Del 2

Fwap fortsetter fortellingen sin

Gjennom indre studier og metafysisk forskning oppdaget de ved mysterieskolen at det var en sterk sammenheng mellom et menneskes sinnstilstand og psykiske prestasjoner. De fant ut at mennesker som ikke var lykkelige, emosjonelt kontrollerte, avbalanserte, muntre og hadde fred med seg selv, ikke klarte å utvikle de medfødte, synske evnene sine fullt ut. "

"Grunnen til dette er skuffende enkel," sa mester Fwap med en latter. "All psykisk og åndelig utvikling avhenger av en usynlig, indre energi som kalles 'prana'. Prana - som noen ganger kalles 'kundalini' eller 'chi' - er bevissthetens energi. Den mengden av prana som mennesker lagrer i kroppen, avgjør både det daglige bevissthetsnivået og evnen de har til å bruke de psykiske og okkulte kreftene sine."

"Prana lagres i et indre 'reservoar' i energilegemet til en person," fortsatte mester Fwap. "Visse aktiviteter som å meditere, besøke kraftsentra eller å få overført styrke fra en opplyst mester, øker den mengden prana en person har. Det finnes også måter å tenke, handle og føle på som raskt bruker opp lagret prana og som sløser den vekk unødig. Den raskeste måte å brenne opp og sløse vekk prana på, er å være ulykkelig og føle hat, sinne, depresjon, selvmedlidenhet og selvopptatthet."

"Når mennesker lever i en evig tilstand av emosjonell og mental omveltning," forklarte mester Fwap, "mister de nesten all sin prana selv om de mediterer og praktiserer andre indre teknikker som øker det psykiske energinivået deres hver dag. Uten den indre energien som opplagret prana gir dem, kan ikke mennesker utvikle den høyere, psykiske sansningen sin, og slett ikke utvikle siddhakrefter og bli opplyste."

"I tillegg til å lære hvordan visse typer av emosjoner og oppførsel brenner opp eller øker prana," fortsatte mester Fwap i en tone som om han var en universitetsprofessor som stod overfor en stor forsamling studenter, "oppdaget også medlemmene av mysterieskolen på Atlantis hvor viktig det var å holde auraen ren og beskyttet mot andre menneskers tankeformer, lyster, frykt og negative emosjoner.

De la merke til at de fleste mennesker ubevisst trakk til seg mye psykisk energi fra folk de møtte til vanlig, og enda mer psykisk energi fra dem som de hadde sterke, emosjonelle bindinger til. Energiene og sinnstilstandene som vi plukker opp psykisk fra folk vi står emosjonelt nær, eller de vi har å gjøre med psykisk, legger seg på energilegemet vårt omtrent på samme måte som støv og skitt bygger seg opp på den fysiske kroppen vår i dagens løp.

Hvis vi ikke holder disse auriske vibrasjonene på et minimum ved å bruke psykiske beskyttelsesteknikker, og hvis vi ikke renser dem ut av kroppen hver dag gjennom meditasjon, vil de samles opp og til slutt bli svært giftige. "

"Opphopningen av negative, auriske vibrasjoner nedsetter til å begynne med den evnen vi har til psykisk sansning," fortsatte han for å belyse temaet videre. "Hvis disse energiene bygger seg opp over en lengre periode, kan det til slutt føre til at vi blir fysisk syke. De fleste alvorlige sykdommer inkludert mange typer kreft, er resultat av aurisk forgiftning! "

Mester Fwap fortsatte med å forklare at den hemmelige kunnskapen om opplystheten er som en flamme. Han sa at de første menneskene som ble opplyst på Atlantis, faktisk hadde tent opplysthetens flamme for første gang på jorda. Medlemmene av de forskjellige mysterieskolene for åndelig og psykisk utvikling hadde holdt opplysthetens flamme levende. Det gjorde de ved å bevare og bringe de hemmelige teknikkene for å nå opplysthet videre fra generasjon til generasjon helt fra Atlantis til våre dager. Han sa at Rae Chorze-Fwap var den seneste, tibetanske inkarnasjonen av fortidens mysterieskoler.

Mester Fwap fortalte også at da Atlantis eksisterte, var auraen rundt jorda veldig ren. Han sa at dette usynlige, astrale energifeltet som omgir og beskytter planeten vår, og som all psykisk sansning strømmer gjennom, kunne sammenlignes med ozonlaget.

"Jordas ozonlag," fortsatte mester Fwap, "er et usynlig skall som beskytter mennesker og andre levende vesener mot den ultrafiolette strålingen fra sola. Hvis jordas ozonlag noen gang blir alvorlig svekket, vil mesteparten av plante- og dyrelivet på jorda bli ødelagt. På samme måte har alle levende vesener en aura, et usynlig, psykisk energifelt som beskytter dem mot giftige, ikkefysiske energier som ellers ville vært skadelige for dem.

Mens Atlantis eksisterte, var det bare noen få hundre tusen mennesker på planeten vår. De levde i en opphøyd tilstand av harmoni med naturen. Jordas aura var renere, og det var derfor mye lettere for folk å meditere, få kontakt med sin åndelige side og bli opplyst."

"Du kan forestille deg det på denne måten," fortsatte mester fwap. "Hvis du ønsker å høre musikk på radioen, trenger du bare å stille inn på en stasjon og lytte på det de spiller. Men hvis hundrevis eller tusenvis av stasjoner sendte ut lydbølgene sine samtidig, ville du ikke klare å høre noen av dem. Selv om de spilte den vakreste musikk, ville du bare høre en uharmonisk støy fra radioen din."

