GALAKTISK SERVER

Intensjonen med denne serveren er å gi informasjon om materiale relatert til utenomjordiske vesener hovedsakelig basert på kanalisering og personlig erfaring. Primærfokuset er på galaktisk politikk og spirituelle interdimensjonale emner.


GALACTISK INFORMATIONS SERVICE.                      Bilder fra Mars                  

                                                                                                                                                                                   

   

                                                                         

 

                                                          

OPERASJON JORDEN                 RUNE ØVERBYS BASE                                                            

                                             

NORSK SENTER FOR KOSMISK BEVISTHET       Internett Radio                         Istiphul

 

                             

                                                                                                                          Sentral Kornsirkel base

     

                                             

                                                               Centara og Mjouri base

 

                                                        

 

   Alternativkanalen

                                              

                                                          

                                                                     Kjell Christensens minne base                        Kate Bush resurs side

                                                                                                             

Meiers kontaktnotater fra møter med Semjase                                                       Lobsang Rampa Information Base

 

                                                                            

                                                                            

        

                                               

                                                 

 

       Kate Thorvaldsens                                                                                                     Kanaliseringer

                                                                             

                BASE                                   multidimensjonalt energimønster for Oslo          Med kvalitet                  

           Hoved linker                                                        FredrikRastens base    

      Global og Space tale chat system. Med dette systemet kan du snakke direkte med de utenomjordiske.

                                                                                               

        Constructed for viewing at 1024 x 768                                                                            ____