lydfiler opprinnelig tolket av auto-oversettelse fra de spanske - som slett ikke ble særlig sammenhengende
 

boken om denne kontakten har en masse tekniske detaljer beskrevet, men finnes ikke på engelsk*- kun spansk og tysk og fransk:

1953-1977, Mexiko, Salvador Villanueva Medina    *midl.pdf engelsk på denne
audiobook mp3 of the engl.translated book
another intr.MEXICO ufo-meeting with nordic in -54
enda en kontakt til et høyere (astralplanet) av Venus ??
"do not blame the many so-called Venus-ufo-contacts from the 50s on-> for lying -  almost none of them understood that that they had altered their vibration and was really no longer pure "physical" in the normal sense"- when many of those contacts/space-flights happend!

 audio on this case>>>>

but 'Borealis'  told how  -  by technical means - they lowered their material vibration to materialize -> become  'coarce-physical' onto this level   )*

lydfiler med referat fra boka på link under

short english version


l

Lydfiler med referat fra boka under mp3 og wma format:


21. august 1953, brøt bilen hans sammen 500 km nord for Mexico City som tvang den meksikanske drosjesjåfør/mekanikser Salvador VILLANUEVA Medina til å kjøre inn til siden av veien fra Mexico City til Laredo / Texas for å stoppe der i veikanten og vente på reservedeler.

 Mens han prøvde å jekke opp bilen, så han plutselig et lite menneskelig vesen,1.20m høy, stå foran seg. Denne - og han følte, trodde først det var en hun-  hadde på seg en stillongs/jumpsuit, og skulderlangt lyst hår, og snakket til ham på korrekt spansk - "Hva er galt med bilen din".

 Redd spør VILLANUEVA den fremmede, "Du er sannsynligvis en flyger?"   Svaret var - "Ja, vel,  min 'flymaskin' er der borte." Han pekte mot en bakketopp. VILLANUEVA spør - "Du er ikke fra Mexico?" Den fremmede sier - "Nei, jeg kommer ute fra rommet." -Da  går denne litt vekk, og det ankommer med en til.

De snakker begge med ham og beskriver sin hjemplanet for ham -og sier  "utviklingen som dere nå gjennomlever, gikk vi gjennom allerede for tusenvis av år siden. Vår verden har gjennomlevd mange kriger og ødeleggende tilbakeslag, men så fremgang. Til slutt ble det enighet mellom de respektive lands regjeringer. Grensene ble fjernet, og vi var alle barn av den samme verden. Et råd av vise menn ble dannet -og de som styrer oss nå. Alle som har utmerket seg ved høy åndlig utvikling eller har særlige kunnskaper, tilhører dette råd. Hovedkvarteret til denne regjeringen er i et sentralt sted. En representant i Rådet er det da for hver gruppe mennesker, med oppgave å studere behovene til beboerne, og å kommer fram til praktiske avtaler om dette. Disse representantene er svært dyktige og vise. Blant de lavere klassene, er det ingen ekstrem fattigdom, siden hver innbygger alltid kan bidra/ jobbe, der han vil/trenges, og han har da i hvert fall nok til å leve godt" -> (se også lik info; Omnec onec)  -men ingen har sine barn hos seg selv. Så lenge de er små, går de på skoler der de blir best ivaretatt. Der bor de (tolkes som internatskoler) og blir utdannet i henhold til deres fysiske og mentale evner. Senere lever de blant  den gruppen som de ønsker å være hos eller  passer blant. "
De to UFO-piloter inviterte VILLANUEVA å besøke deres hjemplanet. Opplevelsene derfra forteller han i boken og dette er delvis også referert i lydfilene som er et slags sammendrag - se under.

Når han kom tilbake på meksikansk jord, ble han oppgitt over at folk ikke trodde ham og tenkte han nok heller hadde røykt marihuana.

" Siden romfartøyet og disse menneskene var nesten identisk med dem som Adamski beskrev, konkluderte man at, VILLANUEVA måtte ha besøkt Venus -men selv var han ikke sikker på dette!!

http://samaelgnosis.net/libro/html/venus/index.htm is adr for online book on spanish  | *midl.pdf engelsk på denne

 audio about this contact - but remark that he himself was not sure WHERE his was taken- so VENUS is only an assumption: for listening to a talk on this-
look top on
http://mexicounexplained.com/alien-abduction-salvador-villanueva-medina/


audiobook:
http://galactic.no/rune/lydboker/2017uploadAudiobooks/Salvador_Medina_ufocontact/

lydfiler med referat fra boka under mp3 og wma format:

eng;  audio on this case

 

clip from Chapter5 of book of Omnec Onec.


Regarding the level on which Venus supports life -
= is a higher frequency/ level/ consciousness, than here 

link click
            for the book

boken om denne kontakten har en masse tekniske detaljer beskrevet, men fantes ikke opprinnelig på engelsk - (men oversatt av rune, se her, i 2018). Altså opprinnelig  kun på spansk, tysk og fransk og dette er lydfilene med tolkningen av oversettelsene, som ble kjørt gjennom en auto-oversettelse fra den spanske - som slett ikke ble særlig sammenhengende
- men gir et visst overblikk på denne kontakten som skjedde bare 8 år etter WW2 !! (og så lagde jeg senere en eng.pdf-utg. Rø.)