Auraen viser sykdommer

Dette kjenner alle de INNVIDDE, og en av dem var LOBSANG RAMPA. Han skrev endel meget interessante bøker etter at han på en meget særegen måte  - han var den første som beskrev det som i dag kalles WALK-IN prosessen - kom til vesten for mer enn 40 år siden og fikk slik gitt dype esoteriske eller skjulte sannheter om menneskets åndelige evner i sine mange bøker - noen av dem er oversatt til dansk og ble på begynnelsen av 70-tallet utgitt i Danmark. Muligvis er de fortsatt mulig å få kjøpt.

En av dem er LÆGEN FRA LHASA - og fra denne bok har jeg her tatt ut noe om menneskets aura fra side 64, der Lopsang Rampa forteller om auraen i henhold til sykdommer:

"For nogen, tid siden drog et lille selskab af os på opfordring af Dalai Lama op til en skjult dal i bjergene i Chang Tang-højlandet," begyndte jeg min fortælling - (altså Lobsang Rampa som forteller dette til en professor og sin rektor hvor han studerte medisin - dette på tyvetallet i Kina) "Her fandt vi en by fra forhistorisk tid, et utdød folks by, delvis begravet i en gletscher(isbre); men hvor isen var smeltet bort - for der var varmt i denne bortgemte del - var bygningerne og alle de indretninger og apparater, der var i dem, ganske uskadte. Et af disse apparater havde form som en kasse, man kunne se ind i, og som gjorde den menneskelige aura synlig for enhver, og fra auraens udseende, af farverne og linjespillet, kunne man slutte sig til helbredstilstanden hos den person, hvis aura man betragtede. Og man kunne endda se, om den pågældende person var truet af en eller anden sygdom, som endnu slet ikke var kommet til udbrud; for i auraen kan man aflæse muligheder, længe før de manifesterer sig i kødet. Og det er naturligvis lettere at forebygge en sygdom end at helbrede den - og lettere at helbrede den, når den lige er begyndt, end når den først har sat sig fast." Rektor nikkede og sagde: "Det er virkelig højst interessant, men fortsæt endelig." Og jeg fortsatte:

"Jeg forestiller mig en moderne udgave af dette gamle apparat Jeg ville meget gerne være med til at udvikle et lignende apparat, som kunne sætte selv den mest ikke-clairvoyante læge istand til at se patientens aura i farver. Når man så udarbejdede et farvekort over de forskellige, sygdomssymptomer. kunne han ved hjælp af dette finde ud af, hvad patienten fejlede, og således på et tidligt tidspunkt, stille en meget sikker diagnose." - "De er for sent på den," afbrød Po 'Chu mig. "Vi har allerede røntgenstråler til det brug!"

"Røntgenstråler" smilede dr. Lee. "Men kære kollega, de er da ikke til nogen videre nytte ved den slags diagnoser. De viser jo kun et skyggerids af knogler og organer, og Lobsang Rampa vil ikke nøjes med det, han vil gøre det muligt at se selve legemets livskraft. Jeg er fuldstændig klar over hvad det er han vil, og jeg er overbevist om at den største vanskelighed han får at overvinde, vil være fordomme og skinsyge hos folk af faget." Han vendte sig igen mod mig: "Men kan et skikt apparat også nytte noget, når det drejer sig om sygdomme i sindet?"

"Ærværdige rektor," svarede jeg. "Hvis et menneske har en splittet personlighed, ses det meget tydeligt af auraen, den fremtræder nemlig i så fald som en dobbelt-aura, og jeg vil mene, at man ved hjælp af det rigtige apparatur, måske ved brug af højfrekvent elektricitet, kan få disse to auraer til at forenes igen til én."

Det er i den vestlige verden, jeg sidder og skriver dette, og jeg har her mødt megen interesse for disse spørgsmål. Mange fremtrædende medicinere har givet udtryk for deres interesse men det er aldrig slået fejl: at de har indskærpet mig, at jeg ikke måtte nævne deres navn i den forbindelse: det ville kunne skade deres renommé!

Måske (kanskje) kan endnu et par bemærkninger om dette emne være af interesse. Har De nogen sinde set højspændingsledninger i tåget vejr? I så fald vil De sikkert - især i bjergene - have set koronaen omkring kablerne, en svagt lysende udstråling. Hvis De har et meget skarpt syn, har De måske også set, hvordan dette lys ligesom vibrerer - aftager og tiltager, aftager og tiltager i hurtige svingninger i takt med den skiftende polaritet af strømmen i kablen. Det er på mange måder det samme med den menneskelige aura. Fortidens mennesker, vore fjerne forfædre, var bevisligt i stand til at se auraer eller glorier - ellers kunne de ikke have malet helgener med glorier om hovedet. Og ingen vil kunne afvise dette som fantasi eller indbildning. Den moderne videnskab foretager jo målinger af de elektriske strømme i hjernen og legemet i øvrigt På et berømt universitetshospital blev der for noen år siden foretaget en række eksperimenter med røntgenstråler, og herunder tog forskerne faktisk billeder af den menneskelige aura; de forstod bare ikke, hvad det var, de havde fotograferet - og de var for øvrigt også ligeglade med det; for det de var interesseret i var billeder af knogler, ikke af farver uden om kroppen, så aura-billederne var for dem bare en uvedkommende forstyrrelse. Sørgeligt nok lod de hele spørgsmålet om aura-fotografering ligge, fordi det var røntgenundersøgelser de arbejdede med - hvad der efter min ringe mening ikke fører til så forfærdelig meget. jeg er overbevist om, at en smule forskning i den rigtige retning vil kunne sætte lægerne i besiddelse af alle tiders mest vidunderlige hjælpemiddel i sykdomsbekæmpelsen. Jeg forestiller mig - ligesom jeg gjorde for mange år siden - et særligt apparat, som lægen kan gå med i lommen, og som han kan tage frem og betragte patienten igennem - nogenlunde på samme måde, som når man tager et stykke farvet glas for øjet, når man vil kigge på solen. Og med dette apparat ville lægen kunne se patientens aura, og af farvestribernes sammensætning eller uregelmæssigheder i omridset ville han kunne skønne, hvad han fejlede. Det hjælper ganske vist i sig selv ikke noget bare at vide, hvad der er i vejen, men dette er dog forudsætningen for at kunne gøre noget og dermed det første store skridt mod virkelig helbredelse. Dette gælder i særlig høj grad med hensyn til sindets sygdomme.

 

hele boken link


rampa hovedside

hovedside