"Alle levende vesener er synske'." utbrøt han. "Om vi er bevisst det eller ikke, føler vi alle at det kommer vibrasjoner og energier til oss fra andre mennesker hele tiden. Vi sanser dette med auraen, som er det ytterste laget av energikroppen vår."

"Visste du at de aller fleste tankene du tenker og følelsene du føler, ikke engang er dine egne? " spurte mester Ewap med et skjevt smil.

"Som jeg allerede har sagt," minte han meg på, "henter du mesteparten av tankene og følelsene dine fra mennesker du står psykisk nær, og også fra folk du har sterke positive eller negative følelser for. I tillegg henter du opp psykiske inntrykk fra stedet der du arbeider eller går på skole, fra veiene du kjører på, butikkene du handler i, byen og lande du bor i, og til en viss grad fra alle som bor på den overbefolkede planeten vår."

"På hvilken måte er vi påvirket av andre menneskers vibrasjoner, mester Fwap?"

"Vel, sett at du bor vegg i vegg med en alkoholiker. Plutselig kan du få lyst på en drink. Hvis du følger den følelsen som ikke var din egen i begynnelsen, kan du begynne å drikke regelmessig. Mens du går rundt i en forgiftet døs, kan du forsømme arbeidet ditt, bli sint på mennesker du bryr deg om eller til og med komme opp i en bilulykke. Kort sagt, hvis du følger følelsene til alkoholikeren i nabohuset uten å være klar over at det ikke er dine egne følelser du opplever, kan det ødelegge hele livet ditt!"

"Eller la oss si at du er glad i en som er veldig nedtrykt," fortsatte mester Fwap. "Selv om den personen kanskje bor på en annen kant av landet, kan du komme til å tenke og føle den personens ulykkelige tanker og nedtrykte følelser selv om du er en ganske lykkelig person selv.

Psykiske inntrykk kan også holde seg på et fysisk sted i en viss tid. Hvis et nygift par som er veldig lykkelige sammen, flytter inn i et hus der de forrige eierne akkurat har gått gjennom en skilsmisse, kan de nygifte komme til å krangle hele tiden selv om de i virkeligheten er glad i hverandre! Uten at noen av dem er seg det bevisst, kan de nygifte lett fange opp tankeformene fra de forrige eierne av huset, gå ut fra at dette er deres egne tanker og følelser og handle deretter.

I tillegg til den vibrasjonsmessige påvirkningen vi kan bli utsatt for fra mennesker som er fysisk nær oss, og den enda sterkere virkningen vi kan motta fra de som står oss emosjonelt nær, kan vi også påvirkes av den kollektive bevisstheten til hele menneskehetens vibrasjoner.

Du forstår, alle menneskers sinn virker som radiosendere:

hele tiden sender de essensen av tankene og emosjonene sine inn i jordas aura. Nå som befolkningen på jorda har økt til mange milliarder, er det så mange menneskers tankeformer som psykisk oversvømmer jordas aura at den har blitt svært giftig! På grunn av denne psykiske forurensningen av jordas aura, har det blitt svært vanskelig å sense ting klart og tydelig, selv for mennesker med en høyt utviklet psykisk evne."

"Det er kanskje lettere for deg å forstå hva jeg snakker om hvis vi forsøker et eksperiment," sa mester Fwap.

"Legg merke til hvor mange tanker du tenker når du er sammen med andre mennesker. Gå så en tur i skogen, langs en øde strand, i ørkenen eller på fjellet. Når du gjør dette eksperimentet, så forsøk å holde deg unna stier eller strender der folk vanligvis ferdes ofte. Som jeg har nevnt før, vil en viss del av folks tankeformer bli hengende igjen i de fysiske omgivelsene som de besøker. Forsøk i stedet å gå på en sti eller en strand som ikke er så mye brukt, eller gå vekk fra stien til et rent sted der det ikke har vært noen nylig og tilbringe noen minutter der alene."

"Når du har tilbrakt ti eller tyve minutter på et relativt rent sted," fortsatte mester Fwap, "kan du legge merke til tankene dine. Du vil trolig oppdage at du verken tenker så mye som før eller tenker samme typer tanker som da du hadde andre mennesker rundt deg. Denne forandringen i mengden og kvaliteten av tankene dine oppstår fordi du har fått en fysisk avstand til andre, og også fordi de naturlige elementene i skogen, fjellet, ørkenen, havet og andre store vann hjelper til å beskytte deg mot andre menneskers tanke-former og auraer."

"Mester Fwap, jeg forstår fortsatt ikke hva dette har med spørsmålet mitt å gjøre," sa jeg utålmodig. "Hvorfor kunne ikke medlemmene av mysterieskolen som døde da Atlantis gikk under, eller senere da båtene deres gikk ned, rett og slett gjenfødes, ta kontakt med sin andre hukommelse og huske alt de hadde lært på Atlantis?"

"Du burde klare å svare på det spørsmålet selv nå som jeg har forklart hvordan auraen fungerer, " svarte mester Fwap.

"Jeg vet ikke! Det er altfor forvirrende! Kan du ikke være så snill å forklare det på en enklere måte?"

Mester Fwap smilte medfølende. "Det er enkelt å forstå. Legg sammen alle fakta som jeg har gitt deg."

Jeg satt fortsatt taus. Jeg hadde ingen peiling på hvordan jeg skulle svare på mitt eget spørsmål. Da han hadde ventet tålmodig på svaret mitt som ikke kom, sukket mester Fwap og begynte å besvare det selv.

