4.

UTDRAG AV THE FLYING SAUCER REVIEW.

Tidligere har jeg sagt at det går ikke en dag uten meldinger om nye tallerkensyner. For å underbygge påstanden skal jeg ta for meg en typisk måned, nemlig april 1952, og gi en oversikt over hva den brakte av historier om flygende tallerkener.

Oversikten er satt opp av Mr. Elliot Rockmore fra New York som gir ut The Flying Saucer Review, et magasin hvis innhold og formål ligger i navnet. Hvis noen av leserne har avisklipp om flygende tallerkener eller andre opplysninger om dem, kan man, ved å sende dem inn til magasinet yte sitt bidrag til et uvurderlig arkiv til bruk for nåværende og fremtidige tallerken forskere. Mr. Rockmores adresse er postboks 148, Wall Street Station, New York 3, New York, USA.

Istedenfor å begynne med 1. april, velger jeg 30. mars fordi det akkurat den dagen ble sett en uvanlig interessant tallerken i Greenfield, Massachussets.

Klokken 3 om ettermiddagen hørte man som et sus i luften. Så viste det seg en klar, sølvskinnende gjenstand, mindre enn månen. Gjenstanden dalte med voldsom fart og ble hengende i luften i en høyde av ca. 500 meter. Det så ut til å være en stor roterende ring med et tverrmål på rundt om 10 meter. Himmelen var synlig gjennom midten av ringen. Etter noen sekunder, snudde den seg på kant og viste seg da å bestå av to separate, halvannen meter tykke ringer med et mellomrom på ca. to meter. Tingesten f6r så stående på kant tvers over himmelen mot sør-vest, la seg flatt igjen og bevegde seg mot et fjell i nærheten, mens den hele tiden fulgte jordkonturen. Da den nådde fjellet, stanste den opp, ble hengende et øyeblikk og f6r så til værs med voldsom fart - og forsvant.Kilde: Boston Traveller, 5. mai...

1. april, klokken 7.30 om morgenen, Mexico-Gulfen. 330 km sør for Lake Charles City, Louisiana, observerte utkikken på S/S Esso Bermuda at en gjenstand som minnet om et fly falt  i sjøen. To kystvaktfartøyer og et fly avsøkte området i to timer, men fant <ingen vrakrester noe sted. Intet fly var meldt savnet fra noen sivil eller militær flyplass på de kanter.Kilde: New Orleans States I. april. Lake Charles American, 2. april.

1. april, klokken 1,00 til 1,45 ettermiddag, Stockton, Kansas. En sterkt skinnende metallisk kule eller rund skive, ble sett enten svevende ubevegelig i meget Stor høyde, eller i langsom fart over den sørvestlige himmelen, til tider skjult av skyer'. Den ble sett av en gruppe personer, skildret som "meget aktverdige" i lokalpressen, som ikke trodde den var gjenstand for en aprilspøk.Kilde: Salinas Journal, 5. april. Rooks County Record, 3. april. 

2. april klokken 8,40 om kvelden, Austin, Texas. En rødlig lysende kulerund gjenstand krysset himmelen i stor fart og i stor høyde fra sør til nord. Den gikk fortere enn noe jetfly.

Houston, Texas. Ildrød kulerund gjenstand med lang hale krysset himmelen lydløst og horisontalt fra sør til nord på 15 sekunder.

 Fort Worth, Texas. Ildrød kulerund gjenstand krysset himmelen i en flat bane på 15 sekunder. En amatørastronom som så den, sa det ikke var noen meteor. To flymgeniører som også så den, mente den var for lydløs til å være et fly.

Wichita Falls, Texas. En flammende gjenstand med et blålig skjær krysset himmelen lydløst.

Dallas, Texas. En glødende, gulrød kulerund gjenstand krysset himmelen fra saurvest via senit til nordøst.

Longview, Texas. Samme gjenstand iakttatt der.

Durant, Oklahoma. En glødende rød, kulerund gjenstand med gnister etter seg krysset himmelen.

Ved Kiowa, Oklahoma. En skinnende skarlagensraud gjenstand som så ut til å bestå av tø separate stykker eller kuler nær hverandre, krysset himmelen med en fart litt større enn en glentes.

