Ambres -befinner seg nå i JORDENS finstofflige plan eller verdener, slik vi alle gjør i mellom-tilstanden mellom hvert fysiske jordliv. Dette kalles også  "åndelige verdener" og disse ligger i høyere materie-frekvens, og symboliseres ved den ytre "skall/verden" på bildet under, der midlere astrale lag ligger på ca 40mil, jf. info fra "romfolk/andre kanaler".

 De som (-mer eller mindre..) er ferdige med læreprogrammet i denne "skolen jorden" - de har bestått "eksamen" og  slipper da å gå ned i denne tunge dimensjonen vi kaller "livet på Jorden i hverdagen". Fra sin nåværende tilstand - værende på enten s.k. høyere astrale frekvenslag  - - eller enda høyere i frekvens-verdenene rundt om JORDEN -  så formidler han nå LIVSVISDOM gjennom kanalen Sture Johansson  i Sverige (se nederst t.v. på bildet under). Lyset fra "lampen" og ned i Stures hjerne/dags-og under-bevissthet - skal symbolisere denne forbindelsen på bildet under. Han - altså "Ambres" -  har selv vært inkarnert menneske - siste gangen i Egypt for 3000 år siden, som bildet under også skal gi en tanke om. (RuneCreasjon og egentlig ikke fra noen Ambres-relatert kilde)

Lærer i livskunnskap
Ambres kaller seg selv en lærer i livskunnskap. Med humor, medfølelse, kjærlighet og ikke minst tålmodighet, loser han mennesker frem til innsikt om seg selv. Han inspirerer og oppmuntrer oss på vår vei innover i oss selv. Det er ingen lett vei å gå, men langs den venter det absolutt største eventyret.

Kosmisk vinduspusser
Ambres kaller seg en kosmisk vinduspusser som vasker vinduet så vi kan se klart og bli kjent med den formidable kunnskapen vi bærer på, men som nå er skjult for oss. Vi har mulighet til å våkne opp av den mangetusenårige søvnen og endelig huske hvem vi er og hvor vi kom fra. I denne nye tiden skal kunnskapen ut slik at ethvert menneske gis mulighet til å drikke av kildevannet.

Stures fantastiske bok om astralreiser - en bok som er nærmere et halvt århundre- men rørende dyp! + lydfiler på denne boka i mp3

lydfiler i mp3 (som også kan nedlastes via høyreklikk og "lagre mål som"  og som derpå kan lyttes til via fx bærbar mp3spiller) der "fenomenet AMBRES" og hans forbindelse til  håndverkeren Sture Johansson forklares, samt lærdommen:

  1. del om Stures hverdag og hans "dobbeltliv" og om hvordan Ambres kobles inn - med litt av hans budskap  (>10min)
  2. del: (17min)

- Ambres om meningen med livet. Hvordan personligheten formes. Jeg'et og kroppen. "Mayan"- illusjons-sløret. Barnets oppvåkning. Illusjonen døden. Hvordan verden nå "splittes opp" i innsiktsnivåer. Den indre visdomsrøsten, og nødvendigheten å følge den. Slik: "ut av mørket". Alle "låner vi en kropp en stund".  Bevisstheten er IKKE kroppen -men UTENFOR KROPPEN! "RYTTEREN"= sjelen eller overbevisstheten (tolket som overbevisstheten jf. Martinus / Rune-tolkning). NDO-opplevelser/livsrevyen. Det Guddommelige MENNESKET. Sist her: Om første gang Sture  "ble koplet over".                                                                 

  1. del : (47min)

...forts om første trance innkoplingen fra andre siden (til "Simno" i -76, og senere "Ambres" i -77), og Stures motstand og forbløffelse av dette.  Ambres egne kommentarer til dette. "instrumentets" manglende hukommelse eller minne om det skjedde i trancen. Om Stures reise til USA og de "ville trancetilstander" av alle mulige, påståtte mediale han traff derover + om deres fokus på penger, sex, konkuranse, osv. Hans avsky for "alt dette" i tiden etter han kom tilbake. 9 mnd. pause derav, og hans egen tvil på egne kontakter. Hva skjer når vi dør, og kort av Ambres om livet på andre siden. Møtet med de man har åndelig FORBINDELSE MED. Forskjellen av livet på denne og andre siden - fx tidsopplevelsen. De fleste vil ikke tilbake... Opplevelsen av den totale kjærligheten. Fysisk og ikke-fysiske verdener ...; "varje värd er fysisk när man befinner säg där!" Hva man "gjør" på andre siden. Hvordan "det guddommelige i mennesket" ("ryttaren") kommer mer fram på andre siden. Hvordan de som dør i krig "krigere videre" på lavere astralplan -ofte i lang tid. Skjærsilden - hvordan "ryttaren" dømmer seg selv- dvs sin lavere/jordiske/dyriske bevissthet. Døden og frykten for den, som virkelig er EN VENN - men viktigheten av å LEVE HER OG NÅ!!