"I Atlantis-tiden var det få mennesker på jorda, og jordas aura var derfor ren. Dette ga et ideelt utgangspunkt for å oppdage de hemmelige meditasjonsteknikkene første gangen. Men da Atlantis gikk under, falt det sammen med en generell befolkningsvekst i andre sivilisasjoner på jorda som var mindre teknisk og åndelig utviklede. "

"Innen den egyptiske sivilisasjonen hadde blomstret opp," forklarte mester Fwap, "hadde jordas aura allerede blitt så tett at det var umulig å oppdage de hemmelige meditasjonsteknikkene - det som hadde vært så enkelt da auraen var ren i begynnelsen av Atlantis-tiden.

Dette var hovedgrunnen til at mysterieskolen ble grunnlagt. De første medlemmene av ordenen som levde på Atlantis, hadde sett psykisk at jorda kom til å gå inn i påfølgende tidsalder med aurisk mørke. De visste at den vibrasjonsmessige forgiftningen i disse tidsaldrene ville gjøre det umulig for gjenfødte medlemmer av ordenen å gå dypt nok inn i sine andre hukommelser, og huske det de hadde visst på Atlantis uten å kjenne de hemmelige teknikkene først."

"Så det var derfor de trengte disse teknikkene for å dra i gang sin andre hukommelse," sa jeg. "De trengte også noen som kjente de hemmelige teknikkene, slik at de kunne lære de gjenfødte medlemmene av ordenen hvordan de skulle bruke dem etter at de var født inn i en ny inkarnasjon. Er det slik det henger sammen, mester Fwap?"

"Akkurat. Derfor må det alltid være minst ett medlem av ordenen på jorda for å gi teknikkene videre i muntlig form til andre som akkurat har blitt inkarnert. Så kan de nylig inkarnerte medlemmene, eller hvem nå disse teknikkene blir lært bort til, bruke de hemmelige teknikkene for å få tilgang på sine andre hukommelser og huske alt fra sine tidligere liv helt på egen hånd."

"Mester Fwap, hvordan virket alt dette på Atlantis? Ble barna født med all denne kunnskapen bare fordi jordas aura var så ren?"

"På Atlantis," svarte mester Fwap, "ble de barna som hadde utviklet seg åndelig gjennom meditasjonsøvelser i sine tidligere liv, brakt til mysterieskolen for opplæring av eldre medlemmer av ordenen som gjenkjente dem psykisk. I Tempelet på Atlantis ble barna undervist av yppersteprestene og prestinnene i de hemmelige meditasjonsteknikkene, og de fikk også lære metoder og levemåter som kunne øke prananivået deres og hjelpe dem til å utvikle de psykiskc evnene sine.

Mysterieskolen fortsatte å utøve denne virksomheten under den egyptiske sivilisasjonen - som var menneskehetens andre, store tidsalder som jeg allerede har fortalt - senere, i menneskehetens tredje, store tidsalder da de indiske, kinesiske, japanske og tibetanske høykulturene blomstret. Men den enorme veksten i verdens befolkning son har funnet sted i løpet av denne tredje tidsalderen, har før til at meditasjon og psykisk sansning - ting som burde vær enkelt og gå av seg selv hos mennesker som er åndelig utviklet- har blitt vanskelig å praktisere og delta i.

Alle de milliardene av mennesker som nå bor på planeten vår, påfører et forferdelig press ikke bare på jordas naturlige ressurser, men også på jordas aura. Dette gjør det vanskelig og nesten umulig å bli kjent med kunnskap og talenter fra tidligere liv, selv for utviklede mennesker. "

"Du må forstå at opplysthet er en perfekt sinnstilstand," fortsatte mester Fwap. "Når du er opplyst, kan du høre og føle ekstase - universets musikk - hele tiden! Ekstasen er alltid til stede, men vi er vanligvis så psykisk blokkert av tanker, negative emosjoner, egoets drøvtygging og av andre menneskers aura at vi ikke er klar over det i det hele tatt. I stedet for å føle alle tings innebygde opplyste og ekstatiske natur, har vi en tendens til å bli sittende fast i tankene og emosjonene våre, og i de idiotiske og sære dramaene som utgjør vårt daglige liv. "

"For å bli opplyst, må du få tankene og emosjonene dine til å stilne, og du må bli tom," sa mester Fwap rolig. "Dette er begynnelsen på ekte meditasjon: å tømme sinnet for distraherende ideer, følelser og måter å se ting på - det vi i buddhistordenen kaller illusjoner - og i stedet tillate bevisstheten å vandre gjennom dimensjonene og planene med høyere lys som eksisterer dypt i sinnet ditt. Dette er ett av målene for høyere buddhist-yoga. "

Da mester Fwap hadde forklart alt dette, snakket han mer detaljert om ordenens framvekst i Egypt, India, China, Japan og endelig i Tibet. Han sa at alt hadde gått greit når det gjaldt å holde den hemmelige læren og teknikkene i live opp gjennom historien, helt til ganske nylig.

Mester Fwap fortalte at i 1950 hadde kineserne uventet invadert Tibet, massakrert hundretusenvis av tibetanske buddhistmunker, og ødelagt eller verdsliggjort tibetanske klostre. Alle medlemmene av Rae Chorze-Fwaz hadde enten blitt henrettet, eller arbeidet seg til døde i kinesiske arbeidsleire - unntatt mester Fwap, som hadde klart å komme seg i sikkerhet i Nepal.

For første gang i ordenens historie var det bare ett medlem igjen i live, nemlig mester Fwap. Han var den eneste som hadde den fulle kunnskapen om de hemmelige, tantriske teknikkene for å nå opplysthet på en rask måte.