Kilder: Macalester News Capitol, 2., 10., 11. april. Austin Statesman, 3. april, Houston Post, 3. april. Fort Worth Star Telegram, 3., 4. april. Wichita Falls News, 3. april.

3. april om morgenen, Benson, Arizona. Meget klar, skyfri blå himmel. En sterkt skinnende, sølvhvit, oval eller eggformet vingeløs gjenstand svevde ubevegelig i en time. Den var omtrent fem ganger så stor som et B 29 bombefly. Sett fra den åpne cockpiten i et fly 4000 meter oppe lot gjenstanden til å være i ca. 16-17 000 meters høyde. Piloten hadde ikke sett noe liknende i de 25 år han hadde vært flyger.

Den ble iakttatt av en flyplasseier, en kadett, en flylærer og to sivile flygere. Tre av dem var flyveteraner fra den annen verdenskrig.

Kilder: Bisabee Daily Review, 4. april. Nogales Herald, 4. april. Phoenix Gazette, 4. april. San Diego Union, 4. april.

4. april, klokken 10.30 om kvelden nær Hammond British Columbia. Klar himmel, utmerket sikt. Et flimrende grønt lys, som liknet en flylanterne, viste seg på sørhimmelen og kom lydløst nordover i retning av iakttakeren. Det ble gradvis oransjegult av farge og da det var nesten rett over hodet, virket det som halen gnistret. Så dreide det brått av mot vest, stanset plutselig opp, og gikk så tilbake samme veien det var kommet. Det ble da rødlig og ovalt av form. Da det nådde til det stedet på sørhimmelen der det først var blitt sett, satte det kurs mot horisonten, og ble først gult, så grønt og til slutt sølvhvitt.

Kilde: Vancouver Sun 1. mai.

5. april omkring middagstid Dallas Texas. En flagrende gjenstand krysset en del av himmelen med stor fart og i stor høyde på mindre enn seks sekunder. Iakttatt av en marine-offiser.

 

Kilder: Dallas Morning News, 6., 7. april. El Paso Times, 7~ april.

7. april, klokken 4.40 om morgenen Racine Wisconsin. En glødende, kuleformet grøntlysende gjenstand med en kort hale av røde og gule flammer krysset himmelen med stor fart og forsvant over den sørvestlige horisonten.Kilde: Racine Journal Times, 7., 8. april.

7. april om kvelden Portland Oregon. a) Ukjent gjenstand viste seg på himmelen. Den liknet ikke noen flytype. b En klar grønn meteorliknende gjenstand krysset himmelen og lot til åeksplodere i et hvitt gnistregn nede i sørvest. c) Tre klare lys i formasjon, hvert av dem langt klarere enn en stjerne, og hvert med et grønt lys på seg krysset himmelen langsomt i omtrent 3000 meters høyde og i sørvestlig retning.

9. april klokken 235 om ettermiddagen, Pensacola, Florida. En gjenstand som liknet et fly med røkstripe etter seg krysset himmelen. Så falt det ned en annen tingest og deretter hørtes det en kraftig eksplosjon. Den ristet hele byen, sprengte mange vinduer, ristet varer ned fra butikkhyllene og gips fra stuetakene. Noen bryggearbeidere på en av kaiene holdt på å bli slått overende. Ti minutter senere fant tre barn et glovarmt, tjue centimeter langt konisk metallstykke nær et eiketre. De trodde det måtte være falt ned fra himmelen. Men en undersøkelse av treet og terrenget omkring, brakte ikke for dagen noe svidd eller skadd tre eller andre bruddstykker. Marinelaboratoriet slo fast, at metallstykket var en svovelblanding brukt til å tette sammenføyninger med. Man gjettet på at det hadde falt av en lastebil i nærheten. Marinen kunngjorde at ingen jetfly hadde vært på vingene på den tiden, heller ikke var noe fly i fare eller savnet. På skytefeltet 60 km borte ble det ikke prøvd noe artilleri akkurat da.

Kilde: Pensacola News 10.11., 12. april. Pensacola Journal, 11. april.

