(merknad - de som intuitivt og følelsesmessig "gjenkjenner" riktigheten i denne informasjon "har bruk for den" - de som bedømmer denne som naiv og ser den som oppdiktet har ikke noe å hente i dette, og vil måtte inspireres av andre kilder som mer vibererer på deres "egen frekvens av åndelig føde".)

 

fritt oversatt fra http://www.starshiplight.com/

Rom-Federasjonen av FRIE VERDENER

"SOM en stjerneflåeoffiser, vil jeg (altså "kommandør LYUR" - født i frankrike på 40tallet - hevdende å være inkarnert fra romkommandoen - men bedøm selv) - hjelpe deg å få et klart bilde av tilstedeværelsen av galaktiske og interdimensjonelle styrker rundt om JORDEN.

"Du forstår nå at trinn for trinn ble fred og enhet spredd gjennom galaksen. Hver utviklet sivilisasjon som har nådd en åndelig bevissthet og mestrer romreiser på en synkronisert, polarisert måte (hva nå enn det betyr...rø) vil bli bli invitert å tilsluttes FEDERASJONEN. "Frie verdener" betyr bare verdener uten en sentral makt som blir styrt av noen få - uten et penge/økonomisk system - og der alt er fritt delt, inkludert energien - disse blir invitert å tilsluttes Federasjonen. be invited to join the Confederation.

Den Galaktiske Federasjonen sender delegater til et "galaktisk senat" - svært likt til det som beskrives i star-wars-filmene som "The Phantom Menace".

Det virkelige senatet har navnet"Galactic Tribunal" og er lokalisert rundt den mektige stjerne Aldebaran (nei - det finnes ingen "grå" i Aldebaran - glem det!)

Bare noen få velger å ikke delta, fordi de ønsker å prøve sin egen vei i evolusjonen der de heller bruker vitenskapen heller enn ÅNDEN og rase-bevisstheten heller enn DEN ENE BEVISSTHET. Du kjenner allerede krypdyrsrasen fra DRACO som brukte en kunstig måne som hovedkvarter - denne kaltes DØDESTJERNEN - som våre patruljeskip tilintettgjorde etter at disse dracovesener var fordrevet ut av galaksen. Restene av denne kunstige klode var den såkalte Schumaker-Lévy comet som krasjet inn i Jupiter.

Våre skip kontrollerte delene av denne slik at de ikke krasjet med andre kloder enn jupiter.

Dere kjenner til rasen fra Zeti Reticulum takket være den omfattende oppmerksomhet som denne har fått (spesielt i usa- rø). Og noen insektsraser som var allierte med noen av disse, som har forsøkt å holde jordmenneskene under kontroll. Vår flåte har fjernet de fleste av disse og som sagt har vi "blåst dødestjernen i biter" etter at dens folk var evakuert. Og kommandørene for disse raser har blitt bedt om å forlate dette lokale universet, siden de fortsatt ikke ønsker å samarbeide med Federasjonen av frie verdener.

Noen andre sivilisasjoner på noen andre planeter og stjernesystemer har også valgt å ikke tilslutte seg, men holder sitt eget løp uten å være i åpen opposisjon til Stjerneflåten. Disse sivilisasjoner har besøkt jorden og holder noen kontakter her for historie-nedtegnelser, vitenskapsstudier og andre ting som passer dem - og de kontakter "sine egne" på jorden.

LOVEN om at "likt tiltrekker likt" er i full utfoldelse her. Det er en generell regel eller universell lov som stadfester at i et gitt romterritorium som IKKE TILHØRER NOEN SPESIFIKK GRUPPE - kan en flåte kun kontakte deres egen team. Dette er hvorfor inkarnasjons-metoden generelt har blitt benyttet av alle (ET-raser). Husk at også urbefolkningen i amerika mente at jesus kom som en av disse (som altså er inkarnert "utenfra"-rø). Skjønt dette med "walk-in" er en god metode for å markere seg - så er jeg (commandør LYUR) ingen forsvarer for denne metoden, en avtale med "kroppsokkupanten" om å "handle sjeler". Dette passer ikke med "det guddommelige selvets mål om å utvikle kristusbevisstheten inne i et jordisk kroppstempel". Så "walk-in" teknikken blir ikke benyttet av stjerneflåten, og vil kun bli brukt som en siste mulighet for å hjelpe menneskeheten dersom tiden å vokse gjennom babystadiet ikke er tilstrekkelig lang. (Et av de ekte eksemplene på denne metoden er LOBSANG RAMPA - som har beskrevet detajert om prosessen og om sitt fortidige liv i tibet - se link)

Vedrørende våre "tropper" så kom mellom to og tre millioner som "babyer" - rundt om på hele jorden - på 40-50 og 60tallet, og etter 1975 økte dette tallet til ca.150millioner. Disse kalles "stjerne-mennesker" (LINK)

Så som et eksempel og følgende denne kosmiske lov - om en mann i de sveitsiske fjell er i kontakt med en liten skvadron med skip fra en gitt planet i pleiadene, så betyr dette:

1. han er en av dem

2. å være i kontakt med et-er gir alene intet starfleet-pass og er alene ansvaret hos den gitte personen.