 

 

KAPITTEL 10

Mester Fwaz Shastra-DUPS profetiske drøm

….mester Fwap fortalte at hans egen mester, Fwaz ShastraDup, hadde gitt ham en viktig spådom om ordenens framtid før den kinesiske invasjonen av Tibet fant sted. Da han og mester Fwap var ute på reise i Himalaya en dag hadde Fwaz Shastra-Dup fortalt mester Fwap om en profetisk drøm han hadde hatt natten før.

I drømmen hadde han sett at en gang i framtiden ville mester Fwap være det eneste medlemmet av Rae Chorze Fwaz som var igjen på jorda. Videre hadde han sett at mester Fwap reiste rundt i Himalaya for å finne en elev som han kunne overføre de hemmelige teknikkene til. Mot slutten av drømmen hadde han sett en høy, tynn, ung mann med blel hud som seilte nedover fjellet og braste inn i mester Fwap. Han sa at denne spesielle, unge mannen skulle komme fra et land i Vesten, og at han skulle bli mester Fwaps lærling.

I drømmen hadde han også 'sett' at denne nye eleven skulle lære de hemmelige meditasjonsteknikkene fra mester Fwap, og deretter overføre dem på en ny måte i et nytt land. Som resultat av dette ville ordenen flytte den viktigste læringsenheten sin fra Østen til Vesten. I tillegg fortalte han mester Fwap at fra 1990-årene og utover ville meditasjonsteknikkene til Rae Chorze-Fwaz, som inntil da hadde vært en godt bevart hemmelighet blant medlemmene av ordenen bli overført til millioner av unge elever i hele verden!

Mester Fwap fortalte meg deretter med glød i stemmen at han ville begynne ved middagstid neste dag med å lære meg de hemmelige teknikkene og læresetningene til Rae ChorzeFwaz. Han sa at så snart jeg hadde lært de hemmelige teknikkene, metodene og filosofien til tantrisk buddhisme, ville det være mitt karma å vende tilbake til Vesten og praktisere teknikkene i mange år helt til jeg kunne dem perfekt. Deretter skulle jeg skrive en rekke bøker som skulle overføre de hemmelige teknikkene og læren til Rae Chorze-Fwaz til elever verden over.

Mens mester Fwap og jeg hadde hatt det travelt med å snakke om opplysthet og mysterieskolens historie, hadde ettermiddagen kommet og gått, og det hadde blitt kaldt og mørkt ute. Mester Fwap fortalte at jeg hadde hørt nok for en dag. Han rådet meg til å dra tilbake til herberget, spise godt og hvile meg, og deretter komme tilbake til tempelet neste dag ved tolvtiden for å fortsette samtalen om meditasjon og opplysthet.

Da jeg spaserte tilbake til herberget, blåste det en kald vind og det begynte å snø. Det prikket i huden da de blåsende snøfnuggene traff meg i ansiktet. Jeg trakk parkasen så tett rundt meg som jeg kunne mens jeg gikk.

På en, to, tre kom jeg fram til herbergets varme og ly. Da jeg hadde tatt av meg jakken, vasket jeg meg, spiste middag og sov natten igjennom uten noen som helst drømmer.

 

 

LIVKRAFT- PRANA - OVERFØRING

Så fra side 76 om hvordan DE INNVIDDE MESTRENE var nødvendige lærere for de visdomssøkende elever i østen:

…denne kraftoverføring gir studentene en stor mengde prana. Denne økte mengden prana gjør det mulig for dem å meditere dypere og å oppnå andre ting i livet raskere og med større lykke og letthet. "

"Naturligvis er ikke dette tilfelle for flesteparten av de som mediterer," fortsatte han. "Det er ganske få mennesker i verden som studerer meditasjon med en opplyst mester. Det er fordi det ikke finnes så mange opplyste mestere på jorda."

"De færreste mennesker har opplyste mestere," sa han med et lite sukk, som om det bekymret ham at det måtte være slik, "så de opplever bare en begrenset mengde lys når de mediterer. Men en person som ønsker å utvikle seg raskere og endre sitt ulykkelige liv fortere, burde forsøke å finne en opplyst mester. Hvis en person virkelig ønsker å bli ikke bare litt lykkeligere, og hvis vedkommende ønsker å bli opplyst og oppleve grenseløs lykke, må han eller hun studere med en opplyst mester. Ingen på denne jorda klarer å bli opplyst lenger uten en opplyst mester som lærer ... hvis ikke vedkommende var opplyst i mange tidligere inkarnasjoner, naturligvis".

(dette har forandret seg nå etter at den NYE VERDENSIMPULS HAR "INKARNERT" PÅ JORDEN - først om fremst gjennom den detaljerte kunnskapen fra MARTINUS kosmologi - slik jeg, rø - ser det R.Ø.anm.)

Mester Fwap tok en pause og så meg rett inn i øynene. Det gylne lyset fylte fortsatt luften mellom oss. Jeg kjente at bevisstheten min forandret seg, og samtidig kjente jeg en merkelig, prikkende følelse på toppen av hodet. Da han hadde stirret meg inn i øynene i flere minutter, fortsatte han å snakke.

"Nirvana og opplysthet er to begreper som betyr det samme. Kall det hva du vil: dets innerste vesen er fullkommen harmoni, fred og glede. I motsetning til våre forgjengelige liv som kommer og går uten stans, har nirvana alltid vært der, eksisterer nå og vil alltid være der. "

"Dette er det vanskeligste å forstå i universet," sa han med en glad latter. "Du må se bakenfor ordene mine for å skjønne hva jeg snakker om. Du må selv erfare lysets virkelighet i meditasjonen din; bare da kan du virkelig forstå hvor perfekt li vet er. Da vil du selvfølgelig være lykkelig for bestandig. "

"Men mester Fwap, hvordan kan noen være lykkelig i er verden der det er så mye urettferdighet og sorg? Alt og alle dør! Og det er så mye smerte og unyttig lidelse i alles liv. Hvor dan kan meditasjon og opplysthet forandre på alt det der?"