9. april klokken 3,50 om ettermiddagen, Pintado New Mexico. En aluminiumsfarget gjenstand av form som en bånd-sløyfe lot til å slå saltomortale mens den krysset himmelen i vestlig retning i omtrent 1500 meters høyde med en større fart enn et jetfly.Kilde: Albuquerque Journal 10. april. New Mexican 10. april.

11. april om ettermiddagen Temiskaming, Ontano. Seks runde skiver med røkhaler f6r omkring på himmelen. De minnet ikke om vanlige fly.

11. april klokken 8.30 om kvelden Lancaster, Pennsylvania. Tallerkenliknende gjenstand sett på himmelen.

Kilde: Richmond News Leader 12. april. 

11. april klokken 8 om kvelden i nærheten av Hammond British Columbia. Et klart lys som de man hadde sett der før, ble nå sett igjen.Kilde: Vancouver Sun, 1. mai. 

11. april mellom klokken 11.30 og 11.45 om kvelden nær Ithaca, New York. En klar, selvlysende, rødtglimtende gjenstand omtrent på størrelse som et radergummi holdt i armslengde, hevde seg på himmelen fra den sørlige horisonten til senit på 15 sekunder. Den bevegde seg støtt sørover og så sørvestover, mens den ble mørkerød. Observert av en collegelærer og studentene hans. Kilde: Ithaca Journal, 12. april. 

12. april klokken 8.30 om kvelden, North Bay, Ontano. En klar gulaktig skiveformet gjenstand kom fra sørvest, krysset over flyplassen, stanste opp i luften hvoretter den med voldsom fart satte avsted oppover i en vinkel på tredve grader. Iakttatt av en flysersjant og en flyger med tre tten års tjeneste i flyvåpnet.  Kilde: Montreal Gazette, 16. april. Ottawa Journal 16. april.

12. april klokken 9.30 om kvelden, Winchester Vø~nia. En uklar oransjefarget kulerund gjenstand ble sett på sørhimmelen. Den var omtrent 25 cm i tverrmål, det sprutet gnister fra den runde ujevne kanten og den hadde en kort gulaktig hale. Det virket som den snurret rundt med stor fart der den tilsynelatende krysset himmelen i høyde med tretoppene.  Kilde: Phoenix Republic. Winchester Evening Star 12. april.

13. april. Sør-Norge. En tallerkenliknende gjenstand fløy i tredve minutter på himmelen. Iakttatt av tre personer. Kilde: New York Sunday News 8. juni. New York Journal American, 8. jtini.

13. april klokken 9.30 til 10.00 om kvelden, Cleveland, Ohio. En tallerkenformet gjenstand, skinnende oppå, men matt og med uklart omriss nederst ble sett i ca. 1000 meters høyde. Den hadde et blåfiolett skjær etter seg og forsvant gradvis som om den bevegde seg sørvestover. Den lot ikke til å manøvrere, men vibrerte noe. Observert av en radiotelegrafist og kollegene hans fra vakttårnet på en flyplass. 

Kilde: Clevelan~ Press, 18. april.

 

14. april, Anchorage, Alaska. En svær tallerken krysset himmelen langsomt i løpet av tredve minutter. Iakttatt av en gruppe på 12 personer hvorav en med kikkert.

Kilde: Fairbanks News Miner, 17. april.

15. april klokken 11,40 om kvelden Phoenix, Arizona. En lysende grønn kuleformet gjenstand, tilsynelatende like stor som solen, krysset himmelen i sørvest.

Kilde: Arizona Republic 17. april.

15. april, Detroit, Michigan. Lysende tingester med et rødlig skjær syntes å <sveve over byen.

16. april om morgenen, Haliburton Ontano, Canada. Klar himmel. To sølvhvite stripeformete gjenstander, den ene like bak den andre, foretok innviklete manøvrer i fem minutter, høyt oppe i luften. En iakttaker var viss på at den ene ble slept av den andre, eller at nummer to nøyaktig holdt avstand fra nummer en.

Kilde: Toronto Star 17. april.

 

16. april klokken 3.30 om ettermiddagen North Bay, Ontario, Canada. Et lys flammet opp på himmelen, og en gjenstand etterlot seg en Lynn hvit røkstripe. Iakttaker sa det var et jetfly på vingene samtidig, men at denne gjenstanden absolutt ikke var et slikt.

