om boken

Visdomsperspektivet

En guddommelig saga om Kristofer Janson

og åndshøvdingene på hans tid

forfattet av Anne Lofthus Solheim og Rolf Erik Solheim og utgitt våren 2004

UTDRAG 
merk: bildene under er ikke hentet fra boken - men fra div. new-age kunstnere - bl.a. jim warren.

tips: nedlast gratis  FIREFOX NETTLESER

som har de beste bruksmåter innebygd og den beste sikkerhet. Men den kan  man fx enkelt lage større skrift ved kun å taste CTRL og plusstasten samtidig!!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

bildet: de nye bevissthetskrefter av innsikt, visdom og ueselvisk/neste-kjærlighet, er enda som et ufødt foster i jordklodens indre.

 

 

 

 

på denne trapp av innsikt og kunnskap vandrer vi alle - men iblant er trappen bratt og tung å gå. Men "på toppen" av denne får man "lønnen" utbetalt i form av sann innsikt og visdom. DET ER DENNE SOM GIR DEN EKTE OG DYPE GLEDE - FORDI DEN KOMMER FRA DET ENESTE "VIRKELIGE" BAK MATERIEN -  SELVE LIVET (overbevisstheten i Martinus' forklaringer)

 

 

livsveien i det fysiske repeteres i hver inkarnasjon inn til det 30.år 


her en omtale av boken laget av Rune Ø i juni 2004:

 

DEN SOM KJENNER NOE TIL ÅNDSVITENSKAPEN, vet at det kom en kosmisk verdensimpuls inn over jorden og vår del av galaksen sist på 1800 tallet. Dette var forløperen til det som Martinus kaller "den nye verdensimpuls". Astrologien - som lærer hvordan makrokosmiske bevissthetskrefter påvirker vår klode - kjenner denne tiden som inngangen til Aquarius - eller Vannmannens tidsalder.

Det var denne kosmiske impuls som også "lå bak" den begynnende teknologiske revolusjon som var begynt å vokse fram i gryningen av denne impuls.

Denne tidsalders spede begynnelse satte også sitt avtrykk over hele verden, ved at det begynte å oppstå nye tanker på det åndelige området, som ved den tiden enda helt var dominert av de gamle religioner - men som litt etter litt var begynt å utspille som rolle som åndelig føde for stadig flere søkende sjeler.

Mange kjente å ukjente forfattere og filosofer var endel av "den jord" som disse nye kosmiske bevissthetsstrømmer kunne slå rot i. Vi kjenner noen av disse som Madame Blavatsky, Leadbeater, Annie Basant, Rudolf Steiner og hovedimpulsen kom slik jeg ser det gjennom den enda ukjente danske "klarsynte" forfatter Martinus (1890-1981) - som i året 1921 opplevde en meget vidtgående åndelig "innvielse" - hvis virkninger satte ham i stand til å forfatte mange bøker og artikler om de grunnleggende kosmisk/åndelige lovmessigheter i tilværelsen. I tillegg var det "kommet" mange kunstnere og forfattere som på mange felter lot nye ideer og uttrykksformer inkarnere gjennom seg - eller rettere sagt, de kunne oppfange endel av denne kosmiske livsimpuls, og utforme og viderebringe sitt eget skaperfelt fra dette innstrømmende inspirasjonsfelt, som i økende grad begynte å gjøre seg gjeldende utover på 1900tallet.

Men også mange andre, åndelig sett "store" mennesker var inkarnerte i Norden på denne tiden - og da noen i Norge. Vi kjenner en av dem som Bjørnstjerne Bjørnson, og ellers Henrik Ibsen, men aldri hadde jeg hørt om denne Kristofer Janson som boken Visdomsperspektivet primært omhandler. Janson var nemlig Bjørnsons nære venn og åndsfrende helt siden de unge dager.