"Jeg er enig med deg, " sa mester Fwap varmt. "Verden som menneskene opplever den, er veldig usikker. I dag kan du være lykkelig og i morgen ulykkelig. I dag kan du få det du ønsker deg og i morgen ikke. I dag er du ung og full av energi og i framtiden vil du eldes og kanskje bli meget trøtt

Bare de opplyste er lykkelige hele tiden, for deres lykke e ikke avhengig av begivenheter og opplevelser de har i denne verden. I stedet er den basert på den grenseløse, indre energien de får gjennom den forbindelsen de har med opplysthetens verden."

 

Mester Fwap definerer astralreiser

"Bakenfor denne verden finner vi utallige dimensjoner. De strekker seg ut i det uendelige. Du kan reise til dem og opp leve ting i dem. Noen astrale dimensjoner er lyse og fylt med ekstase. Der bor det avanserte, kosmiske vesener. Men de finnes også meget mørke, astrale dimensjoner som er fylt med smerte og forvirring. Der bor det ofte vesener som e fulle av hat og fortvilelse.

Det du opplever i astrale dimensjoner, er i grunnen ikke så veldig forskjellig fra de opplevelsene du har her i denne fysiske dimensjonen, fordi de er også forgjengelige. Noen mennesker gjør den feilen at de går ut fra at det alltid erbedre et annet sted. Men livet er stort sett det samme hvor du enn drar - fordi dit du drar, der er du selv.("nissen følger med på lasset")

Jeg nevner dette bare fordi så mange synes å forveksle opplevelsen av meditasjon og opplysthet med astralreiser.

Noen reiser til andre dimensjoner i astralkroppen sin når de mediterer. Men astralreiser gir ikke mennesket varig lykke. Astralreiser kan faktisk være ganske farlig hvis det ikke blir gjort ordentlig! Det er en verden av motsetninger utenfor nirvanas og opplysthetens sikkerhet. (nirvana er det samme som KOSMISK BEVISSTHET - i Martinus terminologi - slik jeg ser det. R.Ø.anm.) I livet trenger alle skapninger å livnære seg på andre for å kunne overleve. Noen liker også å få andre til å lide uten grunn, bare ut fra ren ondskap.

Bare fordi du reiser til en annen dimensjon, betyr ikke det at ting vil bli lykkeligere eller bedre for deg der. Ting kan faktisk bli mye vanskeligere der. "

"Det er mange former for liv i universet," fortsatte mester Fwap med en advarende tone, "og menneskene kjenner bare til de færreste av dem. Som du vet kan et lite virus ta livet av deg. Og som du også har lært, finnes det farlige mennesker og situasjoner i livet som du trenger å unngå for å holde deg i live rett og slett, og som langt ifra bidrar til at du kan oppnå lykke og fullkommen opplysthet.

Du har brukt mange år av livet ditt bare på å lære hvordan du skal hanskes med mange av de fysiske farene i dagliglivet på en vellykket måte. Å krysse en trafikkert gate eller å avslå en tvilsom eller mistenkelig invitasjon fra fremmede, er ting du gjør og som du nå tar for gitt. Men da du var nyfødt, visste du ikke om disse farene eller hvordan du skulle takle dem. Du lærte om dem fra foreldrene dine, lærerne på skolen og gjennom opplevelser du hadde selv.

Mennesket oppdaget ganske nylig at bakterier og virus eksisterer. Siden jeg er en buddhistmunk som har studert tilværelsens irrganger i mange, mange tusen inkarnasjoner, kan jeg personlig forsikre deg om at det også finnes mange komplekse skapninger og livsformer som befolker andre dimensjoner. De kan selvfølgelig være svært farlige når du treffer på dem hvis du ikke vet hvordan du skal behandle dem eller unngå dem. "

"Det jeg mener å si, er at opplysthet ikke dreier seg om interdimensjonale reiser sa mester Fwap med besten stemme. "opplysthet er å oppleve rent lys. Jeg har ingen ting imot interdimensjonale reising, tvert imot gjør jeg det ofte selv. Men jeg lærte å gjøre det på en sikker og korrekt måte av mesteren min, Fwaz Shastra-Dup."

"hvordan er interdimensjonale reising? " spurte jeg. Mester Ewap hadde endelig kommet inn på et tema som hørtes spennende ut.

Interdimensjonal reising er som å reise fra ett land til annet," svarte han. "Noen ganger er det stimulerende og lærerikt, og noen ganger slitsomt og farlig. Men det må absolutt ikke forveksles med opplevelsen av nirvana og opplysthet. I motsetning til opplevelsen av nirvana, kan ikke reising til andre dimensjoner fjerne deg fra lidelsen. Det kan heller ikke hjelpe deg til å oppleve skapelsens grenseløse ekstase. interdimensjonal reising har faktisk ikke noe å gjøre med opplysthet i det hele tatt."

"Hvis du er opplyst, kan du oppleve ekstase i enhver dimerisjon når som helst'. " utbrøt mester Ewap. "Opplyshet avheriger ikke av hvor den fysiske eller astrale kroppen din befinner seg, heller ikke av erfaringer som du har med dem. Qpplystheten er bortenfor dimensjonene. Hvis ikke var slik, ville den ikke kunne tilby evig fristilling fra sorg. Den ville bare være enda en forgjengelig opplevelse som til slutt ville ende i sorg, slik alle andre menneskelige opplevelser gjør før eller siden.