Kilde: North Bay Nugget, 18. april.

16. april klokken 7,00 om morgenen, Nome, Alaska. Det ble sett tre røkstriper i fart over himmelen. Noen aviser sa de var synlige på radarskjerm, andre at de ikke var det.' Noen identifikasjon ble ikke foretatt i april, men i en avismelding den 14. juli ble det sagt at det hadde vært russiske fly.Kilder: Life Magazine, 28. april. New York Times, 18. april, Nome Nugget 21. april.

16. april klokken 714 til 7,30 om kvelden, Hamilton, Ontano Canada. En veldig brunlig og ringliknende roterende gjenstand, med mørkt midtparti, som minnet om en sykkel-ring, holdt seg på himmelen i omtrent fire minutter. Den endret farge og ble klar blåhvit, mens den bevegde seg i retning av Niagarafallene. En annen rapport sier at det var en sigarformet gjenstand med samme farge som himmelen, men med brunlige kanter.

Kilder: Hamilton Spectator, 17. april. Toronto Star, 16. april.

16. april klokken 7.48 til 7.50 om kvelden, Baldwin, Long Island, New York. Et klart lite, hvitt lys, fulgt av et" større rødlig lys i lavere høyde, krysset himmelen lydløst og horisontalt fra nord til sør i løpet av to minutter. Iakttatt og tids-bestemt av fire barn.

Kilde: Newsday 17. april.

 

16. april klokken 10 om kvelden, San José California. To glødende kuleformete gjenstander syntes å sveve sammen på himmelen. Gjennom et mindre teleskop så man at det var to rødglødende kuler med et mørkt belte rundt hver. Kulene bevegde seg opp og ned på himmelen uten å flytte seg vann-rett. De opptrådte mellom Mars og Polarstjernen, men det var ikke stjerner for de dekket slike når de kom nær dem. To fotografier ble tatt og det ene viste et uregelmessig tvillingspor på himmelen likesom etter to lysende gjenstander som bevegde seg tett sammen. Iakttatt av fem personer hvorav en amatørastronom. 'Kilde: San José Mercu News, 24. april.

17. april om morgenen, williamsport, Pennsylvania. En gjenstand som minnet om en "stor sølvblokk" krysset himmelen. Dagen før var det meldt om røkstriper.Kilde: williamsport Sun17. april.

 

17. april om morgenen, Scarboro, Ontano Canada. En kule-formet glødende gjenstand med en svart røkhale kom farende ned fra himmelen over en innsjø. Kort etter drev det en røkdott over sjøen. To redningsbåter fra Toronto søkte i halvannen time uten å finne noen vrakrester. Heller ikke ble det meldt om noe saknet fly. Hendingen ble sett av folk rundt om i nabolaget, blant dem en krigsveteran som "dro kjensel på tingesten som et brennende fly. Senere ble det gjettet på at det hadde vært spor etter et jetfly som hadde passert tidligere på dagen.Kilder: Toronto Daily Star 18. april. Toronto Telegram, 17. april.

17. april om morgenen, Coban, Guatemala. En liten lysende tingest med røkstripe etter seg krysset himmelen.Kilde: New York Journal American 17. april.

 

17. april klokken 11 om formiddagen, North Bay Ontano, Canada. En hvit, rund gjenstand med røkhale krysset himmelen fra vest til øst høyt oppe og med stor fart.

Kilde: North Bay Nugget 17. april.

 

17. april om middagen, Nellis luftbase nær Las Vegas, Nevada. Atten runde matthvite tingester i uregelmessig formasjon krysset nordhimmelen fra vest til øst på tredve sekunder i en høyde av omtrent 13 000 meter og med en fart på ca. 2000 km i timen. Det så ut som om en tingest til høyre for formasjonen fløy med dem i siksak. Luftbasens personell sa at ingen ballonger ble satt opp den dagen og ingen fly var på vingene. Formasjonen ble sett av en sersjant i flyvåpnet.Kilder: Muncie Even ing Press, 18. april. Philadelphia Bulletin.