  1. del (ca 21min) :

...om hvordan jordens ressurser egentlig er nok til å ha 4,5,6->8x så mange mennesker inkarnert, som kunne leve godt!!! (Samme kom fram i Iarga-ufo-kontakten fra 60tallet. rø-anm.) Jordens styres av mennesker uten empati. Men alt starter med den enkeltes forvandling. "...denna värd kommer at vara et vansinnig scenario under en tid.....innan människan vaknar til insikt, og det har redan börjat..."  I Broder/søster-skap og kjærlighet trenges ingen kontroll/regler. Men kjærlighet KAN og være grensesetting. Behandle JORDEN med respekt. Forvandlingen bør starte NÅ. Ambres er bare en lenke i en kjede av folk som "taler". Vi går ut av fiskens/kampens tidsalder og inn i vannmannens tidsalder. Tid for oppvåkning. Mennesket SELV er /skal bli FREDSFYRSTEN. Hvorfor er A. her. Det å overta en kropp midlertidig. "Dere er et mirakel - til å kunne omforme......dere er guder uten å vite det..."  OM DERE FORSETTER PÅ DENNE GALE VEI, VIL DERE ØDELEGGE MULIGHETEN FOR Å KUNNE "OVERLEVE"...   Alt forurenses i en rask takt...-snart utenfor kontroll. Dette kan man ikke overse. Den globale oppvarming er reell, polisen vil smelte, osv. og mennesket er ansvarlig. Ferskvanns-bristen blir stadig større -kriger vil bli om vannet! OGSÅ OM; hvordan "den andre siden" tar seg av de mange som går over i forvirring og skam/frykt. Om mangel på sympati i denne verden. Om hvordan religionene begrenser mennesket. Mennesket er så mye mer....DET HAR EN INDRE STORHET, som det dog frykter. MENNESKET SELV er den største naturkatastrofe, slik det fremstår idag. Lite har forendret seg på 3000år...(siden han sist var på jorden) "INSTRUMENTET HAR INGENTING MED DETTE JEG SIER Å GJØRE..." Dere må søke kjærlighetens kilde, der ingen kamp finnes, der dere har alt dere behøver....

  1. del (ca 15min) : om seksualitet i lys av tantra

Seksualitet....er ofte ikke kjærlighet - jf.vold. Tantra er ekspansjon av tilstand, å gi seg hen. Han beskriver en triangel som et fjell som en mann og kvinne skal bestige - der begge starter fra bunnen. Begge skulle helst nå toppen samtidig. Mens kvinnen nyter utsikten og veien, så stresser mannen å nå toppen først. Kvinnen har da kun nådd 1/3 opp. Den subjektive seksualiteten er som i dyreriket - ren forplantning. Men i tantra har den et høyere mål. Å være nærværende i ALT LIV. Tantra er hengiven i alt - det er livet i ALT, der man alltid er NÆRVÆRENDE I DET MAN GJØR! Tantra er som et hjul -navet/senteret er kvinnens prinsipp, mens ekene er mannens prinsipp- ekspansjon utover - eller rulle. Selve AKTEN/orgasmen blir ikke målet, men selve veien. Tantra er da ikke bare seksualitet  - det er faktisk livsveien. Livet er dette - og ER i ALT!! Der det feminina og maskuline er i balanse, så fordypes det på en underlig måte. Dette oppdages ikke så lenge man bare jakter en "fysisk orgasme". Hvor kommer den sanne livsgleden fra? Det er å oppleve følelsen av å være forenet med ALT LIV!!

 

  1. del (ca 11min) om MAYA- illusjonens verden / les; den fysiske verden :

-mønsteret som preger mennesket - mayan, det skapte, tenkte - men også "fangenskapet" - illusjonen. Man blir endel AV MAYA-ILLUSJONEN!! Han taler også om den skjulte, underbevisste kunnskap bak mennesket. HVEM skaper tiden? Det er menneskets sind -mayans verden. Vi  (altså Ambres og de der...) er på forskjellige bølge (våg-)-lengder, i en annen frekvens. Vi deler rom, men ei bølgelengde. Det fysiske er så mye langsommere. MAYAN blir verktøyet for å forstå den bakenforliggende, større eller ubegrensede, evige verden. "Dere er veien - sannheten og livet". Når man ser den indre sannhet- så finnes også LIVET! - Det ubegrensede livet! Vi er alle på en fantastisk underbar vei - som må oppleves, for den kan ikke forklares ut fra MAYAS begreper/-illusjonsverdenen.

 

  1. del (ca 9min) bl a  :

...når dere forlater kroppen - ut av larve-puppen- og som sommerfuglen flyver avsted - integrert med det GUDDOMMELIGE - der det ikke er frykt, for DER ER MAN SELVE LIVET !    Døden (tolket som motstanden - rø ) er en venn, som har veiledet veien.

"....jag er bare en som forsøker å visa er väg....- min krystallkule er bare en aning større"  "jeg går på samma väg som er...står lite längre fram på vägen...."    + + +

 

lydfiler | videofiler youtube om Ambres

link til: Sture's (mediuet bak Ambres ) sine ufo/nærkontakter/-opplevelser.