I boken skildres historien rundt Janson i nåtid - og slik får man også mange samtidige historiske begivenheter innbakt i fortellingen, ettersom boken knytter mange kommentarer til det som "skjer" i samtiden rundt om i verden, mens vi følger denne idag nokså "ukjente", norske åndsforskers dagligliv, prøvelser og opplevelser. Han var også et typisk eksempel på et menneske som i sin åndelige vekst, i stor grad hadde utviklet sin ÅNDELIGE POL (den menneskelige skaperpol i bevisstheten). Denne nye pols fremvekst la også for Janson veien åpen ut av "de lykkelige ekteskapers sone, som Martinus' åndelige analyser beskriver. Boken forteller også om hovedpersonens ekteskapelige problemer - hvilke idag - 100 år senere - også rammer "vanlige mennesker" i den vestlige verden. Nettopp fordi den menneskelige pol (den kreative, skapende, frihetssøkende bevissthetspol) nå er i sterk vekst i så mange mennesker.

Boken er skrevet i en så levende fortellerform at man får følelsen av at forfatterne har fått Jansons "livsvideo" spolt tilbake og gransket i de minste, levende detaljer - slik at boken slett ikke blir en kjedelig historiebok. Jeg har hverken lest bøker av Janson, Bjørnson eller Ibsen, men dersom disse tre faktisk sto for slike visdomsord som denne boken Visdomsperspektivet forteller - så var de åndsgiganter, hvis visjoner går langt inn på kosmiske eller grunnleggende livsfasitter. Men tidvis under lesingen spør jeg meg om Janson i den grad så hele den åndelig-kosmiske evolusjonen SÅ klart som boken forteller? Har forfatterne noen steder lagt for "store ord" inn i hans person? Les boken selv og bedøm – boken blir en jordnær historie-og visdomsundervisning, som i den grad setter våre "gamle" norske nasjonalforfattere inn i nytt lys, hva "overblikk" gjelder.

Janson var utdannet prest, men da hans intellekt nok vokste gjennom studietiden, var han nok ikke lenger istand til alene "å tro" etter studietiden, og noen vanlig prest ble han da ikke, men en stor tenker, taler og dikter. På samme måten forteller boken, gjennomgikk Bjørnson en åndelig oppvåkning som satte ham istand til å tenke nye, og kritiske tanker på det "troende" eller teologiske område. En tid var han derav nærmest ateist. Dette passer jo godt inn i de forklaringer på tidligere inkarnasjoners repetisjoner som alle mennesker går igjennom til de blir ca. 30år gamle. Ofte skjer det store forandringer i personers livsvei og livsoppfattelser fra de er ca 20 til 30 år - forklart ut fra den åndelige vitenskap som et resultat av at den gjeldende person i dette tidsrom repeterer livslærdommen og mentale ståsteder fra de tre siste liv eller inkarnasjoner under denne tid fra ca. 20 til 30 års alderen. Det følelsesmessige/instinktet var mer fremherskende i tidligere tider/inkarnasjoner for jordens mennesker, og derfor er det naturlig at disse stadier av "ren tro" passeres under ungdommens repetisjonsfaser fram til de 30 - hvilket også gjaldt for disse to nevnte norske tenkere. Tenkere i den forstand at deres nedskrevne, søkende tanker gjenspeiler ALLE oppvåknende menneskers livsvei. Eller heller sagt sjelers livsvei, ettersom denne livsveien går over utallige SVARSØKENDE inkarnasjoner eller liv - der lengselen etter livet bakenfor - gjerne kalt sjelen - er drivkraften.

Boken gir også en fin innføring eller "historien bak" at vi i Norge har to offisielle språk - bokmål og nynorsk - igjen lagt inn i en levende ramme av dialog mellom Janson mens han bor i Danmark, og en våken, dansk skolelærer våren 1910.


LINK TIL UTDRAG FRA BOKEN

Forfatternes egen side for bøkene

http://www.framtiden-er-din.com- deres hovedside

home