Martinus om Ufo-er = Besøkende/overvåkere fra DET RIKTIGE MENNESKERIKE

Her er et utdrag i lyd/mp3 fra en spørretime i KLINT fra juli 05- der OLE THERKELSEN refererer hva Martinus sa om UFOs - klikk her i teksten for å starte avspillingen som spilles i eget vindu | her ref fra boken om Uri Geller som Ole her var inne på i lydfila over.

her et utdrag fra Martinus' foredrag fra Jønkøbing i -68, der han kom inn på temaet i foredraget "HIMMELRIKES RIKE" (mp3)   |    hele foredraget som dette er tatt fra her
og se ellers intervjuet aller nederst på siden her

Bildene under er mixet av rune og henspeiler på temaet som lydutdraget også går på - at "engelene" som omtales i det gamle testamente, var besøkendende fra høyere plan.

  

      

bildet over er "tabernaklet" som jødene hadde med seg i sin vandring, og hvordan de var guidet av sin egen gruppe av "romfolk"/overvåkerne, som "her" senker seg ned i en levitasjons-heis-stråle for å gi råd og guiding. Men merk at disse romfolk ikke var "fullkomne" og hadde enda behov av grader av tilbedelse, offer,etc,  slik det kan leses om i dGT.  Til høyre om hvordan det ble sendt ned "manna fra himmelen" via "gudenes fartøyer".

Bibelens - og andre gamle skrifters stadige omtaler om "engler"- var nettopp besøkende fra høyere plan, som kunne ferdes gjennom mange plan eller verdener - husk at alle "materielle plan/verdener" kun er vibratoriske materienivåer- der materien nesten kun er TOMROM!!!

  i tilfellet der SODOMA OG GOMORRA ble ødelagt var det snakk om at "gartnerne"/overvåkerne, måtte "luke i beddet"- og fjerne noen avsporede elementer som bodde i disse byer ved Dødehavet. Dette sier pleiadiske romfolk, og samme bekreftes her i lydfila  - der Ole Therkelsen sier at  Martinus mente at tilsvarende skjedde.

de hadde stor erbødighet for "gudenes fartøyer"

"Jmmanuel (Jesus) var guidet av de samme som stadig var i hans nærvær - men mest i magnetisk/optisk avskjerming eller inne i "skyer".

 

mer om temaet i boken "JORDENS KOLONISERING FRA KOSMOS"her kommer Steen Landsy også inn på temaet MARTINUS OG UFO'er