPHIE:7], hvor der blandt andet advaredes mod udviklingen i Tyskland med Hitlers opstigen til magten.

Ejendommeligt nok ser vi ham ikke skrive i Teosophia, teosoffernes blad siden 1928, her skriver kun en Chr. Bonde Jensen, som vi absolut ingen oplysninger har om her på museet. Så selvom Carl V. Hansen af mange i dag opfattes som teosof, så var der åbenbart også på  en tid fraktioner inden for teosofien herhjemme. Vi ved endnu ikke, om (eller hvor) han skrev rtikler i de følgende femten år efter OM-tiden. Vi må her anmode læserne om hjælp til at give et bedre billede af både Carl V. Hansen og teosofien på den tid. Blot skriv til redaktionen. Alle bidrag vil blivehilst velkommen

 

Psykisk Forum

Få år senere dukker han imidlertid op i kredsen omkring Poul Strube, forlægger og leder af  Stubes Boghandel. Carl V. Hansen er her med i redaktionen af Strubes lille blad, Psykisk Forum, sammen med Henry Ytting og Per Thorell. Historien fortæller, at Poul Strube i 1950 modigt sprang fra stormagasinet Illums boghandel for at starte sin egen boghandel og  antikvariat på Lille Triangel i Købehavn. I september 1954 kom første nummer af Psykisk Forum med Jonna og Poul Strube ved roret. Derefter var Poul Kastrup redaktør fra 1957 til sin død i 1964 og efter ham fulgte Anni Olsen 1964-73. Derefter overtog Poul Strube atter  selv posten. Psykisk Forum fungerede som samlingspunkt for en række af tidens okkultister og psykisk begavede mennesker. Man må forestille sig en god portion entusiasme ved opstarten af dette åndehul i en ellers materialistisk indstillet omverden. Plus et alternativ til Teosofisk Samfunds medlemsblad, Theosophia. Måske var det dette initiativ, der greb forstyrrende ind omkring 1960.

 

Generationsskiftet

Gilbert Tjørnum, der underviste for Irene Christensen på Astrologiskolen fra dennes start den 13, januar 1958, beretter om en helt speciel begivenhed, der indtraf, inden Irene omkring februar/ marts 1962 trak sig tilbage til Postbox 4, Birkerød:, formentlig omkring 1960-erne. Han fortæller: “Irene, Frederik Svensson og jeg selv havde drøftet, at det kunne være  hyggeligt at holde et lille møde med nogle af de få andre astrologer, vi kendte, og Irene lovede at lave en lille treretters middag til lejligheden, så vi kunne udveksle tanker og ideer.

Stemningen var venlig, men gæsterne var ikke særlig interesserede i at lære nyt, f.eks. tertiærdirektioner, som Svensson allerede fra 1957 havde skrevet flere artikler om, og som jeg lærte eleverne på skolen. Vi som værter følte næsten, at gæsterne var bange for, at vi ville tage deres klienter fra dem, hvad der selvfølgelig ikke var tilfældet..  En udtalelse lød f.eks. ”Nej, vi fortsætter hellere med det, vi er vant til!” Da jeg dagen efter sammenkomsten om aftenen kom til astrologiundervisningen, lagde Irene harmdirrende telefonrøret på. ”Hvad er der dog galt,” spurgte jeg, hvortil Irene svarede: ”Her har man lavet en lækker middag, og håber på et fremtidigt samarbejde, og så ringer en af gæsterne op og siger:”Mange tak for sidst. Det var vel nok en dejlig suppe?” - Hvis det er, hvad han har fået ud af sammenkomsten, så laver jeg ikke flere sammenkomster.”

Og det gjorde hun ikke. Man kan således med stor ret hævde, at ved den middag skete et vagtskifte i dansk astrologi, hvor gæsterne nu hørte til blandt de gamle pionerer. Deltagerne var, såvidt det huskes. fra Astrologiskolen Irene Christensen, Gilbert Tjørnum, Frederik Svensson og Finn Thorsen Gæsterne var Carl V. Hansen. Ruth Wennerholm, Poul Kastrup, samt 1-2 ikke så kendte astrologer.”

