Luftens Helter

'

        

Siden 1998 (var da 10 år gammel) har jeg prøvd å skrive noen flyhistorier med inspirasjon fra Pierre Clostermanns bøker, LUFTENS ØRNER og HIMMELEN I FLAMMER. Fortellingene beskriver dramaer fra 2. verdenskrig. Historiene begir seg fra Englands åkrer og jorder til Franskekystens hvite strender. Fra  dramatiske bomberaid langt innover Tyskland, til korte patruljetokt over den Engelske Kanal. Jeg har prøvd å beskrive oppdragene så virkelige som mulig akkurat som flyverne opplevde dem. 

Spitfire mot Messerschmitt 109

Mosquito mot tysk Destroyer

På vei mot Hamburg

Angrep på tysk flyplass

Ubåtjakt

Lavangrep på V-1 ramper

Mot alle odds

Luftkamp over Frankrike

Lokomotivjakt