17. april klokken 230 om ettermiddagen, Muncie Indiana. Skyfri himmel. En liten sky skjøt opp som en sopp på øst-himmelen. Kort etter får en stor sølvhvit sylinder, som liknet et fjemstyrt projektil, i været, og noe eksploderte. Da det hele gikk for seg nær Dayton flyplassen, trodde hls'kuerne at det dreide seg om en jetflyeksplosjon, men intet fly var hverken saknet eller havarert.

Kilde: Muncie Star, 18., 19., 21., 24. april.

17. april klokken 10,00 om kvelden North Bay, Ontano. En glødende, mangefarget, kuleformet tingest raste med stor fart frem og tilbake på himmelen en stund. Den ble sett av to grupper personer på to ulike steder. De ga begge en detaljert beskrivelse.

Kilde: North Bay Nugget 18. april.

18. april klokken 4,00 om morgenen, Corner Brook, Newfoundland. En gulaktig kuleformet tingest kretset to ganger over byen og forsvant så i nordvestlig retning.

Kilde: Quebec Chronicle Telegraph 19. april.

18. april' klokken 7,00 om morgenen, Montreal, Quebec. En skinnende speilblank gjenstand krysset himmelen i rett linje. I løpet av 20 sekunder ble den mindre og mindre inntil den helt forsvant.

Kilde: Montreal Gazette 19. april.

18. april om dagen, nær Hawkesbury Ontano, Canada. To gjenstander som liknet jetfly får over himmelhvelvet i stor høyde, nesten usynlige, men med røkstriper etter seg. Det hørtes en kraftig eksplosjon, og så var der bare en røkstripe å se. Personell fra flybaser i nærheten sa at ingen fly var meldt saknet.

Kilde: Torénto Daily Star 18. april.

18. april om ettermiddagen Brooks Range, Alaska. Flere' røkstriper ble sett på himmelen. Luftvåpnet kalte' dem uforklarlige og ga ingen flere opplysninger.

Kilde: Fairbanks News Miner, 19. april.

18. april Sønderjylland Danmark. Flere tallerkenformete gjenstander ble sett.

Kilde: New York News fra København. Aftenbladet.

19. april klokken 11,30 om formiddagen nær Hammond, Bri~ish' Columbia. Klar, skyfri dag. En blålig kuleformet gjenstand syntes å flimre mens den hang høyt oppe i luften.

Kilde: Vancouver Sun 1. mai.

19. april om kvelden San Diego, California. En rekke kraf-' tige eksplosjoner ble hørt og følt over hele byen. Politiet fant hverken vrakrester eller skader, og det gjettet på at brakene skrev seg fra jetfly som fløy hurtigere enn lyden.

Kilde: San Diego Union, 20. april.

 

19. april klokken 10.30 om kvelden Toron to, Ontano. Femtiseksti selvlysende blekgule tingester i V.formasjon krysset lydløst med stor fart og i stor høyde, 80 grader av himmelhvelvet i løpet av seks sekunder.

Kilde: Toronto Globe and Mail, 20. april.

20. april klokken 1000 om formiddagen, London, Ontano, Canada. En mørk sylinderformet gjenstand med røkhale krysset himmelen fra nord til sør med veldig fart og i en høyde av ca. 13 000 meter. To P5 1 mustangfly prøvde på å avskj ære den, men var ute av stand til å stige høyt nok og nå den igjen. Eskadrelederen sa at det ikke kunne ha vært et fly og anslo farten til mellom 1500 og 2500 kilometer i timen. Det ble senere gjettet på at det kunne ha vært et Canberra jetfly på vei til Omaha med tjenestemenn, skjønt et slikt fly under aller gunstigste omstendigheter bare kan gjøre ca. 1000 km i timen. Tusenvis av mennesker så gjenstanden. I Detroit, Michigan ble det 12 minutter etter sett en røkstripe høyt oppe i luften.

Kilde: Toronto Globe and Mail, 21. april. Toronto Daily Star, 21. april.

20. april, Wingham Ontano, Canada. En gjenstand med ild-kule etter seg ble sett på himmelen.

Kilde: Toronto Star, 21. april.