 

Lærebogen

Carl V. Hansen ophørte dog ikke sit virke som astrolog, og ti år senere forfattede han bogen Astrologi . Den blev udgivet 1965 af Borgens Forlag med en karakteristisk blå forside. Den var en af datidens bedste bøger om emnet overhovedet, og samtidig var den en af de første egentlige lærebøger på dansk. Flere af vore dages ældre astrologer vil utvivlsomt erindre den som den første seriøse bog om faget, de selv traf på sidst i 60’erne.

Carl V. Hansen var ved udgivelsen 58 år. I disse år holdt han en del foredrag om teosofiske/esoteriske emner, og Igennem 1970’erne talte han især i Dybensgade-centeret i København. Der findes en række lydoptagelser af disse foredrag med hans lollandsk syngende tone, og flere af dem er tilmed tilgængelige på nettet i dag som mp3-filer til at afspille på en iPod eller lignende. (se linker over)

 

Eftermæle

Carl V. Hansen døde i København den 31. august 1976, kl.- 6.40 om morgenen. Ejendommeligt samme år, hvor pioneren og rebellen Irene Christensen døde i februar. Han blev 69 år gammel og vil blive husket som en af de markante pionerer inden for dansk astrologi.

Med afsæt i teosofien havde han et vidsyn og en teoretisk ballast, der var sjælden både dengang og nu. Han var en beskeden, lidt genert mand, der ikke gjorde meget væsen af sig. Måske af samme årsag er han i dag stort set glemt blandt vore dages astrologer.

Ovenstående er, hvad vi til nu ved om Carl V. Hansen. Vi beder vore læsere om hjælp til at skaffe yderligere oplysninger om ham – hvor han nota bene ikke må forveksles med frimureren Carl W. Hansen fra samme tidsperiode.   

 'Martinus-sagens' store perspektiv - fra bladet Horoskopet 2015

VÆRKER af Carl V. Hansen

Menneskets skæbne, 1945

Mennesket og universet, (u.å.),

Forlaget Psykisk Oplysning  Astrologi, København 1965, Borgens Forlag

Udvalgte foredrag (mp3): se over om linkene ikke går

Mennesket og universet - www.  alternativkanalen.com/martinus.html

Egyptens pyramideindvielser - www.alternativkanalen.com/mp3/pyramiden.mp3

Teosofiens historie - www.alternativkanalen.com/mp3/teosofi.mp3

Vejen til mestrene - www.galactic-server.net/rune/veientilmestrene.mp3

****

han holdt også flere foredrag om DØDEN, som jeg skal prøve å få lagt ut, men ellers anbefaler jeg denne fantastiske bok om livet på andre siden:
norsk oversettelse jeg har gjort  av boken som ble tatt ned for ca 110år siden
A Wanderer in the Spirit Lands (en vandrer i de åndelige land - oversatt til norsk/DK) og den ble også oversatt få år etter utgivelsen- link til den fra den over.


resten av youtube-videoene med noe av NILS'  undervisning- som linken går til eller via avsp.vinduet under eller også på Kim sine sider HER

OG MERK AT DET ER 8 YOUTUBE-KLIPP MED NIELS UTE FORELØPIG- fx del 2 her

lydfiler fra kurs med Nils Brønsted i  Rogaland/norge for  mange år siden - mp3- flere temaer


Tekstartikkel av samme person:

Den store pyramides hemmelighed av CARL V. HANSEN

hentet fra tidsskriftet "Kosmos" som utgis av  Martinus Institut

"Og staden ligger i en firkant, dens længde er lige så stor, som dens bredde." Joh. Åb. 21,16.

artikkel av Carl V.Hansen:Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse


side med Henry Ytting sine foredrag i lyd

p.kjærulf: 30år gml.lydopptak om "klarsyn og klarhørsel"


"det var først da jeg leste boken Visdomsperspektivet - at jeg forsto at at det faktisk OGSÅ var inkarnert "del-innvidde" folk i Norge(!) i tiden da Martinus ble født i Dk.


