September 2008

Rolf kenneth myhre i sarpsborg, har gjort en fantastisk jobb i å lage oversikt over den relativt nære historie - dvs for årtusendet FØR kristi fødsel her:

 

 

Revidert kronologi for perioden 1020-525 fvt.

Tid

Høydepunkter [KK: konvensjonell kronologi]

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kong Saul av Israel & Juda [1020-1006]

Ahmose I [KK: 1550-1525] og Saul angriper Hyksos-folkets hovedkvarter Avaris i Egypt, og utdriver dem fra Egypt. Dette blir startskuddet for Egypts 18. dynasti [KK: 1550-1292] og for Det forente kongedømme av Israel og Juda.

Kong David av Israel & Juda [1005-970]

Amenhotep I [KK: 1526-1506].

Kong Salomo av Israel & Juda [970-931]

Kebra Nagast: I Salomos sjette år får han besøk av Etiopias dronning Makeda; Menelik I fødes ni måneder senere. Salomo får en av faraoens døtre til førstehustru.

Hatshepsut [KK: 1479-1458], Amon-yppersteprestinne, tar over som farao etter Thutmose II sin død. Et av hennes høydepunkter var besøket til landet Punt. Jeroboam rømmer fra Salomo til Egypt, får faraohustruens søster Ano til hustru.

Kong Rehabeam av Juda [931-913]

I Rehabeams femte år plyndres Jerusalems tempel av farao Sjisjak, som V. identifiserer med Thutmose III [KK: 1479-1425]. Thutmose III gjør Egypt til det mektigste riket verden har sett; Marduk-Amon belønner ham med en himmelfartstur.

Kong Asa av Juda [913-873]

Amenhotep II [KK: 1427-1397]. Velikovsky (1952) identifiserer ham med "Serah fra Nubia" som angrep kong Asa i Judea, nevnt i 2Krøn14:7 og 2Kron16:8. Er det A. som ødelegger en rekke statuer av Hatshepsut og andre? Har Marduk-Amon forlatt Egypt?

Thutmose IV [KK: 1401-1391]. Drømme-stelen og restaurering av Sfinxen.

Kong Jehoshaphat av Juda [873-849]; kong Ahab av Israel [869-850] og Jezebel; profeten Elijah; assyrerkongen Shalmaneser III.

Amenhotep III [KK: 1391-1353]. Ifølge Velikovsky (1952) er det overhodet ingen tvil om at el-Amarna brevene bekrefter at både Amenhotep III og Akhenaten brevvekslet med kong Jehoshaphat av Juda. I brevene omtales den samtidige "kongen av Hatti", som "hittitterkongen" Suppililiuma I [KK: 1344-1322], som Velikovsky identifiserer med assyrerkongen Shalmaneser III [KK: 859-824]. Amenhotep IIIs førstehustru var Tiye [KK: 1398-1338], som ble Egypts mektigste dronning.

853: Slaget ved Qarqar. Shalmaneser III mot "Damascus-koalisjonen", dvs. 12 småkongedømmer, inkl. kong Ahab av Israel.

Akhenaten [KK: 1353-1336]. Han dukker plutselig opp fra "nowhere" (Persia?) som en ukjent sønn av Amenhotep III og Tiye, og tar over. Han utstiller sin odde kroppsform og hodeskalle som tegn på guddommelighet. Hans førstehustru var Nefertiti, som etter hvert forsvinner ut av bildet mens han trolig tar sin egen mor Tiye til hustru. Akhenaten var trolig faren til Tiyes datter Baketaten. Akhenaten vraket Amon-presteskapet, og bygget en ny hovedstad ute i ørkenen (el-Amarna). Han skiftet navn fra Amon til Aton. UluBurun-skipsvraket hadde en skarabe med navnet Nefertiti på, som kan bekrefte Velikovskys tidsvindu for denne generasjonen (kilde1) (kilde2). Mykensk kultur hadde sitt høydepunkt i Akhenaten-perioden.

Kong Jehu av Israel [842-814]

Tutankhamun [KK: 1333-1324]. Dør 19 år gammel, muligens drept, ingen arving.

Ay [KK: 1323-1319]. Kan ha vært bror til Tiye og far til Nefertiti, blir farao ved å gifte seg med enken til Thutankamon, 16 år gamle Ankhesenamun.