"Det er derfor det er bryet verdt å søke opplysthet! sa mester Fwap bestemt. "Det er det eneste som gir deg permanent lykke. Når du opplever ekstasen, freden og fullkommenheten som du finner i det grenseløse og formløse lyset i opplystheten - er alt bare bra. Du føler deg lykke fri, du kjenner livet.

Så snart du er opplyst, kan du gjøre alt du ønsker uten frykt og sorg….

Slutt utdrag fra dette kap.

 

BESØK I EN AV HIMALAYAS GROTTER

interdimensjonale kraftlinjer og energiknutepunkter

Fra side 122

….snøen som hadde formet seg til en kant rundt åpningen av hulen.

Da vi satte oss, så jeg at vi satt på bar stein. Snøen så ikke ut til å ha drevet så langt innover. Jeg ble overrasket over hvor varmt det var der inne. Det gikk opp for meg at den kulden jeg hadde følt før jeg gikk inn i hulen, ikke egentlig skyldtes lufttemperaturen, men heller Himalaya-vindens kjølende virkning.

Vi satt tause i flere minutter før mester Fwap sa noe. Jeg opplevde en slags velkjent følelse der jeg satt i hulen. Vanligvis når jeg har pakket sammen utstyret etter en lang dag med snowboardkjøring og sola har begynt å gå ned, ser jeg opp på fjellene som jeg har kjørt i hele dagen. Da opplever jeg en vidunderlig følelse av fred og velvære. Jeg føler meg avslappet og lykkelig, og det er egentlig ikke noe annet som betyr noe. Akkurat slik følte jeg det da jeg satt ved siden av mester Fwap i en hule i Himalaya den dagen.

"Det er mange slike huler i Himalaya," begynte mester Fwap. "De er eremittboligene til de store buddhistmestrene fra ordenen vår. Medlemmer av Rae Chorze-Fwaz har meditert i slike huler i tusenvis av år. Disse hulene er kraftsentra. De ligger langs interdimensjonale kraftlinjer og energiknutepunkter. På grunn av de dimensjonene de krysser med, er det veldig enkelt å meditere her og forstå begreper som det ellers ville være vanskelig og kanskje umulig å forstå på andre steder. "

"Mange universiteter i landet ditt er plassert på samme måte," sa han saklig. "De er bygget på steder som krysser med dimensjoner preget av stor klarhet. Å undervise og lære på den slags steder er naturligvis mye enklere. Hvis det samme universitetet var plassert bare noen kilometer unna på et annet sted, og uten de passende interdimensjonelle åpningene for klarhet og læring, ville det være mye vanskeligere for studentene å lære noe der.

I livet betyr riktig plassering alt. Vi vet litt mer om dette Det fjerne Østen enn dere i Vesten! Hos oss vil lederne for en bedrift som finner en lovende plassering for administrasjonsbygget sitt, som oftest leie en taoistprest som har spesialisert seg på interdimensjonelle åpninger, slik at han kan sjekke det foreslåtte stedet. Hvis han føler at plasseringen av bedriften ikke er passende - med tanke på energiflyten - vil han fraråde bedriften å bygge der, og da vil de velge et annet sted."

"Mye av det du kaller 'suksess' i en persons liv," fortsatte mester Fwap," avhenger av evnen til å velge riktig plassering for å gjøre det som den personen ønsker å gjøre i livet. Del finnes 'riktige' steder for enhver slags aktivitet, og andre steder det er vanskelig, kanskje umulig, å utøve de samme aktivitetene eller å delta i dem på en vellykket måte.

Det finnes fysiske steder på jorda der det er enklere c meditere, studere, lære, ta forretningsavgjørelser, utkjempe slag og se inn i andre verdener. Det som gir et fysisk sted er spesiell type kraft, er de dimensjonelle linjene som går gjennom det."

"Gjennom jorda går det kraftlinjer," forklarte mester Fwap videre. "Det finnes mange forskjellige typer av slike astrale linjer, og det strømmer forskjellig slags energi gjennom dem.

Tenk deg at jorda ligger utenpå et nett av horisontale linjer. Dimensjonelt rom og steder ligger altså ovenpå horisontale nett av lys og energi. Disse nettene er inngangspunkter - porter som åpner opp til andre dimensjonelle virkeligheter der det er mye mer prana tilgjengelig. "

"Visste du for eksempel," spurte mester Fwap, "at de finnes spesielle energilinjer som strømmer gjennom jorda og som åpner opp for kunstneriske og musikalske dimensjoner? Hvis komponister eller kunstnere bor og arbeider på steder som har slike linjer strømmende gjennom seg, er de mye lettere for dem å skape store kunstverk eller god musikk. Hvis de bor og arbeider på steder der det ikke fines slike linjer, er det mye vanskeligere for dem å arbeide, og de vil trolig ikke skape mye stor kunst i det hele tatt!

De fleste mennesker kjenner ikke bevisst til energilinjer, rutenett, interdimensjonelle knutepunkter og hvordan alt ette virker. Men ubevisst bruker de intuisjonen som jeg aller den andre oppmerksomheten, til å finne og bruke akkurat riktige steder når de trenger dem for å oppnå framgang i livet.