En annen danske som skriver om påståtte hukommelser fra pyramide-innvielser i det gamle Egypten er Peter Kjærulf,  som i sin bok RING-BÆRERENS DAGBOG del 1 fra 1985 beretter dette...

bildet illustrerer hvordan astral-legemet separeres fra det fysiske legemet i pyramideinnvielsen MED FULL DAGSBEVISSTHET OG HUKOMMELSE INNKOPLET. Det bevares en forbindelse til den fysiske kroppen via "sølvstrengen" som er en høypsykisk forbindelseslinje til den fysiske kroppen, og som gir livskraft til denne mens de egentlige livskropper er "ute å flyr".

Alle er ute på slike astral-reiser når det fysiske legemet er i dyp søvn, men normalt kan man ikke huske noe av opplevelsene via disse høyere opplevelses-kropper, som altså er integrert "inne i" den fysiske kroppen når vi er "våkne her".

 

     

andre åndelige innvielses-opplevelser beskrevet i mp3 lydformat:

Opplesning/lyd fra Rampaboken DET TREDJE ØYE - om Rampas innvielser og 
opplevelser av fortidens historie gjennom spesielle astralreiser.
   

Opplesning fra Rampaboken LEGEN FRA LHASA: om Rampa's innvielser og 
innføring i jordens eldgamle historie i Tibets skjulte, underjordiske huler under Lhasa.  

Historiene over er hentet fra hans bøker som kan leses i utdrag

disse 2 over er linket til

http://www.alternativkanalen.com/psi.html

*

Opplesning fra et egenopplevd KOSMISK GLIMT - Vigdis Garbareks opplevelse - mp3 format

Samtale mellom Rune Øverby og Stein Erik Høgberg angående boka "Innvielse" av Elisabeth Haich 

samme i MP3/nedlastbar

Fra boken INNVIELSE av Elisabeth Haich: Om forberedelser til pyramideinnvielsen i det gamle egypten:

 

hovedsiden åndelig stoff

hovedsiden

Martinus om pyramiden og innvielser.

 I oktober 1961 tillot Martinus seg en spennende ferietur sammen med to av sine venner til Egypt, Jordan, Israel, Aten og Roma. Dagen etter at de landet i Kairo, red de på kameler ut til Cheops-pyramiden og gikk inn i Kongekammeret der den enslige granittsarkofagen står. Da Martinus senere i 1963 ble spurt om sarkofagen hadde vært benyttet til kongebegravelser, ga han et meget interessant svar:

 

"Nei, det er en misforståelse, den har aldri vært benyttet som likkiste. Den alminnelige mening om pyramiden går jo ut på at den ble bygget av den egyptiske kong Cheops, som residerte i Memfis omkring år 2800 f.Kr. Men dette er helt feil. Pyramiden er i virkeligheten 80-90.000 år gammel, og den er bygd ved hjelp av åndelige krefter til bruk ved innvielse av den kommende farao. Det var kun de åndelig sterkeste farao-kandidater som kunne motstå de mange psykiske prøver som de kom ut for inne i pyramiden.

 

Pyramiden er bygd i forhistorisk tid av et broderskap eller samfunn av innvidde personer, som kom hit fra andre og mer høytutviklete kloder for å bistå ved dannelsen av en menneskelig kultur her på Jorden. De bygde pyramiden ved psykisk kraft, ved en slags materialisering eller projeksjon av stoffets atomer.

 

Når kandidaten til innvielsen, etter mange vanskeligheter og farer i de lavere underjordiske ganger og huler, endelig var nådd til Dronningkammeret og hadde gjennomgått innvielsene her, kunne han stige opp til Kongekammeret, der den store avgjørende prøve ventet ham. Han ble lagt i stenkisten, og ved hjelp av magiske og hypnotiske krefter fra de adepter som foresto innvielsen, ble hans ånd eller jeg frigjort fra det fysiske legemet for en tid, og i den åndelige verden ble han innvidd i visse av universets hemmeligheter. Hvis han deretter var istand til å vende tilbake til sitt fysiske legeme med full bevissthet og erindring om det han hadde opplevd, ble han betraktet som en innvidd, og det ble overdratt ham et verv som konge eller leder av den oppvoksende menneskeslekt.