732

 

 

 

Kong Hosea av Israel [KK: 732-721]; kong Ahaz av Juda; Shalmaneser V; Shoshenq I

Kong Hosea [KK: 732-721] var Israels siste konge. Det var han som ifølge 2Kong17:4 (eng. utg.) kom i konflikt med konge av Assyria og Babylon Shalmaneser V [727-722], og måtte betale skatt, men håpet så å få hjelp av egypterkongen So, som Velikovsky identifiserer med Shoshenq I [KK: 943-922] [V-notat]. I 720 kommer Sargon II og bortfører israelittene til Assyria.

722

Assyrerkongen Sargon II [722-705]

720: Slaget ved Qarqar.

710: Sargon II blir konge også over Babylonia.

709: Kong Midas av Phrygia underkaster seg assyrisk suverenitet for ikke å bli invadert av cimmererne.

Shabaka [KK: 721-707], [egyptisk konge tilh. det 25/nubiske dynasti] konsoliderer sitt herredømme. Konflikt med Sargon II. Se Peter James for ny datering.

705

Assyrerkongen Sennacherib [705-681]

Shebitku [KK: 707-690]. Hindret assyrisk ekspansjon under Sennacherib [KK: 705-681].

23. mars 687: Sennacheribs arme på 185.000 krigere utslettes av en naturkatastfrofe rett før invasjonen av Egypt [25/nubiske dynasti]. Internasjonal krig. Den egyptiske faraoen var Shebitku (KK: 707-690) [nubisk/25. dynasti]

681

Assyrerkongen Esarhaddon [681-669]

Taharqa (KK: 690-664), tilh. 25/nubiske dynasti, under hans styre blir Egypt invadert av Esarhaddon.

676: The Cimmerians withdrew to the west, where, with Scythian and Urartuan help, they were to destroy the kingdom of Phrygia in 676 BC .

Er det i denne konteksten, spenningen mellom Assyria og Egypt, at Homers Iliaden foregår ?[Kilde].

In 671 BC Esarhaddon went to war against Pharaoh Taharqa of Egypt.

669

Assyrerkongen Ashurbanipal [669-631]

Ashurbanipal innsetter Necho I [KK: 672-664] [= Ramses I KK: 1292-1290)] som vasallkonge i Egypt. Necho I gjør opprør.

Psammetichus I (KK: 664-610) [= Seti I (KK: 1290-1279)] gjør Egypt selvstendig og klarer å holde fred med Assyria.

652: Ashurbanipals bror Shamash-shum-ukin som er innsatt konge over Babylon gjør opprør mot Assyria, og er i allianse med kaldeiske stammer, kongene av Gutium, Amurru, Malluha og Elam. Assyria gjenvinner kontrollen, Babylon temmes som underordnet.

626

Den neobabylonsk-kaldeiske perioden [626-539]

612: Den assyriske hovedstaden Nineve faller til Medes, Babylonia, med støtte fra Egypt. Dette er slutten på det assyriske riket.

Neobabylonsk-kaldeiske kongen Nabopolassar [625-605]

Neobabylonsk-kaldeiske kongen Nebukadneser II [605-562]

Necho II (Vel.: 609-569) [= Ramses II, KK: 1279-1213]. Max. 66 år gammel.

588: fredsavtale.

587: Jerusalem faller.

585: Jøder i eksil til Babylon.

580: Ezekiel har i det femte eksilåret i Babylon en ETV-tur med Yahweh

577: Ramses II gifter seg med datter av Nebukadneser II

Apries (KK: 589-570), [i Jeremia 44:30 kalt Hophra], [= Merneptah (KK: 1213-1203] Hophra). Hans militære kampanjer var mislykket.

Velikovsky: Ramses II and his time (1978).

De neobabylonsk-kaldeiske kongene fra Amel-Marduk til Nabonidus [562-539]

Amasis II (KK: 570-526). Fremmet fred, velstand og internasjonalt samarbeid. Støtter grekerne, og oppretter den greske handelskolonien Naukratis i Egypt.

Psammetichus III (KK: 526-525). Styrte i 6 måneder før perserne overtok.

 

Kronologi for perioden 525 330 fvt.

Dyn

År

Høydepunkter

Velikovsky dekker denne perioden i sin bok Peoples of the Sea (1977).