3. når disse personer ikke tilhører til Federasjonen (vel - de tilhører en annen federasjon tilknyttet DAL-systemet, og i et antimaterielt univers - på samme måten som KOLDAS sivilisasjonen) og grupperinger i ANDROMEDA-galaksen slik de selv beskriver det - rø) - har de ingen rett, - og heller ikke deres "ambassadør" på jorden, å påstå at de er "de som skal redde planeten". I dette tilfellet har STARFLEET måtte fortelle dette til denne Semjase og anmode om å slutte å blande seg inn i STARFLEETs planer, og så langt vi vet har hun etterkommet denne anmodning. (Det bør her legges til at Erragruppen/Semjase gjorde sin "misjon" her ut fra et ønske om å bidra til å rette opp all den desinformasjon og misforståelser som deres fjerne forfedre hadde skapt på jorden for titusener av år siden - dette til deres forsvar. rø)

Men det ER planeter i pleiadene som tilhører Federasjonen. Det samme gjelder alle grupper som har sin egen interesse her - og som virker her uten å nevne den overliggende plan i STARFLEET og den galaktiske federasjonen. Mange av dem som mener å være i kontakt med ETer nevner aldri de personer som er leder i dette området - Sananda, Ashtar og andre offiserer i den intergalaktiske flåten, som er den offisielle styrken for den galaktiske federasjonen.

Det er nettopp fravær av nevnelsen med denne ENHET MED DEN ENE BEVISSTHET som er stjernflåtens merke - som gjør at slike kontakter bør ignoreres - uansett hvem de hevder å representere. Alle bør kun ta ansvar for sine egne "etterkommere" - uten å ha tilsluttet seg Federasjonen og starfleet.

Noen hevder at alle skip i jordens nærhet er "luciferiske" og denne uttalelsen er ut av uvitenhet med den kosmiske plan for jordens bevissthetsheving. Lær å lytte til stemmen "i ditt hjerte" for å finne ut hva som er sannhet og usannhet. Den virkelige stjerneflåte og den virkelige ashtarkommando vil gjenkjennes på nivået av tjeneste, på ånden av enhet og samarbeide - samt at et høyt nivå av humør som er "merket" på starfleets mannskap. Om noe er for selvhøytidlig og uten humør og kjedelig - dette er da ikke oss. Jeg må også si at alt personell i stjerneflåten - både på jorden og om bord - bærer sine egne navn og har ikke vanen og vikle seg inn i store navn fra kommandøerer og "mestere" høyt opp.

Nå litt om funksjonen - og de verdener som tilhører Federasjonen har to måter å delta på:

1. Sende frivillige til våre utdanningssentere - der de vil bli offiserer og mannskaper. Dette personell er da vanligvis blandet i en gitt flåte med medlemmer fra mange verdener, der de bruker skip fra forskjellige opprinnelser. Slike mannskap ville aldri påstå å være fra en gitt rase eller stjerne, men vil heller si at de er fra "kommandoen". Når du har vært på forskjellige oppdrag i tjenesten, vil andre svar være irrelevante. Ofte vil de jordiske kontaktpersoner kun kalle sine kontakte for "brødre" (skjønt kontaktene er av begge kjønn - på begge sider).

2. sende rene observatører uten å delta aktivt.

Som du vil forstå er det jordiske FN oppbygd etter samme modell - ettersom ideen rundt FN er sendt fra høyere utviklede sivilisasjoner i kosmos. FN vil utvikles som ide til ikke kun å gjelde enkelte land på en gitt klode, som vokser seg ut av de primitive stadier der kampen for overlevelse har vært dominerende - til å gjelde i tilsvarende samarbeide mellom utviklede kloder.

****

Ingen i universet kommer til å "redde deg" - du må gjøre det selv gjennom dine egne valg og din frie vilje. Mottoet for oss har alltid vært "at vi er her for å hjelpe deg med å redde deg selv". Ethvert vesen i universet har sin egen oppfattelse av virkeligheten og DU ER DEN ENESTE som kan innpasse disse konsepter inn i din virkelighet og utelukke det du ikke oppfatter som "sannhet".


"Ditt fokus bestemmer din virkelighet".

 

****

"Dansk sikkerhed har intet med ufoer at gøre"skriver DR i artikkel- og at de ikke er intr. i fenomenet, og dette er selvsagt en ren løgn, slik en av de "lekkende" pensjonister som nå åpent går ut med hva de vet-  og forteller.

 mer på http://www.projectcamelot.net  

link til en radio-amatørs kontakt til en annen galaktisk federasjon i -61 via radio her

hovedsiden