 

I et syn så jeg hvordan pyramiden så ut dengang. Den var skinnende hvit, idet dens sider var dekket av et hardt porselenslignende materiale. Idag er der ørken omkring pyramiden, men i mitt syn var det en fruktbar oase med frodige palmer." [Fra Martinus’ erindringer]

 

Denne lille "avsporingen" langt bakover i Egypts okkulte forhistorie er ikke helt uten et biografisk tilsnitt. Til noen venner i en fortrolig samtale en gang kom Martinus med en "aldri så liten" tilleggsinformasjon, så typisk for ham. Han var selv én av de innvidde personer som hadde kommet til Jorden for å oppføre pyramiden, og det var for 86.000 år siden. Martinus har også fortalt noen fortrolige venner at han kom fra en klode i Melkeveiens sentrum. "Denne klode har ikke mindre enn to soler, den ene rød og den andre blå, hvilket gir de mest fantastiske fargespill ved solnedgang!" [Sirius er ifølge akademisk astrologi en tett dobbeltstjerne 8,6 lysår fra Jorden]

 

Det akademiske syn er at den store pyramiden ble bygd av farao Khufu (det var grekerne som kalte ham Cheops) for 4.500 år siden, hviler på det aller skjøreste grunnlag. Kilden er noen turistguider som fortalte dette til den omreisende greske geografi- og historieforfatteren Herodotus i år 443 f.Kr. Khufu selv etterlot ingen indikasjoner på å ha bygget dette totalt anonyme monumentet, hvilket jo er meget merkelig hvis det var forfengeligheten hans som sto bak byggets eksistens. Det er mange og sterke argumenter for at den store pyramiden umulig kunne ha blitt bygget av egypterne, eller av andre folkeslag for den saks skyld. Egypt viser stor uvilje til å gjennomføre visse undersøkelser som kan bekrefte at pyramiden tilhører en tidligere æra.

 

Når det gjelder Martinus’ syn at Khufu-pyramiden en gang i fortiden var skinnende hvit, kunne en alminnelig turistbrosjyre ha fortalt ham det samme. Pyramiden var helt frem til 1356 e. Kr. dekket av glattpolert hvit kalkstein, ca. 115.000 fullkomment slipte kolosser som hver veide ti tonn. Disse steinene var så fulle av mystiske inskripsjoner at de ifølge en historisk kilde kunne ha fyllt mer enn 10.000 skrevne sider. Dette året ble Kairo rammet av et jordskjelv, med den følge at den lokale arabiske sultan beordret å rive ned pyramidens hvite kalksteiner for å bruke dem til bygging av moskéer og borger. Denne plyndringen ikke bare strippet verdens største og tidenes mest okkulte monument for sin strålende skjønnhet, også verdens eldste bibliotek gikk tapt. Araberne nøyde seg ikke med det, de prøvde til og med å rive ned hele pyramiden! Etter å ha fjernet de øverste ti meterne av toppen ga de imidlertid opp.

artikkel av Carl V.Hansen :Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse

carl v sitt horoskop

 

link til FLERE danske videoprod. på ca 50min- om nær-døden-opplevelsen etc.

boka INNVIELSE av Elisabeth Haich KAN også leses online (feb.2013 iallefall) - norsk oversettelse -  side for side - på linken her oog om linken ikke kopler rett gå inn her og skriv INNVIELSE  Elisabeth Haich i søkefeltet. Velg fullkskjermvisning- ikonet øverst til høyre- og klikk på pila ved glideskalaen for å bla'.

and HERE are the book on english in pdf - rightclick + save as for reading offline

lydfiler fra kurs med Nils Brønsted Rogaland for mange år siden mp3- flere temaer