Når man for eksempel skulle velge område for å opprette stort universitet, valgte grunnleggerne ofte intuitivt et 'Akkurat riktig' sted for læring. Selv om det bare var en skog eller en eng på den tiden, kunne kroppene deres 'føle' når de stod på det stedet at det ville være godt for studenter å lære der. For å være ærlig må jeg si at folk som har hatt framgang i livet, i det minste ubevisst har lært å bruke den andre oppmerksomheten sin til å velge de 'akkurat riktige' stedene de trenger for å gjøre arbeidet sitt."

"For tusenvis av år siden reiste medlemmene av Rae Chorze-Fwaz rundt i Det fjerne Østen for å lete etter 'akkurat riktige' steder der de kunne praktisere meditasjon og indre psykiske evner," fortsatte mester Fwap. "De oppdaget mange steder for opplysthet, kraft, healing, innsyn og læring. Siden dette var det de interesserte seg mest for, var det denne typen steder de lette etter og oppdaget. "

"Denne spesielle hulen er et sted for innsyn," forklarte mester Fwap. "Det er enkelt å se andre verdener og dimensjoner herfra, og det er også enkelt å forstå kompliserte okkulte begreper her. Når du har forstått et vanskelig metafysisk begrep her, vil du naturligvis ta med deg den kunnskapen når du forlater hulen. Det blir på samme måte som når du fortsatt vil huske noe du har lært på skolen etter at i har gått hjem for dagen."

På dette punktet avbrøt jeg mester Fwap. Han hadde vekket nysgjerrigheten min, noe jeg på en måte regnet med var hensikten.

"Mester Fwap," spurte jeg da han hadde vært stille et øyeblikk, "finnes det et spesielt fjell som det er bedre å kjøre snowboard i enn noe annet fjell i hele verden? " Jeg prøvde å spørre på en lett og ubesværet måte så han ikke skulle få mistanke om hvor inderlig jeg egentlig ønsket å få svar på dette spørsmålet. Nå som jeg hadde reist rundt med mester Fwap i noen uker, visste jeg at den humoristiske sansen hans var større enn Himalaya. Hvis han bare fikk en vag anelse om at jeg ønsket å vite noe av hele mitt hjerte, ville han la være å fortelle meg det med vilje bare for å gjøre meg sprø.

Mester Fwap var stille i mange minutter mens han tenkte over spørsmålet mitt. Jeg regnet med at han som vanlig ville holde meg på pinebenken så lenge som mulig for å gjøre det meste ut av situasjonen. Jeg ble likevel overrasket over hvor direkte svaret hans var.

"Ja," begynte han, "det finnes bare ett absolutt 'akkurat riktig' fjell for snowboardkjøring i hele verden, selv om det ganske visst finnes mange andre fjell som egner seg godt til å kjøre snowboard i."

"Hvor tror du det fjellet finnes, mester Fwap?" spurte jeg så likegyldig som mulig og forsøkte å skjule så godt jeg kunne at jeg ble mer og mer oppglødd.

"Det er ikke så langt herfra," hvisket han. "Det er et helt spesielt fjell. Kraften der er ren og presis. Du kommer til å oppleve at det både er verdens mest utfordrende og behagelige fjell å kjøre snowboard i. "

"Når kan vi dra dit?" spurte jeg litt for høyt. Jeg kunne ikke lenger skjule iveren i stemmen min.

"Den siste dagen vi er sammen skal jeg ta deg med dit," sa han med lav stemme, som om han ville dele en viktig hemmelighet med meg og var bekymret for om noen andre kunne overhøre det han sa. "Men det er ennå en stund til, og i dag har vi andre ting å beskjeftige oss med," sa han rolig.

"Hva står på timeplanen i dag? " spurte jeg med et sukk og forsøkte etter beste evne å skjule hvor skuffet jeg var fordi han ikke hadde fortalt meg hvor jeg kunne finne det beste fjellet for snowboardkjøring. Jeg visste umiddelbart at jeg ikke på noen måte kunne reise fra Himalaya og mester Fwap før jeg hadde kjørt snowboard i dette 'fullkomne' fjellet. Mester Fwap hadde fanget meg på en mesterlig måte, og det jeg syntes var mest frustrerende, var at jeg selv hadde satt agnet på kroken!

"Hva er det viktigste aspektet ved snowboardkjøring? "spurte mester Fwap.

"Balanse," svarte jeg fort.

"Akkurat! " utbrøt han. Selv om jeg ikke kunne se ansiktet hans i den halvmørke hulen, kunne jeg høre på stemmen hans at han smilte.

"Balanse er også det viktigste aspektet ved livet. Jeg sier at det er det viktigste aspektet ved livet for å få deg til å konsentrere deg om balanse som et tema. "

"Naturligvis er alle sidene ved livet viktige! " sa han med mye sterkere stemme. Han hadde tilsynelatende bestemt seg for å kutte ut den påtatte hemmelighetsfullheten sin. "Men uten balanse i livet vil ingenting annet fungere, " fortsatte han. "Hvis du ikke har balanse når du kjører snowboard, vil du falle. Slik er det i livet også, uten balanse vil du aldri bli lykkelig eller gjøre framgang."

"Livet er komplisert," forklarte mester Fwap. "Det er bare på TV og kino at det er enkelt. Men for diskusjonens skyld kan vi si at målet i livet er å bli lykkelig. Det er den grunnleggende, motiverende kraften vi finner bak de aller fleste av menneskets handlinger og beslutninger. Alle andre beslutninger og handlinger som folk gjør, er underordnet dette.

Blant alle de erfaringene som livet tilbyr deg, velger du de som du føler vil gjøre deg mest lykkelig. Det er viktig å huske dette. Når du kjører snowboard, er hensikten å komme ned fjellet uten å falle av. Hvis du mangler balanse, klarer du det ikke.