20. april klokken 6,40 til 7,00 om kvelden, Los Angeles, California. En merkelig gjenstand ble sett på nordvesthimmelen. Sett gjennom kikkert var det en glødende vingeformet tingest som liknet en tilspisset stjerne. Sett fra siden hadde den utseende som et spisst ror. Den stupte, steg, hang stille og manøvrerte lydløst i tyve minutter før den forsvant over horisonten. Den ble sett av en veteran fra luftvåpnet og to andre.

Kilde: People Today Magazine, 18. juni.

21. april klokken 10,00 om formiddagen Hammond, British Columbia. En glødende kuleformet gjenstand kryss,et himmelen fra sør til nord.

Kilde: Vancouver Sun 1. mai.

21. april om kvelden, Molson Manitoba. En rund og skinnende lys gjenstand skiftet hurtig farge på himmelen.

Kilde: Toronto Daily Star, 23. april.

Klokken 10.50 om kvelden samme dag ble det lavt over Winnipeg, Man itoba sett et grønt lys som skiftet til rødt og så til gult på sin vei over himmelhvelvet.

klokken 10.15 samme dag og sted, ble det sett en lysende stjerneliknende gjenstand, tilsynelatende høyt oppe og i lang-som fart nordover. Plutselig stanste den opp og gikk tilbake igjen omtrent samme veien den var kommet.

Kilde: Winnipeg Free Press 23. april. Toronto Daily Star, 23. april.

23. april klokken 5,00 om ettermiddagen, Fort Worth, Texas. En formasjon av omtrent femti lyserøde eller brunlig glødende tingester med vinger på, krysset himmelen og ble sett av en avisreporter.

Kilde: San Antonio Evening News, 24. april.

23. april klokken 10,10 om kvelden, Bradford, Pennsylvanza. En lysende rød gjenstand med flammehale krysset himmelen.

Kilde: Bradford Era, 25. april.

23. april klokken 8,20 om kvelden, Austin, Texas. En kule-formet strålende, grønn gjenstand med en liten og noe mindre strålende grønn hale så ut til å dale ned i sør.

Kilde: Reno Evening Gazette, 24. april.

24. april klokken 8.20 om kvelden Austin, Texas. En rund, oransjefarget og glødende gjenstand får over himmelen i vestlig retning.

Kilde: Austin American, 25. april.

24. april klokken 900 om kvelden, Austin Texas. En sølvskinnende gjenstand krysset himmelen med stor fart i sørøstlig retning.

Kilde: Austin American 25. april.

24. april om natten, Austin Texas. En rødlig gjenstand krysset himmelen fra sør til nord i stor høyde med større fart enn et fly. Iakttatt av en tidligere marinevaktmann og en flyutkik.

Kilde: Austin American, 25. april.

24. april om natten, Austin, Texas. Flere rødglødende tingester i formasjon krysset himmelen fra sør til nord med stor fart. En annen formasjon av blåaktige tingester krysset også himmelen i samme retning, og ble sett av seks personer.

Kilde: Austin American, 25. april. Austin Statesman, 25. april.

 

24. april klokken 7,30 om kvelden nær Vancouver British Columbia. En V" formasjon av oransjefargete gjenstander fulgt av et blåaktig skjær og med en annen liknende formasjon bakom og inni den første, kom sørfra med <fryktelig" fart, og skjøt så plutselig i været og forsvant.Kilde: Vancouver Sun 1. mai. Toronto Daily Star, 1. mai. 

24. april klokken 9,30 om kvelden nær Spokane Washington. En klar, rakettliknende gjenstand med skinnende røde, grønne og gule flammer etter seg lyste opp himmelen, mens den får mot Spokane og forsvant. Iakttatt av en luftpolitimann og tre andre.

Kilde: Spokane Chronicle 25. april.

24. april, Ottowa Ontano. En murskjeformet gjenstand med stand med dragehale ble sett på himmelen. Den hang stille i noen sekunder, sprutet så ild og satte seg i bevegelse sørvest-over.

Kilde: Toronto Daily Star, 26. april.

24. april Ottawa Ontano. En murskjeformet gjenstand med mørk hale krysset himmelen i nordvest med stor fart.