KK = Konvensjonell kronologi

27

525

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Det persiske dynasti I

Cambyses II (525-522).

Darius I (522-485). Bygger kanal til Suez-gulfen.

Xerxes I (485-465).

  • Satrap/guvernør over Egypt: Achaemenes (484-460).

Artaxerxes I (465-424).

  • Høyesteprest: Amenhotep

Darius II (423-404).

  • Høyesteprest og kommandør: Herihor [KK: 1080-74, 21. dyn.] og Wenamun.

Artaxerxes II (404-380).

  • Presteskribenten Ezra forlot Babylon i det syvende år av Artaxerxes II (398)
  • Høyesteprest Pinedjem I (KK: 1070-1032) i Thebes.

30

380

 

 

 

 

343

Nectanebo I (KK: 380-362) [= Ramses III, KK: 1186-1155] slår tilbake perserne ["the Pereset"] og deres gresk-egeiske leiesoldater [= "Peoples of the Sea"] ved Nilens munning 374 fvt.

Teos (KK: 362-360) [= Ramses IV (KK: 1155-1149)]

Nectanebo II (360-343) [= Ramses VI (KK: 1145-1137)] taper i kampen mot Artaxerxes III, og flykter til Sudan. Det oppsto rykte om at Nectanebo II var far til Alexander den Store, da Alexanders egenrådige mor Olympias (376-316) hevdet hun ble besvangret av guden Amon-Zevs.

31

343

330

Det persiske dynasti II

Artaxerxes III (343-338).

Darius III (336-330).

 

330

 

 

 

 

 

30

Det makedonsk-ptolemeiske dynasti / den hellenistiske æra.

Alexander den Store (336-323) er besatt av idéen om at han er sønn av guden Amon-Zevs. Etter å ha frigjort Egypt fra perserne, besøker Alexander i 331 Amon-orakelet i Siwa-oasen der han treffer høyestepresten Menkheperre (KK: 1045-992). Orakelet bekrefter at Alexander er sønn av Amon-Zevs. Alexanders storrike innleder den hellenistiske æra som varer i 300 år. Alexander dør i Babylon hvor han kanskje håpet å finne Marduk/Amon-Zevs (død eller levende).

Ca. 300: Manetho skriver ned Egypts historie, inndelt i dynastier.

Høyesteprest Pinedjem II [KK: 990-962, 21 dyn.] i Thebes, sønn av Menkeheperre.

Høyesteprest Si-Amon (KK: 986-967, 21. dyn.) forsegler cache med 40 kongelige mumier ved Hatshepsuts begravelsestempel Deir-El Bahri.

 

 

Immanuel Velikovskys bøker

 

Ages in Chaos: From the Exodus to King Akhnaton (1952)

1) 1628-kataklysmen, eksodusen og Hyksos-invasjonen.

2) Kong Saul og Ahmose I utdriver Hyksos-folket fra Egypt.

3) Israels 200 første år løper parallelt med Egypts 18. dynasti:

 

Oedipus and Akhnaton (1960) [*****]

 

 

 

 

Ramses II and his Time (1978) [*****]

Det neo-babylonske/kaldeiske riket [KK: 626-539] har blitt dobbeltbokført som hittitterrikets nye kongedømme [KK: 1321-1237], også kjent som Hatti-land i Anatolia (norsk lang Wiki-artikkel). Denne dobbelbokføringen inkluderer det mest kjente slaget.

Hittitterrikets nye kongedømme ble innledet med Suppililiuma I [KK: 1344-1322], som er en dobbelbokføring av assyrerkongen Shalmaneser III (KK: 859-824]. Dermed er hele det nye kongedømmet en ren konstruksjon.

1200-750: konstruert "Dark Age" i Anatolia.

Mitanni-riket/folket: Medes-folket.

Byen "Sais" er bare et annet navn på den reelle byen Tanit. "Sais" har aldri eksistert som noe adskilt eller selvstendig; dette er kun en akademisk konstruksjon.

 

 

Peoples of the Sea (1977)

1) Egypts 30. dynasti (380-343 fvt.) var reelt nok. Dette dynastiet hadde bare tre faraoer, som har blitt dobbelbokført under det fiktive, ikke-eksisterende 20. dynasti (KK: 1190-1077; Ramses III Ramses XI). De øvrige faraoene som har blitt satt opp i det 20. dynasti, var aldri faraoer under noe som helst dynasti.