I livet oppnår du lykke gjennom balanse. Den slags balanse jeg snakker om, er selvfølgelig i sinnet ditt. Men det er lurt å forsøke å skape en lykkelig balanse i det fysiske livet også. Men på grunn av den stadige usikkerheten og de evig omskiftelige forholdene i dagliglivet er det ikke alltid mulig å oppnå fullkommen fysisk balanse i alle aktivitetene i livet.

Det er likevel viktig å prøve. Når du forsøker å skape en balanse i det du foretar deg i det fysiske livet, vil det øke mulighetene du har til å bli lykkelig. "

"Hva er indre balanse, mester Fwap? " spurte jeg. "For å være ærlig har jeg virkelig ikke peiling på hva du snakker om."

"Jeg setter pris på at du er så oppriktig. Derfor vil jeg gi deg et ærlig svar: Indre balanse er lykke. "

"Nei, vent nå litt! " sa jeg raskt, "jeg synes du akkurat sa at indre balanse skaper lykke. Nå sier du at indre balanse er lykke. Hvordan kan det være begge deler? Det forstår jeg ikke. "

"Vær tålmodig, unge mann. Så å si ingen på hele planeten forstår akkurat dette poenget. Det er derfor vi har klatret helt opp til denne hulen, for her kan du få en forståelse av hva indre balanse og lykke er, og hvordan du kan oppnå det. Hvis vi snakket om dette et annet sted, tviler jeg oppriktig på om du ville forstå så mye av det jeg skal forklare deg idag."

"Men mester Fwap! " protesterte jeg. "Hvordan kan det ha seg at bare noen få mennesker på jorda, blant alle de milliardene som bor på denne planeten, kan forstå dette? Er det ikke massevis av lykkelige mennesker der ute, da? "

"Ikke egentlig. De eneste menneskene som virkelig er lyk

"Men hvis du virkelig søker opplysthet," fortsatte mester Fwap med høy og innlevende stemme, "da vil du både ønske og trenge mesterens ærlighet, selv om den sårer det store egoet ditt med jevne mellomrom. "

"Så hva har alt dette med det å gå inn i samadhi å gjøre, og hvordan kan fysiske steder som denne dalen gjøre det enklere? "

"Det er på grunn av de praniske strømmene her," svarte han blygt.

"Hva er egentlig en pranisk strøm? " spurte jeg frustrert.

"Det er den usynlige strømmen av energi som flyter fra en dimensjon til en annen. Hvis den praniske strømmen er sterkt ladet, slik det skjer når energien kommer fra en dimensjon som vibrerer veldig raskt, da vil det fysiske området som den dimensjonen krysser over, også bli sterkt ladet. Den dalen vi er i nå, er et slikt sted.

Hvis de praniske strømmene kommer fra en dimensjon som vibrere langsommere enn energien i vår egen dimensjon, vil det fysiske området der pranastrømmen krysser over, bli negativt ladet. "

"Hva medfører det?"

"Hvis du oppholder deg på et slikt sted, vil det senke vibrasjonshastigheten på energikroppen din. Du vil føle deg trøtt og tappet for energi. Hvis du er der lenge nok, kan du bli fysisk syk. I tillegg er det vanskelig, ja nesten umulig, å oppfatte ting psykisk i et negativt ladet område.

På den annen side er den dalen vi akkurat nå er i, fylt med positiv pranisk energi. Denne energien setter opp vibrasjonshastigheten din. Når du går inn i meditasjon her, enten det er på et grunnleggende meditasjonsnivå eller samadhi, vil den krafttilførselen du får fra den positivt ladede prana som er tilgjengelig i dette området, gjøre det mye enklere for deg å oppnå høyere nivåer av meditasjon. "

"Når vinden blåser i samme retning som et fly, vil det fly vesentlig fortere," sa mester Fwap saklig. "Hvis flyet flyr mot vinden, blir farten lavere. Praniske strømmer virket omtrent på samme måte. De kan være til hjelp når du mediterer eller gjøre det vanskeligere for deg, alt avhengig av typen og styrken på den praniske energien som er til stede.

"Nå har vi snakket nok," sa han med en mild latter. "La oss meditere her en stund, så går vi og finner lamaen etter på-"

Mester Fwap lukket øynene og gikk inn i meditasjon, Etter et par minutter var han omhyllet av gyllent lys. Noe minutter senere var det gylne lyset som strålte ut fra ham så tett at jeg nesten ikke kunne se ham, selv om vi satt uter dørs i fullt dagslys!

Da jeg hadde sittet i flere minutter og sett på det gylt lyset som fløt rundt mester Fwap, lukket jeg øynene og i sinnet mitt slappe av. Jeg visste ikke noe mer før mester Fwap slo meg lett på skulderen. Jeg åpnet øynene, og til min store forundring var det nesten mørkt. Jeg hadde sittet meditert i flere timer selv om det bare hadde kjentes som noen sekunder.

Mester Fwap hadde helt rett. De sterke praniske strømmene i dalen gjorde det mye enklere for meg å meditere. Han reiste seg og strakte seg. Så gikk vi i stillhet tilbake klosteret. Den eneste lyden som hørtes i dalen, var skrittene våre som ga gjenlyd mot de gamle trappetrinnene i gården….

Del 1 av historien

 lydbok på dansk av denne tekst

 


mer om astralreiser

lydbok av denne på eng; http://galactic.no/rune/lydboker/may2016upload/surfingHimalaya_fredrickLenz/ og txt kan følges på  HELE denne  e-boken  her: http://galactic.no/rune/spesBoker/surfingHimalaya_fredrickLenz.pdf

 

 

Hovedsiden