Kilde: Toronto Daily Star, 25. april.

25. april Moorhead, Minnesota. En formasjon av fem runde oransjefargete og røde tingester krysset himmelen i nordvestlig retning. Iakttatt av ni barn.

Kilde: New York World Telegram and Sun, 26. april.

26. april om dagen, nær Lake Wilcox Ontano. En rund, lysende, men noe uklar gjenstand sto stille høyt oppe i luften og får så plutselig med veldig fart over himmelen fra sør til nord på seks sekunder. Underveis snudde den seg på siden og så da flat ut.

Kilde: Toronto Daily Star, 26. april. 

26. april Milwaukee, Wisconsin. Fem skiveformete tingester iakttatt.

Kilde: Frank Edwards Radio Programme klokken 10 om kvelden W. 0. R., 29. april.

26. april om natten, Moorhead, Minnesota. Fem runde glødende tingester i V" formasjon krysset himmelen i nordvestlig retning. Iakttatt av en politimann og fem andre voksne.

Kilde: Minneapolis Tribune 29. april. 

26. april klokken 11,30 om kvelden Brockton, Massachusetts. Det hørtes en eksplosjon og et klart lys dalte ned mot jorden i Sør. Iakttatt av sju personer.

Kilde: Massachusetts Newspaper.

27. april klokken 930 om kvelden nær Manchester, Michigan. En rund fosforiserende grønn gjenstand med hale ble sett i svær høyde mens den krysset himmelen i rett linje med dobbel så stor hastighet som et jetfly, og dukket ned under horisonten. Iakttatt av en ingeniørutdannet agent og konen hans.

Kilde: Ann Arbor News, 28. april.

27. april klokken 10 om kvelden, Ann Arbor, Michigan. En strålende blågrønn gjenstand med grønnlige gnister etter seg krysset himmelen med stor fart fra nord til sør.

Kilde: Ann Arbor News, 29. april.

27. april om natten North Auckland, New Zealand. En tallerkenliknende gjenstand ble iakttatt.

Kilde: Sydney Sun and Guardian (Australia), 4. mai.

 

28. april klokken 4,20 om morgenen Vancouver, British Columbia. En ravgul kule så ut som om den hoppet opp og ned på himmelen for så å gå østover. Den kom tilbake samme veien og forsvant, men viste seg igjen for tredje gang. Den lot da til å være noe lysere. Den fjernet seg til slutt i sørøstlig retning.Kilde: Vancouver Sun, 2. mai.

28. april klokken 6.50 om ettermiddagen over Lake Tanwax, Pierce County Washington. En kraftig summende lyd ble hørt fra luften. Så krysset ti runde mørke gjenstander en del av himmelhvelvet fra vest til øst, snudde så plutselig og styrte nordover. De forsvant etter tre sekunders forløp.

Kilde: Seattle Post Intelligencer, 30. april.

28. april klokken 11 til 11,05 om kvelden San José, California. En lysende gjenstand hang i luften i fem minutter.

Kilde: San José Mercury News, 30. april.

29. april om morgenen, Vancouver, British Columbia. En ravgul kule ble sett på himmelen.

Kilde: Vancouver Sun, 1. mai.

29. april om morgenen, Singapore, Malay States. En sølvhvit sigarformet gjenstand, som minnet om en rakett og som med mellomrom spydde hvit røk, krysset himmelen og forsvant etter sin største røkutvikling. Ingen jetfly var på vingene akkurat da og heller ikke var det satt opp værballonger. Den samme sigarformete tingesten ble omtrent samtidig iakttatt 30 km lenger nord over Johore Bohore Bahru Malay States. 

Kilde: Toronto Daily Star 30. april. Oklahoman 30. april.

28. april klokken 8 om kvelden, Ann Arbor, Michigan. To rødlige sølvstriper sett på himmelen ble tatt for å være røkstriper etterlatt av P84 jetfly på øvelsestur. Rødfargen skulle da skrive seg fra kveldsolens stråler. De samme stripene ble samtidig sett over Ypsilan ti, Michigan og over Toledo, Ohio.

Kilde: Ann Arbor News, 30. april. Ypsilanti Daily Press 30. april.