2) De tre reelle faraoene tilhørende det 30. dynastiet var:

3) Det 21. dynasti (KK: 1077-943) har aldri eksistert. De såkalte "faraoene" som har blitt satt opp i dette dynastiet var i virkeligheten høyesteprest-linjen fra Tanis som under de persiske dynastiene (550-330 fvt.) og begynnelsen av den hellenistiske æra ble tildelt visse maktposisjoner samtidig med høyesteprestlinjen av Amon ved Thebes (KK: 1080-943, 21.-22. dynasti). Egyptologenes tro på at det har eksistert et 21. dynasti hviler på det aller tynneste grunnlag av navneassosiasjoner og gjettverk (s. 179).

Bevisføringen for de tre konklusjonene ovenfor virker meget solid og overbevisende, men er alt for komplisert til å gi en forståelig oppsummering av for ikke-eksperter. Det er en krevende bok!

4) Supplement: Astronomy and Chronology.

 

 

 

Diodorus fra Sicilia om sjøslaget til Nectanebo I og Ramses III egen beskrivelse av sitt sjøslag 800 år tidligere, er eksakt samme sjøslag.

Kilde om Ramses III: Papyrus Harris.

Ramses III sitt tempel Medinet Habu avslører i arkitektur, bevaringsstand, tempelkunstens stilart og motiver, samt i skrifttegnene, at dette ble bygget på 300-tallet fvt.

 

 

The Assyrian Conquest. [Upublisert, online] [**]

Velikovsky setter Hammurabi og 1. Babylonske dynasti samtidig med 12. egyptiske dynasti og Middle Minoan pottery (her).

 

The Dark Age of Greece. [Upublisert, online]

Mørkeperioden på ca. 500 år, fra 1200-700 fvt., er et genuint mysterium; da dokumenter er totalt fraværende for reelle eller fiktive 500-årsperioden. Det merkelige er at INGEN greske eller romerske historikere, filosofer eller poet omtaler en mørkeperiode; ikke med ett ord! Denne mørkeperioden ser altså ut til å være en akademisk konstruksjon. Spørsmålet blir da: hvilke århundreder er datert 500 år feil? Hvordan kan Homer rett etter en mørketid på 500 år med arkeologisk presis kunnskap skrive som om de skildrede begivenheter var fra hans samtid. Hva var hans kilder? [Manuset er uferdig, en kladd, der den samme problemstillingen presenteres igjen og igjen.]

 

 

 

Edwin Schorr: Applying the Revised Chronology.

 

 

Når det gjelder Egypt, følger vi hovedidéene til Velikovsky:

Dynastiene 19, 20 og 21 har aldri eksistert

Dynasti 19: en dobbelbokføring av dynasti 26.

Dynasti 20: en blanding av fiksjon og dobbelbokføring av 30. dynasti.

20. dynasti (KK: 1190-1077; Ramses III Ramses XI). Ramses III, IV og VI fra 300-tallet var reelle; de øvrige er fiksjon.

Det 21. dynasti (KK: 1077-943) har aldri eksistert. De såkalte "faraoene" som har blitt satt opp i dette dynastiet var i virkeligheten høyesteprest-linjen fra Tanis som under de persiske dynastiene (550-330 fvt.) og begynnelsen av den hellenistiske æra ble tildelt visse maktposisjoner samtidig med høyesteprestlinjen av Amon ved Thebes (KK: 1080-943, 21.-22. dynasti).

 

----------------------------

Det er bedre at nevrotikeren tilpasser seg virkeligheten, hvilket innebærer at mange vrangforestillinger og merkelige yndlingsidéer må ofres, enn at den virkelige verden prøver å tilpasse seg nevrotikerens verdensbilde. Overført til oldtidskronologiene for Det nære Østen betyr dette at vi frigjør oss fra den egyptiske kronologiens tyranni som "gullkronologien" som de andre kronologiene skal relateres til. Dette er den eneste måten å kutte "den gordiske knuten" på, som utelukkende har skapt kaos og forvirring. Vi forankrer i stedet perioden 1020 330 fvt. på følgende måte:

525 330: Perserrikets kronologi