 

mer om Ambres på svensk mer om filmen | bestille dvd-filmen om Ambres(195 sek + porto) | mer av tilsv.stoff  | lydfiler til spirituelle bøker -eng.

Utdrag ur häftet "AMBRES"

Ni kan kalla mig Ambres. Men vad jag heter och vem jag är spelar ingen roll, endast det jag förmedlar har någon betydelse. Det jag talar om är inte någonting nytt. Ni kan känna igen det, ofta utan att veta varför, som om ni redan visste det. Och ni har säkerligen mött det förr men i andra former och genom andra infallsvinklar. Den esoteriska kunskapen om människan och helheten har förmedlats och förmedlas på mångskiftande sätt för att den skall kunna nå ut till så många som möjligt i den nya tiden. Men källan varur de olika floderna, bäckarna och rännilarna kommer är en och densamma.

Människan sätter mystiken vid sidan om det vanliga livet, det hon kallar verkligheten, och söker sig till den vid särskilda tillfällen och till särskilda platser, där hon skapar riter och ritualer. Det i sig själv naturliga och självklara förvandlas till något lockande och fördolt. Om ni kunde närma er det ni kallar det fördolda med ett öppet sinnelag, skulle det komma er till mötes och öppna dörrarna till alla sina hemligheter, i stället för att som nu utgöra en källa över vilken mystiken lägger sina föga utvecklande dimridåer. Allt som sker har en orsak, allt som syns, allt som hörs. Allt som existerar har en förklaring. Det ni förnimmer, anar eller tror er se är också en del av verkligheten. Men ta bort mystiken kring allt detta. Det finns ingen mystik, bara okunnighet.

Det är samma sak med det människan kallar andlighet. Den separerar hon också från vardagslivet. Hon talar om ett "andligt liv" och även där skapar hon riter och ceremonier. Hon tror att denna andlighet skall utföras i särskilda lokaler och ledas av särskilda människor och hon slår sig för bröstet i sin andlighet och sätter sig över människor som inte följer samma väg som hon själv. Andligheten blir då något som åtskiljer i stället för något som förenar.

Själva ordet andlighet borde bort och ersättas av ordet medmänsklighet. Att vara medmänniska, att i de miljöer där man vistas och arbetar använda sin inlevelseförmåga, sin medkänsla och sin kärlek. Det är att i allra högsta grad leva ett andlig liv!

Det är i vardagen ni lever och verkar. Det är där ni är omgivna av dem som har något att ge er och som ni har något att ge. Det är där ni har er kamp och det är där ni berikas. Åtskilj inte andligt liv och vardagsliv.
Allt är en enhet.

Kring det jag förmedlar får aldrig uppstå någon förening, någon sammanslutning eller liknande. Det skall vara öppet och fritt för var och en som vill ta del av det som ges. Den som lyssnar till mig och vill hör mer, bjuder jag att återkomma. Och den som hör mig och därefter väljer att inte återkomma, ger jag min välsignelse. Då väntar en annan lärare längs den människans väg.

Detta är ingen religion. Religionen är människans sätt att binda och förstena det som ges till henne. Denna förmedling syftar till försteningens motsats, nämligen frihet från dogmer, paragrafer, ceremonier och förbud. Så den som söker en religion i det jag talar om har i så fall kommit fel.

Det är så lätt gjort att det som växer fritt och strävar uppåt tvingas ned mot marken. Detta är människans sätt att ständigt försöka göra det ofattbara fattbart. Hon vill dra ner allting till sin subjektiva förståndsnivå, i stället för att se uppåt mot det plan där hennes egen vishet väntar på henne. Som en skatt.

Människans misstro mot sig själv och andra är hennes största boja. Som en kedjefånge går hon där med det tunga klotet länkat till sin fotled med en kedja. Hasande släpar hon omkring på sin skuld, sin misstro och hela sin nedärvda föreställningsvärld från otaliga generationer tillbaka i tiden. Jag vill påstå, att om hon bara tittade ner på sin börda och började granska den närmare så skulle hon finna att den starka kedjan egentligen är en spindelvävstunn tråd och att det tunga, svarta klotet endast är en röd ballong.

Men människan måste vilja se detta. Vill hon det inte, kommer hon att förbli kvar i den Gamla tanken. Och där kan hon i så fall finna den religion hon söker.
Men jag själv och det jag talar om får inte förknippas med någon som helst religion.
Det jag ger är kunskap om livet. Jag delar med mig av min Livskunskap. Och det är den jag vill återuppväcka hos er. Låt oss fortsätta tillsammans och ge åt människan av allt det Nya som tillhör Den Nya Tidsåldern.

Texten ovan ingår i ett häfte som består av utdrag ur olika föredrag hållna av Ambres och sammanställda av Stefan Demert. Detta häfte går att beställa och du finner information härom under rubriken Dokumentation.

  boken som er opplevd av Sture og hans frue i astral-reiser -  før Ambres kom inn- dvs boken er fra først på 70talet  > lyd av denne

 

hovedside åndelig forskning  | lydfiler til spirituelle bøker -eng.