29. april klokken 9.55 om kvelden, nær Albuquerque. En klar grønn kuleformet gjenstand som får i nordvestlig retning over himmelen, ble oransjefarget i løpet av noen sekunder.Kilde: Albuquerque Journal, 30. april.

30. april klokken 2 om morgenen Rouyn, Quebec. En rødlig gjenstand, halvmåneformet på den ene siden og pæreformet på den andre, ble sett på himmelen. Den forsvant etter to minutters forløp.Kilde: Rouyn Norand Press, 1. mai.

30. april om morgenen, Hudson River nær North Bergen, New Jersey. En gjenstand som liknet et fly så ut som om den falt i elven. Et av politiets helikoptere gikk opp for å søke etter vrakrester, men fant ingen. Søkingen ble avsluttet om ettermiddagen.Kilde: New York Times, 1. mai. 

30. april klokken 8.32 om morgenen, Tijeras Canyon, nær Albuquerque, New Mexico. En liten rund og flat sølvhvit gjenstand hang i to minutter i vannrett stilling under en sky. Den snudde seg langsomt om i loddrett stilling og flyttet seg sakte nordover, inntil den forsvant i en sky. Den var ikke selvlysende, men refiekterte sollyset da den reiste seg på kant. Den ble iakttatt av dosenten i journalistikk ved universitetet i New Mexico som sa at tingesten syntes å opptre på samme sted og til samme tid som en liknende gjenstand han hadde sett sommeren 1948.

Kilde: Albuquerque Tribune, 30. april.

30. april klokken 10.20 om kvelden Vancouver, BritishColumbia. En rund blåaktig gjenstand, tilsynelatende dobbel så stor som en klar stjerne, ble konisk på fasong ettersom den forsvant i sørvestlig retning. 

Kilde: Vancottver Sun 2. mai 1952.

1. mai klokken 9.15 om kvelden, Toron to, Ontano, Canada. Tre blå-grønne gjenstander iakttatt på himmelen.

Kilde: Canadian Radio Station CKRN, ikke trykt i avisene.

1. mai klokken 9.22 om kvelden, Ottawa, Canada. En enorm skiveformet gjenstand omgitt av en sølvskinnende eller lyse-grønn glorie og fulgt av et hvitt lys får lydløst og med veldig fart over himmelhvelvet fra sørøst til nordvest på under ett minutt. Iakttatt av to personer på ulike steder i byen. De telefonerte til en avis og ga separate men svært like meldinger. På samme klokkeslett ble det nær A lfred Ontano sett en strålende lysegrønn nesten kvadratisk gjenstand som i tyve sekunder lot til å falle ned mot jorden for plutselig å svinge oppover og krysse himmelen fra sørøst til nordvest med en fart på omtrent 1700 km i timen. Den ble iakttatt av en psykolog, uteksaminert fra Ottawa University, som sa at han hadde sett tingesten fra siden og at a) dens venderadius var for liten for et jetfly, b at det ikke kunne ha vært et bilsøkelys siden hele omegnen lå i mørke og c) at det avgjort ikke var noe sansebedrag, men en virkelig hending.

Kilde: Ottawa Journal 2. og 10. mai 1952.

1. mai klokken 9.40 om kvelden Portland Mame. En gjenstand som minnet om en skinnende klar stjerne roterte på sørvesthimmelen og viste periodevis først hvitt, så grønt og så rødt lys. Sett gjennom kikkert flyttet den seg også horisontalt og forsvant til slutt bak et hus. En undersøkelse av hele himmelhvelvet førte til oppdagelse av fem liknende roterende gjenstander som imidlertid ikke bevegde seg horisontalt. Dette ble sett av en familie på tre medlemmer hvis overhode var en pensjonert meteorolog.

Kilde: Portland Evening Express 2. mai.

Leseren vil kanskje nå forstå hvorfor vi ikke kan gjengi alle meldinger om flygende tallerkener som er innløpt siden juni 1947. Det ville kreve altfor stor plass.

NOTE: 1 En liknende gjenstand eller "flygende smultring" svevde over Cherhourg, Frankrike den 12. januar 1836.

neste