powerpoint på temaet om døden og typiske overgangsproblemer - klikk enter eller mellomromtast for neste bilde

samleside for linker på forskningsmateriale for å studere informasjon om de finmaterielle verdener / "åndelige plan" 

Bøker på Skandinaviske språk (no-dk-sv) som er meget lærerike for å forstå de "overliggende og neste kanaler på livets fjernkontroller". Dit vi går når vi såkalt dør. Dvs verdener eller plan der materien-  er annerledes sammensatt og vibrerer på en langt høyere materie frekvens - som gjør dem fysisk usynlige fra vårt normale sanseplan- den såkalte virkeligheten  - det tunge "fysiske plan". Alle levende vesener har "medfødte" kropper eller frekvenslegemer til å kunne sanse og virke på noen av disse plan eller nivåer - avhengig av individets åndelige utvikling. Følgende bøker beskriver opplevelser på disse plan og "teorien" bak deres realitet. Nær døden- forskning underbygger dette, så vel som "ut-av kroppen-forskning": videos om det; let her
   

Teosofiske bøker om emnet:

 

 

English language:

 

Theosophical books_:

 

Online Videoer om Tema'et:

 

 

 


http://www.verdenstjenerfonden.dk/download/bøger
kan man fritt nedlaste de danske åndelige bøker 
av Alice Bailey

 

 

 

    x

 

 

hovedsiden